Oświadczenie o kolizji – czy wiesz, jak postępować w razie stłuczki?

Oświadczenie o kolizji – czy wiesz, jak postępować w razie stłuczki?

4.5/5 - (Ocen: 22)

Kalkulator OC
Kolizje samochodowe zdarzają się na polskich drogach każdego dnia i warto mieć świadomość tego, że mogą przytrafić się i Tobie. Czy będziesz wiedział, jak odpowiednio zareagować w takiej sytuacji? Czy konieczne jest wezwanie policji? Wielu kierowców pod wpływem silnych emocji i stresu nie wie, jak się zachować po stłuczce, dlatego też warto przyswoić kilka ważnych informacji. Oświadczenie wypadku lub innej szkody drogowej to podstawa do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Szkoda parkingowa i brak sprawcy są jednak sytuacjami, które zdarzają się bardzo często. Co jednak zrobić w sytuacji, w której sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie zostawił kartki z danymi osobowymi i ubezpieczeniowymi? Czy to znaczy, że nie uzyskasz odszkodowania po wypadku samochodowym lub za szkodę parkingową? Przekonaj się, jak postępować w takiej sytuacji!

Kolizja czy wypadek – jaka jest różnica?

Zaraz po stłuczce musisz upewnić się, że masz do czynienia z kolizją. Wypadek ma miejsce wtedy, gdy w wydarzeniu ucierpieli ludzie. Wówczas konieczne jest wezwanie odpowiednich służb – nie tylko pogotowia, ale i policji. To właśnie one zajmą się resztą formalności. Jeśli jednak nikt nie został ranny, a wszystkie szkody są jedynie materialne, wówczas zdarzenie można nazwać kolizją i nie będzie ona wymagała wezwania policji.

Sprawdź ceny OC i AC

Mimo to często warto to zrobić, szczególnie jeśli druga strona ma inną wizję dot. sprawcy kolizji. Ponadto wiele towarzystw ubezpieczeniowych wręcz wymaga obecności służb przy kolizjach – w innym przypadku mogą pojawić się problemy z wypłatą odszkodowań.

Pamiętaj, aby po stłuczce spisać oświadczenie o kolizji drogowej

Co warto wiedzieć o odszkodowaniu po wypadku samochodowym z AC?

Poza OC samochodu warto mieć również dodatkową polisę autocasco. Po pierwsze odszkodowanie po wypadku samochodowym czy nawet drobnej szkodzie parkingowej otrzymasz szybciej i łatwiej (unikniesz wielu formalności). Po drugie – i to jest nawet ważniejsze – jeżeli sprawca zdarzenia drogowego nie zostanie odnaleziony, nie będzie Ci przysługiwało odszkodowanie na naprawę auta z OC. Jak wyjaśniliśmy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się przede wszystkim zapewnieniem ochrony życia i zdrowia.

 Natychmiastową naprawę szkód mienia umożliwi Ci zatem AC – poznaj jego pełen zakres. Kiedy będziesz się zbliżał do końca okresu ochronnego standardowej polisy, skorzystaj z kalkulatora OC AC – znajdziesz go np. na KioskPolis.pl – by zapewnić sobie większy zakres ochrony w nieprzewidzianych sytuacjach, takich jak wypadek z winy kierowcy, który postanowi odjechać bez pozostawienia danych.

Jak się zachować i jak wygląda oświadczenie wypadku?

Co prawda oświadczenie wypadku spisane przez kierowców, którzy w nim uczestniczyli, stanowi podstawę do wypłacenia poszkodowanemu pieniędzy. Są jednak sytuacje, w których będziesz mógł liczyć na pomoc nawet bez takiego oświadczenia. Kolizja i brak sprawcy komplikują jednak nieco sytuację, więc trzeba wiedzieć, jak w takiej sytuacji się zachować. Istotne jest, by zareagować od razu, gdyż wtedy być może uda się skompletować pełny materiał dowodowy, który pozwoli dotrzeć do sprawcy. Nigdy nie wolno panikować i od razu po zorientowaniu się, że doszło do szkody, trzeba poszukać świadków o ile to możliwe.

Porównywarka OC AC Kioskpolis.pl pozwoli też znaleźć porównania wielu ofert ubezpieczeń, które będą pomocne w takiej sytuacji. Są tu nie tylko porównania produktów, takich jak ubezpieczenie OC i ubezpieczenie AC, ale także dodatkowe polisy ubezpieczeniowe, a w tym ubezpieczenie NNW samochodu.

