Ogólne warunki ubezpieczeń

Ogólne warunki ubezpieczeń

Zakres ubezpieczeń turystycznych

Każde z towarzystw ubezpieczeniowych posiada indywidualnie zdefiniowane zasady i zakresy świadczenia ochrony ubezpieczeniowej. Poniżej udostępnione zostały do pobrania ogólne warunki ubezpieczenia dla wszystkich produktów ubezpieczeń turystycznych ofertowanych w KioskPolis.pl. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z indywidualnymi warunkami ubezpieczenia, w szczególności z wyłączeniami w ochronie przed zakupem polisy.

tu generali

Generali
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

Logo Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Proama - logo towarzystwa

Generali (właściciel marki Proama)
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

UNIQA 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa