Ubezpieczenie Ukraińca w Polsce – jakie są najważniejsze informacje?

Ubezpieczenie Ukraińca w Polsce – jakie są najważniejsze informacje?

4.8/5 - (Ocen: 5)

Emigranci zarobkowi z Ukrainy nikogo już nie dziwią. Trudno dokładnie oszacować, ile takich osób obecnie pracuje na terenie Polski. Ich liczba prawdopodobnie przekracza 1,2 miliona. W związku z masowym charakterem emigracji zarobkowej do Polski, rodzimi pracodawcy coraz częściej szukają informacji na temat zasad zatrudnienia i ubezpieczenia Ukraińca. Właśnie dlatego postanowiliśmy wytłumaczyć, jak wyglądają kwestie związane z ubezpieczeniem obywatela Ukrainy podczas pracy w Polsce. Warto również wyjaśnić, kiedy bliscy ukraińskiego pracownika zostają objęci publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie zdrowotne dla uchodźców z Ukrainy jest bowiem dokładnie objęte przepisami polskiego prawa. Każdy pracodawca, a także osoba z Ukrainy powinni się z nimi rzetelnie zapoznać.

Ukrainiec może pracować nie tylko dzięki zezwoleniu

Ubezpieczenie Ukraińca w Polsce

Obywatele Ukrainy obecnie nie są już szczególnie zainteresowani podejmowaniem pracy „na czarno” (nawet jeśli miałoby to oznaczać wyższą pensję). Ukraińcy pracujący w Polsce, coraz bardziej cenią sobie możliwość odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie zdrowotne Ukraińca w Polsce jest już powszechne, a same kwestie prawne z tym związane nie stanowią żadnego problemu dla pracodawcy. Trzeba jednak mieć świadomość, że w przypadku imigranta wszelkie kwestie związane ze stosunkiem pracy z pracodawcą nieco się różnią.

Poza ubezpieczeniem państwowym Ukraińcy mogą też kupować w polskich firmach polisy ubezpieczeniowe na własną rękę. Ubezpieczenie na życie dla rodziny to coś, na co coraz częściej decydują się Ukraińcy pracujący w Polsce. O ile ubezpieczenie zdrowotne Ukraińców w Polsce dba o osobę ubezpieczaną, w przypadku zajścia nieprzewidzianego zdarzenia często trudno o pomoc. Jeśli rodzina nie ma oszczędności, w większości sytuacji zostanie pozostawiona sama sobie. Na Kioskpolis.pl można porównać różne oferty ubezpieczeń na życie, które dostępne są w różny wariantach. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo dokładnie dopasowują swoje produkty do potrzeb rynku, więc zakres ochrony można wybrać precyzyjnie. Ponadto nie ma problemu z tym, żeby ubezpieczyć się na określoną kwotę, która będzie pozwalała na dopasowanie składki do możliwości osoby ubezpieczanej.

Sprawdzając ranking ubezpieczeń na życie najlepiej brać pod uwagę najbardziej renomowane firmy na rynku, jednak w porównywarce Kioskpolis.pl dostępne są tylko porównania ofert uznanych towarzystw. Ponadto można tu znaleźć ubezpieczenie na życie bez karencji.

Ubezpieczenie zdrowotne Ukraińca w Polsce

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UKRAIŃCA W POLSCE Warto wiedzieć, że legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy i objęcie go systemem powszechnego ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego będzie możliwe nie tylko w ramach pozwolenia na pracę. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest złożenie przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Takie oświadczenie uprawnia obywateli wybranych państw (Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji) do legalnej pracy na terenie Polski. Limit zatrudnienia związanego z oświadczeniem pracodawcy to sześć miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Warto podkreślić, że pracownik z Ukrainy zatrudniony na podstawie oświadczenia, nie musi uzyskiwać osobnego pozwolenia na pracę (w przeciwieństwie do jego rodaków przebywających w Polsce na podstawie wizy lub czasowego zezwolenia). Obywatele Ukrainy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej także mogą wykonywać legalną pracę bez dodatkowego pozwolenia.

