Najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz pomocy?

Masz wątpliwości, co do tego, jak działa kalkulator? Nie wiesz jak dokonać zakupu przez stronę? Wszystkie kwestie pomogę Ci rozwiązać nasi specjaliści online.

Otwórz czat lub Zadzwoń +48 22 320 08 80

Pytania ogólne

 1. zwiń
  W jaki sposób otrzymam polisę?

  Po zawarciu umowy ubezpieczenia polisa zostanie wysłana na adres mailowy podany podczas uzupełniania formularza zakupu.

 2. zwiń
  W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

  Szkodę można zgłosić telefonicznie dzwonić na infolinię Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zawarto ubezpieczenie. Część Ubezpieczycieli umożliwia również kontakt mailowy lub poprzez formularz kontaktowy. Dokładne dane kontaktowe można znaleźć na tej stronie.

 3. zwiń
  Czy można opłacić polisę lub pierwszą ratę później niż data wskazana na polisie?

  Niestety, ale ubezpieczenie rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy i opłaceniem składki lub pierwszej raty. Brak terminowej wpłaty może spowodować więc brak aktywnej ochrony.

  W przypadku opóźnienia wpłaty kolejnych rat ryzykujemy rozpoczęciem sprawy windykacyjnej, a nawet wpisaniem do Krajowego Rejestru Dłużników. Żeby uniknąć takiej sytuacji warto niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia od Towarzystwa o zaległości uregulować tą należność. W przypadku trudniejszej sytuacji finansowej warto również rozważyć rozłożenie składki na raty.

 4. zwiń
  Czy moje dane, które podaje w procesie wyliczenia składki są bezpieczne?

  Tak, bezpieczeństwo wszystkich naszych Klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego korzystany z najwyższej klasy zabezpieczeń. Połączenie z naszą stroną jest szyfrowane przy użyciu certyfikatu cyfrowego, który pozwala zachować prywatność i bezpieczeństwo przy przekazywaniu informacji z naszą stroną. Dodatkowo podane dane są przetwarzane wyłącznie podczas analizy i przedstawienia oferty ubezpieczeniowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej stronie.

Ubezpieczenia komunikacyjne

 1. zwiń
  Czy PESEL jest potrzebny do wyliczenia składki?

  Tak, podanie numeru PESEL jest niezbędne do wyliczenia poprawnej składki. Jest to związane z weryfikacją szkodowości w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie podanego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL. Od poprawności podanych danych zależy więc nasza składka, w przypadku błędnych informacji możemy dostać zawyżoną kwotę ubezpieczenia.

 2. zwiń
  Potrzebuję dokupić do swojego ubezpieczenia dodatkowo NNW lub Assistance

  Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości za pośrednictwem Internetu dokupić dodatkowych usług do posiadanej już polisy. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji to najlepiej skontaktować się bezpośrednio z infolinią sprzedażową swojego Ubezpieczyciela.

 3. zwiń
  Czy mogę wykupić u was ubezpieczenia na samochód w leasingu?

  Niestety na ten moment nie możemy jeszcze przedstawić oferty dla samochodów w leasingu, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania takie rozwiązania.

 4. zwiń
  Czy mogę kupić u was ubezpieczenie na Spółkę?

  Niestety, ale aktualnie nie jesteśmy w stanie przedstawić ofert dla samochodów zarejestrowanych na Spółkę. Jesteśmy jednak w trakcie przygotowywania takiego rozwiązania, więc zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w następnym roku.

 5. zwiń
  Jestem obcokrajowcem, czy mogę wykupić u was ubezpieczenie na samochód?

  Oczywiście, że tak, jedynym wymogiem jest posiadanie numeru PESEL oraz miejsca zamieszkania na terenie Polski. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wyborze i zakupie ubezpieczenia to zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

 6. zwiń
  Chciałbym wykupić ubezpieczenie krótkoterminowe dla mojego pojazdu, czy istnieje taka możliwość?

  Niestety aktualnie nie posiadamy w naszej ofercie ubezpieczeń krótkoterminowych (30 dniowych), ale jesteśmy w trakcie przygotowywania takie rozwiązania.

 7. zwiń
  Czy na podstawie certyfikatu/polisy ubezpieczenia OC z KioskPolis.pl zostanę objęty ochroną podczas podróży zagranicznych?

