Jak uniknąć kary za brak OC?

Jak uniknąć kary za brak OC?

3.5/5 - (Ocen: 4)

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu dotyczy każdego kierowcy. Niezależnie od tego, czy chodzi o ubezpieczenie taksówki, czy prywatnego pojazdu, posiadanie ważnego OC jest bardzo istotne. Jego brak może skutkować dużymi stratami finansowymi, dlatego warto pilnować terminu ważności posiadanego OC oraz nie dopuszczać do przerwy (a tym samym braku ważnej polisy), jeżeli zmieniamy dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe na inne. Sprawdź, jak uniknąć kary za brak OC i kiedy można to zrobić, a także, jakie przepisy prawa trzeba bezwzględnie znać, by nie mieć kłopotów z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

Kara za brak OC – jak jej uniknąć? Na to oraz wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w poniższym tekście, przeczytaj go, aby w przyszłości nic negatywnie Cię nie zaskoczyło. Świadomość działania w nieprzewidzianej sytuacji pozwoli Ci na szybkie uporanie się z problemem, dlatego sprawdzaj, jak zmieniają się dotychczasowe zasady związane z OC.

Kiedy można dostać karę za brak ubezpieczenia OC?

Istnieje wiele powodów, które sprawiają, że kierowcy otrzymują wezwanie do zapłaty za brak OC. Oprócz oczywistej sytuacji, gdy OC celowo nie zostało wykupione, można spotkać się z tzw. przerwą w OC. Do momentu takiego dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy przegapiliśmy termin opłaty polisy lub nasza umowa nie została automatycznie przedłużona. Trzeba jednak zaznaczyć, że to, jak uniknąć kary za brak OC jest zazwyczaj kłopotem osób, które dopuściły się rażących zaniedbań. Wynika to z faktu, że po wielu zmianach w prawie, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, bardzo trudno doprowadzić do sytuacji, w której ktoś ma nieaktualne OC. Samo niezapłacenie w terminie składki za polisę OC, nie wiąże się bowiem z tym, że polisa przestaje działać. To, jak uniknąć kary za przerwę w OC poprzez niedopuszczanie do jej powstania jest dość proste, o ile zwróci się uwagę na newralgiczne kwestie. Pierwszy scenariusz, czyli niezapłacenie za ubezpieczenie podlega bowiem pod wielokrotne wezwania do zapłaty, do których wystarczy się zastosować.

Drugi scenariusz jest najczęściej spowodowany z kilku przyczyn:

 • kupno używanego samochodu z jego wcześniejszym OC – nowi nabywcy zapominają o wykupieniu nowego ubezpieczenia,
 • rezygnacja z usługi dotychczasowego towarzystwa ubezpieczeniowego i zwlekanie z kupnem nowej polisy w innej firmie,
 • zaniechanie opłat za OC mimo regularnych upomnień ubezpieczycieli – w takiej sytuacji umowa zostaje całkowicie zerwana wraz z datą kończącą czas trwania okresu próbnego.

Aby nie narazić się na wezwania, warto wcześniej zadbać o stan ubezpieczenia i nie martwić się później o to, jak uniknąć kary za przerwę w OCZ powyższych sytuacji najbardziej rażące jest ignorowania wezwań do zapłaty. Zerwanie umowy przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest jednak skrajnym przypadkiem, gdyż firmy walcząc o klientów, niechętnie rozwiązują z nimi umowy, jeśli tylko można tego uniknąć. To, jak uniknąć kary za spóźnione OC nie jest zazwyczaj kłopotem, gdyż ubezpieczyciele po prostu oczekują uregulowania zaległości, a ewentualne odsetki nie są zbyt wysokie. Pozostałe scenariusze wynikają z niewiedzy posiadacza auta, jednak z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, czego trzeba, by wiedzieć jak uniknąć kary za brak OC.

