Ubezpieczenie OC dla działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC dla działalności gospodarczej

4/5 - (Ocen: 1)

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem biznesowym na wielu polach, w tym również takich, na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Posiadanie ubezpieczenia firmy pozwoli je ograniczyć przynajmniej w jednym zakresie, zapewniając spokój ducha i możliwość skupienia się na rozwoju biznesu, a nie na analizowaniu czarnych scenariuszy.

Podstawy ubezpieczenia OC dla firm

Grupa ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jest dość szeroka i obejmuje więcej niż tylko OC komunikacyjne, którego posiadanie jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Do tej samej kategorii przynależy również ubezpieczenie OC firmy, którego status jest mniej jednoznaczny. Dla pewnych przedsiębiorców jest to produkt obligatoryjny, którego brak może oznaczać poważne konsekwencje. Dla innych natomiast stanowi opcjonalne ubezpieczenie, które choć nie jest obowiązkowe, to pozwala oszczędzić sobie wielu problemów.

OC zawodowe chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Mowa tu zarówno o szkodach osobowych (np. uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu), jak i rzeczowych (np. uszkodzenie mienia). Jeśli osoba poszkodowana zdecyduje się na pociągnięcie przedsiębiorcy do odpowiedzialności, likwidacja szkody z takiej polisy oszczędzi mu postępowania sądowego i wypłaty odszkodowania z własnych środków.

W większych firmach takie ryzyko jest wpisane w budżet. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, które działają lokalnie i na niewielką skalę, wypłacenie kilkudziesięciu tysięcy złotych w odszkodowaniu może równać się konieczności zamknięcia interesu. Małe firmy nie dysponują zwykle dużym kapitałem na takie nieprzewidziane sytuacje. Posiadanie OC zawodowego ma tu zatem szczególne znaczenie dla ograniczenia ryzyka biznesowego.

Warto pamiętać, że taka polisa nie chroni mienia firmy, w tym zaliczających się do niego samochodów. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi zakupić ubezpieczenie OC, a jeśli zależy mu na dodatkowej ochronie ubezpieczeniowej – także ubezpieczenie AC i ubezpieczenie assistance.

Dlaczego ubezpieczenie OC jest kluczowe dla działalności gospodarczej?

Dobry biznesplan to z pewnością podstawa przy prowadzeniu własnej firmy, ale też ochrona przed często popełnianymi błędami. Niestety, nie ustrzeże właściciela przed wszystkimi pomyłkami, które może popełnić podczas świadczenia usług na rzecz klientów. 

Każdy przedsiębiorca niejednokrotnie spotka się z negatywnymi opiniami klientów, niezależnie od tego, jak dobrze wykonuje swoje obowiązki. Jeśli to niezadowolenie nie będzie szło w parze z żadnymi dodatkowymi czynnikami, skończy się na utracie tego jednego klienta i bez większej szkody dla biznesu w ogólnym ujęciu. Jeśli jednak dojdzie jednocześnie do uszczerbku na zdrowiu (fizycznym lub psychicznym) albo mieniu klienta, sprawa może znaleźć finał w sądzie.

Sprawy o niewłaściwe wykonanie usługi mogą przybrać różny scenariusz, ale przy dobrych dowodach szala zwycięstwa przechyli się na stronę klienta. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Konieczność wypłacenia odszkodowania w zasądzonej wysokości, a nierzadko również pokrycia kosztów postępowania sądowego. 

Ile może wynieść takie odszkodowanie? Wszystko zależy od kontekstu. Z archiwalnych wyroków sądowych wynika jednak, że mowa tu o wysokich kwotach. Wskazują na to 3 poniższe przykłady:

 • za nieprawidłowo wykonany makijaż permanentny Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zasądził w 2017 roku odszkodowanie w wysokości 3 500 zł,*
 • niewłaściwie wykonany zabieg protetyczny skończył się odszkodowaniem w wysokości 45 753,19 zł na mocy wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w 2013 roku,**
 • przewrócenie się drzewa na samochód zaparkowany przy obiekcie należącym do spółdzielni mieszkaniowej doprowadziło do odszkodowania w wysokości 8 048,48 zł, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z 2023 roku.***

Rodzaje ryzyka związanego z prowadzoną działalnością

Prowadzenie biznesu wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. Jego konkretny charakter może, ale nie musi zależeć od konkretnej branży. Istnieje szeroka grupa ryzyk typowych dla każdej działalności gospodarczej. Należą do nich m.in. sytuacje z 6 kategorii:

 • niewłaściwe wykonanie usługi – np. spalenie włosów podczas farbowania, niestaranne wykonanie mebli na wymiar, niewłaściwy standard hotelu na wakacjach sprzedanych przez biuro podróży,
 • niezrealizowanie usługi w terminie – np. opóźnienie podczas wykonywania remontu, przetrzymanie samochodu w warsztacie dłużej niż wskazywano pierwotnie, wykonanie montażu mebli później niż zostało to ustalone,
 • uchybienie ze strony pracowników wykonujących usługę – np. niewłaściwe rozliczenie klienta przez biuro rachunkowe, nieprawidłowe wykonanie projektu przez architekta, błąd podczas wykonywania zabiegu fizjoterapeutycznego,
 • złamanie praw autorskich innego podmiotu – np. wykorzystanie bez zgody autora jego dzieła (np. obrazu lub tekstu) podczas tworzenia kreacji marketingowej dla klienta, użycie czyjegoś sloganu we własnej firmie, skopiowanie strony internetowej konkurencji na własny użytek,
 • naruszenie dóbr osobistych – np. wyciek danych osobowych z bazy klientów, złamanie zakazu konkurencji, wykonanie usługi marketingowej działającej na niekorzyść klienta,
 • czynniki losowe, do których doszło na terenie nieruchomości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza – np. uszkodzenie samochodu na parkingu przed firmą, złamanie nogi na schodach wiodących do biura, zalanie lokalu znajdującego się poniżej.

Większości wyżej wspomnianych sytuacji trudno zapobiec, bo nie zależą nawet od dobrych chęci przedsiębiorcy. Można jednak zabezpieczyć się przed ich skutkami, decydując się na zakup OC dla firmy.

Porównanie ofert ubezpieczenia OC dla działalności gospodarczych

Choć o OC zawodowym nie słyszy się tak często jak o komunikacyjnym, na rynku można znaleźć wiele ofert skierowanych do przedsiębiorców. Gdzie można kupić taki produkt? Oferuje go obecnie wiele firm ubezpieczeniowych. OC zawodowe można znaleźć m.in. w takich towarzystwach, jak: LINK4, TUZ Ubezpieczenia, Allianz, UNIQA, Compensa, Ergo Hestia, InterRisk, PZU czy Wiener.

Czym różnią się oferty ubezpieczenia OC dla firm?

Wybierając ubezpieczenie działalności gospodarczej, należy mieć na uwadze to, że jego zakup nie zawsze zależy od woli przedsiębiorcy. W niektórych branżach jego posiadanie jest obowiązkiem każdej osoby, która zamierza świadczyć usługi na rzecz klientów lub innych podmiotów. Obowiązkowe ubezpieczenie OC działalności gospodarczej dotyczy w szczególności 13 grup zawodowych:

 • osób z branży okołomedycznej, czyli np. lekarzy, farmaceutów, stomatologów, ortodontów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów,
 • osób z branży prawniczej, czyli adwokatów, radców prawnych, komorników, syndyków i notariuszy,
 • agentów ubezpieczeniowych,
 • rzeczników patentowych,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • księgowych,
 • rzeczoznawców,
 • rzeczników majątkowych,
 • architektów i inżynierów budownictwa,
 • doradców finansowych i kredytowych,
 • prywatnych detektywów,
 • organizatorów imprez masowych,
 • zarządców nieruchomości.

Co się stanie, jeśli przedsiębiorca nie zdecyduje się na zakup ubezpieczenia firmy, chociaż ma taki obowiązek prawny? Jedną z konsekwencji będzie konieczność wypłacenia ewentualnych odszkodowań z własnej kieszeni. Jeśli branża podlega kontroli przez jakąś instytucję (np. Państwową Instytucję Farmaceutyczną, Głównego Inspektora Informacji Finansowej czy Komisję Nadzoru Finansowego), w grę wchodzą również sankcje pieniężne czy ograniczenia w wykonywaniu zawodu. 

Chociaż powyższa lista jest długa, nie obejmuje wszystkich branż. Co z przedsiębiorcami, którzy się na niej nie znajdują? Mogą zdecydować się na dobrowolne ubezpieczenie firmy, które cechuje się dokładnie takim samym zakresem ochrony ubezpieczeniowej. 

Jak wybrać najlepszą ofertę OC dla swojej działalności?

Kluczowym aspektem przy wyborze OC działalności gospodarczej jest dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. W tym pomoże natomiast identyfikacja ryzyka dla danej branży, przeprowadzona na podstawie własnych doświadczeń i analizy rynkowej.

