Jak działa ubezpieczenie OC radców prawnych? Wszystko, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC radców prawnych

Jak działa ubezpieczenie OC radców prawnych? Wszystko, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC radców prawnych

Oceń ten wpis

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które najczęściej kojarzy się z OC samochodu, ale obecnie na rynku dużym zainteresowaniem cieszy się również OC zawodowe. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy Ci, czym jest ubezpieczenie OC radcy prawnego, ile może kosztować wybrana polisa oraz co wpływa na wysokość składki – sprawdź!

Co to jest OC dla radców prawnych?

OC zawodowe może mieć charakter obowiązkowy lub dobrowolny – istnieje określona lista profesji, których przedstawiciele muszą wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pozostałe osoby mogą, ale nie muszą zdecydować się na takie rozwiązanie. Praca w charakterze radcy prawnego jest obarczona bardzo dużą odpowiedzialnością. Drobny błąd może mieć bowiem poważne konsekwencje dla obsługiwanego klienta. Radcy prawni, obok adwokatów i notariuszy, należą do grupy zawodów, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

Najprościej wyjaśniając, OC radcy prawnego zapewnia ochronę w związku z realizowaniem czynności sprecyzowanych w ustawie o radcach prawnych. Minimalna suma gwarancyjna polisy jest określana przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. 

OC dla radców prawnych – jaką pełni rolę w ochronie prawnej?

Nawet drobna pomyłka w pracy radcy prawnego ma szansę skutkować dla jego klientów poważnymi konsekwencjami – finansowymi i prawnymi. W efekcie, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie, którego wypłacenie będzie dla specjalisty dużym obciążeniem. Dzięki posiadaniu ubezpieczenia OC radców prawnych, będziesz w stanie zabezpieczyć się przed ewentualnymi następstwami finansowymi Twojej pomyłki. 

Zrozumienie podstaw odpowiadania na szkody cywilne dla radców prawnych

Zrozumienie podstaw odpowiadania za szkody cywilne to klucz do tego, żeby dostrzec konieczność posiadania OC radców prawnych. Konieczność samodzielnego zadośćuczynienia ewentualnym szkodom mogłaby stanowić dla radcy poważne zagrożenie finansowe. W wielu przypadkach nie byłoby to w ogóle możliwe. Właśnie dlatego odpowiednio dobrana polisa to jeden ze sposobów na to, żeby spać spokojnie. 

Ile kosztuje ubezpieczenie OC dla radców prawnych?

To, ile będzie kosztowało ubezpieczenie dla radców prawnych to w dużej mierze kwestia indywidualna, uzależniona od wybranego wariantu oferty polisy OC. Zwykle jest to koszt w granicach kilkuset (200 – 300 złotych) rocznie, który można rozłożyć na płatność ratalną, jeżeli jednorazowe uiszczenie składki wykracza poza granice możliwości finansowych osoby ubezpieczonej. 

Składka ubezpieczeniowa OC dla radców prawnych – co wpływa na jej wartość?

Wysokość składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych zależy od wielu czynników, takich jak m.in. wysokość sumy gwarancyjnej (wysokość ubezpieczenia radcy prawnego jest określona przepisami prawa – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, minimalna suma gwarancyjna w stosunku do jednego zdarzenia, musi wynosić równowartość w złotych 50 000 euro) oraz ewentualne rozszerzenia ochrony. Kluczowe znaczenie ma więc dokładne porównanie dostępnych na rynku ofert. 

Kto powinien nabyć OC dla radców prawnych?

Ubezpieczenie OC dla radców prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi nabyć każdy radca prawny. Warto zaznaczyć, że obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później, niż w dniu, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania zawodu, dlatego należy pamiętać o jego dopełnieniu z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Co wchodzi w zakres OC dla radców prawnych?

