Jak działa ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości? Wszystko, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC zarządcy nieruchomości

Jak działa ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości? Wszystko, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC zarządcy nieruchomości

Oceń ten wpis

Ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości pomaga chronić jego interesy finansowe – to ważne, zwłaszcza jeżeli weźmiesz pod uwagę fakt, że praca zarządcy jest wyjątkowo odpowiedzialna. Do jego obowiązków należy opieka nad nieruchomością – zarządca wykonuje zadania, które powierza mu właściciel mieszkania, domu, lokalu/budynku użytkowego itp., co wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Niestety, nawet drobny błąd może mieć dotkliwe konsekwencje, dlatego ubezpieczenie zarządcy nieruchomości pomaga w spokojnym realizowaniu obowiązków. 

Co to jest OC dla zarządcy nieruchomości?

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości jest ubezpieczeniem obowiązkowym – każda osoba, która pracuje w tym zawodzie, musi posiadać ważną polisę odpowiedzialności cywilnej, co wynika z zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Szczegółowe dane na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości precyzuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie OC zarządcy nieruchomości z 26 kwietnia 2019 roku. W tym dokumencie określono również minimalną sumę gwarancyjną, która dla jednego zdarzenia oraz dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia (nie może być on dłuższy niż 12 miesięcy) wynosi równowartość w złotych 50 000 euro. 

OC dla zarządcy nieruchomości – jaką pełni rolę w ochronie prawnej?

Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości, podobnie jak ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie OC dla firmy jednoosobowej, może skutecznie zwiększyć Twoje poczucie bezpieczeństwa. Ubezpieczyciel, u którego wykupiłeś polisę OC, wypłaci odszkodowanie osobom, którym w efekcie działania lub zaniechania, w czasie wykonywania zawodu, wyrządziłeś szkodę. Dzięki temu zmniejszasz ryzyko, które jest związane z realizowaniem obowiązków zawodowych. Musisz jednak spełnić określone warunki, które są wyszczególnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Zrozumienie podstaw odpowiadania na szkody cywilne dla zarządcy nieruchomości

Najprościej wyjaśniając, ubezpieczenie OC dla zarządców nieruchomości, jest w stanie ochronić Cię przed finansowymi skutkami związanymi ze szkodami wyrządzony w związku z zarządzaniem nieruchomością. Jeżeli poszkodowana przez Ciebie osoba zdecyduje się na to, żeby żądać od Ciebie odszkodowania finansowego, jego pokrycie z własnej kieszeni może być nie tylko trudne, ale wręcz niemożliwe. Dopełnienie ustawowego obowiązku, którym jest wykupienie polisy OC leży więc w Twoim interesie. Poza tym, należy zaznaczyć, że OC dla zarządców nieruchomości może zwiększać Twoją wiarygodność w oczach potencjalnych klientów. 

Ile kosztuje ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości?

Koszt ubezpieczenia zarządcy nieruchomości zależy od tego, na którą polisę ubezpieczeniową ostatecznie się zdecydujesz. W przypadku minimalnej sumy gwarancyjnej, OC może kosztować około 300 – 400 złotych rocznie. Nie jest to więc duże obciążenie dla Twojego budżetu. Płatność zazwyczaj można uiścić jednorazowo lub ratalnie, w zależności od aktualnych możliwości finansowych. 

Składka ubezpieczeniowa OC dla zarządcy nieruchomości – co wpływa na jej wartość?

Analizując oferty OC zarządcy nieruchomości zwróć uwagę przede wszystkim na sumę gwarancyjną. Zarządcy często wybierają polisy z wyższą sumą niż ta regulowana prawnie. Powód jest prosty – dzięki temu zyskują większe szanse na to, że roszczenia poszkodowanego zostaną w całości zaspokojone przez odszkodowanie wypłacane z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Im wyższa suma gwarancyjna, tym większa może być składka na OC zarządcy nieruchomości. Poza tym, kluczowe znaczenie ma również renoma ubezpieczyciela oraz szybkość wydawania decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania. Stawki ubezpieczenia zarządcy nieruchomości możesz więc dostosować do własnych możliwości finansowych. 

Kto powinien nabyć OC dla zarządcy nieruchomości?

Obowiązkowe ubezpieczenie zarządców nieruchomości musi wykupić każdy zarządca nieruchomości. Jeżeli pracujesz bez ważnej polisy OC, nie tylko ryzykujesz własnym bezpieczeństwem, ale dodatkowo narażasz się na surowe kary finansowe. Umowę ubezpieczeniową należy zawrzeć najpóźniej na dzień przed planowanym zaczęciem realizowania obowiązków zawodowych. 

