Wypowiedzenie OC w Allianz

Wypowiedzenie OC w Allianz

 • Poznaj ofertę i kup polisę w mniej niż 90 sek.
 • Zielona karta w cenie!
 • Kup online i zapłać mniej!

Czasem przychodzi moment, w którym musisz rozwiązać umowę podpisaną z ubezpieczalnią. W tym celu należy wypełnić i złożyć odpowiednie dokumenty. Sprawdź, jak przebiega wypowiedzenie OC w Allianz.

Wypowiedzenie OC Allianz

Wypowiedzenie OC w Allianz można złożyć, jeśli nie chce się już być dłużej ubezpieczonym w tej firmie, bo np. znalazło się korzystniejszą ofertę. Należy wtedy zgłosić chęć rozwiązania umowy najpóźniej dzień przed jej zakończeniem. W przeciwnym razie polisa się przedłuży. Często wypowiedzenie OC składa się też, gdy np. zakupiło się używany samochód ubezpieczony w Allianz, ale rekalkulacja składki wypadła bardzo niekorzystnie dla nowego właściciela.

Zrozumienie procesu wypowiedzenia ubezpieczenia OC w Allianz 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC jest ważnym krokiem dla każdego posiadacza polisy, który z różnych powodów zdecyduje się na zmianę ubezpieczyciela lub rezygnację z ubezpieczenia. Proces ten w Allianz, podobnie jak w innych firmach ubezpieczeniowych, wymaga przestrzegania określonych procedur i terminów. Warto pamiętać, że proces wypowiedzenia ubezpieczenia OC może się różnić w zależności od indywidualnych warunków umowy oraz wewnętrznych procedur ubezpieczyciela. 

Podsumowując, wypowiedzenie umowy OC w Allianz wymaga zwrócenia uwagi na terminy, właściwą formę wypowiedzenia, sposób jego przekazania oraz upewnienie się o otrzymaniu potwierdzenia. Pamiętaj, aby w razie potrzeby skonsultować się z przedstawicielem Allianz który pomoże Ci uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Twojej indywidualnej sytuacji. Natomiast jeśli nie zależy Ci na bezpośrednim kontakcie z ubezpieczycielem, to zapoznając się z dalszą częścią artykułu, bez problemu uda Ci się samodzielnie przejść przez cały proces wypowiedzenia.

Podstawowe informacje o wypowiedzeniu OC w Allianz

Prawo do wypowiedzenia OC w Allianz wynika z zapisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Aby wypowiedzenie było ważne, niezbędne jest poinformowanie o tym fakcie firmy ubezpieczeniowej poprzez złożenie stosownego wniosku. 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w Allianz to proces, który wymaga zrozumienia kilku aspektów. Poniżej przedstawiamy 5 najważniejszych informacji, które ułatwią Ci przejście przez ten proces: 

 1. Czas na wypowiedzenie – wypowiedzenie umowy OC musi być dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem, zazwyczaj na miesiąc przed zakończeniem bieżącego okresu ubezpieczenia. Pamiętaj aby dokładnie sprawdzić termin w swojej umowie.
 2. Forma wypowiedzenia – wypowiedzenie może być złożone pisemnie. Ważne jest, aby zawierało wszystkie niezbędne dane, takie jak numer polisy, dane osobowe oraz datę wypowiedzenia. 
 3. Sposób przekazania wypowiedzenia – wypowiedzenie można wysłać pocztą, złożyć osobiście w jednym z biur Allianz lub, w zależności od możliwości oferowanych przez ubezpieczyciela, skorzystać z opcji elektronicznej.
 4. Potwierdzenie odbioru – upewnij się, że otrzymasz potwierdzenie odbioru wypowiedzenia od Allianz. Jest to ważne dla potwierdzenia faktu zakończenia umowy.
 5. Zakup nowego ubezpieczenia – po wypowiedzeniu polisy OC w Allianz pamiętaj o wykupieniu nowego ubezpieczenia, aby uniknąć okresu, w którym nie będziesz posiadać ważnego ubezpieczenia OC. 

Kiedy można wypowiedzieć OC w Allianz?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC w Allianz jest możliwe w kilku sytuacjach. Najczęściej odbywa się to przed zakończeniem bieżącego okresu ubezpieczenia, z zachowaniem wymaganego terminu wypowiedzenia, który zazwyczaj wynosi jeden miesiąc. Oznacza to, że jeśli twoja polisa kończy się 31 grudnia, powinieneś złożyć wypowiedzenie najpóźniej do końca listopada. 

Możliwość wypowiedzenia umowy przed jej zakończeniem może również wystąpić w określonych sytuacjach, na przykład w przypadku sprzedaży pojazdu, zmiany warunków umowy przez ubezpieczyciela, czy zmiany właściciela pojazdu. W takich sytuacjach, warto skonsultować się z przedstawicielem Allianz w celu uzyskania szczegółowych informacji i odpowiedniego przeprowadzenia procesu wypowiedzenia. 

Pamiętaj, aby dokładnie zapoznać się z warunkami swojej polisy i w razie wątpliwości skonsultować się z ubezpieczycielem, tak aby uniknąć błędów i nieporozumień w procesie wypowiedzenia OC.

Proces wypowiedzenia OC w Allianz krok po kroku

Wypowiedzenie OC w Allianz można złożyć na kilka sposobów. Oto szczegółowy przewodnik, który pomoże Ci przejść przez ten proces. 

Krok 1 – Sprawdzanie warunków umowy 

Zacznij od przeczytania swojej polisy, tak aby zrozumieć warunki wypowiedzenia, w tym wymagany termin zgłoszenia wypowiedzenia oraz ewentualne konsekwencje przedterminowego rozwiązania umowy. 

Krok 2 – Przygotowanie wypowiedzenia

Napisz pismo wypowiedzenia, w którym podasz swoje dane takie jak imię i nazwisko, adres, numer polisy oraz datę wypowiedzenia. Pamiętaj, że wypowiedzenie musi być złożone na piśmie lub za pomocą formularza online.

Krok 3 – Wybór metody dostarczenia wypowiedzenia

Wypowiedzenie można przesłać pocztą tradycyjną, złożyć osobiście w placówce Allianz lub, w niektórych przypadkach, przesłać elektronicznie. To Ty wybierasz metodę, która jest dla Ciebie najwygodniejsza. 

Wypełniając formularz online, wysyłając zdjęcie lub skan wypowiedzenia, pamiętaj aby przesłać je na adres e-mail: [email protected]. Jeśli zdecydujesz się nadać list, wyślij go na adres: 

Allianz Polska
Departament Obsługi Klienta
Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Umowę można także rozwiązać podczas spotkania z agentem w dowolnej placówce Allianz.