  Tak, zgodnie z zawartym ubezpieczeniem OC zostają Państwo objęci ochroną w krajach, w których obowiązuje Porozumienie Wielostronne. Należą do niego 32 państwa:
  Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy) oraz Andora, Serbia i Szwajcaria.

  Zgodnie z Porozumieniem, mając ważne polskie ubezpieczenie OC mogą Państwo poruszać się po drogach tych państw bez konieczności posiadania Zielonej Karty. Państwa, które zawarły Porozumienie Wielostronne należą też do Systemu Zielonej Karty. Są w nim także Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina. Wybierając się samochodem do tych właśnie krajów, oprócz ważnego ubezpieczenia OC, potrzebny będzie także Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, czyli tzw. Zielona Karta.

 8. zwiń
  Jaka kara grozi za brak Ubezpieczenia OC?

  Najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość opłat zależy także od rodzaju pojazdu:

  • samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy: trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Osoby, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni zapłacą:

  • 20% pełnej opłaty karnej – do 3 dni bez OC,
  • 50% pełnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni bez OC.
 9. zwiń
  Czy mogę opłacić składkę za umowę ubezpieczenia OC w ratach?

  Oczywiście istnieje taka możliwość, jednak ilość rat zależy od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Można zakupić ubezpieczenie wybierając formę płatności na jedną, dwie lub nawet cztery raty.

 10. zwiń
  W jaki sposób kalkulowana jest moja składka za ubezpieczenie OC/AC?

  Składka obliczana jest przede wszystkim na podstawie historii szkodowej właściciela pojazdu, dlatego w celu poznania wiążącej oferty należy podać prawidłowe dane. Dodatkowo na składkę ubezpieczenia ma wpływ marka i model pojazdu, miejsce zamieszkania oraz sposób użytkowania pojazdu.

 11. zwiń
  Na jaki okres zawieram umowę ubezpieczenia OC?

  Umowa OC zawierana jest na okres 12 miesięcy.

  Po upływie tego okresu, jeśli umowa nie zostanie wypowiedziana w terminie nie późniejszym niż jeden dzień przed jej końcem, to Towarzystwo Ubezpieczeniowe automatycznie przedłuża umowę na kolejne 12 miesięcy.

 12. zwiń
  Kogo i od czego chroni ubezpieczenie OC?

  Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów chroni przed roszczeniami ze strony poszkodowanych każdego, kto kieruje danym pojazdem w okresie trwania polisy.

  Podstawowa różnica między prawem polskim a niektórymi rozwiązaniami zagranicznymi jest taka, że w Polsce ubezpieczenie zawiera się na samochód, a nie na kierowcę.

 13. zwiń
  Jaki jest zakres ubezpieczenia OC i co to jest suma gwarancyjna?

  Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia OC, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

  Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

   

 14. zwiń
  Kiedy mam obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC?

  Ubezpieczenie OC powinno zostać zawarte najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

 15. zwiń
  Czy muszę wykupić ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) mojego pojazdu?

  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym, obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ubezpieczenia turystyczne

 1. zwiń
  Ubezpieczenie turystyczne a wojna, kiedy polisa będzie aktywna?

  Temat szczególnie istoty w kontekście aktualnych wydarzeń w Ukrainie. Odpowiedź nie jest jednoznaczna bo wszystko zależy od wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Szczegóły można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), poniżej najważniejsze informacje:

  AXA Assistance nie świadczy pomocy w krajach objętych wojną. Wyjątek stanowią polisy, których ochrona rozpoczęła się przed wybuchem wojny z zastrzeżeniem, że polisy te nie będą dalej przedłużane.

  Generali/Proama świadczy ochronę w krajach objętych wojną tylko w przypadku polis z rozszerzeniem o „Pasywny udział w wojnie lub aktach terroru”. Wyjątek stanowią polisy, których ochrona zaczęła się przed rozpoczęciem wojny, wtedy Towarzystwo świadczy ochronę w ramach „klauzuli niespodziewanej wojny” przez 7 dni od wybuchu wojny w zakresie zgodnym z OWU. Jeżeli chcesz zakupić ubezpieczenie z rozszerzeniem o „Pasywny udział w wojnie lub aktach terroru” skontaktuj się z nami mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 22 320 08 80.

  Signal Iduna w ramach pakietów Bezpiecznych Podróży świadczony ochronę w krajach objętych wojną tylko w razie nagłego zachorowania. Wyjątek stanowią polisy, których ochrona zaczęła się przez rozpoczęciem wojny i Ubezpieczony został niespodziewanie dotknięty zdarzeniami wojennymi, wtedy ochrona przez Towarzystwo jest świadczona w pełnym zakresie.

