Jak działa ubezpieczenie OC dla pośredników w obrocie nieruchomościami? Wszystko, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami

Jak działa ubezpieczenie OC dla pośredników w obrocie nieruchomościami? Wszystko, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami

5/5 - (Ocen: 1)

Pośrednik w obrocie nieruchomościami to specjalista, którego podstawowym zadaniem jest, jak sama nazwa wskazuje, wsparcie wiedzą i doświadczeniem klientów m.in. planujących zawrzeć umowy dotyczące kupna lub sprzedaży praw do nieruchomości, własnościowego prawa spółdzielczego do lokalu itp. To bardzo odpowiedzialna profesja, w której jakiekolwiek błędy mogą być brzemienne w skutkach, dlatego warto wiedzieć, jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami. Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki przewodnik po tym temacie – sprawdź!

Co to jest OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Podstawową rolą tego rodzaju polisy jest pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych w efekcie wykonywania czynności zawodowych. Innymi słowy, ubezpieczenia OC pośredników nieruchomości mają przede wszystkim za zadanie zadbać o ich bezpieczeństwo finansowe, ponieważ osobiste naprawienie szkody mogłoby okazać się kosztem trudnym do samodzielnego udźwignięcia. 

OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami – jaką pełni rolę w ochronie prawnej?

Jeżeli wykonując czynności zawodowe doprowadzisz do szkody, osoba poszkodowana może zdecydować się na dochodzenie swoich praw i żądać zadośćuczynienia lub odszkodowania. To trudna sytuacja, zwłaszcza pod względem finansowym – kwoty odszkodowania/zadośćuczynienia mogą przekraczać Twoje możliwości finansowe. Pośrednicy w obrocie nieruchomości, którzy posiadają ważną polisę OC są w stanie natomiast liczyć na pomoc ubezpieczyciela – w takim przypadku do uregulowania kosztów postępowania zobowiązane będzie towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupiłeś ubezpieczenie. 

Ile kosztuje ubezpieczenie OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Cena ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami to kwestia uzależniona od polityki wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego i jeden z podstawowych czynników, które należy mieć na uwadze wybierając odpowiedniego ubezpieczyciela. Jeżeli uregulowanie 100% składki w formie jednorazowej płatności jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem finansowym, sprawdź, czy zakład ubezpieczeń oferuje możliwość jej rozłożenia na 12 miesięcy.

Składka ubezpieczeniowa OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami – co wpływa na jej wartość?

To, ile kosztuje OC pośrednika nieruchomości zależy przede wszystkim od sumy gwarancyjnej, czyli górnego limitu odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela. Tak kwestia jest w Polsce regulowana prawnie – minimalna suma gwarancyjna musi wynosić co najmniej 25 000 euro (równowartość w złotówkach) dla jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia (nie dłuższym niż rok). Ubezpieczenie OC dla pośredników w obrocie nieruchomościami należy wybrać rozsądnie – porównując dostępne oferty pod uwagę musisz wziąć nie tylko cenę. O innych ważnych kwestiach, które powinny mieć znaczenie dla Twojej decyzji przeczytasz w dalszej części naszego wpisu. 

Kto powinien nabyć OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości jest obowiązkowe w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa nieruchomości. Obowiązkowe OC muszą wykupić osoby fizyczne realizujące taką działalność, każdy ze wspólników w spółce cywilnej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (dotyczy to także sytuacji, w której pośrednictwo w obrocie nieruchomości jest jednym z rodzajów prowadzonej działalności). Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania czynności zawodowych. Należy podkreślić, że brak obowiązkowego ubezpieczenia OC może Cię narazić na dotkliwe kary finansowe. 