Porównywarka OC AC Kioskpolis.pl pozwoli na błyskawiczne znalezienie obowiązkowego ubezpieczenia i kupienie go online, więc jeśli tylko ktoś na ostatnią chwilę zorientował się, że jego polisa traci ważność, nie warto zwlekać. Cały proces przebiega online i trwa jedynie chwilę, a do tego jest bardzo prosty. W razie wątpliwości każdy klient dostaje opiekuna, który pomoże mu wybrać i kupić odpowiednią polisę.

Jak uniknąć kary za brak ciągłości OC?

Jak uniknąć kary za brak OC? To pytanie, które zadało sobie już wiele osób. Jest kilka sposobów na pozytywne rozwiązanie takiej sytuacji. W momencie otrzymania zawiadomienia o wezwaniu do zapłaty mamy 30 dni na wszelkie działania. To czas, w którym możemy opłacić karę lub postarać się o jej unieważnienie, jeżeli mamy ku temu odpowiednie podstawy.

Jeżeli do tej pory dbaliśmy o ważność polisy i wezwanie jest dla nas zaskoczeniem, musimy udowodnić UFG, że w okresie, który wpisano w dokumencie, nasz pojazd był ubezpieczony, co oznacza, że problem wynika z błędu w przekazywanych informacjach. Zazwyczaj wszystkie takie sprawy kończą się pozytywnie. Obowiązkowe ubezpieczenie OC i wszystkie procedury z tym związane generują liczne obowiązki i procedury, do których muszą się dostosować nie tylko posiadacze aut, ale także towarzystwa ubezpieczeniowe. Dlatego w razie takiej potrzeby, ubezpieczyciel także będzie zobligowany do wyjaśnienia sprawy, jeśli zaistniały brak ciągłości wyniknie z jakiegoś błędu proceduralnego lub organizacyjnego.

Trochę innym przypadkiem jest brak ciągłości OC. Jak uniknąć kary za brak OC? Tutaj powodem niedotrzymania ciągłości może być wiele czynników. Zdarza się, że sprawa dotyczy kierowcy, któremu skradziono samochód. W takim wypadku należy udokumentować, że nie mamy już obowiązku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, ponieważ nie mamy poprzedniego auta, a wciąż nie nabyliśmy nowego. Nikt nie ma zatem podstaw do zmuszania nas do posiadania polisy na samochód.

Jeżeli sprzedaliśmy pojazd, a otrzymaliśmy właśnie wezwanie do zapłaty, musimy przedstawić UFG dokumenty potwierdzające sprzedaż samochodu oraz ważność jego OC w momencie sprzedaży.

Właściciele pojazdu powinni też pamiętać, że ubezpieczenie AC nie pokrywa się z ubezpieczeniem OC w aspekcie prawnym. Auto Casco nie jest bowiem ubezpieczeniem obowiązkowym, więc Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych nie odnosi się do polis tego typu. Wyjaśniając jakiekolwiek kwestie z tym związane, warto o tym pamiętać, gdyż umowa na ubezpieczenie OC i AC, to dwie inne umowy. Ranking ubezpieczeń samochodowych pozwoli jednak znaleźć ciekawe propozycje z zakresu obydwu rodzajów ubezpieczeń. Pomimo że nie ma takiego obowiązku, warto podczas zakupu OC pomyśleć też o Auto Casco, lub Assistance, gdyż kupując je w pakiecie, można sporo zaoszczędzić i zyskać bardzo szeroki zakres ochrony.

Brak ciągłości OC – Jak uniknąć kary za brak OC?

Wiele osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jazdą autem, nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą dostać karę za brak OC nawet w dniu rejestracji pojazdu. Warto wiedzieć, że rejestrując samochód dla młodego kierowcy, należy równolegle zadbać o umowę ubezpieczenia najpóźniej w dniu samej rejestracji. W przeciwnym razie, wyjeżdżając pierwszy raz na drogę bez ważnego OC i doprowadzając do stłuczki, można narazić się na ogromne straty finansowe.

Czy można uniknąć kary za brak OC?

