Ubezpieczenie turystyczne Dania

Ubezpieczenie turystyczne Dania

Dodano: 29 marca 2022

Jeśli chce się dobrze zaplanować wyjazd turystyczny, nie można zapomnieć, aby wybrać odpowiednie ubezpieczenie wyjazdu do Danii. Wprawdzie jest to kraj, który należy do UE, więc można w nim korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego, ale trzeba brać pod uwagę, że nie pokryje ona kosztów leczenia u specjalistów. Równocześnie Dania jest drogim krajem, więc gdy trzeba skorzystać z pobytu w szpitalu, czy przeprowadzić zabieg medyczny, wówczas trzeba liczyć się ze znacznymi wydatkami. Zatem wykupienie polisy turystycznej jest dobrym rozwiązaniem. Opłaty, które trzeba ponieść na składkę, nie będą nadmierne, a można się zabezpieczyć przed niepotrzebnymi wydatkami. Natomiast decydując się na wybór konkretnej polisy, warto dopasować warunki ochrony do potrzeb. Z tego powodu niezbędne jest ustalenie, w jaki sposób zamierza się spędzić wolny czas podczas weekendowego, czy dłuższego pobytu. Im dłuższy będzie wyjazd wakacyjny, tym bardziej rozbudowane powinno być ubezpieczenie w Danii. W ten sposób można skutecznie zabezpieczyć się przed różnymi rodzajami ryzyka. Ma to duże znaczenie, gdy chce się mieć pewność, że wypłata z polisy będzie w stanie pokryć wszystkie wydatki związane z wybraną sytuacją.

Co trzeba brać pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia do Danii?

Najważniejszym elementem każdej polisy turystycznej są koszty leczenia. Jeśli ubezpieczenie na wyjazd za granicę ma zapewnić odpowiednią ochronę, trzeba dokładnie sprawdzić, jakie koszty pokryje towarzystwo reasekuracji. Ma to znaczenie, szczególnie gdy wyjeżdża się do takich krajów, które są kosztowne. Dotyczy to między innymi Danii, czy Holandii, więc na wyjazd do Holandii ubezpieczenie powinno uwzględniać szerszy zakres ochrony. Wówczas nawet najbardziej kosztowne leczenie specjalistyczne będzie pokryte z polisy. W ten sposób ubezpieczenie zdrowotne w Danii będzie w stanie skutecznie chronić przed wydatkami związanymi z długotrwałą hospitalizacją, czy koniecznością przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów. Takie koszty mogą wynikać, choćby z uczestnictwa w poważnym wypadku. Równocześnie, gdy wybiera się konkretną polisę turystyczną, warto dokładnie sprawdzić, jaki zakres leczenia będzie ona obejmować.

W poszczególnych produktach ubezpieczeniowych można spotkać się z nieco inną listą wydatków, które pokryje towarzystwo reasekuracji, co obejmuje:

 • leki,
 • wizyty lekarskie,
 • środki medyczne,
 • hospitalizację,
 • zabiegi medyczne.    

Zatem zanim wybierze się konkretne ubezpieczenie zdrowotne w Danii, warto dokładnie sprawdzić, co będzie w stanie sfinansować towarzystwo reasekuracji. Ma to duże znaczenie, gdyż takie informacje muszą znaleźć się w umowie. Brak sprawdzenia takich informacji może prowadzić do sytuacji, gdy wykupisz polisę turystyczną, która nie będzie w stanie pokryć konkretnych zdarzeń. Równocześnie istotne jest sprawdzenie również sum gwarantowanych, które wpływają na wysokość kosztów, które pokryje towarzystwo reasekuracji. Na standardowe kwoty można zdecydować się przy typowych wyjazdach wakacyjnych, czy krótszym okresie pobytu w Danii. Wówczas kwota gwarantowana może wynosić około 30 tys. euro. Natomiast jest to minimalna, zalecana suma. Zatem często trzeba zdecydować się na wyższe wartości. Oczywiście zawsze trzeba dopasować sumę gwarantowaną do rodzaju ryzyka, które bierze się pod uwagę przy wyjeździe wakacyjnym, jako możliwe do wystąpienia.  

REKOMENDACJA NAJLEPSZYCH UBEZPIECZEŃ DO DANII

Poniżej przedstawiamy rekomendowane ubezpieczenia do Danii. Kierujemy się wyborem najlepszej relacji zakresu i ceny ubezpieczenia oraz na doświadczeniach naszych klientów.