Co wchodzi w zakres OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Jak wspominaliśmy wyżej, rozporządzenie dotyczące OC pośrednika w obrocie nieruchomościami wskazuje, że polisa obejmuje szkody, do których wyrządzenia doszło w wyniku wykonywania czynności zawodowych związanych z obrotem nieruchomościami. Zawsze czytaj umowę, którą podpisujesz z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, a jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie bój się zadawać pytań. W końcu w grę wchodzi Twoje bezpieczeństwo – obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomości redukuje ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych. 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośredników możesz uzupełnić dobrowolnym ubezpieczeniem OC, które dodatkowo zmniejszy ewentualne ryzyka związane z podejmowaniem czynności zawodowych oraz będzie dodatkowym atutem w oczach Twoich klientów. Towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zwykle proponują szeroki wachlarz dostępnych rozszerzeń, które warto rozważyć, jeżeli zależy Ci na możliwie jak największej ochronie. 

Zrozumienie wyjątków i ograniczeń w polisie OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami

Kupując OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami musisz liczyć się z tym, że w określonych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie musiało gwarantować ubezpieczonemu ochrony lub ma prawo znacząco ją zminimalizować. Wszystkie informacje na temat wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej powinien przekazać Ci ubezpieczyciel. Więcej przeczytasz o nich również w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Czynności zawodowe i zdarzenia objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla pośrednika w obrocie nieruchomościami

Jeżeli chcesz wiedzieć, w jakich sytuacjach faktycznie otrzymasz pomoc ze strony swojego ubezpieczyciela, pamiętaj, że zawsze powinieneś dokładnie przeczytać OWU, czyli zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Dla Twojego bezpieczeństwa to istotne, żebyś wiedział, kiedy jesteś realnie chroniony dzięki polisie OC. 

Jak nabyć ubezpieczenie OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Ubezpieczenie OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami, podobnie jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości czy ubezpieczenie OC dla firmy jednoosobowej, zazwyczaj można kupić w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego lub bezpośrednio u agenta. Niektóre towarzystwa dodatkowo oferuje inne ścieżki zakupu – to kwestia uzależniona od polityki konkretnego zakładu ubezpieczeń. 

Czy istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Z lektury naszego artykułu wiesz już, że obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy przedsiębiorców realizujących usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, którzy prowadzą czynności na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obecnie bez problemu znajdziesz w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. 

Jak wybrać odpowiednią polisę ubezpieczenia OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Wybierając polisę ubezpieczenia OC dla pośrednika w obrocie nieruchomości pod uwagę weź przede wszystkim cenę polisy. Poza tym, upewnij się, że towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym nawiązujesz współpracę zapewnia wysoką jakość obsługi klienta – w tym celu możesz poszukać opinii innych osób, które korzystały z usług wybranego ubezpieczyciela oraz zapoznać się z rankingami firm ubezpieczeniowych działających w Polsce. Przy okazji, sprawdź nasz ranking ubezpieczycieli oraz ranking ubezpieczeń na życie

Proces wykupienia ubezpieczenia OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami

Po wybraniu konkretnej polisy OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami musisz skontaktować się z ubezpieczycielem i dopełnić wymaganych przez towarzystwo ubezpieczeniowe formalności. Zakład ubezpieczeniowy z pewnością poprosi Cię o dostarczenie konkretnej dokumentacji – lista dokumentów, które powinieneś przedstawić zależy od oczekiwań konkretnego ubezpieczyciela. Z reguły dużą część formalności można dzisiaj sfinalizować całkowicie online. 

Najczęściej zadawane pytania o OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami

W podsumowaniu naszego wpisu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami, które pomogą Ci usystematyzować Twoją wiedzę. Sprawdź, o czym warto pamiętać! Mamy nadzieję, że dzięki naszym wskazówkom łatwiej wybierzesz odpowiednią polisę, która będzie odpowiadała Twoim potrzebom. 

Jak działa odszkodowanie z OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami, w momencie, kiedy dojdzie do wyrządzenia szkody objętej Twoją polisą i będziesz w związku z tym zobowiązany do jej naprawienia, koszty przejmie na siebie ubezpieczyciel. Kluczowe znaczenie ma jednak odpowiedni sposób zgłoszenia zdarzenia, dlatego sprawdź, jakie oczekiwania ma pod tym względem ubezpieczyciel. 