Krok 4 – Oczekiwanie na potwierdzenie od Allianz

Po otrzymaniu Twojego wypowiedzenia, Allianz powinno przesłać potwierdzenie jego przyjęcia. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia w ciągu kilku dni, skontaktuj się z ubezpieczycielem, aby upewnić się, że Twoje pismo dotarło. 

Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę OC w Allianz? – potrzebne dokumenty 

Aby wypowiedzenie umowy OC w Allianz było skuteczne, musisz wiedzieć, jak zrobić to prawidłowo. W przeciwnym razie polisa zachowa ważność.Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC, musisz złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym Allianz wypowiedzenie. W Internecie z łatwością znajdziesz wzory takiego dokumentu, które dostępne są bezpłatnie.

Jakie informacje powinno zawierać wypowiedzenie umowy OC?

Wypowiedzenie umowy OC to dokument, który powinien zawierać 3 istotne informacje:

 • Twoje dane osobowe;
 • numer polisy, której dotyczy wypowiedzenie;
 • numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy polisa.

Warto również wskazać podstawę prawną, powołując się na ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Czy wypowiedzenie umowy OC można wysłać mailem?

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypowiedzenie umowy OC dostarczyć ubezpieczycielowi drogą elektroniczną, w przypadku Allianz jest to [email protected] . Możesz zrobić to również tradycyjnym listem bądź złożyć takie pismo osobiście.

Gdzie wysłać dokumenty wypowiedzenia OC w Allianz?

Chcąc wypowiedzieć OC z firmy Allianz, dokumenty możesz wysłać tradycyjną pocztą na adres:

TuiR Allianz Polska S.A. Departament Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa.

Możesz skorzystać również ze strony internetowej firmy, wchodząc na www.allianz.pl/kontakt-z-allianz/.

Szczególne przypadki wypowiedzenia OC w Allianz 

Mówiąc o wypowiedzeniu ubezpieczenia OC, warto pamiętać o szczególnych przypadkach, do których zalicza się wypowiedzenie umowy przed końcem okresu ubezpieczeniowego, po zakupie auta od poprzedniego właściciela, a także w przypadku kradzieży.

Wypowiedzenie polisy OC przed końcem okresu ubezpieczeniowego 

Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, musisz złożyć wypowiedzenie przynajmniej na dzień przed dniem, w którym mija jej ważność. W przeciwnym wypadku polisa zostanie automatycznie przedłużona.

Wypowiedzenie OC po zakupie auta od poprzedniego właściciela

Kiedy zdecydowałeś się kupić używany samochód, wśród dokumentów przekazanych przez sprzedającego powinny znajdować się te dotyczące obowiązkowej polisy OC. Zgodnie z przepisami nie musisz jej kontynuować. Artykuł 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, że w takim przypadku możesz wypowiedzieć ją w dowolnym momencie jej trwania.

Wypowiedzenie OC w przypadku kradzieży pojazdu

Jeśli Twój pojazd został skradziony, jest to równoznaczne z jego utratą. W takim przypadku masz obowiązek go wyrejestrować, a także poinformować o tym ubezpieczyciela. Naturalnym jest, że umowa OC zostanie rozwiązana.

Wypowiedzenie OC dla pojazdu zarejestrowanego za granicą

Jeśli właściciel samochodu nie wyrejestrował go, pojazd posiada ważne badania techniczne i polisę OC, masz 30 dni na zarejestrowanie auta w Polsce i zakupienie ubezpieczenia. Starej polisy nie musisz wypowiadać – wygaśnie ona automatycznie.

Porady dotyczące wypowiedzenia OC Allianz

Tym, co może pomóc w prawidłowym wypowiedzeniu umowy OC Allianz są fachowe porady. Musisz wiedzieć, na co zwrócić uwagę, aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów, a także co zrobić, aby nie stać się posiadaczem podwójnego ubezpieczenia.

Zmiana ubezpieczyciela po wypowiedzeniu umowy OC w Allianz

Kiedy wypowiedziałeś umowę OC w towarzystwie ubezpieczeniowym Allianz, masz prawo wykupić polisę u innego ubezpieczyciela. Zacznie ona obowiązywać dzień po tym, jak wygaśnie Twoje dotychczasowe ubezpieczenie.

Wypowiedzenie OC Allianz – najczęściej popełniane błędy

Najczęściej popełniany błąd polega na zbyt późnym poinformowaniu ubezpieczyciela o rezygnacji z polisy. Należy zrobić to przynajmniej dzień przed końcem jej obowiązywania, a nie w dniu, w którym traci ona ważność. Zdarza się również, że wypowiedzenie nie zawiera wszystkich wymaganych danych, przez co jest po prostu nieważne.

Jak uniknąć podwójnego OC po wypowiedzeniu Allianz?

Z podwójnym OC mamy do czynienia wówczas, gdy samochód ubezpieczony jest w tym samym czasie w różnych towarzystwach. Nie wpływa to w żaden sposób na zwiększenie ochrony, wiąże się natomiast z koniecznością opłacania podwójnych składek. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy odpowiednio wcześniej złożyć wypowiedzenie w firmie Allianz, a wykupując nową, wskazać prawidłową datę, od której ma zacząć obowiązywać.

Co zrobić po złożeniu wypowiedzenia OC Allianz?

Jeśli złożyłeś wypowiedzenie OC, a jednocześnie nadal jesteś posiadaczem samochodu, musisz wiedzieć, co zrobić, aby nie stracić ochrony ubezpieczeniowej. Poniżej, zebraliśmy kilka wskazówek co warto zrobić po złożeniu wypowiedzenia OC w Allianz.

Jak załatwić sprawę online po wypowiedzeniu OC Allianz?

Po wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC w Allianz, istnieje kilka spraw, które możesz załatwić online, aby upewnić się, że wszystko zostało wykonane poprawnie i aby zapewnić ciągłość twojego ubezpieczenia. Oto kroki, które należy podjąć: 

 1. Sprawdzenie statusu wypowiedzenia – po wypowiedzeniu umowy, warto zalogować się na swoje konto klienta na stronie internetowej Allianz, aby sprawdzić status wypowiedzenia i upewnić się, że zostało ono poprawnie zarejestrowane. 
 2. Pobranie dokumentów – jeśli potrzebujesz kopii wypowiedzenia lub innych dokumentów związanych z Twoją polisą, zazwyczaj możesz je pobrać bezpośrednio ze swojego konta online.
 3. Komunikacja z Allianz – jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości związane z procesem wypowiedzenia, możesz skontaktować się z obsługą klienta Allianz poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub chat dostępny na stronie internetowej. 

Obsługa ubezpieczenia samochodu po wypowiedzeniu OC w Allianz 

Nawet jeśli wypowiedziałeś umowę OC, to do dnia, w którym upływa okres wypowiedzenia polisa jest ważna. Oznacza to, że w przypadku kolizji czy wypadku Allianz nadal ponosi odpowiedzialność za Twoje auto.

Porady na czas po wypowiedzeniu umowy OC w Allianz 

Czas po wypowiedzeniu umowy OC w Allianz wykorzystaj na znalezienie nowej polisy, która wpisze się w Twoje indywidualne potrzeby. Pamiętaj, że niektórzy ubezpieczyciele do obowiązkowego ubezpieczenia OC dodają gratis na przykład polisę NNW, sprawiając, że ich oferta jest bardziej atrakcyjna.

Kontakt Allianz

TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

Opinie o ubezpieczeniach Allianz

Zwrot ubezpieczenia OC: czy składka OC podlega zwrotowi? Jak obliczyć i kiedy przysługuje zwrot składki OC?

Po sprzedaży samochodu posiadacze polis OC zadają sobie pytanie: co z niewykorzystaną częścią składki? Czy i kiedy zwrot składki OC jest możliwy po sprzedaży auta? Ten artykuł omawia aktualne przepisy na ten temat oraz przekazuje praktyczne wskazówki dotyczące składania wniosku o zwrot składki. Sprzedaż pojazdu nie musi oznaczać utraty już zapłaconej składki ubezpieczeniowej. Polskie przepisy prawne um...

Ubezpieczenie OC na raty – wszystko, co warto wiedzieć

Zakup ubezpieczenia OC to w wielu przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa. Jednak nawet jeżeli posiadanie polisy OC ma charakter dobrowolny, w trosce o własne bezpieczeństwo finansowe zdecydowanie warto przemyśleć to rozwiązanie. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się tematem OC na raty. Czy warto się zdecydować na płatność ratalną? Kiedy taka opcja jest najbardziej opłacalna? Czy raty w ubezpieczeniach wiążą się z dodatkowymi kosztam...

Jak działa ubezpieczenie OC sportowego auta?

Nawet, jeżeli jesteś bardzo ostrożnym kierowcą, nie możesz niestety całkowicie wyeliminować ryzyka kolizji lub wypadku drogowego. W związku z tym, dla Twojego finansowego bezpieczeństwa kluczowe znaczenie ma posiadanie ważnej polisy OC. W dzisiejszym wpisie skupimy się na ubezpieczeniu OC sportowego samochodu. Podpowiemy Ci, ile może kosztować, jakie dokumenty musisz przygotować, jeżeli chcesz wykupić odpowiednią polisę oraz co warto mieć n...

Ubezpieczenie OC samochodu na gaz

Posiadanie ubezpieczenia OC jest nie tylko obowiązkiem każdego kierowcy, ale i podstawą bezpiecznej jazdy. Dla właścicieli samochodów na gaz, a więc z instalacją LPG, istnieją dodatkowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem polisy. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, znane szerzej jako ubezpieczenie OC, to fundament bezpieczeństwa każdego kierowcy. Zapewnia ochronę finansową w przyp...

Terminy zgłoszenia szkody z ubezpieczenia AC (autocasco)

Czy wiesz, że przekraczając termin zgłoszenia szkody, możesz otrzymać niższe odszkodowanie po wypadku samochodowym z ubezpieczenia AC? Koniecznie sprawdź, ile dni masz na powiadomienie ubezpieczyciela o kolizji, wypadku lub kradzieży. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat autocasco i przygotuj odpowiednie dokumenty, by uzyskać pieniądze jak najszybciej. Sprawdź, ile czasu na zgłoszenie szkody AC posiadasz i inne ...

Pojemność silnika a stawka OC – ile zapłacimy?

Na cenę OC wpływ mają różne czynniki: od wieku kierowcy, miejsca zamieszkania, historii ubezpieczeniowej, przez dane samego samochodu: m.in. roczny przebieg, przeznaczenie pojazdu czy pojemność silnika. OC jest zależne od pojemności silnika i ma różne przedziały.  W tym artykule sprawdzamy na konkretnych przykładach, jak zmieniają się stawki OC w zależności od ostatniego parametru, czyli pojemności skokowej silnika. Dob...

Zniżki OC – ile czasu trwa zdobycie pełnych zniżek OC?

Składki polis komunikacyjnych bywają bardzo wysokie. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują jednak wybranym kierowcom korzystne upusty. Jakie trzeba spełnić warunki, by mniej płacić za ubezpieczenie samochodu? Wyjaśniamy czym są zniżki OC, a także jak i kiedy można je zdobyć! Dowiedz się, jak sprawdzić zniżki OC i kiedy będą Ci przysługiwać, a także co zrobić, by ich nie stracić.

Zmiana ubezpieczyciela – jak wypowiedzieć umowę OC?

Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC jest obowiązkiem niemal każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Masz jednak pełen wpływ na to, które towarzystwo ubezpieczeniowe wybierzesz. Jeśli z jakichś przyczyn chcesz wypowiedzieć OC i podpisać umowę z nowym towarzystwem, możesz to zrobić w dowolnym momencie. Sprawdź, jak właściwie przeprowadzić wypowiedzenie polisy OC. Zmiana ubezpieczyciela OC jest bardzo łatwa, a często też...

Od czego zależy wysokość ubezpieczenia OC auta?

Wysokość ubezpieczenia OC zależy od wielu czynników, nie tylko od liczby i wysokości zniżek, które Ci przysługują. Jeśli porównasz wysokość składki OC Twojej, szwagra i kolegi z pracy, może się okazać, że choć dotyczą Was podobne ulgi, każdy płaci zupełnie inną kwotę. Przekonaj się zatem, od czego zależy wysokość OC, a następnie wybierz ubezpieczyciela i najkorzystniejszą ofertę dla siebie. Sprawdź, od czego zależy wysokość...

Kiedy i w jaki sposób wypowiedzieć umowę OC auta?

Kupujesz nowe auto i zastanawiasz się, czy możliwe jest wypowiedzenie OC samochodu, które zostało wybrane i opłacone przez poprzedniego właściciela? A może po prostu chcesz zmienić towarzystwo, bo znalazłeś lepszą ofertę? Przekonaj się,...

Czy warto kupić AC dla starszego modelu samochodu?

Chcesz wykupić AC na stary samochód, ponieważ jesteś do niego przywiązany emocjonalnie i wolisz zabezpieczyć się na wypadek uszkodzenia części lub kradzieży? Sprawdź, dlaczego towarzystwa ubezpieczeniowe rzadko oferują autocasco powyżej 10 lat pojazdu oraz poznaj sposoby na uzyskanie niższej ceny polisy AC samochodu. AC na stary samochód w wielu przypadkach jest opłacalne, więc sprawdź, jakie ubezpieczenie najlepiej kupić.

Jak kupić OC przez internet?