  UNIQA nie świadczy ochrony na terytorium krajów objętych wojną. Wyjątkiem są polisy, których ochrona zaczęła się przez rozpoczęciem wojny, wtedy Towarzystwo świadczy ochronę jeszcze przez 7 dni.

  TU Europa ochrona w krajach objętych wojną nie jest świadczona. Wyjątek stanowią polisy, których ochrona rozpoczęła się przed wybuchem wojny, wtedy Towarzystwo świadczy ochronę jeszcze przez 5 dni od wybuchu wojny.

  Należy jednak pamiętać, że z uwagi na utrudnienia związane z wojną wszystkie świadczenia mogą być organizowane znacznie dłużej lub nie będą możliwe w ogóle do zrealizowania.

  W przypadku jeżeli już posiadasz polisę zakupioną do kraju objętego wojną i chciałbyś z niej zrezygnować lub zmienić jej zakres to wystarczy się z nami skontaktować mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 22 320 08 80.

  Aktualnie jedynym Towarzystwem Ubezpieczeniowym świadczącym ochronę w kraju objętym wojną  dla polis turystycznych dostępnych w KioskPolis.pl jest Generali. Ochrona jest świadczona wyłącznie w przypadku gdy została zakupiona dodatkowa klauzul: „Pasywny udział w wojnie lub aktach terroru”. Jeżeli chcesz zakupić ubezpieczenie w Generali z rozszerzeniem o „Pasywny udział w wojnie lub aktach terroru” skontaktuj się z nami mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 22 320 08 80.

 2. zwiń
  Czy są kraje, w których nie działa ubezpieczenie podróżne?

  W większości przypadków ubezpieczenie podróżne działa na terenie całego świata. Wybrane oferty mogą zawierać wyższą składkę przy wyjazdach do takich krajów jak USA, Kanada, Japonia, Australia, Chiny lub innych. Właściwy wybór kierunku wyjazdu w procesie zakupu ubezpieczenia w KioskPolis powoduje, że przestawiona oferta będzie obejmowała odpowiedni zakres ochrony.

  Wybrane towarzystwa ubezpieczeń mogą ograniczać ochronę ubezpieczeniową w krajach, w których toczą się działania wojenne lub występują konflikty zbrojne. Podstawą od uznania, czy wyjazd do danego kraju jest włączony do zakresu ochrony lub nie zawsze stanowią zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Bardzo często towarzystwa ubezpieczeń odnoszą się do rekomendacji Ministra Spraw Zagranicznych, które publikowane są na stronie www.msz.gov.pl w sekcji ostrzeżenia dla podróżujących. Jeżeli dany kraj posiada status „Nie podróżuj” zalecamy zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

 3. zwiń
  Co zrobić gdy potrzebuję pomocy za granicą?

  W pierwszej kolejności należy skontaktować się z Centrum Pomocy towarzystwa ubezpieczeń, którego polisę posiadasz. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ubezpieczony jest w stanie zagrożenia życia, wtedy zawsze należy w pierwszej kolejności wezwać pogotowie ratunkowe.

  W Centrum Pomocy można uzyskać profesjonalną pomoc oraz informacje dotyczące postępowania za granicą. Centrum Pomocy dysponuje również wieloma adresami placówek medycznych na całym świecie i będzie w stanie doradzić, gdzie należy się udać w celu uzyskania pomocy medycznej.

  Numer telefonu do Centrum Pomocy znajdziesz na polisie oraz w wiadomości SMS, którą wysyłamy po zakupie ubezpieczenia.

 4. zwiń
  Jaką wysokość kosztów leczenia wybrać?

  Jeżeli wybierasz się w podróż po Europie to bezpieczną sumą ubezpieczenia jest niż mniej niż 200 000 zł.

  Jeżeli natomiast wybierasz się poza Europę, a w szczególności do USA, Azji, Kanady, Japonii lub Australii to rekomendowaną sumą ubezpieczenia jest nie mniej niż 500 000 zł.

  Przykładowy koszt zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego w USA i transportu do Polski to 220 000 zł.

 5. zwiń
  Co to jest EKUZ i czy zastąpi on ubezpieczenie?

  EKUZ to tzw. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kartę EKUZ możesz wyrobić w oddziałach wojewódzkich NFZ.