Jak ominąć karę za brak OC, jeżeli nie możemy jej spłacić? W momencie, gdy dotyczy nas trudna sytuacja finansowa, mamy szansę na odwołanie się od kary za nieposiadanie OC. Zależnie od tego, jak skomplikowany jest dany przypadek, UFG może wydłużyć czas na spłatę należności. Wtedy konieczne będzie złożenie wniosku, w którym napiszemy, kiedy będziemy zdolni pokryć koszty obciążenia za brak OC. 

Zawsze warto dołączać do takiego dokumentu zaświadczenia o naszej sytuacji. Mogą to być:

 • zaświadczenia lekarskie,
 • zaświadczenia od pracodawcy, dochodach z ZUS czy urzędu pracy,
 • dokumenty dotyczące stanu majątkowego (w tym zaświadczenia o innych zadłużeniach).

Każdy dokument informujący UFG o naszym stanie zdrowotnym, prawnym czy finansowym będzie brany pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku.

Oprócz przesunięcia terminu spłaty UFG może także anulować karę w wyjątkowych przypadkach, gdy:

 • mamy zadłużenie w innej formie (niespłacone alimenty, kredyt i inne),
 • straciliśmy majątek w wyniku klęski żywiołowej, pożaru lub powodzi,
 • utrzymujemy osobę niepełnosprawną lub sami przewlekle chorujemy,
 • nie mamy majątku, który pokryłby koszty kary,
 • mamy status osoby bezrobotnej,
 • mamy dzieci w wieku do 25 lat, które jeszcze nie osiągnęły niezależności finansowej,
 • mamy niski dochód na członka rodziny lub wysokie koszty utrzymania gospodarstwa domowego.

Wszystkie przypadki rozpatrywane są indywidualnie, dlatego nie należy sugerować się informacjami z nieoficjalnych źródeł. Warto zgłosić się bezpośrednio do UFG, aby zorientować się, jakie mamy szanse na uznanie odwołania.

Obliczanie kary za brak OC

Wysokość kary za brak OC jest ściśle związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku kalendarzowym, liczbą dni, przez które pojazd nie był ubezpieczony oraz rodzajem nieubezpieczonego pojazdu. W sytuacji, gdy kierowca nie posiadał ważnego OC przez ponad 14 dni, zobowiązany będzie do spłaty całej kwoty.

W przypadku samochodów osobowych suma ta będzie wynosiła dwukrotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku, a dla samochodów ciężarowych będzie ona potrojona. Z kolei dla mniejszych pojazdów, takich jak motocykl czy motorower będzie ona stanowiła 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

Dla osób, które zdążyły wypić OC przed upływem 14 dni, kara będzie wynosiła jedynie połowę sumy, a dla tych, którzy zrobili to w ciągu 3 dni, opłata będzie warta tylko 20% całości.

Kto ma prawo do kontroli ważności ubezpieczenia OC?

Zgodnie z art. 84 ust.2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, obowiązek weryfikacji ważności umowy OC na dzień mają:

 • organy prowadzące rejestrację pojazdów,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • policja,
 • straż graniczna,
 • organy celne.

Oprócz tego wiele struktur ma także prawo rutynowego kontrolowania OC kierowców. Wśród nich są:

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG),
 • organy kontrolujące ruch drogowy,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska.

Każda z wymienionych jednostek (z wyjątkiem UFG), która podczas kontroli odkryje, że sprawdzany samochód nie został ubezpieczony, zgłosi sprawę do UFG w ciągu 14 dni.

Do kiedy i jak należy zapłacić karę za brak OC?

Karę za brak ubezpieczenia OC należy spłacić w ciągu 30 dni od dnia odebrania wezwania do zapłaty. Należność można wysłać na numer konta widniejący w wezwaniu, które otrzymano lub dostarczyć w innej formie wskazanej w dokumencie.

Po przekroczeniu tego terminu każdy kolejny dzień zwłoki będzie wiązał się z doliczaniem odsetek, a sprawą wyegzekwowania środków zajmie się Urząd Skarbowy.