Szkoda parkingowa – brak sprawcy

Jeżeli po kolizji lub wypadku sprawca natychmiast odjechał, wróciłeś z zakupów i zobaczyłeś, że masz zniszczony samochód, ale nikt nie zostawił kartki z danymi, bądź też przydarzyła Ci się inna podobna sytuacja, masz szansę na uzyskanie odszkodowania. Po pierwsze zadzwoń na policję. Kiedy funkcjonariusze przyjadą na miejsce, zabezpieczą wszelkie materiały dowodowe. Jeśli do incydentu doszło w mieście lub na parkingu, możliwe jest zdobycie nagrań z pobliskich kamer i odczytanie numeru rejestracyjnego sprawcy. Kolizja i brak OC sprawcy to sytuacje, w których często można właśnie w tak rozwiązać problem. W rejonach miejskich bardzo często podobne sytuacje mają miejsce pod okiem kamery. Osoba, która będzie chciała sama sprawdzić zapis monitoringu, prawdopodobnie nie zostanie do niego dopuszczona, więc zawsze trzeba od razu powiadomić policję i nie ma sensu z tym zwlekać. Jeśli jest brak danych sprawcy kolizji, sprawa jeszcze nie jest przesądzona.

Sprawdź ceny OC i AC

Po drugie poproś o oświadczenie wypadku świadków. Być może ktoś zapamiętał markę, model lub chociażby kolor samochodu sprawcy. To ułatwi policji pracę.

Sprawdź, czym różnią się odszkodowanie z OC i zadośćuczynienie.

Jak zachować się po kolizji?

Jeśli szkody są czysto materialne, należy jak najszybciej usunąć uszkodzone pojazdy z jezdni, o ile istnieje taka możliwość. Jeśli samochody są unieruchomione, wówczas posłuż się trójkątami ostrzegawczymi, zabezpieczając miejsce zdarzenia zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Następnym krokiem będzie ustalenie sprawcy kolizji. Gdy obie strony zgadzają się w tej kwestii, można przystąpić do spisania oświadczenia o kolizji drogowej. Jeśli jednak nie możecie dojść do porozumienia i jednoznacznie wskazać winowajcy, wówczas potrzebna będzie pomoc policji.

UWAGA!

Warto posiadać w samochodzie wydrukowany wzór oświadczenia kolizji drogowej. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że na dokumencie znajdują się wszystkie niezbędne dane, by dochodzić odszkodowania z OC sprawcy.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – jak je napisać?

Wzory opisów kolizji drogowej można pobrać ze strony niemal każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jednak niewiele osób przygotowuje się na ewentualność uczestniczenia w stłuczce i nie posiada przy sobie kopii przykładu opisu kolizji. Wówczas oświadczenie sprawcy kolizji należy spisać samodzielnie. Warto, aby oświadczenie o kolizji drogowej spisywał sprawca, ponieważ nie będzie mógł się tego dokumentu wyprzeć. Samodzielne sporządzenie takiego dokumentu nie jest skomplikowane – wystarczy pamiętać, aby umieścić w nim następujące informacje:

  • dane sprawcy i poszkodowanego: imię i nazwisko, adres zameldowania, numery dowodów osobistych obu kierowców,

  • numery oraz organy wydające prawa jazdy,

  • numery rejestracyjne pojazdów,

  • numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego,

  • oświadczenie sprawcy kolizji,

  • krótki opis zdarzenia,

  • podpisy sprawcy i poszkodowanego.

W przypadku kolizji drogowej można, ale nie trzeba wzywać policji

Po spisaniu takiego oświadczenia należy skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy, np. poprzez infolinię, i przekazać mu informacje na temat zdarzenia. Następnie należy umówić się z rzeczoznawcą, który oceni szkody poniesione przez poszkodowanego. Jeśli masz możliwość, umów taką wizytę w zaprzyjaźnionym warsztacie samochodowym, aby profesjonalista mógł podpowiedzieć, czy wycena została przeprowadzona prawidłowo. Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, na wypłacenie odszkodowania można liczyć nawet kilkanaście dni po oględzinach rzeczoznawcy.

