Ubezpieczenie turystyczne Japonia

Ubezpieczenie turystyczne Japonia

Dodano: 29 marca 2022

Na wybór zakresu polisy turystycznej wpływa między innymi cel podróży. Gdy planuje się wyjazd do krajów, które są droższe, wówczas warto postawić na bardziej rozbudowane ubezpieczenia pod kątem sum gwarantowanych. Pozwala to uzyskać wyższe kwoty, gdy dojdzie do określonego w umowie z towarzystwem reasekuracji zdarzenia. Do krajów, które kosztowne zalicza się między innymi Japonia. Z tego powodu ubezpieczenie turystyczne w Japonii powinno zapewnić możliwość uzyskania wyższych wypłat. Z tego powodu konieczne jest ustalenie między innymi okresu, w którym będzie się przebywać w tym kraju.

Pozwala to ustalić takie elementy polisy turystycznej jak:

 • wysokość składki,
 • suma gwarantowana,
 • zakres ubezpieczenia.

Zdecydowanie najważniejszym elementem polisy turystycznej są kwoty, które pokryje ubezpieczyciel przy korzystaniu z leczenia. Pozwala to uniknąć wysokich wydatków, które związane szczególnie z koniecznością hospitalizacji, czy przy korzystaniu ze specjalistycznych zabiegów. Jednak nawet usługi stomatologiczne mogą wiązać się z koniecznością wydania sporych sum.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie podróżne w Japonii?

Wybór konkretnej polisy turystycznej powinien opierać się na ustaleniu między innymi sposobu spędzania wolnego czasu w wybranym kraju. Gdy planuje się jedynie zwiedzanie, wówczas ubezpieczenie turystyczne Australia może być mniej rozbudowane. Jeśli nie korzysta się z aktywności sportowej, wówczas nie ma ryzyka wystąpienia pewnych zdarzeń. Natomiast warto mieć ubezpieczenie w Japonii, które będzie w stanie zapewnić pokrycie ewentualnych kosztów leczenia. Nawet przy krótkim pobycie może być konieczne skorzystanie z usług placówek medycznych. Wydatki na leczenie w Japonii mogą być bardzo wysokie. Z tego powodu polisa turystyczna powinna być w stanie pokryć w całości kwoty, które trzeba będzie wydać na usługi medyczne. Równocześnie im dłużej będzie się przebywać w innym kraju, tym znacznie rośnie ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych, które wymagać będą skorzystania z profesjonalnego leczenia. Z tego powodu ubezpieczenie turystyczne Kanada przy dłuższych okresach pobytu powinno móc pokryć znacznie większy zakres wydatków na leczenie.  

Polisa turystyczna może pokrywać takie koszty leczenia jak:

 • wizyty i zabiegi u stomatologów,
 • pobyt w szpitalu,
 • specjalistyczne zabiegi,
 • usługi ambulatoryjne,
 • leki
 • przygotowanie opatrunków.

Decydując się na ubezpieczenie turystyczne do Japonii, można wybierać różny zakres ochrony. Im dłuższy pobyt, tym większe ryzyko związane z koniecznością skorzystania z kosztownego leczenia. Z tego powodu wybierana polisa turystyczna powinna to uwzględniać. Określając warunki ubezpieczenia, należy również dokładnie sprawdzić, jakie koszty leczenia zostaną opłacone przez towarzystwo reasekuracji. O ile ubezpieczenie turystyczne Gruzja, nie musi mieć bardzo wysokich sum gwarantowanych, to produkt kupowany przy podróży do Japonii musi mieć wyższe kwoty. Optymalnie powinna być to suma 40 tys. euro. Jednak przy dłuższym pobycie można zdecydować się na większe sumy.

Polisa turystyczna powinna obejmować również koszty transportu medycznego. Dotyczy to również przewozu ubezpieczonego do kraju. Wydatki na transport z odległych krajowych będą wysokie. Z tego powodu ubezpieczenie turystyczne Kuba powinno zapewnić możliwość pokrycia wyższych wydatków na sprowadzenie poszkodowanego. Transport medyczny będzie niezbędny po wykonaniu bardziej skomplikowanych operacji. Wówczas normalna podróż samolotem może nie być możliwa. Zatem ubezpieczenie do Japonii powinno zapewnić możliwość pokrycia kosztów specjalnego transportu.

