Wszystko, co powinieneś wiedzieć o OC dla nauczycieli: kompletny przewodnik

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o OC dla nauczycieli: kompletny przewodnik

2/5 - (Ocen: 1)

Praca nauczyciela nie jest łatwa i nakłada na taką osobę sporą odpowiedzialność. Każdy, kto pracuje w szkole, przedszkolu, czy ośrodku opiekuńczo-wykonawczym, może wykupić dobrowolne OC nauczyciela, które pokryje wszelkie szkody, jakie nauczyciel nieumyślnie wyrządzi, na skutek wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Podobnie, jak OC księgowego, również to dedykowane nauczycielom, można rozszerzać o wybrane przez siebie zakresy zabezpieczeń. Czy warto kupować OC nauczycieli i ile trzeba zapłacić za taką polisę?

Co to jest OC dla nauczycieli?

Polskie prawo nie nakłada na nauczyciela konieczności wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Najczęściej szkoła sama decyduje się na polisę, która chroni również zatrudnione w niej osoby. Wiele osób decyduje się jednak kupić ubezpieczenie nauczycieli od odpowiedzialności cywilnej, aby móc spokojnie wykonywać swój zawód, bez obaw o jakiekolwiek konsekwencje. Wypadki zdarzają się nawet bardzo odpowiedzialnym osobom i najczęściej wynikają z chwili nieuwagi. Prowadząc lekcje z przedmiotów takich, jak wychowanie fizyczne, chemia, czy fizyka, trzeba brać pod uwagę różne ewentualności. Wykupione OC dla nauczycieli, zwalnia z odpowiedzialności finansowej. W zależności od rozmiaru szkody, wypłacana jest określona w umowie wysokość odszkodowania. Nie trzeba więc martwić się o brak stabilizacji finansowej.

OC dla nauczycieli – rola w ochronie prawnej nauczycieli

OC dla nauczyciela chroni ubezpieczonego przed odpowiedzialnością, którą pedagog musiałby ponieść, jeżeli w trakcie wykonywania jego obowiązków zawodowych powstałyby szkody na mieniu lub na konkretnych osobach. Chociaż jak wspomnieliśmy wyżej, OC zawodu nauczyciela nie jest wymagane polskim prawem, warto je wykupić, żeby zapewnić sobie finansowy parasol ochrony w razie nieprzewidzianych zdarzeń. 

Zrozumienie podstaw odpowiadania na szkody cywilne dla nauczycieli

Zdarza się, że w pracy nauczyciela najmniejszy błąd może mieć bardzo poważne skutki i ostatecznie doprowadzić do postępowania sądowego oraz konieczności wypłaty odszkodowania. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować szkody rzeczowe, m.in. uszkodzenie sprzętu należącego do ucznia lub placówki edukacyjnej oraz szkody osobowe, np. spowodowanie śmierci osoby trzeciej lub uszkodzenie jej ciała. Nauczyciel, który aktywnie wykonuje swój zawód, ponosi odpowiedzialność karną, dyscyplinarną oraz cywilną – ubezpieczenie OC, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy tylko odpowiedzialności mającej charakter cywilny. 

Niektóre grupy zawodowe muszą wykupić obowiązkową polisę, ponieważ nakłada na nie taki obowiązek prawo. Przykładem może być OC dla fizjoterapeuty, który samodzielnie prowadzi działalność i zarejestrował ją w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Nauczyciele nie muszą jednak się ubezpieczać, jeśli nie chcą. Ubezpieczenie nauczycieli OC jest całkowicie dobrowolne, ale chroni przed przykrymi konsekwencjami wypadków. Nauczyciel powinien również rozważyć możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia NNW. Praca nauczyciela jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca. Dzieci, nad którymi nauczyciel sprawuje opiekę, zachowują się różnie i niekiedy wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do wypadku.

Ubezpieczenie OC nauczycieli zwalnia z odpowiedzialności finansowej, ale zakład ubezpieczeń sam zajmuje się wszelkimi formalnościami, związanymi z wypłatą świadczenia osobie poszkodowanej, jak również prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zaistniałej szkody. W razie odmowy wypłaty sumy gwarantowanej, to ubezpieczyciel będzie występował przed sądem.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC dla nauczyciela?

Osoby, które chcą wykupić OC dla nauczycieli cena może zdziwić. Taka polisa nie jest droga, a wysokość miesięcznej składki to często koszt w wysokości około kilkudziesięciu złotych, w zależności od wybranego pakietu. Jeśli nauczyciel chce rozszerzyć zakres swojego ubezpieczenia, wówczas musi się liczyć z kosztem wyższym o kilka lub kilkanaście złotych. Niekiedy warto zdecydować się na taki krok, ponieważ w ten sposób można zyskać znacznie wyższą sumę ubezpieczenia lub bardzo dobrą ochronę, uwzględniającą różnego rodzaju sytuacje. Średnia cena OC dla nauczyciela oscyluje w granicach 400 – 500 złotych. 

