Wypowiedzenie umowy OC

Wypowiedzenie umowy OC

Aby wypowiedzieć umowę OC należy skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem!
W celu skutecznego wypowiedzenia obecnej polisy OC należy wysłać podpisane wypowiedzenie do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym obecnie posiadacie Państwo polisę.
Poniżej znajduje się przykładowe wypowiedzenie umowy OC. Wystarczy je pobrać, a następnie wydrukować, uzupełnić danymi oraz wysłać oryginał na adres towarzystwa lub wysłać mail’a dołączając skan wypowiedzenia.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy odnawiając umowę ubezpieczenie OC w KioskPolis.pl mogę wypowiedzieć dotychczasowe ubezpieczenie OC?
Tak, zawierając umowę ubezpieczenia OC w KioskPolis można wypowiedzieć dotychczasowe ubezpieczenie OC. W tym celu należy uzupełnić i podpisać formularz wypowiedzenia oraz wysłać wypełniony formularz listem poleconym na adres właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

2. Jak skutecznie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musi nastąpić w formie pisemnej – w tym celu należy uzupełnić i podpisać formularz wypowiedzenia oraz wysłać wypełniony formularz listem poleconym na adres właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Jednocześnie należy pamiętać, że wypowiedzenie powinno zostać wysłane najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Co zrobić kiedy mam dwa obowiązkowe ubezpieczenia OC?
Jeśli dotychczasowe ubezpieczenie zostało odnowione automatycznie, to zawierając nowe ubezpieczenie w KioskPolis.pl można wypowiedzieć ubezpieczenie zawarte automatycznie, do którego zgodnie z Ustawą z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK jest zobowiązany dotychczasowy Ubezpieczyciel.

Dodatkowo, dotychczasowy Ubezpieczyciel, może obciążyć nas kwotą składki za wykorzystany okres, przeliczając łączną składkę na ilość wykorzystanych dni.

4. Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC przez nabywcę?
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musi nastąpić w formie pisemnej – w tym celu należy uzupełnić i podpisać formularz wypowiedzenia oraz wysłać wypełniony formularz listem poleconym na adres właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.|

5. Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC przez zbywcę?
Zbywca ma obowiązek pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Do momentu powiadomienia ubezpieczyciela obie strony odpowiadają za zapłatę należnej składki.
W celu powiadomienia Ubezpieczyciela przez zbywcę należy uzupełnić i podpisać formularz wypowiedzenia oraz wysłać wysłać wypełniony formularz listem poleconym na adres właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Jednocześnie przypominamy o wyrejestrowaniu pojazdu w wydziale komunikacji.


Dane adresowe oraz kontaktowe do przesłania wypowiedzenia znajdują się poniżej *.

allianz

komunikacja@allianz.pl

TUiR ALLIANZ Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

+48 (22) 567-40-00

www.allianz.pl

aviva

kontakt@aviva.pl

AVIVA TU Ogólnych S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

+48 (22) 557-49-12

www.aviva.pl

axa

obsluga@uniqa.pl

AXA TUiR S.A. (obecnie UNIQA)
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

+48 (22) 599-95-22

www.uniqa.pl

benefia

wypowiedzenia@benefia.pl

BENEFIA TU S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa

+48 (22) 544-14-00

www.benefia.pl

compensa

korespondencja@compensa.pl

COMPENSA TU S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

+48 (22) 501-60-00

www.compensa.pl

generali

centrumklienta@generali.pl

GENERALI T.U. S.A.
ul. Postępu 15 B

+48 (22) 543-05-00

www.generali.pl

allianz

wypowiedzeniaoc@ergohestia.pl

STU ERGO HESTIA SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

+48 (58) 555-60-00

www.ergohestia.pl

bok@link4.pl

LINK4 TU S.A.
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

+48 (22) 444-44-44

www.link4.pl

mtu

kontakt@mtu.pl

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

+48 (58) 555-63-04

www.mtu.pl

pzu

kontakt@pzu.pl

PZU SA
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

+48 (22) 582-21-00

www.pzu.pl

tuz

centrala@tuz.pl

TUW TUZ
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

+48 (22) 534-56-00

www.tuz.pl

tuw

wypowiedzenia@tuw.pl

TUW TUW
ul. Raabego 13
02-793 Warszawa

+48 (22) 545-39-50

www.tuw.pl

uniqa

obsluga@uniqa.pl

UNIQA TU S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

+48 (22) 599-95-22

www.uniqa.pl

warta

wypowiedzeniaOC@warta.pl

TUiR WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

+48 (22) 581-01-00

www.warta.pl

 

* – KioskPolis.pl Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych niżej danych adresowych do wypowiedzenia. Zostały one przygotowane na podstawie danych uzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych. Dane te mogą na bieżąco ulegać zmianie. Jedynym wiarygodnym źródłem danych o aktualnych adresach i danych kontaktowych jest Krajowy Rejestr Sądowy lub strony internetowe towarzystw ubezpieczeniowych.