Kilka kliknięć, porównanie ofert i decyzja, która z nich jest dla Ciebie najlepsza. Tak w praktyce wygląda zakup OC online. Wybierając ubezpieczenie przez internet oszczędzasz czas i pieniądze. Dlaczego? Między innymi dlatego, że porównujesz wiele ofert w jednym miejscu. Przeczytaj, jak kupić polisę OC online. OC przez Internet zawsze będzie najtańsze ze względu na możliwość wybrania najlepszej oferty dla Ciebie. Pon...

Jak sprawdzić ważność polisy OC? Wyjaśniamy!

Planujesz zakup używanego auta, ale nie wiesz, czy jego właściciel jest z Tobą szczery? A może właśnie miałeś stłuczkę i chcesz mieć pewność, że sprawca jest ubezpieczony? Nawet jeśli dana osoba nie chce podać Ci tych danych, moż...

Samochód zastępczy z OC sprawcy – komu i jak długo przysługuje?

Brałeś udział w kolizji lub wypadku samochodowym i Twoje auto zostało uszkodzone? Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną, masz prawo do otrzymania samochodu zastępczego z OC sprawcy! Samochód zastępczy z OC sprawcy zazwyczaj jest załatwiany przez ubezpieczyciela, jednak warto wiedzieć, kiedy ma obowiązek taki zorganizować. Sprawdź, w jakich sytuacjach Ci przysługuje, a kiedy jednak go nie dostaniesz. Przekonaj się, jak długo będziesz...

Szkoda całkowita z AC – wszystko, co powinieneś o wiedzieć

Czym jest szkoda całkowita? Czy wiesz, że nie w każdej sytuacji definiowana jest tak samo? Sprawdź, czym charakteryzuje się szkoda całkowita z AC, jak i kto ją wylicza oraz na jakie odszkodowanie możesz liczyć. Poznaj sposób na zyskanie dodatkowej gotówki z uszkodzonego samochodu. Wylicz składkę OC i autocasco w naszym kalkulatorze, by zaoszczędzić pieniądze! Każdy kierowca powinien wiedzieć, czym jest szkoda całkowita AC, gdyż jest to...

Ubezpieczenie nowego samochodu – jak znaleźć najkorzystniejsze OC i AC

Decydując się na zakup nowego samochodu z pewnością zależy Ci, aby objąć pojazd należytą ochroną. Nic dziwnego – to spora inwestycja, która ma posłużyć przez lata. W takim razie musisz zastanowić się nad ubezpieczeniem nowego samochodu....

Jak wypowiedzieć umowę OC przy zakupie nowego pojazdu?

Co zrobić z OC samochodu po zakupie? Czy warto je zachować? A może jednak zrezygnować i wykupić w innym towarzystwie? Dowiedz się, co z ubezpieczeniem po kupnie samochodu i podejmij najlepszą dla Ciebie decyzję. Sprawdź, jaki jest termin wypowiedzenia umowy OC oraz w jaki sposób możesz tego dokonać. Pamiętaj, by zachować ciągłość polisy OC! Pamiętaj również, że wypowiedzenie OC nowego nabywcy podlega pod szczegółowe przepisy regulowa...

Wpływ współwłasności samochodu na zniżki ubezpieczenia OC

Jeśli jesteś młodym kierowcą, z pewnością wiesz, że posiadając współwłaściciela samochodu, zapłacisz mniej za OC. Czy jesteś jednak świadomy wszystkich konsekwencji, jakie niesie za sobą taki proces? Zobacz, z czym się wiąże posiadanie ...

Sprawdzenie OC pojazdu – jak sprawdzić polisę po numerze rejestracji?

Chociaż zgodnie z prawem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obligatoryjną polisą komunikacyjną, nie wszyscy kierowcy dopełniają obowiązku jego zakupu. Z tego powodu ryzykowne stają się normalne sytuacje, np. gdy przy drobnej stłuczce uczestnicy decydują się porozumieć bez udziału policji. Może się bowiem okazać, że sprawca nie był ubezpieczony. Sprawdzenie OC pojazdu pomaga uniknąć takich sytuacji. Każdy kierowca powinien ...

Zakup ubezpieczenia OC AC w 2022 – co musisz wiedzieć?

Po upływie 12 miesięcy kierowcy muszą przedłużyć swoje umowy na ubezpieczenia komunikacyjne. Wiele osób ma noworoczne postanowienie, by zmienić firmę lub kupić nowy samochód. Niezależnie od tego, co ma się w planach, trzeba właś...

Kary za brak OC w 2022 – zmiany

Zgodnie z przepisami, każdy polski kierowca jest zobowiązany do ubezpieczenia posiadanego pojazdu mechanicznego. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał liczyć się z przykrymi konsekwencjami. Wyjaśniamy, ile wyniosą kary za brak OC w 2021 a także jaka jest kara za brak OC w 2022 roku i co się zmieniło. Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

5 sytuacji losowych, w których warto zgłosić szkodę z AC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkową polisą komunikacyjną, ale wielu kierowców chętnie dokupuje do niej dodatkowe AutoCasco. Dzięki niemu można liczyć na wsparcie finansowe, gdy posiadany pojazd zostanie uszk...

Co wpływa na cenę polisy AC w 2024 roku?

Składki za ubezpieczenia komunikacyjne są inne dla każdego kierowcy i pojazdu. Towarzystwa obliczają ich wysokość na podstawie wielu kryteriów. Często stosują też własne przeliczniki, więc pomiędzy ofertami poszczególnych firm mo...

Ile kosztuje AC i Assistance samochodu terenowego?

Samochody terenowe cieszą się dużą popularnością, ponieważ świetnie sprawdzają się w zasadzie na wszystkich drogach. Uznaje się je za bezpieczne, wygodne w prowadzeniu i mało problematyczne. Czy ubezpieczyciele są tego samego zda...

Kiedy opłaca się kupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC?

Z ubezpieczenia krótkoterminowego możesz skorzystać w kilku konkretnych przypadkach. Sprawdź, o jakie przypadki chodzi, a także przekonaj się, przed czym chroni. Poznaj jego najważniejsze cechy, by wiedzieć, czy ubezpieczenie OC na miesiąc jest właściwym rozwiązaniem także dla Ciebie. Porównaj oferty towarzystw ubezpieczeniowych.

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu w Poznaniu?

Chociaż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe i wszędzie ma takie same warunki, ma różne ceny. Najwyższe składki muszą płacić kierowcy z największych polskich miast. Gdzie jest najdrożej, a gdzie najtaniej? Sp...

3 nieobowiązkowe polisy, których zakup warto rozważyć

Ubezpieczenia komunikacyjne mogą być dość drogie, dlatego wielu kierowców ogranicza się do zakupu obowiązkowego OC. Takie podejście nie zawsze jest jednak rozsądne. W razie poważnego wypadku czy innych kłopotów na drodze często p...