Porównaj oferty

Szkoda parkingowa – brak sprawcy

Jeżeli po kolizji lub wypadku sprawca natychmiast odjechał, wróciłeś z zakupów i zobaczyłeś, że masz zniszczony samochód, ale nikt nie zostawił kartki z danymi, bądź też przydarzyła Ci się inna podobna sytuacja, masz szansę na uzyskanie odszkodowania. Po pierwsze zadzwoń na policję. Kiedy funkcjonariusze przyjadą na miejsce, zabezpieczą wszelkie materiały dowodowe. Jeśli do incydentu doszło w mieście lub na parkingu, możliwe jest zdobycie nagrań z pobliskich kamer i odczytanie numeru rejestracyjnego sprawcy. Kolizja i brak OC sprawcy to sytuacje, w których często można właśnie w tak rozwiązać problem. W rejonach miejskich bardzo często podobne sytuacje mają miejsce pod okiem kamery. Osoba, która będzie chciała sama sprawdzić zapis monitoringu, prawdopodobnie nie zostanie do niego dopuszczona, więc zawsze trzeba od razu powiadomić policję i nie ma sensu z tym zwlekać. Jeśli jest brak danych sprawcy kolizji, sprawa jeszcze nie jest przesądzona.

Sprawdź ceny OC i AC

Po drugie poproś o oświadczenie wypadku świadków. Być może ktoś zapamiętał markę, model lub chociażby kolor samochodu sprawcy. To ułatwi policji pracę.

Sprawdź, czym różnią się odszkodowanie z OC i zadośćuczynienie.

 

Brak oświadczenia sprawcy kolizji – co robić?

Weźmy taki przykład: zostaliśmy uderzeni na drodze przez sprawce podczas wyjazdu z parkingu (przy cofaniu pojazdu). Oświadczenie nie zostało spisane, ponieważ sprawca w ogóle nie poczuwał się do winy i po krótkiej rozmowie odjechał. My jako poszkodowani zapisaliśmy jego nr rejestracyjny. Co robimy dalej?

  • sprawdzamy numer polisy pojazdu sprawcy w UFG;
  • zgłaszamy zajście na policji i u ubezpieczyciela sprawcy.

Jeśli na miejscu zdarzenia byli świadkowie, to bardzo pomocne w takiej sytuacji będzie spisanie ich zeznań.

Brak oświadczenia sprawcy kolizji w obecności policji – co robić?

Inny przykład: doszło do kolizji (kierowca wymusił pierwszeństwo), ale kierujący pojazdem, który spowodował stłuczkę nie chciał, żeby wzywać policję. Spisaliście oświadczenie, w którym sprawca przyznaje się do spowodowania kolizji. Następnego dnia udajemy się do ubezpieczalni, załatwiamy formalności. Po miesiącu przychodzi pismo o odmowie wypłacenia ubezpieczenia z uzasadnieniem, że sprawca kolizji nie potwierdził oświadczenia. Dlaczego?

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej uchylają się od wypłat odszkodowania w oparciu o samo oświadczenie sprawcy, ponieważ takie oświadczenie jest oświadczeniem woli w rozumieniu prawa cywilnego. Oznacza to, że zachowanie w następstwie spisania tego oświadczenia przez jego autora (sprawcę) będzie ocenianie przez pryzmat tzw. wad oświadczeń woli, takich jak brak świadomości lub swobody przy składaniu oświadczenia, złożenie oświadczenia pod wpływem błędu, podstępu lub groźby drugiej strony (w tym wypadku nas czyli osoby poszkodowanej).

Problematyczna w takiej sytuacji jest procedura weryfikacyjna, czyli postępowanie wyjaśniające przeprowadzane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które po przyjęciu zgłoszenia zwraca się do sprawcy szkody, który podpisał oświadczenie z prośbą o potwierdzenie treści w nim zawartych. Wtedy niejednokrotnie zdarza się, że sprawca po rozmowach z rodziną, prawnikami, po ponownej analizie zdarzenia taka osoba decyduje się uchylić od odpowiedzialności, składając ponowne oświadczenie o zgoła odmiennej treści.