Czy naliczona kara za brak OC może się przedawnić?

Naliczona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kara za brak OC może ulec przedawnieniu. Dzieje się tak wraz z upływem trzech lat od dnia, w którym dokonano kontroli, ale nie później niż po trzech latach od dnia, w którym właściciel samochodu nie opłacił obowiązkowego ubezpieczenia samochodu.

Niektórzy kierowcy myślą, że unikanie spłaty nałożonej kary może być ucieczką. Okazuje się, że samo przedawnienie może zostać przerwane lub wydłużane w wielu sytuacjach, dlatego liczenie na to, że problem nagle zniknie, może doprowadzić do większych komplikacji w przyszłości. 

Kiedy może dojść do modyfikacji czasu przedawnienia?

 • w sytuacji, gdy sprawą zainteresuje się komornik lub sąd,
 • w momencie, gdy kierowca przyzna się do niedopełnienia obowiązku wykupienia ubezpieczenia na samochód,
 • w chwili, gdy dojdzie do wszczęcia bądź zawieszenia postępowania egzekucyjnego lub postępowania przed sądem cywilnym.

Należy pamiętać, że zwlekanie z opłatą kary wiąże się z naliczaniem odsetek, dlatego ostateczna suma do spłacenia może być znacznie większa niż pierwotna kwota do zapłaty.

Dla ułatwienia warto regularnie sprawdzać datę ważności wszystkich dokumentów. Dzięki temu zawsze będziemy mieli świadomość o zbliżającym się terminie, w którym należy je uaktualnić. To pozwoli na uniknięcie stresujących sytuacji i niepotrzebnych obciążeń finansowych.

Damian Grądzki

Damian Grądzki

Damian Grądzki – redaktor i copywriter z wieloletnim doświadczeniem, pasjonat motoryzacji, aktywnie zainteresowany branżą ubezpieczeń. Publikuje na KioskPolis porady, rankingi i artykuły stricte związane z ubezpieczeniami i wszystkim, co ich dotyczy oraz co bezpośrednio kreuje „ubezpieczeniową i polisową rzeczywistość”.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Wrocław ubezpieczenie OC/AC – ile średnio zapłaci posiadacz samochodu w 2024?

Wrocław ubezpieczenie OC/AC – ile średnio zapłaci posiadacz samochodu w 2024?

Stolica Dolnego Śląska jest najdroższym miastem w Polsce, jeśli chodzi o polisy komunikacyjne. Pod koniec zeszłego roku ich ceny jeszcze się podniosły, dlatego kierowcy z niepokojem obliczają wydatki na samochód. Sprawdziliśmy ile średnio płaci się za ubezpieczenie OC/AC […]

więcej
Ceny OC a pojemność silnika – zobacz, jak zaoszczędzić

Ceny OC a pojemność silnika – zobacz, jak zaoszczędzić

Zależność opłat OC od pojemności silnika jest dość spora, dlatego w pewnych stopniu możesz regulować cenę swojego ubezpieczenia samym wyborem samochodu, którym się poruszasz. Zobacz, jakie mogą być ceny OC w przypadku różnych aut i zaoszczędź na opłatach.

więcej
Ubezpieczenie na życie dla rodziny

Ubezpieczenie na życie dla rodziny

Zanim podejmie się decyzję o wyborze konkretnej polisy, niezbędne jest sprawdzenie, na jakich warunkach dostępne może być ubezpieczenie na życie dla rodziny. Takie informacje mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia wyboru takich produktów, które zapewnią odpowiednią ochronę. Polisa […]

więcej
Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy

Agentem ubezpieczeniowym może być każda osoba prywatna lub prawna, pod warunkiem zdania egzaminu i prowadzenia działalności gospodarczej. Agent podpisuje umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, a następnie zostaje wpisany do tzw. rejestru agentów ubezpieczeniowych. Każdy agent ubezpieczeniowy ma pewne obowiązki. […]

więcej