Ubezpieczenie zdrowotne dla Ukraińców to kwestia bardzo szczegółowo regulowana polskim prawem, więc pracodawcy, którzy nie wiedzą, na jakich zasadach przyznaje się ubezpieczenie i płaci składki zdrowotne, mogą znaleźć odpowiednie interpretacje prawa na stronach właściwych urzędów. Ubezpieczenie zdrowotne dla uchodźców z Ukrainy i dla uczniów jest aktualnie szeroko dostępne, więc księgowi prowadzący małe firmy dobrze znają przepisy z tym związane.

UWAGA

Pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy powinien również rozliczać to w raportach miesięcznych, takich jak ZUS RCA, ZUS RSA i ZUS RZA, a także w deklaracji rozliczeniowej DRA.

Warto dodać, że możliwości legalnej pracy Ukraińców na terenie Polski znacząco zwiększyły się po wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla obywateli wspomnianego kraju. Wiza Schengen dla Ukraińców będzie niepotrzebna jeśli takie osoby posiadają paszport biometryczny i pozostają na terytorium Schengen do 90 dni w każdym 180 -dniowym okresie.

W nawiązaniu do kwestii wizowych warto przypomnieć, że posiadanie prywatnej polisy medycznej jest jednym z warunków uzyskania wizy Schengen przez obywatela Ukrainy. Takie ubezpieczenie musi zapewniać zwrot kosztów leczenia na terenie państw Strefy Schengen wynoszący min. 30 000 euro. Ubezpieczenie Ukraińca związane z legalną pracą w Polsce sprawia jednak, że wymóg dotyczący prywatnej polisy medycznej nie jest stosowany przy wnioskowaniu o Wizę Schengen.

Rodzina pracownika ma prawo do świadczeń z NFZ

Ubezpieczenie Ukraińca w Polsce

Warto podkreślić, że ubezpieczenie Ukraińca w Polsce stanowi dobre zabezpieczenie społeczne nie tylko dla takiego imigranta zarobkowego. Legalne zatrudnienie skutkujące opłacaniem składek ZUS od pracownika z Ukrainy (w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia) oznacza korzyści również dla jego bliskich. W tym kontekście trzeba podkreślić, że publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym są objęci krewni cudzoziemca, który został legalnie zatrudniony albo posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej). Prawo do świadczeń z NFZ – u przysługuje następującym krewnym ubezpieczonego cudzoziemca: małżonkowi, dzieciom do 18 roku życia, uczącym się dzieciom do 26 roku życia, dzieciom ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez limitu wiekowego oraz rodzicom i dziadkom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym pracownikiem lub przedsiębiorcą.

UWAGA

Jednorazowa wizyta w prywatnym gabinecie lekarskim może kosztować  nawet 350 zł, a doliczając koszt zakupu przepisanych leków, może to być nawet kilkaset złotych. W przypadku, gdy stan zdrowia wymaga długotrwałego leczenia lub częstych wizyt (np. w przypadku rehabilitacji) – koszty leczenia mogą być nawet kilkanaście razy wyższe.

Obywatele Ukrainy nie mogący korzystać z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik, przedsiębiorca lub osoba bliska ubezpieczonego, mogą rozważyć opłacanie dobrowolnej składki NFZ. Według stanu na 2021 rok, taka składka wynosi 510,80 zł miesięcznie.

Jak zgłosić do ubezpieczenia obywatela Ukrainy?

Bardzo często pojawia się pytanie, jak zgłosić do ubezpieczenia obywatela Ukrainy. Aktualnie polskie urzędy ze względu na wyjątkową sytuację uprościły tę kwestię. Cały proces jest relatywnie łatwy dla pracodawcy i nie wymaga załatwiania wielu formalności, zarówno dla pracodawcy, jak i osoby z Ukrainy. Najlepiej, jeśli ukraiński pracownik posiada PESEL. Wiele spraw aktualnie można załatwić, nawet nie posiadając tego numeru. Wtedy wystarczy jedynie dowolny dokument tożsamości i należy posłużyć się jego numerem.

Jeśli chodzi o składki ZUS przy standardowej umowie o pracę, pracownik z Ukrainy podlega pod podobne zasady, co polscy obywatele. Zgłaszając ubezpieczenie dla Ukraińca w Polsce, należy więc zrobić to poprzez zwykły formularz ZUS. W takiej sytuacji ubezpieczenia obejmie wszystkie ryzyka, które obejmuje pełna składka ZUS.