Czy ubezpieczenie OC chroni pośrednika w obrocie nieruchomościami przed roszczeniami wynikającymi z niewłaściwego wykonania obowiązków?

Ubezpieczenie OC chroni pośredników w obrocie nieruchomościami przed odpowiedzialnością cywilną, czyli skutkami szkód, do których wyrządzenia doszło w efekcie wykonywania czynności zawodowych. Musisz jednak pamiętać o przypadkach wyłączenia odpowiedzialności, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. 

Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Pandemia COVID-19 bardzo zauważalnie wpłynęła na branżę ubezpieczeniową, w tym również ubezpieczenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami, motywując towarzystwa ubezpieczeniowe do przeniesienia dużej części usług w świat wirtualny, dzięki czemu możliwe jest załatwienie wielu formalności całkowicie online. 

Najczęściej zgłaszane szkody objęte OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami

Szkody zgłaszane w ramach ubezpieczenia OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami dotyczą często błędów popełnianych w trakcie realizowania czynności zawodowych.  

Damian Grądzki

Damian Grądzki

Damian Grądzki – redaktor i copywriter z wieloletnim doświadczeniem, pasjonat motoryzacji, aktywnie zainteresowany branżą ubezpieczeń. Publikuje na KioskPolis porady, rankingi i artykuły stricte związane z ubezpieczeniami i wszystkim, co ich dotyczy oraz co bezpośrednio kreuje „ubezpieczeniową i polisową rzeczywistość”.

Dodaj komentarz

Komentarze (2)

 • RobertPiotrowski.Pro
  - -

  Obecnie uśredniając koszt ubezpieczenia na rok czasu zaczyna się od około 600zł, a następnie sky is the limit, z racji możliwych dodatkowych opcji do skorzystania.

  • Katarzyna Dabrowska
   - -

   Dokładnie tak, wszystko zależy od zakresu wybranego ubezpieczenia.

Więcej artykułów i porad
Polisa NNW – nie tylko dla aktywnych wczasowiczów

Polisa NNW – nie tylko dla aktywnych wczasowiczów

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to jeden z rodzajów polis osobowych, czyli obejmujących zdrowie i życie (a nie materialne przedmioty). O konieczności posiadania tego ubezpieczenia najczęściej przypominasz sobie przed wakacjami. Jednak ubezpieczenie NNW znajduje uzasadnienie jeszcze w wielu […]

więcej
Jak zmniejszyć cenę ubezpieczenia samochodu – 10 sposobów na tańsze OC

Jak zmniejszyć cenę ubezpieczenia samochodu – 10 sposobów na tańsze OC

To, ile kosztuje ubezpieczenie samochodu zależy od wielu czynników – nie tylko od ubezpieczalni czy stanu Twojego samochodu, ale także tego, jak jeździsz. Możesz zatem sam zadbać o zniżki OC. Jak? Oto aż 10 sposobów!

więcej
Ubezpieczenie na wakacje

Ubezpieczenie na wakacje

Wyjeżdżając na wakacje, wiele osób nie bierze pod uwagę zagrożeń, z którymi się to wiąże. Niestety ryzyko wypadku zarówno podczas wyjazdów krajowych, jak i zagranicznych jest stosunkowo duże, więc warto zainteresować się produktem, jakim jest ubezpieczenie na wakacje. […]

więcej
Okradziono Twój samochód? Sprawdź, kiedy przysługuje Ci ubezpieczenie na rzeczy osobiste!

Okradziono Twój samochód? Sprawdź, kiedy przysługuje Ci ubezpieczenie na rzeczy osobiste!

Laptop, telefon, urządzenia elektroniczne oraz inne cenne przedmioty zostawione w aucie mogą niestety łatwo stać się łupem złodziei. Czy podstawowe ubezpieczenie samochodu chroni Cię w przypadku takich sytuacji? Wyjaśniamy, kiedy kierowcy przysługuje ubezpieczenie na rzeczy osobiste! W aucie […]

więcej