Jak działa ubezpieczenie OC firmy ochroniarskiej? Wszystko, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC firmy ochroniarskiej

Jak działa ubezpieczenie OC firmy ochroniarskiej? Wszystko, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC firmy ochroniarskiej

Oceń ten wpis

Ubezpieczenie OC to jeden z najbardziej popularnych produktów ubezpieczeniowych. Chociaż kojarzone jest głównie z OC komunikacyjnym, musisz pamiętać, że w określonych sytuacjach obowiązkowe jest OC zawodowe. Ubezpieczenie OC dla firmy jest niezbędne m.in. w przypadku takich profesji, jak notariusz, adwokat i radca prawny, zarządca nieruchomości, architekt oraz inżynier budownictwa. Co natomiast w przypadku agencji świadczących usługi detektywistyczne i ochroniarskie? Czy ubezpieczenie OC firmy ochroniarskiej jest obowiązkowe? Wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego artykułu. 

Co to jest OC dla firmy ochroniarskiej?

Ubezpieczenie OC firmy ochroniarskiej to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jego zadaniem jest ochrona przedsiębiorcy przed konsekwencjami szkodami, które powstały w wyniku działania lub zaniechania podczas prowadzenia działalności, co pozytywnie wpływa na ryzyko związane z posiadaniem własnej firmy. OC firmy ochroniarskiej to również wyraźny sygnał dla Twoich klientów, że dbasz o ich interesy. 

OC dla firmy ochroniarskiej – jaką pełni rolę w ochronie prawnej?

OC dla firmy ochroniarskiej, podobnie jak ubezpieczenie na życie, zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Niestety, w trakcie realizacji zadań związanych z prowadzoną działalnością może dojść do kosztownych błędów i pomyłek – jeżeli osoba poszkodowana będzie domagała się zadośćuczynienia, a sąd uzna jej roszczenia za zasadne, wypłacenie odszkodowania może oznaczać dla Ciebie i Twojej firmy poważne problemy finansowe. Jeżeli posiadasz ważną polisę OC, odszkodowanie dla osób, którym jako przedsiębiorca wyrządzisz szkodę w efekcie prowadzenia swojej działalności, wypłaci za Ciebie ubezpieczyciel. 

Ile kosztuje ubezpieczenie OC dla firmy ochroniarskiej?

Koszt ubezpieczenia OC dla firmy ochroniarskiej zwykle oscyluje w granicach kilkuset złotych rocznie, chociaż musisz pamiętać o tym, że na wysokość uiszczanej składki wpływ ma wiele czynników, o których więcej napiszemy za chwilę. Płatność za polisę OC zazwyczaj można uregulować jednorazowo lub w miesięcznych ratach, co może być pomocne, jeżeli wybrałeś droższe ubezpieczenie. 

Składka ubezpieczeniowa OC dla firmy ochroniarskiej – co wpływa na jej wartość?

Na wartość składki ubezpieczeniowej OC dla firmy ochroniarskiej, podobnie jak w przypadku innych polis OC zawodowego, wpływa przede wszystkim wysokość sumy gwarancyjnej. Minimalna suma gwarancyjna została ustalona przez
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia i zależy od wysokości osiągniętego przez firmę rocznego obrotu netto w roku obrotowym, który poprzedza rok zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Przykład? Jeżeli roczny obrót nie przekroczył równowartości w złotych 2 000 000 euro, minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 20 000 euro. Składka polisy OC może być uzależniona również od liczby wypłaconych odszkodowań

Kto powinien nabyć OC dla firmy ochroniarskiej?

OC firmy ochroniarskiej jest obowiązkowe w przypadku wszystkich przedsiębiorców, którzy wykonują działalność w zakresie usług ochrony mienia i osób. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania działalności. W związku z tym, polisę OC musi wykupić każdy, kto chce wypełnić ustawowy obowiązek oraz zadbać o interesy swojej firmy. Brak obowiązkowego OC firmy ochroniarskiej wiąże się z możliwością nałożenia na przedsiębiorcę kary. 

Co wchodzi w zakres OC dla firmy ochroniarskiej?

