Franszyza integralna

Franszyza integralna

5/5 - (Ocen: 1)

Kalkulator OC
Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem polisy AC dla swojego samochodu, warto dokładnie przeanalizować umowę, a także Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Może się pojawić pojęcie franszyzy integralnej, która mówi o tym, że w pewnych warunkach Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie odpowiadać za zgłaszane szkody, a obowiązek będzie spoczywać na właścicielu.

Franszyza integralna mówi o kwocie, do jakiej ubezpieczalnia nie będzie odpowiadać za powstałe szkody (niezależnie od ich charakteru). Tym samym, jeżeli zostanie zgłoszona szkoda poniżej ustalonej wartości, wówczas polisa nie będzie miała już swojej mocy. Niektórzy ubezpieczyciele określają próg na wysokości 300 złotych, inni 500 złotych. Dokładne informacje można znaleźć w załączniku, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Warto jednak pamiętać, że jeżeli szkoda przekroczy wartość franszyzy integralnej, wówczas TU w pełni wypłaci należne odszkodowanie w wyniku powstałego uszkodzenia.

Ten zapis pojawia się praktycznie przy każdej umowie AC, niezależnie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dlatego tak ważne jest wczytanie się w OWU każdego z proponowanych ubezpieczeń i wybór takiego, w którym franszyza integralna jest najniższa.

Sprawdź również:

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Certyfikat ubezpieczenia

Certyfikat ubezpieczenia

Kupując polisę OC, wraz z umową i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, ubezpieczony otrzymuje także certyfikat ubezpieczenia. Jest to pełnoprawny dokument, który potwierdza zawarcie obowiązkowej polisy OC. Najczęściej ma małe wymiary – mniej więcej takie, jak dowód rejestracyjny. Dlatego łatwo […]

więcej
Wiek polisowy

Wiek polisowy

Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają swoje zasady związane ze sprzedażą oferowanych usług. Ustaliły tak zwany wiek polisowy, czyli minimalny wiek, jaki musi ukończyć osoba chcąca zakupić u nich polisę. Zdecydowana większość z nich umożliwia zakup ubezpieczenia na życie dopiero po […]

więcej
Cedent

Cedent

W przypadku cesji ubezpieczenia jedną ze stron jest tak zwany cedent, czyli osoba fizyczna. Przekazuje ona prawa na kolejny podmiot / osobę wraz z przekazaniem umowy podczas wspomnianej cesji. Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi podczas cesji umowy kredytowej. […]

więcej
Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

Zakupując polisę, ubezpieczalnia może wyłączyć pewne zdarzenia od odpowiedzialności. Oznacza to, że w momencie wystąpienia szkody przy pojawieniu się wydarzeń, z odpowiedzialności których Towarzystwo Ubezpieczeniowe zostało zwolnione, wypłata świadczeń zostanie wstrzymana. Przykład: Pan Kowalski zakupił polisę AC. W […]

więcej