Obowiązkowe OC radcy prawnego obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w wyniku działania lub zaniechania ubezpieczonego (szkody muszą powstać w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej) podczas realizowania zadań radcy prawnego, o których mowa art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC dla radców prawnych

Ubezpieczenie OC radców prawnych możesz poszerzyć o tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe, dzięki któremu zyskasz ochronę powyżej sumy gwarancyjnej obowiązkowej polisy. Poza tym, na rynku dostępne są również dodatkowe, płatne osobno rozszerzenia, dzięki którym standardowe ubezpieczenie OC możesz dostosować do charakteru wykonywanego przez Ciebie zawodu – wachlarz oferowanych opcji zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Razem z ubezpieczeniem OC warto rozważyć także ubezpieczenie mienia kancelarii czy ubezpieczenie OC dla aplikantów radcowskich. 

Zrozumienie wyjątków i ograniczeń w polisie OC dla radców prawnych

Obowiązkowe OC radców prawnych w określonych przypadkach nie będzie Ci gwarantowało ochrony ubezpieczeniowej lub znacząco ją zredukuje. Te kwestie szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych z 11 grudnia 2003 r. oraz w Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.). Informacji na ten temat możesz szukać również w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Czynności zawodowe i zdarzenia objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla radców prawnych

Jak wspomnieliśmy wyżej, polisa OC radcy prawnego dotyczy szkód powstałych w wyniku realizacji obowiązków, o których mowa art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje m.in. szkód, które pojawiają się na skutek wojny, stanu wojennego, aktów terroru, rozruchów i zamieszek, szkód wyrządzonych po skreśleniu z listy radców prawnych i w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu (wyjątkiem są szkody powstałe w wyniku wykonywania zawodu przed skreśleniem/zawieszeniem). 

Jak nabyć ubezpieczenie OC dla radców prawnych?

Ubezpieczenie OC dla radców prawnych zazwyczaj można zazwyczaj nabyć u agenta lub w oddziale wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego – to Ty wybierasz opcję, która jest dla Ciebie najbardziej wygodna. Program ubezpieczeniowy dla radców prawnych proponuje również Krajowa Izba Radców Prawnych – każdy radca w ramach składki członkowskiej jest objęty ubezpieczeniem obowiązkowym oraz ubezpieczeniem uzupełniającym. Szczegółów dotyczących sum gwarancyjnych szukaj na stronie internetowej KIRP. 

Czy istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla radców prawnych?

Jak już wiesz z wcześniejszej części naszego artykułu, profesja radcy prawnego należy do grupy zawodów, które zgodnie z polskim prawem są objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Oznacza to, że polisę OC musi posiadać każda osoba, która pracuje jako radca prawny. Pamiętaj, że wykupienie OC daje Ci szansę nie tylko na wypełnienie obowiązku, który wynika z ustawy, ale dodatkowo zwiększa zaufanie klientów i współpracowników.

Jak wybrać odpowiednią polisę ubezpieczenia OC dla radców prawnych?

Kupując OC dla radcy prawnego, sprawdź kwotę, którą miesięcznie musiałbyś płacić w ramach składki ubezpieczeniowej. Kluczowe znaczenie ma również suma ubezpieczenia radcy prawnego, tzw. suma gwarancyjna. Wyżej wspominaliśmy o tym, że minimalnie musi ona wynosić równowartość 50 000 euro. Podejmując decyzję, upewnij się, że wybrany ubezpieczyciel jest renomowanym kontrahentem, którego usługi cieszą się dobrymi opiniami. Przydatny może się dla Ciebie okazać ranking ubezpieczycieli. Przy okazji przeczytaj także nasz ranking ubezpieczeń na życie

Proces wykupienia ubezpieczenia OC dla radców prawnych

Wykupienie OC dla radców prawnych, podobnie jak w przypadku innych produktów ubezpieczeniowych, np. ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia OC dla firmy jednoosobowej jest zazwyczaj bardzo proste – ubezpieczyciele z reguły, z myślą o wygodzie klientów, wymagają wyłącznie minimum formalności. Musisz jednak liczyć się z tym, że proces wykupienia ubezpieczenia OC dla radców prawnych może wyglądać inaczej, w zależności od polityki wybranego ubezpieczyciela. 