Ranking najlepszych ubezpieczeń OC w czwartym kwartale 2018

Wrzesień to pożegnanie z wakacjami. Dla wielu to koniec nie tylko dni wolnych od szkoły czy pracy, ale również... ubezpieczenia OC. Jeśli chciałbyś przedłużyć, zmienić lub wybrać całkowicie nową polisę – sprawdź nasz ranking ubezpieczeń OC. Dowiedz się, gdzie w czwartym kwartale 2018 roku warto ubezpieczyć auto!

Kupno samochodu z Anglii a ubezpieczenie OC

Kupiłeś samochód z Anglii? Pamiętaj o tym, że musisz go nieco zmodyfikować, by móc go zarejestrować i ubezpieczyć w Polsce. Na co zwrócić uwagę? Zobacz, ile może Cię kosztować przystosowanie „anglika” do ruchu lewostronnego i ile zapłacisz za jego OC!

Dlaczego warto zdecydować się na kupno AC?

Zastanawiasz się czy wykupić ubezpieczenie AC? To dodatkowe zabezpieczenie przed utratą lub zniszczeniem auta – dlaczego warto je posiadać i o czym pamiętać, wybierając określoną ofertę? (więcej…)

Optymalizuj wydatki, szukając tańszego OC

Zgodnie z polskim prawem masz obowiązek ubezpieczyć pojazd mechaniczny, którego jesteś właścicielem. Od Ciebie jednak zależy, z oferty jakiego towarzystwa ubezpieczeniowego skorzystasz i czy trafisz na najtańsze ubezpieczenie samochodu, oszczędzając tym samym pieniądze. Przekonaj się, jak wybrać ubezpieczenie OC rozsądnie, nie obciążając portfela!

AC samochodu w leasingu – wszystko, co musisz wiedzieć

Kupno auta w leasingu jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Takie świadczenie wiąże się jednak z wieloma dodatkowymi obowiązkami i warunkami. Jednym z nich jest konieczność stosownego ubezpieczenia pojazdu. Wyjaśniamy, jak działa ...

Czy można wykupić polisę AC dla samochodu na gaz?

Wielu kierowców podejmuje decyzję o założeniu instalacji LPG w swoim aucie, ponieważ chce zaoszczędzić na jego eksploatacji. Wszelkie modyfikacje pojazdu nie są jednak zbyt przychylnie traktowane przez ubezpieczycieli. Wyjaśnia...

7 powodów, dla których warto zainwestować w ubezpieczenie AC!

Jednym z najczęściej kupowanych ubezpieczeń komunikacyjnych jest pakiet OC/AC. Takie połączenie gwarantuje zabezpieczenie nie tylko w razie wypadku, ale też gdy do szkody samochodu dojdzie w wyniku innych zdarzeń. Nie każdy jest ...

Zadośćuczynienie z OC sprawcy – kiedy Ci przysługuje?

Po wypadku spowodowanym przez innego uczestnika ruchu, poszkodowanym przysługują odpowiednie kompensaty, wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy. W jakich okolicznościach można liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe p...

Ranking najtańszych ubezpieczeń OC dla młodego kierowcy

Kupując OC dla młodego kierowcy należy liczyć się z dość pokaźnym wydatkiem w porównaniu do przeciętnych cen ubezpieczenia. Niestety ta kategoria klientów towarzystw ubezpieczeniowych jest postrzegana jako ryzykowna ze względu na wiek i zazwyczaj małe doświadczenie za kierownicą auta. Wysoka cena ubezpieczenia wynika też z braku zniżek za bezszkodową jazdę. Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu dla młodego kierowcy? Wszystko zależy od t...

Czym jest ochrona zniżek OC?

Czy grozi Ci utrata zniżek OC po kolizji? Jeżeli nie posiadasz dodatkowej polisy u swojego ubezpieczyciela, prawdopodobnie tak. Przed ryzykiem zabezpieczysz się, korzystając z ochrony zniżek OC. Przeczytaj, czym ona jest, komu się ją oferuje, a także ile kosztuje. Wylicz składkę OC w naszym kalkulatorze, żeby wybrać najlepszą ofertę – dopasowaną do Twoich potrzeb. ...

Rekalkulacja składki OC – czy naprawdę jest się czego bać?

Czasami podczas trwania polisy OC towarzystwo ubezpieczeniowe prosi o dopłatę do składki. W niektórych sytuacjach zwraca jej część. Wynika to z rekalkulacji składki, czyli ponownego przeliczenia ceny ubezpieczenia samochodu. To czy będz...

Kiedy ubezpieczenie OC zostanie automatycznie przedłużone?

Brak posiadania ważnego ubezpieczenia OC może nieść ze sobą poważne konsekwencje, np. karę finansową aż do 5600 zł. Nie zawsze jednak brak zakupienia nowej polisy jest równoznaczny z ustaniem ochrony. Niektóre umowy polisy OC zostają au...

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie w porównywarce ubezpieczeń?

Szukasz korzystnej polisy, ale ogrom możliwości Cię przytłacza? W szybkim odnalezieniu idealnej oferty, niezwykle pomocne są specjalne algorytmy, w kilka chwil analizujące dostępne oferty. Wyjaśniamy, dlaczego warto wykupić ubezpieczenie w porównywarce ubezpieczeń! Chociaż towarzystwa opisują swoje oferty na stronach internetowych, a nawet udostępniają specjalne kalkulatory, przeglądanie wszystkich propozycji zajęłoby zbyt ...

Masz nowy samochód? Wykup polisy OC i AC – bez wychodzenia z domu!

Zgodnie z polskim prawem, każdy pojazd włączony do ruchu, musi być ubezpieczony. Jeśli właśnie kupiłeś nowe auto, powinieneś niezwłocznie zadbać o odpowiednią ochronę. Nie masz czasu wybrać się do oddziału towarzystwa? Wykup polisy OC i AC bez wychodzenia z domu. Wyjaśniamy, jak możesz zdalnie załatwić wszystkie formalności! Często wiele osób nie chce lub po prostu nie może osobiście udać się do placówki danego ubezpieczyci...

Najtańsza polisa OC w Toruniu – ile wyniosła? Jak kupić najlepsze OC?

Zgodnie z polskim prawem wszyscy kierowcy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Polisa ta nie ma jednak jednej, uśrednionej ceny. Przez to jej wysokość jest zależna od wielu czynników, w tym też od miejsca zamieszkania. Mieszkasz w Kujawsko-Pomorskim? Sprawdziliśmy, ile wyniosła najtańsza polisa OC w Toruniu! Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych są indywidualnie ustalane przez każde towarzystwo. Poszcze...