REKOMENDACJA NAJLEPSZYCH UBEZPIECZEŃ DO JAPONII

Poniżej przedstawiamy rekomendowane ubezpieczenia do Japonii. Kierujemy się wyborem najlepszej relacji zakresu i ceny ubezpieczenia oraz na doświadczeniach naszych klientów.

Podstawowy

57,00 zł

KUP ONLINE
 • OC - Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

  200 000 zł

 • NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

  40 000 zł

 • Koszty leczenia COVID-19 za granicą
 • Akty terrorystyczne
 • Zdarzenia po alkoholu w zakresie kosztów leczenia
Optymalny wybór

76,30 zł

KUP ONLINE
 • OC - Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

  370 184 zł

 • NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

  27 764 zł

 • Akty terrorystyczne
 • Koszty leczenia COVID-19 za granicą
 • Koszty rezygnacji z noclegu: 2 314 zł
 • Zdarzenia po alkoholu w zakresie kosztów leczenia
Wariant premium

141,31 zł

KUP ONLINE
 • OC - Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

  1 500 000 zł

 • NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

  150 000 zł

 • Akty terrorystyczne
 • Koszty leczenia COvID-19 za granicą

Kiedy warto zdecydować się na ubezpieczenie NNW?

Popularnym ubezpieczeniem, które może przydać się również podczas podróży, jest NNW. To produkt, który jest w stanie pokryć wydatki wynikające z wypadków. Polisa NNW jest w stanie zapewnić odszkodowanie, gdy dozna się uszczerbku na zdrowiu. Gdy ubezpieczenie turystyczne Islandia obejmuje taką ochronę, wówczas można liczyć na rekompensatę, która pokryje wydatki, które trzeba będzie ponieść na leczenie po wypadku. Podczas podróży może dochodzić do nieszczęśliwych zdarzeń. Zatem wykupienie NNW może okazać się właściwym rozwiązaniem. To przydatny produkt, który nie jest kosztowny. Składki nie będą nadmiernie wysokie. Zatem ustalając to, jaki zakres będzie miało ubezpieczenie w Japonii, warto brać pod uwagę również możliwość skorzystania z takiego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. Wiele osób nie decyduje się na wykupienie takiego produktu, gdyż posiada już polisę na życie. Natomiast warto brać pod uwagę, że jest to taki typ ubezpieczenia, który pozwala na wypłatę na podstawie różnych umów. Zatem odszkodowania mogą się kumulować. Równocześnie wybierając konkretny produkt, warto pomyśleć o takim, który ma wyższe sumy gwarantowane. Przy wyższych kwotach składka rośnie nieznacznie, ale przy wypłacie odszkodowania, można liczyć na uzyskanie większych pieniędzy.

Najtańsze oferty ubezpieczeń do Japonii

5,21 zł
Koszty leczenia 200 000 zł
Ratownictwo
Bagaż
3,73 zł
Koszty leczenia 90 000 zł
Ratownictwo
Bagaż
4,62 zł
Koszty leczenia 200 000 zł
Ratownictwo
Bagaż

Z jakich dodatkowych elementów ubezpieczenia na wyjazd do Japonii, warto skorzystać?

Nie zawsze podstawowa polisa turystyczna będzie wystarczająca. W wielu przypadkach trzeba zdecydować się na wykupienie dostępu do dodatkowych elementów ochrony ubezpieczeniowej. Ustalenie tego, co powinna zawierać polisa, zależy przede wszystkim od tego, z jakimi rodzajami ryzyka można spotkać się podczas podróży. Z reguły przy wyjazdach do droższych, dalej położonych krajów lepiej zdecydować się na bardziej rozbudowane produkty. W ten sposób ubezpieczenie turystyczne USA zapewni znacznie bardziej skuteczną ochronę. Przy wyjeździe do Japonii warto pomyśleć między innymi o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Posiadając taki produkt, można uniknąć dużych wydatków, które związane są z rekompensatami za spowodowanie wypadku. Gdy w jego wyniku ucierpi osoba trzecia z naszej winy, wówczas ubezpieczenie do Japonii pokryje konieczne do zapłacenia odszkodowanie. Na taki produkt warto zdecydować się, gdy planuje się uprawianie sportów, a szczególnie tych ekstremalnych. Wówczas ryzyko wystąpienia szkody, czy uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej jest znacznie wyższe.