Najprościej wyjaśniając, OC firmy ochroniarskiej obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego przedsiębiorstwa w związku z prowadzoną działalnością. Polisa OC dotyczy szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem w związku z ochroną osób i mienia w okresie ubezpieczenia. Jeżeli chcesz poszerzyć zakres ochrony lub podnieść sumę gwarancyjną, tak by mieć pewność, że faktycznie pokryje wszystkie roszczenia osób trzecich, możesz zdecydować się na ubezpieczenie nadwyżkowe. 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC dla firmy ochroniarskiej

Oferta rozszerzeń zakresu ubezpieczeń dla firmy ochroniarskiej zależy od indywidualnej polityki wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto zastanowić się m.in. nad wyborem klauzuli pokrycia kosztów sądowych oraz skorzystać z rozszerzeń w zakresie szkód powstałych w nieruchomościach, np. podczas ich najmu oraz szkód wyrządzonych pracownikom w następstwie wypadku przy pracy. Rozszerzenia zakresu ubezpieczeń postaraj się dobierać do charakteru prowadzonej działalności i oferowanych usług. 

Czynności zawodowe i zdarzenia objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla firmy ochroniarskiej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC firm ochroniarskich, jak wspominaliśmy wyżej, ubezpiecza odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem w związku z ochroną osób i mienia. W związku z tym, polisa OC nie będzie chroniła ubezpieczonego np. w zakresie zapłaty kar umownych czy szkód powstałych w wyniku działań wojennych, aktów terroru, zamieszek i rozruchów. Musisz pamiętać o tym, że ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia nie obejmuje szkód wynikających z działalności innej niż ochrona osób i mienia

Jak nabyć ubezpieczenie OC dla firmy ochroniarskiej?

Ubezpieczenie OC firmy ochroniarskiej, podobnie jak ubezpieczenie OC dla firmy jednoosobowej, bez problemu nabędziesz u agenta lub w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego. Wybierając odpowiednią ofertę, koniecznie zwróć uwagę na kwestie możliwości wykupienia prawa ubezpieczyciela do regresu. Dzięki tej opcji, nawet jeżeli do wystąpienia szkody dojdzie na skutek rażącego niedbalstwa, ubezpieczyciel nie będzie miał możliwości żądania zwrotu wypłaconego odszkodowania. 

Czy istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla firmy ochroniarskiej?

Jak wiesz już ze wcześniejszej części naszego artykułu, ubezpieczenie OC to obowiązek ustawowy dla każdego przedsiębiorcy, który realizuje działalność na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Obowiązek wykupienia polisy OC przez firmy świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku. 

Jak wybrać odpowiednią polisę ubezpieczenia OC dla firmy ochroniarskiej?

Poza sumą gwarancyjną oraz wysokością składki, wybierając polisę ubezpieczenia OC dla firmy ochroniarskiej zwróć uwagę również na renomę ubezpieczyciela – upewnij się, że korzystasz z usług zaufanej, wiarygodnej firmy. W tym celu przejrzyj ranking ubezpieczycieli. Dodatkowo, podejmując ostateczną decyzję sprawdź, czy wybrane towarzystwo zapewnia wysoki poziom obsługi klienta, szybko rozpatruje wnioski i umożliwia załatwienie dużej części spraw związanych z polisą OC bez wychodzenia z domu. Jeżeli dodatkowo chcesz wykupić ubezpieczenie nadwyżkowe, zdecyduj się na ofertę ubezpieczyciela, który da Ci taką możliwość. 

Sprawdź również nasz ranking ubezpieczeń na życie

Proces wykupienia ubezpieczenia OC dla firmy ochroniarskiej

Przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej, towarzystwo ubezpieczeniowe poprosi Cię o opisanie prowadzonej działalności – możesz spodziewać się m.in. pytań o zrzeszenie Twojej firmy w Polskiej Izbie Ochrony czy PZP Ochrona. Licz się również z tym, że ubezpieczyciel będzie wymagał dostarczenia konkretnej dokumentacji. Zwykle jednak proces wykupienia OC dla firmy ochroniarskiej, z uwagi na komfort klientów, jest maksymalnie uproszczony. 

Najczęściej zadawane pytania o OC dla firmy ochroniarskiej

Chcemy podsumować nasz dzisiejszy wpis, dlatego na koniec przygotowaliśmy dla Ciebie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o OC dla firmy ochroniarskiej. Mamy nadzieję, że pozwolą Ci one usystematyzować zdobytą wiedzę. 