Podstawowy

29,45 zł

KUP ONLINE
 • OC - Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

  50 000 zł

 • NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

  20 000 zł

 • Koszty leczenia COVID-19 za granicą
 • Zdarzenia po alkoholu w zakresie kosztów leczenia
 • Akty terrorystyczne
Optymalny wybór

63,96 zł

KUP ONLINE
 • OC - Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

  277 638 zł

 • NNW - Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków

  30 000 zł

 • Koszty leczenia Covid-19 za granicą
 • Zdarzenia po alkoholu w zakresie kosztów leczenia
 • Akty terrorystyczne
Wariant premium

66,50 zł

KUP ONLINE
 • OC- Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

  462 730 zł

 • NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

  46 273 zł

 • Koszty leczenia COVID-19 za granicą
 • Akty terrorystyczne
 • Koszty rezygnacji z noclegu: 2 314 zł
 • Koszty rezygnacji z biletu: 2 314 zł

Jak wybrać kompleksowe ubezpieczenie na wyjazd do Danii?

Gdy wyjeżdża się do Danii na dłuższy okres, wówczas lepszym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na kompleksowe produkty. Takie będą w stanie zapewnić pokrycie znacznie większego zakresu kosztów, z którymi można spotkać się podczas podróżowania. Zatem dobrym rozwiązaniem jest zapoznanie się z takimi polisami turystycznymi, które zawierają wszystkie rodzaje ubezpieczeń, które okażą się przydatne podczas podróżowania po Danii.

Kompleksowa polisa turystyczna może obejmować:

 • koszty leczenia,
 • koszty ratownictwa,
 • NNW,
 • OC,
 • ubezpieczenie bagażu.
 • Assistance.

Gdy planuje się uprawiać sporty wysokiego ryzyka, wówczas znacznie rośnie ryzyko wystąpienia wypadków, które mogą powodować konieczność skorzystania z kosztownych usług medycznych, czy transportowych. Z tego powodu warto zdecydować się na takie elementy ubezpieczenia, które pokryją wydatki, choćby na ratownictwo medyczne. Kompleksowa polisa zapewni również przewóz pacjenta do kraju. W ten sposób ubezpieczenie zdrowotne do Danii będzie w stanie ograniczyć konieczność wydania nawet kilkunastu tysięcy z własnej kieszeni. Natomiast ubezpieczenie turystyczne nie zawsze musi obejmować, choćby OC, Assistance, czy ubezpieczenie bagażu. Gdy nie przewozi się cennych przedmiotów, wówczas zabezpieczenie mienia nie będzie opłacalne. W krajach europejskich Assistance również ma mniejsze znaczenie. Oczywiście to wygodne rozwiązanie, gdyż pozwala uzyskać pomoc prawną, czy wsparcie tłumacza, ale w Danii w większości przypadków będzie można uzyskać informacje o przepisach. Bariera językowa również nie jest dużym problemem, gdyż wielu mieszkańców posługuje się obcymi językami.  

Kiedy zdecydować się na NNW, kupując ubezpieczenie na wyjazd do Danii?

Popularnym elementem polis turystycznych jest NNW. To ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, które pozwala na uzyskanie odszkodowania, gdy poniesie się uszczerbek na zdrowiu. To produkt, który często jest dodatkowym elementem różnych polis. Natomiast zaletą takiego produktu jest to, że odszkodowanie można uzyskać z różnych ubezpieczeń. Następuje wówczas kumulacja, gdy warunki różnych NNW się pokrywają. Równocześnie ubezpieczenie na wyjazd do Danii poszerzone o ochronę od nieszczęśliwych wypadków nie zwiększa znacznie składki. Z tego powodu zdecydowanie się na wykupienie takiego produktu nie będzie generować nadmiernie dużych, dodatkowych wydatków. Zatem mając możliwość zdecydowania się na NNW, warto brać je pod uwagę, gdyż w razie wypadku zawsze można liczyć na uzyskanie większego odszkodowania.

Kiedy wykupić OC podczas podróży do Danii?

Bardzo często podczas wyjazdu turystycznego podróżuje się samochodem. Nie jest to niczym wyjątkowym, gdy jedzie się do krajów europejskich. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest rozważnie wykupu OC. Podobnie jest, gdy planuje się uprawiać różne dyscypliny sportu. Przy takiej aktywności może dochodzić do wypadków, które doprowadzą do uszczerbku na zdrowiu u osoby trzeciej. Koszty związane z odszkodowaniem mogą być pokryte z polisy, gdy kupiło się OC w życiu prywatnym. Zatem podczas planowania wyjazdu zagranicznego, warto rozważyć, czy zakup takiego produktu będzie opłacalny. Z reguły takie ubezpieczenie na wyjazd do Irlandii, czy polisa do Danii są warte brania pod uwagę, gdy konkretne rodzaje ryzyka mogą wystąpić.