Składka ubezpieczeniowa OC dla nauczycieli – co wpływa na jej wartość?

Wysokość składki ubezpieczeniowej OC dla nauczycieli jest uzależniona przede wszystkim od zakresu wybranej przez Ciebie ochrony, wysokości sumy wypłacanego odszkodowania oraz zasięgu terytorialnego polisy. Im wyższa jest suma ubezpieczenia, tym większe będą koszty miesięcznej składki. Zwróć również uwagę na to, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują korzystne cenowo pakiety, które obejmują ubezpieczenie OC oraz polisę NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków), dlatego warto rozważyć podobne rozwiązanie. 

Kto powinien nabyć OC dla nauczycieli?

Ubezpieczenie OC nie jest jedynie opcją zarezerwowaną dla nauczycieli. Wykupienie polisy OC to rozwiązanie, które powinni rozważyć również wychowawcy przedszkolni, opiekuni zatrudnieni w żłobkach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorzy oraz wychowawcy kolonijni. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może przydać się wszystkim osobom, które zawodowo opiekują się dziećmi. 

OC dla nauczycieli: dlaczego jest to ważne dla wychowawców?

Wychowawcy, np. kolonijni, podobnie jak nauczyciele, ponoszą ogromną odpowiedzialność związaną z bezpieczeństwem podopiecznych. Dzieci trudno upilnować i ochronić przed wszystkimi potencjalnymi szkodami, związanymi m.in. z ryzykownymi zabawami. Rodzice mogą natomiast zażądać zadośćuczynienia od osoby, która była odpowiedzialna za bezpieczeństwo ich pociechy. 

Ochrona finansowa dla szkoleniowców: dlaczego OC jest kluczem?

Niestety, w pracy wychowawcy, szkoleniowca lub nauczyciela nie zawsze da się zapobiec nieprzyjemnym wydarzeniom, które mogą być dla Ciebie brzemienne w skutkach. Jednak posiadanie ważnej polisy OC jest w stanie pomóc Ci w radzeniu sobie z konsekwencjami finansowymi – jak wspomnieliśmy wyżej, w tym przypadku, odpowiedzialność finansowa zostanie przeniesiona na ubezpieczyciela. 

Co wchodzi w zakres OC dla nauczycieli?

Ochrona w ramach polisy OC dla nauczyciela w ogólnym ujęciu obejmuje działania związane z jego aktywnością zawodową. Dokładny zakres ubezpieczenia zależy od wykupionej przez Ciebie polisy, dlatego zawsze dokładnie czytaj umowę, którą podpisujesz. OC z reguły obejmuje nie tylko szkody powstałe na terenie placówki oświatowej, ale również zdarzenia, do których doszło pod opieką nauczyciela w czasie wycieczki poza szkołę lub wyjazdu, na którym pełnisz rolę opiekuna. 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC dla nauczycieli

Ubezpieczenie OC dla nauczycieli zazwyczaj obowiązuje na terenie Polski. Standardowy zakres terytorialny może obejmować również państwa Unii Europejskiej – koniecznie sprawdź to na etapie wybierania polisy, zwłaszcza jeżeli często opiekujesz się uczniami podczas wyjazdów zagranicznych. W zależności od Twojej indywidualnej sytuacji, polisę możesz poszerzyć na inne kraje Europy, Azji oraz Afryki. 

Zrozumienie wyjątków i ograniczeń w polisie OC dla nauczycieli

Ochrona ubezpieczeniowa OC dla nauczycieli obejmuje te zdarzenia, za które ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, ale wybierając odpowiednią polisę zwróć uwagę przede wszystkim na OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia – w tej części umowy ubezpieczeniowej znajdziesz informacje o wyłączeniach, czyli sytuacjach, w których Twój ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do wypłaty świadczenia. Możliwe, że towarzystwo odmówi wypłaty, jeżeli do zdarzenia dojdzie np. w wyniku rażącego niedbalstwa ze strony ubezpieczonego lub szkoda powstanie w momencie, w którym nauczyciel był pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

Czynności zawodowe i zdarzenia objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla nauczycieli

Szukając polisy OC zwróć uwagę na katalog szkód, które ubezpieczenie obejmuje. Ogólne warunki ubezpieczeń OC dla nauczycieli oferowane obecnie na rynku są bardzo podobne, dlatego skup się również na świadczeniach dodatkowych, o które może zostać rozszerzona polisa. Dzięki temu zyskasz pewność, że zostanie dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb i charakteru działalności zawodowej, którą prowadzisz. 