Jak działa odszkodowanie z OC dla firmy ochroniarskiej?

Jeżeli posiadasz OC firmy ochroniarskiej, odszkodowanie dla poszkodowanych osób, o ile zdarzenie jest objęte polisą OC, wypłaci Twój ubezpieczyciel. Ty, jako przedsiębiorca, musisz natomiast jak najszybciej zgłosić i odpowiednio udokumentować szkodę. Zgłoszenia szkody powinieneś dokonać jak tylko dowiesz się, że osoba trzecia zamierza domagać się zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Czy ubezpieczenie OC chroni firmę ochroniarską przed roszczeniami wynikającymi z niewłaściwego wykonania obowiązków?

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia chroni wyłącznie przed szkodami wyrządzonymi działaniem lub zaniechaniem w związku z ochroną osób i mienia. Polisę OC można natomiast rozszerzyć, np. o pokrycie kosztów sądowych lub wykupić ubezpieczenie nadwyżkowe. 

Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na OC dla firmy ochroniarskiej?

Pandemia COVID-19 wymusiła na towarzystwach ubezpieczeniowych wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zdalną obsługę klienta, w związku z tym, wykupując ubezpieczenie OC dla firmy ochroniarskiej, dużą część spraw związanych z wybraną polisą, możesz załatwić całkowicie online. 

Najczęściej zgłaszane szkody objęte OC dla firmy ochroniarskiej

W ramach OC dla firmy ochroniarskiej zgłaszane są różne szkody, które wynikają z błędów popełnionych w czasie realizowania usług z zakresu ochrony mienia i osób. Może to być m.in. nieumyślne uszkodzenie ochranianych przedmiotów. 

Damian Grądzki

Damian Grądzki

Damian Grądzki – redaktor i copywriter z wieloletnim doświadczeniem, pasjonat motoryzacji, aktywnie zainteresowany branżą ubezpieczeń. Publikuje na KioskPolis porady, rankingi i artykuły stricte związane z ubezpieczeniami i wszystkim, co ich dotyczy oraz co bezpośrednio kreuje „ubezpieczeniową i polisową rzeczywistość”.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Ubezpieczenie samochodu w leasingu – 5 rzeczy, które powinieneś o nim wiedzieć

Ubezpieczenie samochodu w leasingu – 5 rzeczy, które powinieneś o nim wiedzieć

Jeśli zastanawiasz się nad wzięciem firmowego auta, masz do wyboru dwa rozwiązania, które zwalniają Cię z konieczności zapłacenia całej ceny naraz: tradycyjny kredyt oraz leasing samochodowy. W pierwszym stajesz się właścicielem od razu, w drugim masz prawo wykupu […]

więcej
Ubezpieczenie szyb – kiedy naprawa, a kiedy wymiana?

Ubezpieczenie szyb – kiedy naprawa, a kiedy wymiana?

Jeszcze kilka lat temu zupełnie nieznane, dziś zdobywa coraz większe uznanie kierowców. Mowa tu o ubezpieczeniu szyb samochodowych, które możesz dokupić do standardowej polisy komunikacyjnej lub nawet otrzymać w gratisie do kupionego OC. Zobacz, jak działa taka opcja […]

więcej
Jak kupić polisę turystyczną przez internet?

Jak kupić polisę turystyczną przez internet?

Zgubiony na lotnisku bagaż, ukradzione w metrze dokumenty czy skręcona podczas pieszej wędrówki kostka. Wykupienie polisy turystycznej przez internet pomoże Ci uporać się ze wszystkimi niespodziewanymi zdarzeniami wakacyjnymi. Przeczytaj, jak wybrać ubezpieczenie turystyczne online i spraw, by wypoczynek […]

więcej
Warta OC – co musisz wiedzieć, zanim wykupisz polisę?

Warta OC – co musisz wiedzieć, zanim wykupisz polisę?

Warta Ubezpieczenia to druga pod względem wielkości firma oferująca polisy i ubezpieczenia OC. Marka z prawie stuletnią historią obecnie należy do niemieckiej grupy Talanx oraz japońskiej firmy ubezpieczeniowej – Meiji Yasuda. Jest to duża szansa dla Warty, ale […]

więcej