Przykładowo, sklep internetowy może powodować wiele drobnych szkód, np. wynikających ze sprzedaży wadliwych produktów czy też szkód osobowych i rzeczowych, do których doprowadziło ich używanie. Podobnie wygląda sytuacja sklepów stacjonarnych, w których klienci mogą się np. potknąć się i złamać nogę, a ich pozostawiony na parkingu samochód może zostać uszkodzony przez spadającą gałąź.

Z zupełnie innym ryzykiem muszą liczyć się chociażby architekci lub inżynierowie budownictwa, których błąd może skutkować np. brakiem dopuszczenia budynku do użytku czy w skrajnym przypadku jego zawaleniem się. Niewłaściwe wykonanie obowiązków przez lekarza może natomiast oznaczać trwały uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć pacjenta.

Od tego, na jak wysoki poziom ryzyka jest narażona dana działalność gospodarcza, powinna zależeć wysokość sumy ubezpieczenia. Dzięki temu pokryje wszystkie roszczenia poszkodowanych osób, a właściciel biznesu nie będzie musiał nic dopłacać z budżetu firmowego.

Kluczowe elementy polisy ubezpieczeniowej OC dla firm

To od zakresu ubezpieczenia zależy to, czy polisa zadziała w razie wystąpienia konkretnej szkody, a osoby poszkodowane dostaną odszkodowanie w takiej wysokości, jaka im przysługuje. W tym kontekście znaczenie ma nie tylko suma ubezpieczenia, ale również:

 • rodzaj szkód,
 • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe, ponadstandardowe ryzyka.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ubezpieczenia OC dla firmy może obejmować dwa rodzaje szkód: deliktowe i kontraktowe. Czym się różnią?

Pod pojęciem szkód deliktowych należy rozumieć takie, do których doszło na skutek czynu niedozwolonego. Nie oznacza to jedynie sytuacji sprzecznych z prawem, ale również takich, które w jakiś sposób zaburzają pewny ustalony porządek rzeczy. Przykładowo, jeśli kosz na śmieci stojący na posesji firmy zostanie porwany przez wiatr i uderzy w zaparkowany samochód, jego właściciel może domagać się odszkodowania. Podobnie wygląda to w przypadku szkód osobowych, np. gdy klient poślizgnie się na schodach i złamie nogę. W obu przypadkach przedsiębiorca nie doprowadził do szkody swoim bezpośrednim działaniem i nie zrobił nic nielegalnego, ale i tak ponosi odpowiedzialność.

Szkody kontraktowe wynikają z niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków płynących z zawartej z klientem umowy. To właśnie w tej kategorii kryją się szkody wynikające z niezadowolenia klientów, np. na skutek nieprawidłowego zrealizowania usługi, osiągnięcia innego efektu niż oczekiwany czy niedotrzymania terminu wykonania pracy.

Wyłączenia i ograniczenia

Podobnie jak w przypadku każdego innego ubezpieczenia, OC dla firm jest obwarowane pewnymi ograniczeniami. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje wyłączona, gdy zostaje spełniony któryś z 7 poniższych warunków:

 • działanie umyślne i rażące niedbalstwo,
 • działanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • działanie zabronione i stojące w sprzeczności z obowiązującym prawem,
 • świadczenie usług bez posiadania odpowiednich uprawnień i pozwoleń,
 • kontakt ze szkodliwymi substancjami, np. z azbestem,
 • działania wojenne, akty terrorystyczne lub zamieszki,
 • wykonywanie czynności życia prywatnego, a nie zobowiązań zawodowych.

Ubezpieczenie nie zadziała również wtedy, gdy osoby poszkodowane są zatrudnione u przedsiębiorcy albo należą do jego bliskiej rodziny. 

Dodatkowe klauzule i rozszerzenia

Zdecydowana większość ubezpieczeń dla firm obowiązuje tylko wtedy, gdy właściciel świadczy swoje usługi na terenie Polski. Wiąże się to z niższym ryzykiem ubezpieczeniowym niż działanie poza granicami kraju, gdzie w grę wchodzą odmienne przepisy prawne. Istnieje jednak możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o zdarzenia, do których doszło za granicą, jednak wymaga to dopłaty.