Jak nabyć ubezpieczenie OC dla nauczycieli?

Ubezpieczenie OC dla nauczycieli możesz wykupić w większości towarzystw ubezpieczeniowych, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo prowadzenia Twojej działalności zawodowej – wystarczy, że odwiedzić placówkę ubezpieczyciela, skorzystasz z pomocy agenta lub kupisz polisę online. Możesz dołączyć do ochrony ubezpieczeniowej proponowanej przez placówkę, w której jesteś zatrudniony lub zdecydować się na wykupienie polisy indywidualnej. W tym drugim przypadku zawsze dokładnie sprawdzaj warunki proponowane przez ubezpieczyciela.

Czy istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla nauczycieli?

Jak już wiesz z naszego artykułu, OC dla nauczyciela to ubezpieczenie dobrowolne, co oznacza, że możesz się na nie zdecydować, ale nie musisz tego robić. Mimo wszystko rekomendujemy, żebyś zastanowił się nad tym rozwiązaniem. Roszczenia za szkody rzeczowe oraz osobiste mogą być bardzo wysokie i zazwyczaj niewiele osób może sobie pozwolić na ich samodzielne uregulowanie. Polisa zwiększy Twoje finansowe bezpieczeństwo. 

Jak wybrać odpowiednią polisę ubezpieczenia OC dla nauczycieli?

Wybierając OC dla nauczyciela w pierwszej kolejności zwróć uwagę na zakres terytorialny oraz katalog szkód. Kluczowe znaczenie ma również suma ubezpieczenia oraz możliwość rozszerzenia polisy o dodatkowe usługi. Sprawdź również, czy ubezpieczyciel umożliwia wygodne zgłoszenie szkody i jak szybko udziela odpowiedzi. Jeżeli dodatkowo zależy Ci na ubezpieczeniu NNW, upewnij się, czy wykupienie NNW razem z polisą OC nie będzie tańsze niż oddzielny zakup tych dwóch produktów. 

Proces wykupienia ubezpieczenia OC dla nauczycieli

Proces wykupowania ubezpieczenia OC dla nauczycieli może różnić się w zależności od tego, z usług którego towarzystwa ubezpieczeniowego zdecydujesz się skorzystać. Zazwyczaj sfinalizowanie zakupu możliwe jest u agenta wybranego ubezpieczyciela lub w jednym z oddziałów firmy. Inaczej postąpisz, jeżeli zdecydujesz się na ubezpieczenie grupowe, oferowane przez placówkę, w której jesteś zatrudniony – w takim przypadku szczegółów udzieli Ci dyrektor szkoły.

Coraz częściej OC zawodowe nauczyciela można wykupić online. Wcześniej, można skorzystać z kalkulatora, który umożliwia wyliczenie miesięcznej składki, przy wybranych przez siebie opcjach. Ubezpieczenia online to bardzo wygodna usługa, pozwalająca zaoszczędzić sporo czasu. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać o uiszczaniu składki, ponieważ tylko wtedy obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa.

Najczęściej zadawane pytania o OC dla nauczycieli

Ubezpieczenie OC dla nauczycieli cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego, polisa proponuje komfort psychiczny – nie musisz martwić się potencjalnymi skutkami finansowymi przykrych zdarzeń, których mimo ostrożności, trudno uniknąć. Jeżeli rozważasz wykupienie ubezpieczenia, sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane w związku z OC dla nauczycieli pytania i podejmuj świadomą decyzję. 

Jak działa odszkodowanie z OC dla nauczycieli?

Zasada działania OC dla nauczycieli jest stosunkowo prosta: jeżeli dojdzie do zdarzenia, które obejmuje Twoja polisa, musisz ten fakt możliwie jak najszybciej zgłosić ubezpieczycielowi. Zadbaj również o jego jak najbardziej dokładne udokumentowanie – opisz precyzyjnie przebieg zdarzenia, podaj numer swojej polisy oraz, jeżeli już została określona, wysokość roszczenia. Sprawdź również, jakie dokładnie wymagania w stosunku do wniosku o odszkodowanie ma Twój ubezpieczyciel. 

Czy ubezpieczenie OC chroni nauczyciela przed roszczeniami wynikającymi z niewłaściwego wykonania obowiązków?

Ubezpieczenie OC dla nauczyciela może chronić przed roszczeniami, które wynikają z niewłaściwego wykonywania obowiązków oraz zapewniać wypłatę odszkodowania dla poszkodowanego podopiecznego. Musisz jednak liczyć się z tym, że jeżeli dojdzie do rażącego zaniedbania z Twojej strony, ubezpieczyciel może odmówić świadczenia – zawsze dokładnie czytaj OWU i podpisywaną umowę. 