  EKUZ pozwala na skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych na ternie krajów EU/EFTA na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. W praktyce, jeżeli dane świadczenie jest odpłatne dla obywatela tego kraju lub wymaga dopłaty ze strony pacjenta, NFZ nie zwróci tych kosztów, nawet jeżeli w Polsce to świadczenie jest w 100% nieodpłatne.

  Świadczenia z karty EKUZ dostępne są wyłączenie w placówkach publicznej opieki zdrowotnej.

  Wiele świadczeń, które są standardową częścią ubezpieczenia podróżnego jest wyłączona ze świadczeń w ramach EKUZ. Karta EKUZ nie obejmuje takich świadczeń jak koszty transportu chorego, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie zakupu leków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wiele innych.

  Z uwagi na ograniczony zakres świadczeń w ramach karty EKUZ również NFZ rekomenduje zakup ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne.

 6. zwiń
  Co się stanie, gdy dojdzie do wypadku za granicą i koszty ubezpieczenia są zbyt niskie na pokrycie leczenia?

  W takim przypadku Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenie do sumy ubezpieczenia zgodnej z zawartą polisą. Pozostałe koszty trzeba będzie niestety opłacić samodzielnie. Zalecamy więc przed wyjazdem rozważyć potencjalne ryzyko podróży i dobrać jak najlepszą polisę, na którą nas stać. W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

 7. zwiń
  Na co zwrócić uwagę kupując ubezpieczenie na wyjazd za granicę?

  Przy zakupie ubezpieczenia turystycznego na wyjazd za granicę przede wszystkim należy wybrać właściwą sumę ubezpieczenia.

  Warto pamiętać również o wyborze sportów w przypadku planów spędzania czasu aktywnie. Jeżeli chorujesz na choroby przewlekłe należy pamiętać o wyborze tej opcji przy zakupie ubezpieczenia.

 8. zwiń
  Czy w związku z obecnie panującą sytuacją na świecie (pandemia COVID-19) mogę zrezygnować z mojego ubezpieczenia turystycznego?

  Zgodnie z OWU przysługuje 30 dniowy okres odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość, jednak w tej nietypowej sytuacji istnieje możliwość rezygnacji z ubezpieczenia, jeśli jego okres ochronny jeszcze się nie rozpoczął. W tym celu należy wysłać na adres: [email protected] wiadomość z informacją o wnioskowaniu o anulację polisy. W wiadomości należy podać numer polisy do anulowania oraz swoje imię i nazwisko. Decyzję o anulacji polisy powyżej 30 dni od zakupu podejmuje zawsze po indywidualnej analizie Zakład Ubezpieczeń. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zwrot wpłaconej składki następuje do 10 dni roboczych.

 9. zwiń
  Czy jeżeli zachorowałem na COVID-19 i chcę szybciej wrócić do Polski, żeby leczyć się w kraju, to czy Ubezpieczyciel pokryje koszty transportu do Polski?

  Wszystko zależy od aktualnych możliwości udzielenia pomocy w danym kraju oraz zaleceń lekarza prowadzącego. W niektórych przypadkach będzie możliwość szybszego powrotu do kraju i wtedy Ubezpieczyciel pokryje koszty tego transportu.

 10. zwiń
  Czy jeżeli będąc za granicą będę musiał przerwać pobyt z uwagi na ogłoszenie kwarantanny w Polsce dla osób powracających, czy mogę wcześniej wrócić do Polski i za koszty powrotu zapłacić ubezpieczyciel?

  Niestety nie ponieważ zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia koszty transportu są pokrywane wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

 11. zwiń
  Czy jest możliwość zakupienia ubezpieczenia turystycznego na terenie Polski?

  Aktualnie w ofercie posiadamy ubezpieczenie podróży na terenie Polskie od Generali i Proama. Aby poznać dokładną ofertę oraz wycenę prosimy o kontakt z naszym Doradcą, można do nas zadzwonić: +48 22 320 08 80 lub napisać maila na: [email protected].

 12. zwiń
  Jestem po za granicami kraju, czy mogę wykupić ubezpieczenie turystyczne?