Zdecydować można się na takie OC jak:

 • komunikacyjne,
 • osobiste.

Jeśli nie będzie się korzystało z samochodu, wówczas ubezpieczenie w Danii, nie musi obejmować komunikacyjnego OC. Podobnie przy braku korzystania z aktywności wysokiego ryzyka opłacalność wykupienia osobistej polisy od odpowiedzialności w życiu prywatnym, będzie mniejsza.

Najtańsze oferty ubezpieczeń do Danii

4,30 zł
Koszty leczenia 200 000 zł
Ratownictwo
Bagaż
4,15 zł
Koszty leczenia 90 000 zł
Ratownictwo
Bagaż
4,20 zł
Koszty leczenia 200 000 zł
Ratownictwo
Bagaż

Jak wybrać polisę turystyczną do Danii, która spełni indywidualne oczekiwania?

Idealną sytuacją jest, gdy polisa turystyczna spełnia wszystkie, indywidualne oczekiwania turysty. Oczywiście nie zawsze będzie można znaleźć taki produkt. Natomiast zawsze warto zapoznać się z różnymi ubezpieczeniami, które można wykupić podczas podróży do Danii. W tym celu warto dokonać analizy rynku. Wykorzystać można takie narzędzia jak porównywarka ubezpieczeń turystycznych. Takie specjalistyczne strony internetowe pozwalają na wygodne sprawdzenie, jakie ubezpieczenie do Danii można kupić w konkretnym towarzystwie reasekuracji. Pozwala to porównać warunki ochrony, jaką będzie można uzyskać przy wyborze różnych wersji polis turystycznych. Dodatkowo można sprawdzić ceny. W ten sposób można ustalić, z jaką wysokością składki można się spotkać przy konkretnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej. Takie porównanie dotyczy tego, ile będzie trzeba zapłacić za jeden dzień obowiązywania polisy turystycznej. Pozwala to zdecydować się na takie produkty, które są dostępne na korzystniejszych warunkach cenowych.

Przy wybieraniu ubezpieczeń turystycznych, warto sprawdzić również:

 • porady specjalistów,
 • opinie turystów.

Takie informacje pozwalają znacznie szybciej wybrać takie ubezpieczenie zdrowotne w Danii, które jest pozytywnie oceniane na rynku. W celu sprawdzenia ocen poszczególnych polis turystycznych można wykorzystać ubezpieczenie turystyczne ranking. W ten sposób znacznie wygodniej można zapoznać się z różnymi produktami dostępnymi w poszczególnych towarzystwach reasekuracji pod kątem opinii turystów. Uzyskanie takich informacji pozwala znacznie szybciej wybrać dowolny produkt jak ubezpieczenie podróżne Anglia, czy polisę do Danii. Dodatkowo można zdecydować się na nieco lepiej dopasowaną polisę turystyczną, która będzie dostępna na lepszych warunkach finansowych. W ten sposób można ograniczyć konieczność opłacania nadmiernie dużych składek.  

Powiązane artykuły

Ubezpieczenie od koronawirusa – gdzie kupić?

Ubezpieczenie od koronawirusa – gdzie kupić?

Pandemia SARS-CoV-2 trwa ponad rok. Chociaż powszechne są już programy szczepień i w wielu krajach na świecie sytuacja jest dość dobrze opanowana, nadal nie można bagatelizować sytuacji. Zachorowanie na COVID-19 może narazić na poważne konsekwencje finansowe i nie […]

więcej
Co obejmuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Co obejmuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Wybierasz się na zorganizowaną wycieczkę turystyczną? Przed wyjazdem koniecznie wykup ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży, by w razie nieprzewidzianych problemów, ochronić środki finansowe przeznaczone na zaplanowanie wyjazdu. Zobacz, dlaczego jest to tak ważne i w jakich sytuacjach […]

więcej
EKUZ – najważniejsze informacje na temat karty EKUZ

EKUZ – najważniejsze informacje na temat karty EKUZ

Na podróże po Europie każdy czas jest dobry, bez względu na porę roku! Jednak to latem i w okresie wakacji najczęściej wybieramy się za granicę – by zwiedzać, odpoczywać, pracować albo odwiedzić bliskich. Bez względu na charakter wyjazdu, […]

więcej