Franszyza integralna

Franszyza integralna

5/5 - (Ocen: 1)

Kalkulator OC
Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem polisy AC dla swojego samochodu, warto dokładnie przeanalizować umowę, a także Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Może się pojawić pojęcie franszyzy integralnej, która mówi o tym, że w pewnych warunkach Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie odpowiadać za zgłaszane szkody, a obowiązek będzie spoczywać na właścicielu.

Franszyza integralna mówi o kwocie, do jakiej ubezpieczalnia nie będzie odpowiadać za powstałe szkody (niezależnie od ich charakteru). Tym samym, jeżeli zostanie zgłoszona szkoda poniżej ustalonej wartości, wówczas polisa nie będzie miała już swojej mocy. Niektórzy ubezpieczyciele określają próg na wysokości 300 złotych, inni 500 złotych. Dokładne informacje można znaleźć w załączniku, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Warto jednak pamiętać, że jeżeli szkoda przekroczy wartość franszyzy integralnej, wówczas TU w pełni wypłaci należne odszkodowanie w wyniku powstałego uszkodzenia.

Ten zapis pojawia się praktycznie przy każdej umowie AC, niezależnie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dlatego tak ważne jest wczytanie się w OWU każdego z proponowanych ubezpieczeń i wybór takiego, w którym franszyza integralna jest najniższa.

Sprawdź również:

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Doubezpieczenie

Doubezpieczenie

Po każdej zgłoszonej szkodzie, ubezpieczalnia pomniejsza sumę ubezpieczenia o wypłaconą kwotę – dzieje się tak chociażby w przypadku szkód komunikacyjnych lub nieruchomości. Nie trzeba jednak czekać do końca polisy i zawierać nową, aby przywrócić pierwotną kwotę ubezpieczenia. Jedną […]

więcej
Cesjonariusz

Cesjonariusz

Kiedy mówimy o cesji ubezpieczenia? Gdy prawo do świadczenia ubezpieczeniowego jest przejmowane przez inną osobę (prawną lub fizyczną). Tym samym cesjonariuszem będzie osoba, która pozyskała prawo do posługiwania się polisą ubezpieczeniową innej osoby. Warto zauważyć, że cesjonariusz wraz […]

więcej
Autocasco

Autocasco

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które jest dedykowane pojazdom mechanicznym. Zakres ochrony zaczyna się tam, gdzie kończy się polisa OC. Z jej pomocą można uzyskać odszkodowanie, gdy jest się bezpośrednim sprawcą wypadku lub kolizji drogowej. To jednak nie […]

więcej
Szkoda całkowita

Szkoda całkowita

Do szkody całkowitej dochodzi w momencie, w którym ubezpieczyciel stwierdzi, że doprowadzenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprawności kosztuje więcej, niż wyceniana jest jego wartość na moment przed wystąpieniem tej szkody. Warto też dodać, że taki stan rzeczy dotyczy […]

więcej