Czym jest franszyza redukcyjna i kiedy najlepiej ją stosować?

Czym jest franszyza redukcyjna i kiedy najlepiej ją stosować?

Franszyza? Ubezpieczenia, w których spotkasz ten termin, przerzucają na Ciebie część poniesionej szkody. Jak działa to w praktyce? Kiedy warto zastosować taki typ udziału własnego? Dlaczego podział odpowiedzialności może czasem okazać się bardzo korzystny? Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się więcej.

Franszyza – ubezpieczenia. Czym jest?

W momencie, gdy podpisujesz umowę ubezpieczenia, możesz się spodziewać, że w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) znajdziesz pojęcie, takie jak franszyza. Co to jest? Franszyza to rodzaj klauzuli umownej, która przerzuca na Ciebie, jako ubezpieczającego dane mienie (auto, dom, etc.), część poniesionej szkody. W jakim celu jest stosowana? Franszyza w ubezpieczeniach pozwala podzielić odpowiedzialność, przez co obniża samą składkę polisy. Ma to miejsce w dwóch aspektach:

  • franszyza integralna – eliminuje przypadek, w którym pojawia się duża liczba małych szkód (do określonej kwoty),
  • franszyza redukcyjna – ustala udział własny ubezpieczonego, bezpośrednio obniżając kwotę samego odszkodowania.

CZY JESTEM UBEZPIECZAJĄCYM?

Tak. Ubezpieczający to ten, kto zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem i zobowiązuje się do uiszczania składki ubezpieczeniowej. Pamiętaj, że czasem ubezpieczający nie jest ubezpieczonym. Kiedy? W sytuacji, gdy np. jako rodzic (ubezpieczający) wykupujesz i opłacasz polisę dla swojego dziecka (ubezpieczony).

Franczyza czy franszyza?

Wybierasz ubezpieczenie i zastanawiasz się nad zagadnieniem: franczyza czy franszyza? Rozwiewamy wątpliwości. Franczyza to pojęcie z zakresu prowadzenia firmy, określające relację pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Pierwszy z nich, to zazwyczaj duża i rozpoznawalna marka (np. sieć restauracji McDonald’s, KFC, rodzima Żabka), a drugi – partner biznesowy, korzystający z doświadczenia swojego franczyzodawcy. Model ten, mimo że ma pewne wady, pozwala na rozpoczęcie własnej działalności w dość pewnym i sprzyjającym środowisku. Słowo franczyza pochodzi od francuskiego franchise, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza zwolnienie z jakiejś opłaty, przywilej, ulgę. Czym innym jest natomiast franszyza w ubezpieczeniach (klauzula, przerzucająca na ubezpieczającego część poniesionej szkody), o czym pisaliśmy już akapit wcześniej.

Sprawdź ceny OC i AC

Oczywiście, może się również zdarzyć sytuacja franczyzy w ubezpieczeniach, jednak będzie Cię ona dotyczyła tylko i wyłącznie w momencie, gdy zdecydujesz się być franczyzobiorcą i założysz pod którymś ze znanych szyldów swój własny punkt ubezpieczeniowy.

Franszyza – ubezpieczenia z udziałem własnym

Ubezpieczenia – franszyza integralna a redukcyjna

Mówiąc o franszyzie ubezpieczeniowej wyróżniamy dwa przykłady: integralną i redukcyjną.

Franszyza integralna to suma, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zdarzeń ubezpieczeniowych. Tym samym dopiero w momencie, gdy wysokość danej szkody przekroczy ustaloną w umowie franszyzę integralną – zakład ubezpieczeniowy wypłaca odszkodowanie w pełnej wysokości. Przykładem jest zapis z NNW na terenie Polski, który mówi, że „Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu szkód nieprzekraczających 50 PLN (franszyza integralna)”.

