Przepisanie ubezpieczenia OC – krok po kroku

Przepisanie ubezpieczenia OC – krok po kroku

4.9/5 - (Ocen: 30)

Podczas kupowania lub sprzedawania samochodu wraz z autem należy przekazać nowemu właścicielowi wszystkie niezbędne dokumenty, w tym również ubezpieczenie OC. Przepisanie ubezpieczenia OC warto zrobić jak najszybciej. Szczegółowe informacje, jak szybko trzeba to zrobić, regulowane są przepisami prawa. Wszelkie ustalenia zawarte w umowie automatycznie przechodzą na nabywcę, jednak konieczne jest także przepisanie polisy OC. Dlaczego jest to takie ważne i jak to zrobić we właściwy sposób? Każdy kierowca powinien wiedzieć, ile czasu na przepisanie OC posiada, gdyż w przeciwnym razie naraża się na wysokie grzywny. Sprawdź, jak wykonać przepisanie ubezpieczenia OC.

To, czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC, jest warunkowane odpowiednimi przepisami prawa, a niedostosowanie się do nich grozi wysokimi grzywnami. Przepisanie ubezpieczenia OC należy wykonać w ściśle określonym terminie. Dowiedz się, jak to zrobić i ile czasu na przepisanie OC ma kierowca. Pamiętaj też, że po kupnie auta, na Kioskpolis.pl możesz znaleźć obowiązkowe ubezpieczenie OC w możliwie najniższej cenie.

Przepisanie OC na nowego właściciela

Przepisanie OC na nowego właściciela jest niezbędne i należy to zrobić zaraz po zakupie nowego auta. Kierowcy muszą pamiętać, że jeśli zaniechają tego obowiązku, narażają się na surowe kary administracyjne. Jeśli zaś dojdzie do jakiejś kolizji, można mieć spore kłopoty z wyjaśnieniem sytuacji i uzyskaniem odszkodowania zgodnie ze standardowymi procedurami. Przepisanie OC na nowego właściciela nie jest trudne i skomplikowane, więc nie warto z tym zwlekać. Przede wszystkim trzeba jednak wiedzieć, ile czasu na przepisanie OC się posiada, gdyż jest to ściśle określone przepisami.

Porównywarka OC AC Kioskpolis.pl pozwoli na szybkie znalezienie ciekawej oferty nowego ubezpieczenia do zakupionego auta. Można tu znaleźć ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC, a także ubezpieczenie NNW samochodu i wiele innych produktów ubezpieczeniowych, a w tym Assistance. W Polsce obowiązkiem jest posiadanie OC, jednak zakres ochrony takiej polisy nie jest na tyle duży, by chronić w każdej sytuacji. Warto więc zadbać o kompleksowe zabezpieczenie się przed konsekwencjami kolizji i wypadków, niezależnie od ich okoliczności. Wiedząc, ile czasu na przepisanie OC się posiada, można też od razu zweryfikować, kiedy będzie trzeba kupić nową polisę OC. Wraz z nią można nabyć w pakiecie dodatkowe polisy, które okażą się wtedy o wiele tańsze, niż gdyby kupowało się je oddzielnie.

Czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC?

To, czy trzeba przepisać ubezpieczenie OC i ile czasu na przepisanie się posiada, reguluje w Polsce Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych. Wymaga ona od kierowców zgłoszenia się do ubezpieczyciela zaraz po zakupie nowego auta i przepisania OC. Sama polisa jest jednak przypisana do pojazdu, a nie do kierowcy, o czym trzeba pamiętać. Ustawa reguluje jedynie to, że trzeba poinformować towarzystwo o zmianie właściciela. Może ono w takiej sytuacji dokonać rekalkulacji wysokości składki i zażądać wniesienia dopłaty za obowiązkową polisę OC. Kara za nieprzepisanie OC również jest zapisana we właściwej Ustawie, a egzekwowaniem kar zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Czy można przepisać ubezpieczenie OC z jednego auta na drugie?

Wyżej wymieniona Ustawa dokładnie reguluje nie tylko zasady zakupu polis obowiązkowych z zakresu OC, jak i ich zakres ochrony, który jest narzucony towarzystwom ubezpieczeniowym, ale także wszystkie procedury z tym związane. W myśl przepisów każda umowa na obowiązkowe ubezpieczenie OC jest przypisana do auta, a kalkulacja składki wykonywana jest na podstawie danych kierowcy i ubezpieczanego pojazdu. Idąc dalej, odpowiedź na pytanie, czy można przepisać ubezpieczenie OC z jednego auta na drugie, jest przecząca.

Na przepisanie polisy OC na nabywcę masz 14 dni

Przepisanie ubezpieczenia OC na nowego właściciela – dlaczego należy to zrobić?

Ubezpieczenie OC chroni właściciela auta przed finansowymi konsekwencjami szkód, które wyrządzi on osobom trzecim w czasie użytkowania samochodu. Polisa jest obowiązkowa i nie można się bez niej poruszać po drogach. Zgodnie z przepisami prawnymi podczas sprzedaży auta ubezpieczenie OC, wraz z wszystkimi prawami i obowiązkami z niego wynikającymi, przechodzi automatycznie na nabywcę.