Jeśli zatrudnia się Ukraińca na umowę zlecenie, kwestie formalne nieco się zmieniają. Są one zależne od tego, czy dany obywatel posiada wizę pracowniczą, pozwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego na terenie Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, musi jednak być zgłoszony do ZUS.  Kwestia darmowego ubezpieczenia dla Ukraińców regularnie się zmienia, gdyż podstawą prawną do takich świadczeń jest specustawa, która sporo komplikuje. Mogą oni jednak zdecydować się na dobrowolne opłacalnie składek zdrowotnych. Mogą to robić na przykład osoby, którym nie przysługuje opieka zdrowotna na podstawie ich umów cywilno prawnych, lub ich osoby bliskie. Oczywiście muszą oni przebywać na terenie Polski legalnie na podstawie odpowiednich pozwoleń. Wysokość takiej składki wynosi nieco ponad 500 zł w skali miesiąca.

Ubezpieczenie zdrowotne dla Ukraińca w Polsce  zapewnia taki sam dostęp do opieki medycznej, co w przypadku Polaków. W zależności od specjalizacji trzeba więc liczyć się ze sporymi kolejkami do lekarzy. Ukraińcy mogą jednak bez większego problemu korzystać z podstawowych usług w lokalnych przychodniach zdrowia, a także korzystać z usług z zakresu ratownictwa medycznego. Te ostatnie budzą najwięcej kontrowersji. Jeśli Ukrainiec jest ubezpieczony, nie ponosi za akcje ratownicze konsekwencji finansowych. Osobom z Ukrainy chcącym się zabezpieczyć na każdą okoliczność, poleca się jednak wykupienie polisy ubezpieczeniowej w towarzystwie lub dodatkowe wykupienie ubezpieczenia w prywatnej firmie medycznej, z czego coraz chętniej korzystają także Polacy.

Sprawdź również:

Iwona Sowuska

Iwona Sowuska

Iwona Sowuska – swoją karierę zaczęła już w trakcie stażu studenckiego u wiodącego ubezpieczyciela w Polsce. Po obronie pracy licencjackiej na kierunku bankowość, uznała że chce się skupić na tym rynku ubezpieczeń. Obecnie pracuje jako specjalista ds. ubezpieczeń w KioskPolis.pl – pisze artykuły o ubezpieczeniach i doradza Polakom, jaką wybrać polisę.

Dodaj komentarz

Komentarze (12)

 • Alina
  - -

  W jaki sposób mogę ubezpieczyć swoją babcie?babcia mieszka na Ukrainie ale chce ja zabrac do Polski.Mam obywatelstwo polskie i prowadzę dzialanosc jednoosobowa.Czy mogę w takim przypadku zgłosić babcie jako bliska osoba do ubezpieczenia zdrowotnego?Z góry dziekuje za Odpowiedz.Pozdrawiam

  • Iwona Sowuska
   - -

   W opisanej sytuacji powinna mieć Pani możliwość dopisania babci do ubezpieczenia.

  • Renata
   - -

   Mama mojego przyjaciela z Ukrainy jest chora na nowotwór i mieszka na Ukrainie.Kolega pracuje od 2017 w Polsce ,ma umowę o pracę i jest tu zameldowany.Mama musi mieć operacje.On chce,żeby jego mama miała operacje w Polsce.
   Czy jest to możliwe w ramach ubezpieczenia ZUS ?

   • Iwona Sowuska
    - -

    Członkiem rodziny zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego może być także cudzoziemiec. Musi to być jednak cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium Polski bądź na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA. Zgłoszenie takiej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy osoba ta nie jest uprawniona do uzyskania na terenie Polski świadczeń zdrowotnych.

 • aga
  - -

  Witam,mam pracownika który pracuje u mnie od ponad roku ,dostał wize na 3 lata,pojechał ja przedłuzyć na ukraine ,tam z powodu bóli pleców zgłosił sie do lekarza obecnie jest w szpitalu wykryli u niego guza nerki z przerzutami.Czy taki pracownik może przyjechać do polski i tu podjąć leczenie? Chciała bym mu pomóc ponieważ tam nie oferuja leczenia tylko środki przeciw bólowe,zostawili go z wyrokiem śmierci.

  • Iwona Sowuska
   - -

   Taka osoba musi posiadać umowę o pracę w Polsce i być ubezpieczona na terenie kraju, a także posiadać kartę stałego pobytu.

