Franszyza integralna

Franszyza integralna

Kalkulator OC
Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem polisy AC dla swojego samochodu, warto dokładnie przeanalizować umowę, a także Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Może się pojawić pojęcie franszyzy integralnej, która mówi o tym, że w pewnych warunkach Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie odpowiadać za zgłaszane szkody, a obowiązek będzie spoczywać na właścicielu.

Franszyza integralna mówi o kwocie, do jakiej ubezpieczalnia nie będzie odpowiadać za powstałe szkody (niezależnie od ich charakteru). Tym samym, jeżeli zostanie zgłoszona szkoda poniżej ustalonej wartości, wówczas polisa nie będzie miała już swojej mocy. Niektórzy ubezpieczyciele określają próg na wysokości 300 złotych, inni 500 złotych. Dokładne informacje można znaleźć w załączniku, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Warto jednak pamiętać, że jeżeli szkoda przekroczy wartość franszyzy integralnej, wówczas TU w pełni wypłaci należne odszkodowanie w wyniku powstałego uszkodzenia.

Ten zapis pojawia się praktycznie przy każdej umowie AC, niezależnie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dlatego tak ważne jest wczytanie się w OWU każdego z proponowanych ubezpieczeń i wybór takiego, w którym franszyza integralna jest najniższa.

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad

Concierge

Concierge

Pojęcie concierge pojawia się w wielu branżach, między innymi w hotelarstwie (oznacza osobę, która dozoruje lub otwiera drzwi, a także ma sprawić, by pobyt gości hotelowych był jak najbardziej ułatwiony – rezerwując im usługi czy pomagając, gdy jest […]

więcej
Zakres ubezpieczenia zielona karta (ZK)

Zakres ubezpieczenia zielona karta (ZK)

Zielona Karta od wielu lat funkcjonuje w branży ubezpieczeń. Jest to certyfikat działający praktycznie na całym świecie, a w niektórych państwach stał się obowiązkowym dokumentem, gdy wkracza się na jego terytorium swoim samochodem. Zielona Karta potwierdza posiadanie obowiązkowego […]

więcej
Fundator

Fundator

Fundatorem może zostać każda osoba fizyczna, która tylko zgłosi chęć regularnego wpłacania ustalonych składek na określone konto. Dotyczy to tak zwanych polis posagowych, w których uposażonym może być na przykład własne dziecko, wnuk, rodzeństwo bądź inna wskazana osoba, […]

więcej
Klauzula ubezpieczeniowa

Klauzula ubezpieczeniowa

Ubezpieczyciele zabezpieczają swoje interesy przy zawieraniu polis, wprowadzając pewne ograniczenia. Są to tak zwane klauzule ubezpieczeniowe. Stanowią one wyjątki, zastrzeżenia w zakresie oferowanej ochrony ubezpieczeniowej. Klauzule ubezpieczeniowe mogą także nakładać pewne obowiązki lub tworzyć bezpośrednie zakazy, których ubezpieczony […]

więcej