Najczęściej zadawane pytania o OC dla radców prawnych

Przygotowaliśmy dla Ciebie jeszcze kilka odpowiedzi na najważniejsze pytania na temat OC dla radców prawnych. Zobacz, o czym powinieneś pamiętać, jeżeli chcesz wybrać odpowiednią polisę i zatroszczyć się o swoje finansowe bezpieczeństwo. 

Jak działa odszkodowanie z OC dla radców prawnych?

Odszkodowanie z OC radcy prawnego jest wypłacane przez ubezpieczyciela, jeżeli radca prawny wyrządzi klientowi szkodę w czasie wykonywania czynności zawodowych – z powodu działania lub zaniechania. Kluczowe znaczenie ma jak najszybsze zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym radca prawny posiada ważną polisę OC. 

Czy ubezpieczenie OC chroni radców prawnych przed roszczeniami wynikającymi z niewłaściwego wykonania obowiązków?

OC radcy prawnego gwarantuje ochronę w związku z realizowaniem czynności sprecyzowanych w ustawie o radcach prawnych. Odszkodowanie jest wypłacane w przypadku szkody, do której doszło z powodu działania lub zaniechania podczas realizowania czynności zawodowych.

Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na OC dla radców prawnych?

Pandemia COVID-19 spowodowała, że duża część towarzystw ubezpieczeniowych położyła ogromny nacisk na możliwość procesowania wielu spraw związanych z polisami – dobrowolnymi i obowiązkowymi – w części lub całości online. 

Najczęściej zgłaszane szkody objęte OC dla radców prawnych

Szkody zgłaszane w ramach OC dla radców prawnych mogą mieć różny charakter i dotyczą np. błędów w przygotowywanej przez specjalistę dokumentacji, w tym w sporządzanych umowach czy niezgodnych ze stanem faktycznym rad prawnych. 

Damian Grądzki

Damian Grądzki

Damian Grądzki – redaktor i copywriter z wieloletnim doświadczeniem, pasjonat motoryzacji, aktywnie zainteresowany branżą ubezpieczeń. Publikuje na KioskPolis porady, rankingi i artykuły stricte związane z ubezpieczeniami i wszystkim, co ich dotyczy oraz co bezpośrednio kreuje „ubezpieczeniową i polisową rzeczywistość”.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Ubezpieczenie OC samochodu a motocykla – podobieństwa i różnice

Ubezpieczenie OC samochodu a motocykla – podobieństwa i różnice

Polscy kierowcy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej niezależnie od tego, jaki pojazd mechaniczny prowadzą. Czy ta polisa zawsze działa identycznie, a może różni się w zależności od posiadanego środka lokomocji? Porównujemy ubezpieczenie OC samochodu a motocykla! Niezależnie […]

więcej
Pakiet OC + AC – kiedy warto się na niego zdecydować?

Pakiet OC + AC – kiedy warto się na niego zdecydować?

Polscy kierowcy są prawnie zobowiązani tylko do zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ta nie zapewnia jednak wsparcia w razie szkód wywołanych przez zdarzenia losowe. Z tego względu sporo osób decyduje się zainwestować w dodatkowe AutoCasco. Wiele towarzystw posiada […]

więcej
W jakich krajach obowiązuje Zielona Karta?

W jakich krajach obowiązuje Zielona Karta?

Planujesz wyjazd za granicę samochodem? W niektórych krajach ochronę od odpowiedzialności cywilnej zapewni Ci posiadanie OC. Są jednak państwa, w których niezbędna okaże się Zielona Karta. Sprawdź, które kraje ją honorują. Przekonaj się też, czym zastąpić Zieloną Kartę, […]

więcej
Ubezpieczenie zdrowotne w UE – co uwzględnia EKUZ

Ubezpieczenie zdrowotne w UE – co uwzględnia EKUZ

Wyjeżdżasz za granicę i zastanawiasz się, czy masz prawo do leczenia się w innych krajach Unii Europejskiej za darmo? Nie wiesz, czym jest i jakie prawa daje Ci karta EKUZ, a których świadczeń nie obejmuje? W takim razie […]

więcej