Dodatkowo płatne klauzule mogą również rozszerzać ochronę ubezpieczeniową o szkody z 5 kategorii:

 • wynikające z działania zatrudnionych przez przedsiębiorcę pracowników lub podwykonawców,
 • na mieniu powierzonym (np. na sprzęcie lub samochodzie oddanym do naprawy),
 • spowodowane przez wprowadzenie do obrotu wadliwego produktu,
 • w nieruchomościach, które nie stanowią majątku firmy (np. w wynajmowanym biurze),
 • powstałe poprzez zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Uwarunkowania cenowe polisy OC dla firm

Roczne składki OC zawodowego zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych rocznie, w przypadku dobrowolnych ubezpieczeń z niskimi sumami gwarancyjnymi i podstawowym zakresem ochrony. Gdy w grę wchodzą wyższe sumy gwarancyjne i dodatkowe klauzule, ceny mogą już zaczynać się od kilkuset złotych na rok.

Czy opłaca się płacić tyle za ubezpieczenie dla firm? Tę decyzję każdy przedsiębiorca podejmie samodzielnie w oparciu o indywidualne potrzeby i ryzyka wynikające z prowadzonej działalności. Należy jednak mieć na uwadze to, że roszczenia klientów czy innych podmiotów opiewają zwykle na znacznie wyższe kwoty, rzędu co najmniej kilku tysięcy, a nierzadko kilkuset tysięcy złotych. Likwidacja takiej szkody na własną rękę może więc kosztować więcej niż zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

Towarzystwa zazwyczaj udostępniają opcję rozłożenia składki na raty. Na skorzystanie z niej mogą zdecydować się przedsiębiorcy, dla których zapłacenie takiej kwoty jednorazowo stanowi problem.

Składka ubezpieczeniowa – co wpływa na jej wysokość?

To, ile trzeba zapłacić za OC firmy, zależy od tego, z jakim poziomem ryzyka wiąże się wykonywanie danej działalności. W niektórych branżach przedsiębiorca jest narażony na dużą liczbę drobnych szkód, a w innych na pozwy sięgające kilkuset tysięcy złotych lub więcej. 

Na wysokość składki ma wpływ nie tylko kod PKD, ale również zakres usług wykonywanych przez przedsiębiorcę. Załóżmy, że dwóch przedsiębiorców prowadzących działalność kosmetyczną i mających takie samo doświadczenie planuje kupić OC zawodowe. Czy mogą spotkać się z innymi cenami ubezpieczenia? Tak. Wystarczy, że jeden z nich oferuje jedynie stylizację paznokci (z niskim ryzykiem wystąpienia szkody osobowej), a drugi profesjonalne zabiegi aparaturowe z zakresu kosmetologii (obarczone wyższym ryzykiem powstania uszczerbku na zdrowiu klientów).

Przy wyliczaniu składki ubezpieczeniowej towarzystwa biorą też pod uwagę aspekty związane z postacią samego przedsiębiorcy. Znaczenie mają przede wszystkim jego wiek (będący często utożsamiany z doświadczeniem biznesowym) oraz jego staż w aktualnej branży. Osoby, które dopiero zaczynają pracować na własny rachunek, spotkają się zatem z wyższą składką niż te, które działają na rynku od wielu lat i nie mają na swoim koncie wielu roszczeń od niezadowolonych klientów.

Jeśli firma działa jako jednoosobowa działalność gospodarcza, towarzystwo zwróci uwagę głównie na właściciela. W przypadku większych firm składka może zależeć także od skali prowadzonego biznesu oraz liczby pracowników. W tym celu towarzystwo może sprawdzić listę zatrudnionych osób, ale także wysokość dochodów z poprzedniego roku.

Wysokość składki może również podwyższyć wybór dodatkowych klauzul, które rozszerzają zakres ochrony ubezpieczeniowej. Na jej obniżenie wpłyną natomiast posiadane certyfikaty, które potwierdzają wysoki standard usług czy wprowadzenie procedur ograniczających ryzyko podczas wykonywania zobowiązań zawodowych.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC

W przypadku obligatoryjnego ubezpieczenia zawodowego podmioty kontrolujące daną branżę mogą decydować m.in. o wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej. Przykładowo, w 2024 roku wynosi ona:

 • dla biur rachunkowych: 10 000 euro dla jednego zdarzenia,
 • dla adwokatów: 50 000 euro dla jednego zdarzenia,
 • dla architektów i inżynierów budownictwa: 50 000 euro dla jednego zdarzenia,
 • dla diagnostów laboratoryjnych: 30 000 euro dla jednego zdarzenia i 150 000 euro dla wszystkich zdarzeń,
 • dla detektywów: 15.000 euro dla jednego zdarzenia.