Co wchodzi w zakres OC dla zarządcy nieruchomości?

Zakres obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości jest taki sam, bez względu na to, z usług jakiego towarzystwa ubezpieczeniowego korzystasz. Określa go Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 września 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 kwietnia 2019 roku. Polisa OC zarządcy nieruchomości obejmuje również odpowiedzialność cywilną za szkody, którą mogą wyrządzić zatrudniani przez Ciebie i działający pod Twoim nadzorem (jako zarządcy nieruchomości) pracownicy.  

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości

Część ubezpieczycieli, w pakiecie z ubezpieczeniami OC dla zarządcy nieruchomości, proponuje dodatkowe oferty ubezpieczeń, dzięki którym poszerzysz zakres posiadanej ochrony. Wybór dodatkowych produktów jest jednak uzależniony od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. To opcja, którą zdecydowanie warto przemyśleć, zwłaszcza jeżeli ubezpieczyciel pozwala na skorzystanie ze zniżek za zakup więcej niż jednego produktu ubezpieczeniowego. 

Zrozumienie wyjątków i ograniczeń w polisie OC dla zarządcy nieruchomości

Wykupując ubezpieczenie OC dla zarządców nieruchomości musisz pamiętać, że w określonych sytuacjach Twoja ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obowiązywała lub zostanie znacznie ograniczona – szczegółów szukaj w OWU, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zawsze dokładnie czytaj podpisywaną umowę, dzięki temu będziesz w stanie uniknąć ryzykownych zachowań, których nie obejmuje Twoja polisa OC. 

Czynności zawodowe i zdarzenia objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla zarządcy nieruchomości

Jak wspomnieliśmy wyżej, szczegółowy zakres polisy OC dla zarządcy nieruchomości regulują odpowiednie rozporządzenia prawne. Zwróć jednak uwagę na to, że ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód, które powstały w wyniku winy umyślnej. W takiej sytuacji dochodzi do wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia możesz spotkać się także z pojęciem rażącego niedbalstwa. Niestety, nie zostało ono zdefiniowane ustawowo, dlatego jest przedmiotem wielu orzeczeń sądowych. W przypadku OC dla zarządców nieruchomości rażące niedbalstwo z Twojej strony może skutkować tym, że ubezpieczyciel ma możliwość skorzystania z prawa regresu wobec ubezpieczonego – oznacza to żądanie zwrotu kosztów poniesionych w czasie likwidacji szkody. 

Jak nabyć ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości?

Ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości bez problemu wykupisz u agenta ubezpieczeniowego lub w oddziale wybranego towarzystwa. Ubezpieczyciele zazwyczaj do minimum ograniczają formalności związane z podpisaniem umowy ubezpieczeniowej, dlatego sam proces jest bardzo prosty. Jeżeli zależy Ci na konkretnej drodze zakupu polisy, zwróć uwagę na dostępne rozwiązania już na etapie poszukiwania towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Czy istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości?

Z lektury naszego artykułu już wiesz, że w Polsce jest obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości – każda osoba, która pracuje w tym zawodzie, musi posiadać ważną polisę OC, dlatego należy pilnować daty podpisania umowy ubezpieczeniowej. Tego rodzaju OC proponuje wiele towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego możesz dopasować ofertę odpowiadającą Twoim potrzebom. 

Jak wybrać odpowiednią polisę ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości?

Wybierając polisę ubezpieczeniową dla zarządcy nieruchomości musisz zwrócić uwagę na sumę gwarancyjną – o tym pisaliśmy we wcześniejszej części naszego wpisu. Poza tym, sprawdź również stosunek wysokości składki do wysokości sumy gwarancyjnej oraz opinie innych klientów na temat wybranego ubezpieczyciela, dotyczące przede wszystkim jakości obsługi oraz szybkości rozpatrywania zgłoszonych wniosków. Zobacz nasz ranking ubezpieczycieli oraz przy okazji przeczytaj również ranking ubezpieczeń na życie

Proces wykupienia ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości

Proces wykupowania polisy OC dla zarządcy nieruchomości jest zazwyczaj okrojony wyłącznie do niezbędnych formalności – zarządca zgłasza chęć podpisania umowy ubezpieczeniowej do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, które przedstawia mu listę wymaganych dokumentów. Musisz jednak pamiętać o tym, że dokładny sposób postępowania jest uzależniony od wewnętrznej polityki ubezpieczyciela. 