  Oczywiście, że tak należy jednak podczas uzupełniania formularza uwzględnić tą informację przy odpowiedzi na pytanie: „Czy wszystkie osoby podróżujące przebywają w Polsce?”. Dodatkowo zakupienie ubezpieczenia za granicą może wiązać się również z karencją wynikającą z OWU dlatego ilość ofert, które przedstawimy może być ograniczona ze względu na wybrany okres ochrony. Poniższa tabela opisuje okres karencji dla każdego z Towarzystw Ubezpieczeniowych:

  Towarzystwo Ubezpieczeniowe

  Okres karencji w przypadku zawarcia umowy poza Polską Zapisy w OWU

  AXA Assistance

  do 4 godzin od zapłacenia składki

  OWU Daleko od Domu: §7.5

  UNIQA

  do 3 dni od zapłacenia składki

  OWU Kontynenty: §35.5

  OWU Kontynenty Multitravel: §13.3

  Europa

  do 2 dni, licząc od dnia następnego po zapłacenia składki

  OWU Travel w KioskPolis.pl: §5.5

  Generali
  Proama

  do 48 godzin od zapłacenia składki

  OWU Generali, z myślą̨ o podroży: §7.4

  Signal Iduna do 3 dni, licząc od dnia następnego po zapłacenia składki

  OWU Bezpieczne Podróże: §6.3

   

 13. zwiń
  Co to jest niebezpieczna praca fizyczna?

  Niebezpieczna praca fizyczna to wykonywanie wszelkich prac, które zwiększają ryzyko powstania szkody, a w szczególności czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, pracy na wysokościach, remontowo-budowlanych, pracy w transporcie, w rolnictwie, pod ziemią, w hutnictwie, prace w usługach gastronomicznych. Czynności te obejmują także wolontariat, praktyki i szkolenia zdrowotne.

  Szczegółowy opis oraz definicja pracy fizycznej zawarta jest zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Wypowiedzenie OC komunikacyjnego

 1. zwiń
  Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC przez zbywcę?

  Zbywca ma obowiązek pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Do momentu powiadomienia ubezpieczyciela obie strony odpowiadają za zapłatę należnej składki.
  W celu powiadomienia Ubezpieczyciela przez zbywcę należy uzupełnić i podpisać formularz wypowiedzenia oraz wysłać wypełniony formularz listem poleconym na adres właściwego, Towarzystwa Ubezpieczeniowego, przesłać wypowiedzenie drogą mailową lub skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Jednocześnie przypominamy o wyrejestrowaniu pojazdu w wydziale komunikacji.

 2. zwiń
  Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC przez nabywcę?

  Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC może nastąpić: W formie pisemnej – w tym celu należy uzupełnić i podpisać formularz wypowiedzenia oraz wysłać wypełniony formularz listem poleconym na adres właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Przesłać wypowiedzenie drogą mailową lub skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

 3. zwiń
  Co zrobić kiedy mam dwa obowiązkowe ubezpieczenia OC?

  Jeśli dotychczasowe ubezpieczenie zostało odnowione automatycznie, to zawierając nowe ubezpieczenie w KioskPolis.pl można wypowiedzieć ubezpieczenie zawarte automatycznie, do którego zgodnie z Ustawą z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK jest zobowiązany dotychczasowy Ubezpieczyciel.

  Dodatkowo, dotychczasowy Ubezpieczyciel, może obciążyć nas kwotą składki za wykorzystany okres, przeliczając łączną składkę na ilość wykorzystanych dni.

 4. zwiń
  Jak skutecznie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

  Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC może nastąpić na kilka sposobów: W formie pisemnej – w tym celu należy uzupełnić i podpisać formularz wypowiedzenia oraz wysłać wypełniony formularz listem poleconym na adres właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, kontaktując się bezpośrednio z wybranym Towarzystwem, lub drogą mailową, przesyłając wypełniony i podpisany formularz. Jednocześnie należy pamiętać, że wypowiedzenie powinno zostać wysłane najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem dotychczasowego ubezpieczenia.

 5. zwiń
  Czy odnawiając umowę ubezpieczenia OC mogę wypowiedzieć dotychczasowe ubezpieczenie OC?

  Tak, zawierając umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć dotychczasowe ubezpieczenie OC na kilka sposobów. W tym celu należy uzupełnić i podpisać formularz wypowiedzenia oraz wysłać wypełniony formularz listem poleconym na adres właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, kontaktując się bezpośrednio z wybranym Towarzystwem, lub drogą mailową, przesyłając wypełniony i podpisany formularz. Jednocześnie należy pamiętać, że wypowiedzenie powinno zostać wysłane najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem dotychczasowego ubezpieczenia.

Potrzebujesz pomocy?

Otwórz czat
lub
Zadzwoń +48 22 320 08 80