Dlatego pierwszym środkiem zapobiegawczym w takiej sytuacji powinno być zawsze sporządzanie notatki z miejsca zdarzenia w obecności policji. Jeśli doszło do kolizji na parkingu lub jest brak sprawcy, lepiej jest wezwać policję. W wielu miastach często będzie trzeba bardzo długo czekać na patrol, który podejmie interwencję przy tak mało istotnym zdarzeniu, jednak biorąc pod uwagę, jak wiele kłopotów może pojawić się w związku z brakiem policyjnej notatki, lepiej trochę poczekać. Ostatecznie to właśnie zgłoszenie sprawy na policję jest najlepszym sposobem na ewentualne wykrycie sprawcy, jeśli jest brak możliwości ustalenia sprawcy wykroczenia, lub na zgromadzenie wiarygodnego materiału dowodowego dla ubezpieczyciela.

Jak uzyskać odszkodowanie przy braku oświadczenia wypadku?

Ponieważ nie będziesz w stanie skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy, udaj się do swojego. Zabierz dokument sporządzony przez policję na miejscu zdarzenia, gdyż w przypadku braku tradycyjnego oświadczenia wypadku to on będzie stanowił podstawę do wypłacenia odszkodowania po wypadku samochodowym, kolizji czy innej szkodzie drogowej.

Brak możliwości ustalenia sprawcy kolizji

W przypadku, gdy sprawca nie zostanie odnaleziony, ubezpieczyciel wypłaci Ci pieniądze niezbędne na pokrycie kosztów leczenia, jednak nie na naprawę samochodu. Następnie rozliczy się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Na większe odszkodowanie możesz liczyć tylko wtedy, gdy sprawca zostanie ujęty. Wówczas masz szansę otrzymać środki na pokrycie wszelkich kosztów: i leczenia, i naprawy samochodu, i dodatkowych (np. holowania czy przeglądu technicznego).  Jeśli tak się nie stanie, trudno też liczyć na samochód zastępczy z OC sprawcy.

O TYM PAMIĘTAJ!

Zanim sprawca zostanie odnaleziony, w ramach działań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możesz liczyć na: 1) pokrycie kosztów leczenia osób poszkodowanych w wypadku, 2) w niektórych sytuacjach pokrycie kosztów naprawy mienia, jeżeli osoby poszkodowane wymagają hospitalizacji przez co najmniej 14 dni.

 

Dowiedz się także, jak kolizje drogowe mogą wpłynąć na cenę ubezpieczenia OC. Przeczytaj nasz artykuł: Zwyżki ubezpieczenia – kiedy można je otrzymać.

Sprawdź również:

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Kary za brak OC w 2022 – zmiany

Kary za brak OC w 2022 – zmiany

5/5 – (Ocen: 1) Zgodnie z przepisami, każdy polski kierowca jest zobowiązany do ubezpieczenia posiadanego pojazdu mechanicznego. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał liczyć się z przykrymi konsekwencjami. Wyjaśniamy, ile wyniosą kary za brak OC w 2021 a […]

więcej
Co można dodać do OC?

Co można dodać do OC?

4.9/5 – (Ocen: 19) Polisę OC, podobnie jak każdą inną, można dowolnie rozszerzać tak, aby zyskać jak najpełniejszą ochronę ubezpieczeniową. Jakie dodatki mogą Ci się przydać? Sprawdź, ile kosztuje ubezpieczenie auta z uzupełniającymi rozszerzeniami i które z nich […]

więcej
Zakup polisy online – jakich dokumentów potrzebujesz, aby go dokonać?

Zakup polisy online – jakich dokumentów potrzebujesz, aby go dokonać?

5/5 – (Ocen: 1) Współcześnie zakup obowiązkowego ubezpieczenia wcale nie musi wiązać się ze spotkaniem w oddziale wybranego towarzystwa. Całą procedurę da się załatwić bez wychodzenia z domu, nawet w kilkanaście minut. Jak należy się do niej przygotować? […]

więcej
Ile kosztuje ubezpieczenie OC samochodu w 2019 roku?

Ile kosztuje ubezpieczenie OC samochodu w 2019 roku?

5/5 – (Ocen: 4) Ceny obowiązkowych ubezpieczeń OC to temat, który w dalszym ciągu wzbudza spore zainteresowanie. Trudno się temu dziwić, ponieważ wspomniane polisy nadal są znacznie droższe niż jeszcze 5 lat wcześniej. Obniżki przeciętnego kosztu ubezpieczeń OC […]

więcej