Najczęściej zadawane pytania o OC dla zarządcy nieruchomości

Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą Ci bez problemu wybrać najbardziej odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Na koniec przygotowaliśmy dla Ciebie jeszcze krótkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w temacie OC dla zarządcy nieruchomości, dzięki którym podsumujesz zdobytą wiedzę. 

Jak działa odszkodowanie z OC dla zarządcy nieruchomości?

Jeżeli dojdzie do powstania szkody, którą obejmuje Twoja polisa OC, musisz jak najszybciej zgłosić ją swojemu ubezpieczycielowi, dbając jednocześnie o jej odpowiednie udokumentowanie. Ubezpieczyciel ma określoną liczbę dni na ustosunkowanie się do zgłoszenia. Pamiętaj, że dostępne formy zgłaszania szkody to kwestia indywidualna, uzależniona od towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Czy ubezpieczenie OC chroni zarządcę nieruchomości przed roszczeniami wynikającymi z niewłaściwego wykonania obowiązków?

Ubezpieczenie OC chroni zarządcę przed dużą liczbą roszczeń ze strony osób poszkodowanych, ale nie wszystkie zdarzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową – informacje o wyłączeniach odpowiedzialności znajdziesz w OWU. Właśnie dlatego tak ważne jest, żeby przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia wykupowanej polisy. 

Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na OC dla zarządcy nieruchomości?

Pandemia COVID-19 miała wpływ na całą branżę ubezpieczeniową – związany z nią lockdown zmusił towarzystwa ubezpieczeniowe to wprowadzenia rozwiązań internetowych, dzięki czemu dużą część formalności związanych z wykupowaniem różnego rodzaju polis można było wykonać całkowicie online

Najczęściej zgłaszane szkody objęte OC dla zarządcy nieruchomości

Szkody zgłaszane w ramach ubezpieczenia OC dla zarządców nieruchomości to często pomyłki lub zaniedbania, wynikające z nieumyślnego działania. Mogą one dotyczyć np. niewłaściwego wypełnienia dokumentów lub przekroczenia ważnych terminów, co wiąże się z konsekwencjami finansowymi.  

Damian Grądzki

Damian Grądzki

Damian Grądzki – redaktor i copywriter z wieloletnim doświadczeniem, pasjonat motoryzacji, aktywnie zainteresowany branżą ubezpieczeń. Publikuje na KioskPolis porady, rankingi i artykuły stricte związane z ubezpieczeniami i wszystkim, co ich dotyczy oraz co bezpośrednio kreuje „ubezpieczeniową i polisową rzeczywistość”.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Zakres terytorialny ubezpieczenia

Zakres terytorialny ubezpieczenia

Każda polisa ma ściśle określone terytorium działania ochrony. W przypadku polis OC, ich posiadacze mają zapewnione działanie ubezpieczenia za powstałe szkody na terytorium Rzeczpospolitej Polski, jak i na terenie państw, z które są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Do takich […]

więcej
Co wziąć ze sobą pod namiot lub na biwak?

Co wziąć ze sobą pod namiot lub na biwak?

Letni wyjazd pod namioty do Chorwacji, a może camping nad Balatonem lub bliżej – w okolicach pięknej Soliny w Bieszczadach? Podpowiadamy, co zabrać pod namiot i co wziąć na biwak. Spakuj z nami rzeczy niezbędne, sprawdź listę tych […]

więcej
Ubezpieczenie od kradzieży auta – ile kosztuje, jak działa i co zrobić w przypadku kradzieży samochodu?

Ubezpieczenie od kradzieży auta – ile kosztuje, jak działa i co zrobić w przypadku kradzieży samochodu?

Kradzieży samochodów nie można zapobiec ze stuprocentową pewnością, nawet jeśli w grę wchodzą dodatkowe środki bezpieczeństwa zastosowane przez właściciela. Można jednak zapewnić sobie ochronę przed jej finansowymi skutkami, kupując ubezpieczenie od kradzieży auta. Zgodnie z policyjnymi statystykami w […]

więcej
Uszkodzenie pojazdu przez zły stan nawierzchni – czy przysługuje Ci wypłata ubezpieczenia?

Uszkodzenie pojazdu przez zły stan nawierzchni – czy przysługuje Ci wypłata ubezpieczenia?

Kierowcy od lat narzekają na zły stan polskich dróg. Takie warunki są nie tylko irytujące, ale też potencjalnie niebezpiecznie. Wyrwa w jezdni może również doprowadzić do poważnych szkód w samochodzie. Czy w takiej sytuacji da się uzyskać jakieś […]

więcej