Oczywiście, przedsiębiorcy mogą zdecydować się na wyższe sumy gwarancyjne, jeśli wyrażą taką chęć. Nie mogą jej jednak obniżyć. 

Jeśli chodzi o nieobowiązkowe OC zawodowe, nie ma żadnych ograniczeń dotyczących minimalnej sumy ubezpieczenia. Trzeba jednak pamiętać, że im wyższa się okaże, tym większe poczucie bezpieczeństwa zapewni właścicielowi biznesu.

Jak wybrać OC dla firmy? – praktyczne porady

Aby ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC firmowego działała prawidłowo, pakiet musi odpowiadać indywidualnym potrzebom przedsiębiorcy. W tym celu należy porównać oferty pod kątem 6 następujących czynników:

 • zakres ochrony ubezpieczeniowej w kontekście tego, przed finansowymi skutkami jakich szkód chroni umowa,
 • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i możliwość ich dezaktywowania za pomocą klauzul dodatkowych,
 • czas na zgłoszenie szkody przez osoby poszkodowane,
 • suma ubezpieczenia dla wszystkich lub poszczególnych ryzyk,
 • zakres terytorialny,
 • wysokość składki.

Jak analizować oferty ubezpieczeniowe?

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca szuka obowiązkowego czy nieobowiązkowego ubezpieczenia firmy, nie należy porównywać ofert jedynie pod kątem ceny. Najtańsze pakiety zapewniają bowiem ochronę w ograniczonym zakresie, która wystarczy tylko w przypadku małych firm o znikomym ryzyku biznesowym.

Warto mieć na uwadze to, że nie sposób przewidzieć, co może spotkać przedsiębiorcę podczas świadczenia usług. Gałąź spadająca z drzewa na przeciętny samochód oznacza odszkodowanie w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli jednak pod tym drzewem zaparkuje auto z segmentu premium, koszt jego naprawy może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Jeszcze więcej przyjdzie zapłacić, jeśli ta gałąź trafi nie w auto, lecz w człowieka, doprowadzając u niego do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub wręcz do śmierci.

Mając OC firmy, nie trzeba zaprzątać sobie głowy takimi czarnymi scenariuszami. Dobrze dobrany pakiet ochrony ubezpieczeniowej, wzbogacony dodatkowymi klauzulami, zadba o poczucie bezpieczeństwa podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Tym samym przedsiębiorca może skupić się na wykonywaniu zobowiązań zawodowych i skalowaniu biznesu, a nie na martwieniu się tym, co może się zdarzyć.

Pułapki i powszechne błędy przy wyborze ubezpieczenia OC dla firm

Przed zakupem ubezpieczenia zawodowego warto zwrócić uwagę na sumę gwarancyjną nie tylko pod kątem jej wysokości, ale również tego, czy podlega konsumpcji. Jeśli tak, każda zlikwidowana szkoda będzie ją pomniejszać aż do całkowitego wyczerpania. Taką sytuację można rozwiązać na dwa sposoby: albo umowa zostanie rozwiązana przedwcześnie, albo przedsiębiorca zdecyduje się na doubezpieczenie, czyli zapłacenie dodatkowej kwoty za podwyższenie sumy ubezpieczenia. Z punktu widzenia właścicieli firm najkorzystniejsze są oferty z niekonsumpcyjną sumą ubezpieczenia. Są one jednak stosunkowo rzadko spotykane na rynku.

Przyglądając się umowie, należy też zapoznać się dokładnie z zakresem ubezpieczenia. Duża część ofert obejmuje bowiem tylko szkody deliktowe, ale już nie kontraktowe. Tymczasem to te drugie mogą generować najwyższe koszty w razie wystąpienia jakiegoś roszczenia. Warto się zatem upewnić, że ochrona ubezpieczeniowa zadziała w obu przypadkach.

Nie bez znaczenia pozostaje też tzw. trigger, czyli zakres czasowy, w jakim obowiązuje ochrona w ramach ubezpieczenia OC przedsiębiorcy. Do wyboru są 4 opcje:

 • trigger act committed – o ile pierwotna przyczyna szkody powstała w okresie ubezpieczenia, to zostanie ona zlikwidowana nawet wtedy, gdy poszkodowany zgłosi ją po zakończeniu umowy OC,
 • trigger loss occurence – o ile szkoda powstała w okresie ubezpieczenia, to zostanie zlikwidowana, bez względu na czas jej zgłoszenia,
 • trigger loss manifestation – szkoda musi zostać ujawniona w okresie ubezpieczenia, ale nie ma znaczenia, kiedy wystąpiła jej pierwotna przyczyna,
 • trigger claims made – zlikwidowana zostanie tylko ta szkoda, którą poszkodowany zgłosi w trakcie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.