AC od pożaru samochodu – sprawdź, dlaczego warto je kupić!

Ogień jest nieprzewidywalnym żywiołem. W każdej chwili pojazd może z różnych przyczyn zostać przez niego uszkodzony lub wręcz doszczętnie zniszczony. Wtedy auto zwykle nadaje się jedynie do kasacji, a kierowca bezpowrotnie traci ...

Ubezpieczenie OC samochodu a motocykla – podobieństwa i różnice

Polscy kierowcy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej niezależnie od tego, jaki pojazd mechaniczny prowadzą. Czy ta polisa zawsze działa identycznie, a może różni się w zależności od posiadanego środka lok...

Jak przepisać OC na nowego właściciela auta?

Zgodnie z polskim prawem, każdy kierowca musi posiadać ważne OC. Polisa jest przypisana nie tylko do osoby, ale też do pojazdu. Co dzieje się z nią w chwili, gdy samochód zostaje przekazany komuś innemu? Wyjaśniamy, jak przepisać...

OC droższe od samochodu? To się zdarza!

Z roku na rok można zauważyć podwyżki składek za ubezpieczenia komunikacyjne. Niektórzy kierowcy muszą też płacić znacznie więcej za takie usługi od innych. Co sprawia, że koszty mogą przekroczyć nasze najśmielsze oczekiwania? Wy...

Wypadek drogowy z obcokrajowcem – co zrobić w takiej sytuacji?

Zdarzenie drogowe z udziałem kierowcy z zagranicy bywa bardzo problematyczne. Taka osoba może nie tylko nie mówić w języku Polskim, ale też nie zawsze będzie ubezpieczona w naszym kraju. Kolizja z obcokrajowcem nie oznacza jed...

Poradnik krok po kroku: zgłaszanie szkody z AC

Niestety, działanie osób trzecich, zwierząt czy sił natury może doprowadzić do uszkodzenia posiadanego samochodu. Takie sytuacje są dość częste, dlatego wiele osób wykupuje pakiety zawierające obowiązkowe ubezpieczenie OC wraz ...

Jak zrezygnować z OC w sytuacji podwójnego ubezpieczenia?

Czym jest podwójne ubezpieczenie OC? Czy jeśli posiadasz dwie polisy przypisane jednemu pojazdowi mechanicznemu, możesz zrezygnować z jednego z nich bez ponoszenia pełnych kosztów składki OC? To, jak rozwiązać podwójne ubezpieczenie OC jest zależne od kilku aspektów. Sprawdź, kiedy wypowiedzenie podwójnego OC jest możliwe oraz jak tego dokonać. Wybierz najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie!

Co to jest ubezpieczenie GAP?

Decydując się na zakup samochodu w leasingu lub na kredyt, nie sposób nie spotkać się z pojęciem „ubezpieczenia GAP.” Skierowane jest ono do wszystkich tych, którzy zdecydowali się na jedną z dwóch powyższych form zakupu pojazdu. Ubezpieczenie GAP - co to jest? GAP (z jęz. ang. Guaranteed Asset Protection) to forma ochrony przed stratami finansowymi wywołanymi kradzieżą samochodu bądź wypadkiem, który niesie ze sobą...

Czym jest tzw. OC komisowe?

Każdy samochód, który ma prawo do poruszania się po polskich drogach, musi mieć ubezpieczenie OC, co sprawia, że przy zakupie używanego auta, warto sprawdzić, co jest to komisowe OC

Jak zmniejszyć cenę ubezpieczenia samochodu – 10 sposobów na tańsze OC

To, ile kosztuje ubezpieczenie samochodu zależy od wielu czynników – nie tylko od ubezpieczalni czy stanu Twojego samochodu, ale także tego, jak jeździsz. Możesz zatem sam zadbać o zniżki OC. Jak? Oto aż 10 sposobów!

Zadośćuczynienie a odszkodowanie z OC sprawcy – jaka jest różnica

Twój samochód został poważnie uszkodzony w wyniku wypadku z winy innego kierowcy? A może doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu, który całkowicie zmienił Twoją sytuację życiową? Możesz domagać się od sprawcy wypadku odszkodowania i zadośćuczynienia z OC – zobacz, co warto o tym wiedzieć!

Kiedy nie stracimy zniżki na AC – 5 sytuacji, które nie wpłyną na wysokość Twoich składek

Ubezpieczenia AC są coraz popularniejsze. Zapewniają bowiem właścicielom aut dodatkową ochronę i redukują stres związany z koniecznością poniesienia kosztów, gdy dojdzie do szkody. Oczywiście opłacalnym jest, by tych szkód nie było – wó...

Pakiet OC + AC – kiedy warto się na niego zdecydować?

Polscy kierowcy są prawnie zobowiązani tylko do zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ta nie zapewnia jednak wsparcia w razie szkód wywołanych przez zdarzenia losowe. Z tego względu sporo osób decyduje się zainwestować w dodatkowe AutoCasco. Wiele towarzystw posiada w swojej ofercie gotowy pakiet OC + AC. Wyjaśniamy, kiedy warto się na niego zdecydować!

Jak i kiedy zgłosić szkodę z OC?

Kolizje i wypadki samochodowe mogą przytrafić się każdemu. Nawet jeśli jesteś ostrożnym kierowcą i skrupulatnie przestrzegasz wszelkich przepisów prawa drogowego, może się zdarzyć, że osoba jadąca za Tobą za późno naciśnie na hamulec lub straci na chwilę czujność. Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której auto zostało uszkodzone nie z Twojej winy, nie martw się – za jego naprawę zapłaci ubezpieczyciel sprawcy. Jak i kiedy zgłosić szkodę...

Jaki jest zakres ubezpieczenia AC?

Zastanawiasz się nad wykupieniem autocasco? Koniecznie sprawdź, czy posiadanie tej polisy jest obowiązkiem oraz co wchodzi w jej zakres. Przekonaj się, jakie osoby powinny skorzystać z ubezpieczenia AC dla własnego interesu, a jakie mogą mieć problem z uzyskaniem dobrej oferty. Przeczytaj też o sytuacjach, w których nie otrzymasz odszkodowania, nawet jeśli jesteś posiadaczem ubezpieczenia autocasco.

Na czym polega regres ubezpieczeniowy?

Zdecydowanie się na odpowiednie ubezpieczenie wymaga sprawdzenia wielu informacji, które dotyczą między innymi takich kwestii jak regres ubezpieczeniowy. Gdy nie ma się pełnej wiedzy o konkretnych zapisach, które mogą pojawić się w umowach ubezpieczenia, wówczas można narazić się na sytuację, gdy nie będzie można wykorzystać polisy. Regres ma tu duże znaczenie, gdyż ...

AC używanego samochodu – jak znaleźć najlepszą ofertę?