Przepisanie OC z poprzedniego właściciela należy wykonać także, jeśli jest to darowizna samochodu. Ten sposób przekazania auta sporo zmienia jeśli chodzi na przykład o kwestie podatkowe, a w tym podatek PCC, jednak tak samo, jak w przypadku zwykłego kupienia auta, trzeba przerejestrować pojazd na nowego właściciela oraz przepisać polisę ubezpieczeniową.

Zniesienie współwłasności samochodu jest podobną sytuacją i należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela, oraz dostosować się do przepisów z tym związanych.

Co grozi za nie przepisanie OC?

Często pojawia się pytanie, co grozi za nie przepisanie OC. Jest ono słuszne i posiadacze aut powinni podejść do tego obowiązku sumiennie. Przede wszystkim należy pamiętać, że według polskiego prawa osoba sprzedająca samochód ma obowiązek poinformować o tym swojego ubezpieczyciela. Wiąże się to między innymi z przepisami zawartymi w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, która nakłada na towarzystwa pewne obowiązki i z góry narzucone procedury. Jeśli właściciel auta nie poinformuje ubezpieczyciela, że zbył auto, ten może naliczyć kolejną składkę. Ostatecznie poprzedni właściciel będzie musiał ją zapłacić, nawet jeśli już dawno pozbył samochodu, a ten został zarejestrowany na inną osobę i jest jego własnością. Przepisy nakładają na zbywcę pojazdu oraz osobę nabywającą określone obowiązki, a także terminy, w których należy się z nich wywiązać.

Ile czasu na przepisanie OC?

To, ile czasu na przepisanie OC się posiada, jest dokładnie określone przepisami. Jest to 14 dni od daty podpisania umowy. Cała procedura jest bardzo prosta i sprowadza się do wypełnienia odpowiedniego wniosku i dostarczenia go ubezpieczycielowi. Aktualnie można to zrobić nawet online, a szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronach wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych.  Warto pamiętać, że istnieje możliwość wypowiedzenia OC i odzyskania części pieniędzy, ale jest to zależne od dobrej woli osoby nabywającej pojazd, która musi wypowiedzieć umowę i ubezpieczyć się w innej firmie.

 

Czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC?

Do dopełnienia formalności konieczne jest jednak jeszcze zgłoszenie się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym została zakupiona polisa, i przepisanie OC na nowego właściciela. Jest to ważne przede wszystkim dla osoby sprzedającej auto, ponieważ w momencie, w którym polisa zostałaby przedłużona na kolejny okres, obowiązek jej opłacenia spoczywałby zarówno na obecnym posiadaczu samochodu, jak i na właścicielu ubezpieczenia OC.

CZY WIESZ, ŻE..?

Jeśli kupujesz samochód, nie musisz pozostawać przy polisie, która została Ci przekazana wraz z autem. Możesz z niej zrezygnować i zdecydować się na wykupienie OC u innego ubezpieczyciela, musisz jednak wcześniej złożyć wypowiedzenie w poprzednim towarzystwie ubezpieczeniowym.

Przepisanie ubezpieczenia OC na nabywcę – jak to zrobić?

Jak już wspomnieliśmy, OC danego samochodu przechodzi na jego nabywcę już w momencie kupienia auta. Obowiązek przepisania polisy OC na nowego właściciela leży po stronie sprzedającego i ma on 14 dni na dopełnienie wszelkich formalności. W tym celu musi przygotować wniosek o przepisanie ubezpieczenia OC i przekazać go do towarzystwa ubezpieczeniowego, które już następnie będzie się kontaktowało z nabywcą. Dzięki takiej informacji sprzedający nie musi się obawiać, że polisa zostanie automatycznie przedłużona po wygaśnięciu poprzedniej umowy. Cały proceder przepisania polisy OC jest nieskomplikowany, tym bardziej, że można skorzystać z gotowych wzorów.

Ile czasu na przepisanie OC ma nowy właściciel?

Sprawdź ceny OC i AC

Jeśli jesteś nabywcą, po Twojej stronie będzie leżał obowiązek podpisania wszelkich umów i dokumentów przygotowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe – będziesz więc musiał zgłosić się do siedziby firmy w ciągu dwóch tygodni. Bardzo ważne jest, aby w momencie przeniesienia ubezpieczenia OC przedstawić dokument umowy kupna-sprzedaży auta, na którym będzie widniała data jej zawarcia – dzięki temu będzie jasne, od kiedy za szkody wyrządzone samochodem odpowiada nabywca.

Przepisanie ubezpieczenia OC na nowego właściciela – ile kosztuje?