Podróże do wielu krajów wymagają skorzystania z usług linii lotniczych. W takich sytuacjach ubezpieczenie turystyczne Tajlandia może zawierać również możliwość skorzystania z odszkodowania w sytuacji, gdy dojdzie do opóźnienia lotu. Zaniedbania przewoźników nie są niczym wyjątkowym. Szczególnie na dłuższych trasach może do nich dochodzić znacznie częściej. Z tego powodu warto posiadać ubezpieczenie w Japonii, które pozwala uzyskać pieniądze, gdy lot będzie opóźniony. Dodatkowo tego typu polisa może zapewnić również możliwość uzyskania pieniędzy, gdy bagaż nie zostanie dostarczony na czas. Natomiast innym rodzajem ubezpieczenia, które można brać pod uwagę, jest to zabezpieczające bagaż przed kradzieżą. Gdy przewozi się wartościowe rzeczy, wówczas taki produkt będzie w stanie zapewnić pokrycie części lub całości utraconych przedmiotów. Wybrać można taką polisę, która zapewni odszkodowanie, gdy bagaż zaginie, zostanie skradziony, czy zgubiony. Zakres ubezpieczenia może obejmować również wypłatę w sytuacji, gdy przedmioty zostaną uszkodzone.

Jak ustalić zakres ubezpieczenia?

Na rynku polis turystycznych można spotkać się z produktami, które mają różny zakres. Pozwala to zdecydować się na takie ubezpieczenie turystyczne do Japonii, które dostępne jest na ogólnych warunkach. Standardowe produkty będą w większości przypadków zapewniały wystarczającą ochronę ubezpieczeniową. Jednak na indywidualnie negocjowane polisy turystyczne trzeba zdecydować się, gdy planuje się w mniej typowy sposób spędzać wolny czas podczas wakacyjnego wypoczynku. Wówczas okazać się może, że nie ma na rynku ubezpieczeniowym takich produktów, które spełnią oczekiwania. W takiej sytuacji niezbędne może być zdecydowanie się na wykupienie rozszerzeń do standardowych polis turystycznych. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z towarzystwem reasekuracji w celu ustalenia indywidualnie dopasowanych warunków.  

Decydując się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego do Japonii, zawsze należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami. Określają one między innymi obowiązki, które nakładane są na podpisującego umowę. Ich spełnienie będzie wpływać na możliwość skorzystania z wypłaty z polisy. Z tego powodu ważne jest, aby zapoznać się z nimi, co pozwala unikać sytuacji, w których dla przykładu nie zgłosi się konkretnej szkody w wymaganym czasie. Brak spełnienia konkretnych wymagań stawianych przez towarzystwo reasekuracji może prowadzić do sytuacji, w której ubezpieczenie turystyczne Rosja nie pozwoli na skorzystanie z maksymalnego odszkodowania. Jeszcze większym problemem jest, gdy firma ubezpieczeniowa odmówi wypłacenia pieniędzy z powodu niedotrzymania warunków umowy. Zatem w ogólnych warunkach polisy turystycznej warto sprawdzić obowiązki osoby ubezpieczonej, jak i też wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa reasekuracji

Powiązane artykuły

Ubezpieczenie od koronawirusa – gdzie kupić?

Ubezpieczenie od koronawirusa – gdzie kupić?

Pandemia SARS-CoV-2 trwa ponad rok. Chociaż powszechne są już programy szczepień i w wielu krajach na świecie sytuacja jest dość dobrze opanowana, nadal nie można bagatelizować sytuacji. Zachorowanie na COVID-19 może narazić na poważne konsekwencje finansowe i nie […]

więcej
EKUZ – najważniejsze informacje na temat karty EKUZ

EKUZ – najważniejsze informacje na temat karty EKUZ

Na podróże po Europie każdy czas jest dobry, bez względu na porę roku! Jednak to latem i w okresie wakacji najczęściej wybieramy się za granicę – by zwiedzać, odpoczywać, pracować albo odwiedzić bliskich. Bez względu na charakter wyjazdu, […]

więcej
Co obejmuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Co obejmuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Wybierasz się na zorganizowaną wycieczkę turystyczną? Przed wyjazdem koniecznie wykup ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży, by w razie nieprzewidzianych problemów, ochronić środki finansowe przeznaczone na zaplanowanie wyjazdu. Zobacz, dlaczego jest to tak ważne i w jakich sytuacjach […]

więcej