Franszyza integralna

Franszyza integralna

5/5 - (Ocen: 1)

Kalkulator OC
Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem polisy AC dla swojego samochodu, warto dokładnie przeanalizować umowę, a także Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Może się pojawić pojęcie franszyzy integralnej, która mówi o tym, że w pewnych warunkach Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie odpowiadać za zgłaszane szkody, a obowiązek będzie spoczywać na właścicielu.

Franszyza integralna mówi o kwocie, do jakiej ubezpieczalnia nie będzie odpowiadać za powstałe szkody (niezależnie od ich charakteru). Tym samym, jeżeli zostanie zgłoszona szkoda poniżej ustalonej wartości, wówczas polisa nie będzie miała już swojej mocy. Niektórzy ubezpieczyciele określają próg na wysokości 300 złotych, inni 500 złotych. Dokładne informacje można znaleźć w załączniku, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Warto jednak pamiętać, że jeżeli szkoda przekroczy wartość franszyzy integralnej, wówczas TU w pełni wypłaci należne odszkodowanie w wyniku powstałego uszkodzenia.

Ten zapis pojawia się praktycznie przy każdej umowie AC, niezależnie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dlatego tak ważne jest wczytanie się w OWU każdego z proponowanych ubezpieczeń i wybór takiego, w którym franszyza integralna jest najniższa.

Sprawdź również:

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Karencja

Karencja

Karencją jest okres obowiązujący przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, w którym ochrona może być ograniczona lub jeszcze nie obowiązuje. Okres karencji najczęściej występuje przy zawieraniu ubezpieczeń na życie lub grupowych i dopiero po okresie kilku, a nawet kilkunastu […]

więcej
Cesjonariusz

Cesjonariusz

Kiedy mówimy o cesji ubezpieczenia? Gdy prawo do świadczenia ubezpieczeniowego jest przejmowane przez inną osobę (prawną lub fizyczną). Tym samym cesjonariuszem będzie osoba, która pozyskała prawo do posługiwania się polisą ubezpieczeniową innej osoby. Warto zauważyć, że cesjonariusz wraz […]

więcej
Kradzież

Kradzież

Według Kodeksu Karnego art. 278, kradzieżą jest zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Przez pojęcie „zaboru” rozumiemy fizyczne wyjęcie rzeczy spod władztwa właściciela. Warto dodać, że termin ten obowiązuje również, gdy przedmiot został pozostawiony w określonym miejscu, a […]

więcej
Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa

Przez składkę ubezpieczeniową rozumiemy kwotę, jaką należy zapłacić za ubezpieczenie zakupione w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Ubezpieczony – czyli osoba, która ją płaci, oczekuje usługi – ochrony określonej w umowie oraz w OWU. Nie każdy ubezpieczony zapłaci taką samą składkę […]

więcej