Czy OC dla nauczycieli obejmuje zajęcia pozalekcyjne i sportowe?

Ubezpieczenie OC dla nauczycieli może obejmować nie tylko zdarzenia, do których doszło podczas lekcji, ale również w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz wycieczek szkolnych. Ostateczny zakres ochrony zależy jednak od tego, z której oferty skorzystasz oraz czy zdecydujesz się na rozszerzenie polisy OC o dodatkowe usługi. 

Zmiany w prawie oświatowym dotyczące OC dla nauczycieli

OC dla nauczycieli jest nadal ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza, że prawo oświatowe obecnie nie nakłada obowiązku wykupowania polisy. Ostateczna decyzja należy do nauczycieli lub, w przypadku ubezpieczeń grupowych, dyrekcji placówki. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę fakt, że nauczyciel jest zawodem zaufania publicznego i niesie za sobą dużą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, kupno polisy to rozwiązanie, które warto rozważyć. 

Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na OC dla nauczycieli?

W konkretnych okresach pandemii COVID-19 szkoły funkcjonowały zdalnie, ale obecnie placówki oświatowe wróciły do pracy stacjonarnej. W związku z tym pandemia nie ma wpływu na ubezpieczenie OC nauczyciela, ponieważ pedagodzy znów mają swoich uczniów fizycznie pod opieką. Wykupując polisę, warto jednak wziąć pod uwagę ryzyko zachorowania na COVID-19 związane z regularnym przebywaniem w jednym pomieszczeniu z większą grupą osób. W niektórych przypadkach zachorowanie niestety wymusza hospitalizację, dlatego pomocne może okazać się ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu. 

Najczęściej zgłaszane szkody objęte OC dla nauczycieli

Szkody zgłaszane w ramach ubezpieczenia OC dla nauczycieli mają różny charakter, ale często dotyczą przypadkowego zniszczenia mienia należącego do ucznia. Biorąc pod uwagę, że sprzęt użytkowany przez podopiecznych może być bardzo drogi, wymagane zadośćuczynienie w wielu przypadkach stanowiłoby duże obciążenie dla nauczycielskiego budżetu. Inne zgłaszane szkody to uszkodzenia ciała do których doszło pod opieką osoby ubezpieczonej, zwłaszcza zwichnięcia i złamania kończyn.

Damian Grądzki

Damian Grądzki

Damian Grądzki – redaktor i copywriter z wieloletnim doświadczeniem, pasjonat motoryzacji, aktywnie zainteresowany branżą ubezpieczeń. Publikuje na KioskPolis porady, rankingi i artykuły stricte związane z ubezpieczeniami i wszystkim, co ich dotyczy oraz co bezpośrednio kreuje „ubezpieczeniową i polisową rzeczywistość”.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Gdzie na narty w czasie pandemii koronawirusa? Analiza topowych kierunków

Gdzie na narty w czasie pandemii koronawirusa? Analiza topowych kierunków

Nie chcesz pozwolić na to, by COVID-19 pokrzyżował Ci urlopowe plany? Aktywność na świeżym powietrzu to świetny sposób na bezpieczny wypoczynek i wzmocnienie swojej odporności. Zastanawiasz się, jak wykorzystać ferie? Podpowiadamy, gdzie na narty w czasie pandemii koronawirusa! […]

więcej
Przeniesienie ubezpieczenia OC na nowego właściciela

Przeniesienie ubezpieczenia OC na nowego właściciela

Zakup nowego lub używanego auta bywa bardzo ważną decyzją – zwłaszcza dla młodych i początkujących kierowców. Doświadczeni użytkownicy aut, którzy w swojej karierze zmienili już wiele modeli pojazdów doskonale wiedzą, że oprócz samego kosztu nabycia pojazdu, właściciel musi […]

więcej
Rezygnacja z ubezpieczenia OC PZU – wyjaśniamy, o czym musisz pamiętać

Rezygnacja z ubezpieczenia OC PZU – wyjaśniamy, o czym musisz pamiętać

Jesteś niezadowolony z tego, jak wygląda ubezpieczenie samochodu w PZU lub kończy Ci się umowa i znalazłeś lepszą ofertę? Nie musisz godzić się na wysokie składki czy mało korzystne usługi! Wyjaśniamy, jak przebiega rezygnacja z ubezpieczenia OC w […]

więcej
Ranking ubezpieczeń grupowych

Ranking ubezpieczeń grupowych

Dbałość o bezpieczeństwo jest dzisiaj jednym z kluczowych aspektów dla pracowników. Dlatego też coraz więcej pracodawców decyduje się, by oferować w ramach świadczeń ubezpieczenia grupowe, które obejmują polisę na życie dla pracownika. Ranking ubezpieczeń grupowych jest bardzo rozbudowany, […]

więcej