Franszyza redukcyjna, znana jako udział własny, to określona w polisie kwotowo lub procentowo wartość, o którą zostanie pomniejszone ewentualne odszkodowanie. Innymi słowy, franszyza redukcyjna to Twój wkład własny w dane ubezpieczenie. Przykładem jest zapis AXA Direct, dotyczący ubezpieczenia szyb w pojeździe (o tego typu polisie pisaliśmy więcej w artykule Ubezpieczenie szyb – dlaczego jest ważne), który brzmi: „W przypadku szkody polegającej na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyby czołowej, w przypadku jej wymiany, każdorazowo stosowana jest franszyza redukcyjna w wysokości 10% wysokości odszkodowania”.

W ubezpieczeniach występuje franczyza czy franszyza? Zdecydowanie ta druga

Franszyza redukcyjna a udział własny. Kiedy stosować?

Franszyzę redukcyjną spotkamy najczęściej w ubezpieczeniach typu assistance czy AC. Istotą takiego udziału własnego jest, w razie wypadku lub innego zdarzenia losowego, którego dotyczy polisa, pokrycie przez kupującego ubezpieczenie ustalonej kwoty. Warto zatem pamiętać, że istotnie wpływa to na cenę samej polisy. Kiedy stosować franszyzę redukcyjną?

Wtedy, gdy zależy nam na obniżeniu stałych kosztów ubezpieczenia. Zdarza się, że niektórzy ubezpieczyciele wprowadzają opcję takiego dobrowolnego udziału własnego w zamian za konkretną zniżkę na polisę. Warto jednak pamiętać, że stosowanie franszyz w pewnym stopniu zmniejsza nasze finalne odszkodowanie. Tym samym, wybierając polisę należy zwrócić uwagę, czy nie zawiera ona zbyt wielu zapisów o tzw. „udziałach własnych”.

Porównaj ceny ubezpieczeń

Czasem, porównując poszczególne ubezpieczenia np. w naszym kalkulatorze OC/AC online, lepiej zrezygnować z preferencyjnej stawki ubezpieczenia, a nawet zapłacić za nie więcej, i znieść ograniczenia franszyzowe. Taka opcja określana jest wykupem udziału własnego lub wykupem rezygnacji z franszyz.

Iwona Sowuska

Iwona Sowuska

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad

ABC młodego rodzica – przewożenie dzieci w samochodzie

ABC młodego rodzica – przewożenie dzieci w samochodzie

Przewożenie malucha w samochodzie często generuje niepotrzebny stres u świeżo upieczonych rodziców.  Nieświadomość rodziców może prowadzić do nieodpowiednego zabezpieczenia dziecka, a co za tym idzie – do zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa. Wyjaśniamy, jakie przepisy regulują przewożenie dzieci w samochodzie […]

więcej
Miałeś stłuczkę? Zobacz, jak dopełnić formalności

Miałeś stłuczkę? Zobacz, jak dopełnić formalności

5 / 5 ( 3 votes ) Jechałeś do pracy lub wracałeś do domu i przydarzyła Cię się stłuczka samochodowa nie z Twojej winy? Nie martw się. Teraz najważniejszą rzeczą jest dopełnienie formalności. Sprawdź, jak napisać oświadczenie kolizji […]

więcej
Dlaczego warto ubezpieczyć opony?

Dlaczego warto ubezpieczyć opony?

4.9 / 5 ( 12 votes ) Złapałeś gumę w trasie? Ktoś przebił Ci koła na parkingu i czeka Cię wymiana opon? A może w zderzeniu z innym pojazdem ucierpiało ogumienie Twojego auta? Sprawdzamy, kiedy i dlaczego warto […]

więcej
Autem do Włoch – jedź bezpiecznie i zgodnie z przepisami

Autem do Włoch – jedź bezpiecznie i zgodnie z przepisami

4.9 / 5 ( 15 votes ) Podróżowanie samochodem po Włoszech to świetny sposób na poznanie najpiękniejszych zakątków tego kraju – jest on bogaty zarówno w zabytki, jak i niezwykłą przyrodę, a wszystkie miejsca warte zobaczenia rozsiane są […]

więcej