 • Małgosia
  - -

  Czy osoba z Ukrainy ,która ma pieczątkę,ze złożyła wniosek o zgodę na pobyt czasowy przebywa w Polsce legalnie.Jest uczniem szkoły policealnej czy z tego tytułu podlega składce zdrowotnej?Czy mogę zgłosić do zus i wowczas będzie mogła korzystać z lekarza,karetki,szpitala?

  • Iwona Sowuska
   - -

   W takim przypadku należy wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców na terenie Polski.

 • Klaudia
  - -

  Znajoma Ukrainka, przyjechała do Polski na podstawie paszportu biometrycznego w zeszłym roku (czyli przed wybuchem wojny). Po 24 lutym przebywa w Polsce legalnie na podstawie ustawy dot. stanu wojennego na Ukrainie. Pracowała w Polsce na podstawie umowy zlecenia. Jest w ciąży – nie posiada ubezpieczenia. … nie pracuje od pół roku. rodzi w grudniu 2022. Czy jest możliwość uzyskania ubezpieczenia żeby nie musiała pokrywać kosztów porodu ? NFZ nie wyraził zgody na dobrowolne opłacanie składek, ponieważ nie posiada ważnej wizy ani karty pobytu, Zus odsyła do NFZ, w Ośrodku pomocy społecznej pomoc udzielana jest osobą, których dochód nie przekracza 620zł na osobę (mieszka z chłopakiem Ukraińcem, kóry zarabia najniższą krajową), urząd pracy odsyła również, ponieważ nie posiada ważnej wizy ani karty pobytu… czy Ukrainka, kóra jest w Polsce a nie posiada statusu uchodźcy może się ubezpieczyć ?????

  • Katarzyna Dabrowska
   - -

   W swojej ofercie nie posiadamy ubezpieczenia, które pokryłoby koszt porodu. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców.

 • Hanna
  - -

  W pracy mamy zatrudnionego Ukraińca na umowę zlecenie. Przyjechali do niego w odwiedziny na kilka dni rodzice, i jedno z nich miało udar. Rodzice nie ubezpieczyli się przed wyjazdem. Czy ich leczenie szpitalne będzie pełnopłatne czyli czyli czy uważa się ich za osoby nieubezpieczone?

  • Katarzyna Dabrowska
   - -

   Prawo do świadczeń NFZ przysługuje tylko rodzicom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym pracownikiem.

Więcej artykułów i porad
Wyjazd zagraniczny – jaką ochronę zapewnia NFZ?

Wyjazd zagraniczny – jaką ochronę zapewnia NFZ?

NFZ nie zapewnia Ci wakacyjnej ochrony automatycznie. Przed wyjazdem musisz wyrobić kartę EKUZ, aby zyskać podstawowe państwowe ubezpieczenie zdrowotne za granicą. Co ono obejmuje? Czy ubezpieczenie za granicą NFZ wystarczy?

więcej
EKUZ – najważniejsze informacje na temat karty EKUZ

EKUZ – najważniejsze informacje na temat karty EKUZ

Na podróże po Europie każdy czas jest dobry, bez względu na porę roku! Jednak to latem i w okresie wakacji najczęściej wybieramy się za granicę – by zwiedzać, odpoczywać, pracować albo odwiedzić bliskich. Bez względu na charakter wyjazdu, […]

więcej
Najlepsze oferty ubezpieczeń za granicę – Azja

Najlepsze oferty ubezpieczeń za granicę – Azja

Planujesz wymarzony i długo wyczekiwany wyjazd do Azji? Niezbędne Ci będzie właściwe ubezpieczenie turystyczne. Niniejszy ranking przygotowaliśmy po to, byś znalazł ofertę w pełni dostosowaną do Twoich potrzeb – korzystną finansowo, ale także zapewniającą Tobie i Twojemu współpodróżnikowi […]

więcej
Jak działa porównywarka ubezpieczeń turystycznych?

Jak działa porównywarka ubezpieczeń turystycznych?

Porównywarka ubezpieczeń turystycznych to internetowe narzędzie, dzięki któremu możesz znaleźć ofertę idealnie dopasowaną do Twojego rodzaju podróży. Nie tylko zapewnisz sobie i współpodróżnikom właściwą ochronę, ale również nie przekroczysz przygotowanego wcześniej budżetu wyjazdowego. Sprawdź zatem, w jaki sposób […]

więcej