Najczęściej spotykane są dwie pierwsze opcje. Można jednak spotkać się z umowami, które działają tylko wtedy, gdy poszkodowany zgłosi szkodę w czasie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej. Warto pamiętać, że zgodnie z Kodeksem cywilnym roszczenia względem osób prowadzących działalność gospodarczą przedawniają się dopiero po 3 latach.**** Jeśli więc okres ochrony ubezpieczeniowej zakończy się szybciej, przedsiębiorca zapłaci poszkodowanym z własnej kieszeni.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC dla działalności gospodarczej

Co to jest ubezpieczenie OC dla działalności gospodarczej?

Jest to ubezpieczenie zapewniające ochronę przed finansowymi skutkami szkód osobowych i rzeczowych, które zostały wyrządzone osobie trzeciej w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlaczego ubezpieczenie OC jest ważne dla przedsiębiorców?

Posiadanie OC zawodowego pozwala ograniczyć ryzyko wynikające m.in. z niewłaściwej realizacji zobowiązań względem klientów czy z czynników losowych niezależnych od przedsiębiorcy.

Jakie ryzyka są zwykle pokrywane przez ubezpieczenie OC?

OC firmy najczęściej obejmuje ryzyka deliktowe, czyli wynikające z czynników losowych. Może to być np. roszczenie związane ze złamaniem nogi na firmowym parkingu. Równie przydatne okazuje się ubezpieczenie obejmujące szkody kontraktowe, czyli wynikające m.in. z niewłaściwego wykonywania obowiązków.

Jak wybrać najlepszą ofertę ubezpieczenia OC dla firmy?

Warto przyjrzeć się ofertom pod kątem zakresu ochrony ubezpieczeniowej, a w szczególności rodzaju likwidowanych szkód, triggera czasowego i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Jakie czynniki wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej?

Wysokość składki zależy w dużej mierze od branży oraz zakresu usług świadczonych przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia skali biznesu, liczby zatrudnianych pracowników oraz wcześniejszych roszczeń klientów.

Sara Pietras

Sara Pietras

Copywriterka z ponad 10-letnim doświadczeniem, głównie w pisaniu w przystępny sposób o ubezpieczeniach komunikacyjnych i turystycznych. Prywatnie miłośniczka japońskich samochodów i podróżowania po Europie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Czy małżonkowie mogą razem skorzystać ze zniżki za bezszkodową jazdę?

Czy małżonkowie mogą razem skorzystać ze zniżki za bezszkodową jazdę?

Zastanawiasz się, jak zdobyć wyższe zniżki OC? Pomyśl o współwłasności pojazdu. Jeśli Twój partner – mąż lub żona – ma maksymalne zniżki za bezszkodową jazdę – Ty również możesz z nich skorzystać. Podpowiadamy, jak sprawdzić, ile bonifikaty Ci […]

więcej
Czy minicasco się opłaca? – ranking ubezpieczeń komunikacyjnych

Czy minicasco się opłaca? – ranking ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne są coraz droższe. Z tego względu nie każdy decyduje się na zakup całego pakietu uwzględniającego obowiązkowe OC, dodatkowe Autocasco oraz NNW. Jest jednak rozwiązanie, które może być idealne dla użytkowników, którzy chcieliby być nieco lepiej zabezpieczeni. Minicasco […]

więcej
Parkowanie pojazdu a cena OC

Parkowanie pojazdu a cena OC

Zaskoczyła Cię wysoka cena OC/AC proponowanego przez ubezpieczyciela po przeprowadzce w inne miejsce? Może to być związane z tym, że zamieniłeś garaż na parkowanie na ulicy. Sprawdź, w jaki sposób miejsce przechowywania samochodu w nocy wpływa na wysokość […]

więcej
Sporty zimowe, czyli aktywny sposób na spędzenie czasu zimą

Sporty zimowe, czyli aktywny sposób na spędzenie czasu zimą

Choć niskie temperatury i zdecydowanie mniej słońca w ciągu dnia nie zachęcają do wychodzenia z domu to i zimą warto zadbać o swoją kondycję fizyczną. Możliwości dla uprawiania sportów zimowych jest sporo, a zatem szkoda byłoby rezygnować z […]

więcej