AutoCasco jest jedną z najpopularniejszych dodatkowych polis komunikacyjnych. Wysokość jej składki bywa wysoka, zwłaszcza w przypadku pojazdów z rynku wtórnego, więc wielu kierowców zastanawia się, czy na pewno opłaca się ją kupować. Podpowiadamy, dlaczego mimo wszystko warto się zdecydować na AC używanego samochodu oraz jak znaleźć najlepszą ofertę! Z TEGO ...

Pakiet OC/AC – jak wybrać najlepszy?

Dobra polisa komunikacyjna może zagwarantować wsparcie finansowe w wielu trudnych sytuacjach. Na polskim rynku działa kilkadziesiąt towarzystw ubezpieczeniowych, trudno więc sprawnie ocenić, która opcja będzie najbardziej opłacal...

AC dla starego samochodu – kiedy tak, a kiedy nie?

Jak wynika z danych ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów), średni wiek pojazdów poruszających się po polskich drogach w 2018 roku wynosił 14 lat. Czy warto wykupić ubezpieczenie AC dla takiego auta? Na co zwrócić uwag...

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu bez zniżek w OC?

Każdy kierowca musi wykupić obowiązkową polisę OC, więc warto sprawdzić również, ile kosztuje ubezpieczenie bez zniżek. Ma to duże znaczenie w kontekście zdecydowania się na takie produkty, które pomimo braku możliwości skorzystania ze specjalnych cen, będą w stanie zapewnić odpowiednie warunki. Najważniejsze jest dysponowanie OC, które jest obowiązkowe, a jego brak ...

Jak przebieg samochodu wpływa na cenę OC i AC?

Stan licznika jest jedną z informacji, jakie trzeba podać podczas obliczania wysokości składek polis komunikacyjnych. Wiele osób zastanawia się, czy kwestia ta ma duże znaczenie dla ubezpieczyciela. Wartość ta sporo mówi o pojeździe, a także o kierowcy. Czy oznacza to, że im więcej kilometrów się przejechało, tym więcej płaci się za ubezpieczenie? Wyjaśniamy, jak przebieg samochodu wpływa na cenę OC i AC!

Kiedy najlepiej zacząć szukać nowego OC?

Polscy kierowcy są prawnie zobowiązani do ubezpieczenia posiadanych pojazdów. Nie mogą sobie pozwolić nawet na jeden dzień zwłoki, dlatego powinni pomyśleć o zakupie potrzebnej polisy z odpowiednim wyprzedzeniem. Podpowiadamy, kiedy najlepiej zacząć szukać nowego OC! Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Kiedy najlepiej zacząć szukać nowego OC?

Jak kupić najtańszą polisę OC? 3 skuteczne porady

Polscy kierowcy będący właścicielami pojazdów są prawnie zobowiązani do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Świadczenie to nie ma uśrednionej ceny, dlatego bywa dość kosztowne. Istnieją jednak sposoby na to, by mniej za nie płacić. Przedstawiamy 3 skuteczne porady, jak kupić najtańszą polisę OC! Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

Opłacanie OC po terminie – co musisz o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, a warto także wiedzieć, co się stanie, gdy płacisz OC po terminie. Brak polisy przekładać się będzie na ryzyko związane z koniecznością zapłacenia kar finansowych. Zatem nie warto zapominać o konieczności opłacenia polisy. Każdy samochód, który porusza się po polsk...

Ubezpieczenie GAP – sprawdź, co to takiego!

Kupując lub leasingując samochód można rozważyć ubezpieczenie GAP. To specjalne ubezpieczenie, którego celem jest ochrona przed stratą finansową. W przypadku aut dotyczy to utraty wartości przedmiotu w czasie. Ubezpieczenia od straty finansowej są popularnymi produktami w finansach. Gdy chce się zabezpieczyć auto, wówczas tak...

Czym jest OC, AC, NNW, assistance?

OC, AC, NNW, assistance – czy na pewno wiesz, co kryje się pod nazwami, które przedstawiają towarzystwa ubezpieczeniowe, sprzedając Ci ubezpieczenie samochodu? Zobacz, co warto o nich wiedzieć i jak wybrać ich zakres, by jak najbardziej skorzystać w razie wypadku czy stłuczki!

Zniżki OC AC – jak je liczyć? Sprawdź swój %

Zniżki na OC – gratyfikacja kierowców bezszkodowych i zmora tych, którym przydarzył się jakiś wypadek podczas użytkowania pojazdu. Z pewnością nie raz zastanawiałeś się nad tym, jak są liczone. Poniżej wyjaśniamy sposób ich naliczania oraz to, jak je sprawdzić – przeczytaj!

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC

Wybierając jakąkolwiek polisę, ważne, aby sprawdzić między innymi, jak działa suma gwarancyjna OC. Decyduje ona bezpośrednio o kwotach wypłacanych przez towarzystwo reasekuracji. To maksymalna kwota, do której firma ubezpieczeniowa jest odpowiedzialna za powstałą szkodę. Kupując polisę, warto znać różnicę pomiędzy sumą ubezpi...

Czy ubezpieczenie AC wznowi się automatycznie?

Korzystając z polisy komunikacyjnej, warto dokładnie zapoznać się z tym, czy następuje automatyczne przedłużenie polisy AC. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia tego, czy będzie można kontynuować ubezpieczenie. Bywa to ważne, gdy regularnie jeździ się na dłuższych trasach, gdzie ochrona finansowa zapewniana przez AC jest szczególnie ważna.

Oferty OC dla młodych kierowców – co wpływa na cenę OC?

Właśnie zdałeś prawo jazdy i kupiłeś swój pierwszy samochód? Z podekscytowaniem mieszają się jednak troski, ponieważ zdajesz sobie sprawę, jak dużo możesz zapłacić za ubezpieczenie OC? Sprawdź, co wpływa na cenę OC oraz jak znaleźć najtańsze OC dla młodego kierowcy!

Jakie elementy powinien posiadać dobry kalkulator OC?

Szukasz polisy OC przez internet? Zatem nie raz skorzystasz z kalkulatora online, który przygotuje przykładową ofertę dla Twojego samochodu – wszystko po to, byś mógł zorientować się w zakresach i wysokościach składek dostępnych na rynku polis. Zobacz, jak powinien wyglądać dobry kalkulator OC i jak z niego korzystać!

OC krótkoterminowe na miesiąc – jak je wykupić (i czy w ogóle warto)?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkową polisą komunikacyjną, którą musi posiadać każdy kierowca. Zdarzają się jednak sytuacje, w których właściciel pojazdu nie ma potrzeby wykupować polisy na cały rok. Wtedy najlepszym wyjściem są opcje krótkoterminowe. Wyjaśniamy, jak działa OC na miesiąc i kiedy można z niego skorzystać!

