Cesjonariusz

Cesjonariusz

5/5 - (Ocen: 1)

Kalkulator OC
Kiedy mówimy o cesji ubezpieczenia? Gdy prawo do świadczenia ubezpieczeniowego jest przejmowane przez inną osobę (prawną lub fizyczną). Tym samym cesjonariuszem będzie osoba, która pozyskała prawo do posługiwania się polisą ubezpieczeniową innej osoby.

Warto zauważyć, że cesjonariusz wraz z umową przejmuje wszystkie prawa i obowiązki, także wierzytelności poprzedniego właściciela. Do takich można zaliczyć np. zaległe składki lub odsetki za spóźnienie w płatności, które wcześniej powstały. Innym obowiązkiem, jaki nabywa cesjonariusz w momencie przejęcia umowy to ryzyko związane z nieopłaconymi rachunkami, a także pozostałe koszty które są związane z zarządzaniem powstałych zaległości. Najprostszym przykładem cesji wierzytelności jest odsprzedanie zadłużenia osoby ubezpieczonej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Cesjonariuszem będzie kancelaria, która zajmuje się obsługą zadłużeń, a sam kontrahent (osoba fizyczna lub prawna, która jest zadłużona) nie musi być o tym fakcie poinformowany, a także nie musi udzielić na to zgody.

Zobacz też: Cedent.

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Ubezpieczenie bezterminowe

Ubezpieczenie bezterminowe

Ubezpieczalnie oferują różne rodzaje ubezpieczeń. Poza możliwością zakupu polisy OC, AC czy turystycznymi i grupowymi, istnieje podział ze względu na ich termin. Zdecydowana większość ubezpieczeń jest zawierana na określony termin – na przykład kilka dni (ubezpieczenia turystyczne), rok […]

więcej
Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa pojazdu

Przez wartość rynkową pojazdu rozumiemy kwotę, jaką należy zapłacić za określony pojazd w czasie rzeczywistym przy sprzedaży. Muszą być jednak zapewnione określone warunki. Jednym z nich jest konkurencyjność, oznacza to, że cena pojazdu musi być tożsama z innymi […]

więcej
Doubezpieczenie

Doubezpieczenie

Po każdej zgłoszonej szkodzie, ubezpieczalnia pomniejsza sumę ubezpieczenia o wypłaconą kwotę – dzieje się tak chociażby w przypadku szkód komunikacyjnych lub nieruchomości. Nie trzeba jednak czekać do końca polisy i zawierać nową, aby przywrócić pierwotną kwotę ubezpieczenia. Jedną […]

więcej
Ubezpieczyciel

Ubezpieczyciel

Ubezpieczyciel jest jedną z dwóch stron w umowie ubezpieczeniowej. Prowadzi on zarejestrowaną działalność gospodarczą (niezależnie od jej typu) oraz posiada niezbędne zezwolenia na oferowanie usług w zakresie ubezpieczeń, w tym majątkowych i osobowych. Można też powiedzieć, że ubezpieczycielem […]

więcej