Samo przepisanie OC na nowego właściciela jest bezpłatne. Jednak w takiej sytuacji towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo do rekalkulacji składki. Ubezpieczyciel poprosi Cię o przedstawienie takich danych, jak wiek, okres posiadania prawa jazdy oraz wcześniejsze zniżki za bezszkodową jazdę. Dzięki temu będzie mógł określić, czy konieczna jest dopłata do aktualnie posiadanej polisy OC. Przepisanie polisy OC może wiązać się z koniecznością dopłacenia niewielkiej kwoty, lub relatywnie wysokiej – wszystko zależy od towarzystwa, w którym wykupiona jest aktualna polisa. Właściciel auta powinien pamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma nieco inną politykę cenową, jeśli chodzi o ubezpieczenia OC i AC, więc warto sprawdzić co najmniej kilka ofert, zanim podpisze się nową umowę. Na Kioskpolis.pl można znaleźć porównania wszystkich wiodących towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku, a znalezienie najbardziej korzystnej oferty zajmuje tylko kilka minut. Ponadto można tu porównać, jakie będą różnice pomiędzy składkami u obecnego ubezpieczyciela, a składkami zaoferowanymi przez konkurencję.

Ile kosztuje przepisanie ubezpieczenia OC?

Przepisanie OC po kupnie samochodu i decyzja o zmianie ubezpieczyciela zazwyczaj będzie najbardziej korzystna dla młodych kierowców, którzy muszą szukać ubezpieczycieli preferujących właśnie taką grupę docelową.

Dla nowego właściciela bardzo ważny jest również fakt, że ubezpieczenie OC nie zostanie automatycznie przedłużone w przypadku wygaśnięcia umowy! Musi zatem pamiętać, aby w odpowiednio wcześniejszym terminie zająć się podpisaniem nowych dokumentów bądź też wykupieniem polisy OC u nowego ubezpieczyciela.

Przepisanie polisy OC na nowego właściciela jest proste

Przepisanie OC na nowego właściciela – jak znaleźć datę końca obowiązywania polisy?

Nabywca pojazdu ma prawo zażądać, aby zbywca dostarczył dokument potwierdzający posiadanie ważnej polisy OC. Możemy również sami to sprawdzić za pomocą baz UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) lub CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców).

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o ubezpieczeniach OC, koniecznie zobacz inne nasze artykuły. Sprawdź np. poradnik: Zwrot z ubezpieczenia OC – w jakich sytuacjach możesz na nie liczyć.

Iwona Sowuska

Iwona Sowuska

Iwona Sowuska – swoją karierę zaczęła już w trakcie stażu studenckiego u wiodącego ubezpieczyciela w Polsce. Po obronie pracy licencjackiej na kierunku bankowość, uznała że chce się skupić na tym rynku ubezpieczeń. Obecnie pracuje jako specjalista ds. ubezpieczeń w KioskPolis.pl – pisze artykuły o ubezpieczeniach i doradza Polakom, jaką wybrać polisę.

Dodaj komentarz

Komentarze (2)

  Tomasz
  - -

  Witam mam takie pytanie kupiłem skuter z aktualnym oc ale sprzedawca wysłał mi oczy na zdjęciu na telefon i czy w takim przypadku jest szansa na przepisaniu jej na siebie

   Iwona Sowuska
   - -

   Każdy właściciel pojazdu decydując się na jego sprzedaż, ma obowiązek przekazania nabywcy ubezpieczenia OC i zgłoszenia tego faktu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Więcej artykułów i porad
Podatek od kupna samochodu – kto musi go zapłacić?

Podatek od kupna samochodu – kto musi go zapłacić?

Wiele osób narzeka na tak zwany fiskalizm, czyli skłonność naszego fiskusa do opodatkowywania bardzo dużej liczby transakcji i umów. Podatek od kupna samochodu to jeden z przykrych obowiązków, z których musi wywiązać się nowy właściciel auta. Takie narzekanie […]

więcej
Zniżki OC – ile czasu trwa zdobycie pełnych zniżek OC?

Zniżki OC – ile czasu trwa zdobycie pełnych zniżek OC?

Składki polis komunikacyjnych bywają bardzo wysokie. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują jednak wybranym kierowcom korzystne upusty. Jakie trzeba spełnić warunki, by mniej płacić za ubezpieczenie samochodu? Wyjaśniamy czym są zniżki OC, a także jak i kiedy można je zdobyć! Dowiedz […]

więcej
Kupujesz samochód? Sprawdź 5 porad, jak kupić najkorzystniejsze ubezpieczenie OC!

Kupujesz samochód? Sprawdź 5 porad, jak kupić najkorzystniejsze ubezpieczenie OC!

Polisa odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowym świadczeniem komunikacyjnym. Wysokość jej składki nie jest jednak uśredniona – towarzystwa obliczają ją indywidualnie dla każdego klienta. Często cena okazuje się dość wysoka, ale istnieje kilka skutecznych metod na to, by płacić mniej. […]

więcej
Windykacja przy braku opłacenia ubezpieczenia OC

Windykacja przy braku opłacenia ubezpieczenia OC

Czasami kierowcom zdarza się nie opłacić kolejnej raty za polisę albo przedłużonej umowy. Jedni po prostu o tym zapominają, inni zaś nie mogą tego zrobić przez problemy finansowe. Co dzieje się w takiej sytuacji? Wyjaśniamy, jak działa windykacja […]

więcej