Ubezpieczenie AC na sportowy samochód – 5 rzeczy, które musisz o nim wiedzieć

Planujesz zakupić sportowe auto i zastanawiasz się, z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Przy drogich modelach rozsądnym rozwiązaniem jest sięgnięcie po ubezpieczenie AC, które może okazać się naprawdę drogą inwestycją. Czy warto? Sprawdźmy to! Nasze społeczeństwo zaczyna się wzbogacać. Jest też lepszy dostęp do różnego rodzaju kredytów (gotówkowych czy samochodowych), a także korzystnych leasingów, jakie udzielają banki. N...

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie AC – 3 rzeczy w umowie, o których musisz pamiętać

Ubezpieczenie AC nie jest obowiązkowe, jednak coraz więcej posiadaczy pojazdów się na nie decyduje. Zwiększa bowiem zakres ochrony i sprawia, że nie musimy się martwić o różnego rodzaju zajścia – np. kradzież pojazdu, porysowanie maski ...

Najlepszy samochód dla młodego kierowcy. Jak wybrać, żeby nie przepłacić za OC?

Towarzystwa ubezpieczeniowe za młodych kierowców najczęściej uważają osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat. Według statystyk, młode osoby częściej powodują wypadki, dlatego w ich przypadku ubezpieczyciele zwiększają wysokość składki...

Jak nie stracić przy egzekwowaniu odszkodowania z OC sprawcy?

Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? W takim razie zapewne zastanawiasz się, jakiego zadośćuczynienia możesz oczekiwać. Rekompensatę poniesionych strat zapewni Ci przede wszystkim ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC s...

Masz mniej niż 25 lat? Wyjaśniamy, na co musisz zwrócić uwagę wykupując OC!

Młodzi, niedoświadczeni kierowcy miewają kłopoty podczas zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nie wiedzą, ile powinno kosztować i od czego zależy jego cena, a często nawet nie znają jego zakresu. Wyjaśniamy, na co musisz zwrócić uwagę wykupując OC, jeśli masz mniej niż 25 lat! Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Ile kosztuje...

Jak można uniknąć zwyżki dla młodych w ubezpieczeniu OC?

Jesteś młodym kierowcą i niedawno odebrałeś prawo jazdy? Uważaj – ubezpieczając swój pierwszy samochód możesz natrafić na tzw. zwyżkę za wiek. Czym jest i jak jej uniknąć? Przedstawiamy sposoby na tańsze ubezpieczenie OC dla młodych kierowców!

Ceny OC a pojemność silnika – zobacz, jak zaoszczędzić

Zależność opłat OC od pojemności silnika jest dość spora, dlatego w pewnych stopniu możesz regulować cenę swojego ubezpieczenia samym wyborem samochodu, którym się poruszasz. Zobacz, jakie mogą być ceny OC w przypadku różnych aut i zaoszczędź na opłatach.

Koszt ubezpieczenia OC a wartość samochodu – jaka jest zależność?

Chcesz wykupić pierwszą polisę OC lub zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe? Przekonaj się, jak wartość posiadanego pojazdu przekłada się na koszt ubezpieczenia OC. Poznaj także inne czynniki mogące wpłynąć na obniżenie lub podwyższenie składki. Porównaj oferty ubezpieczycieli w naszym kalkulatorze i wybierz najatrakcyjniejszą.

Kiedy można wykupić OC krótkoterminowe?

Istnieją sytuacje, w których zakup pełnej polisy OC po prostu się nie opłaca. Świetnym wyjściem w takim wypadku jest wybór OC krótkoterminowego, które obejmuje pojazd ochroną przez 30 dni. Zobacz, co warto o tym wiedzieć! (więcej…)

Czy można wybrać zakres ochrony OC?

Co obejmuje OC samochodu? Czy zakres ubezpieczenia OC możesz wybrać sam, by zaoszczędzić? Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące obowiązkowej polisy komunikacyjnej i przekonaj się, przed czym Cię chroni. Wylicz w naszym kalkulatorze OC składkę, by móc skorzystać z oferty najkorzystniejszej dla Ciebie finansowo.

Bartek (Białystok)

Zimą borykałem się z dość specyficznym kłopotem. W nocy kuny poprzegryzały mi kable zapłonowe i hamulcowe, ponieważ zwabił je nagrzany silnik samochodu. Byłem pozytywnie zaskoczony, że ubezpieczenie Mój Samochód z Allianz obejmuje w AC również takie przypadki! Szybko uporałem się z problemem, a ubezpieczalnia pokryła koszty naprawy!

Grażyna (Lublin)

Już kolejny raz korzystam z usług Allianz i bardzo jestem zadowolona, że mój samochód jest w ich rękach! Ceny są dla mnie bardzo atrakcyjne, a przedstawiciele bardzo mili – potrafią szybko pomóc! Z pewnością nadal będę klientką Allianz!

Paweł (Gdynia)

Niedawno miałem poważną stłuczkę. Na szczęście jestem ubezpieczony w Allianz – polisa pokryła wszystkie wydatki związane z naprawą i likwidacją szkód, a ja szybko dostałem samochód zastępczy. Jak najbardziej polecam!

Poznaj swoje prawa pasażera i ubiegaj się o odszkodowanie za lot

Poznaj swoje prawa pasażera i ubiegaj się o odszkodowanie za lot

Podróże lotnicze z każdym rokiem stają się coraz bardziej popularne. Spora dostępność połączeń lotniczych i atrakcyjne ceny biletów zachęcają nas do zwiedzania świata i odwiedzania nowych miejsc. Wybierając się w podróż na pokładzie samolotu warto mieć jednak świadomość, […]

więcej
Jakie ubezpieczenie OC dla osób sprzedających świadectwa charakterystyki energetycznej wybrać?

Jakie ubezpieczenie OC dla osób sprzedających świadectwa charakterystyki energetycznej wybrać?

Polisy OC należą do najbardziej popularnych produktów ubezpieczeniowych. Nic dziwnego! Odpowiednio dobrana ochrona ubezpieczeniowa może zwiększyć Twoją pewność siebie w codziennych działaniach. W dzisiejszym tekście skupimy się na kwestii ubezpieczenia OC dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej. Podpowiemy […]

więcej
Jakie ubezpieczenie OC samochodu ciężarowego wybrać?

Jakie ubezpieczenie OC samochodu ciężarowego wybrać?

Auta ciężarowe są powszechnie wykorzystywane przez firmy zajmujące się świadczeniem usług transportowych. Właściciele tego rodzaju pojazdów muszą je ubezpieczyć i często stają przed wieloma pytaniami. Ile kosztuje OC samochodu ciężarowego? Co wziąć pod uwagę w czasie wybierania odpowiedniej […]

więcej

Wszystkie artykuły