Cesjonariusz

Cesjonariusz

5/5 - (Ocen: 1)

Kalkulator OC
Kiedy mówimy o cesji ubezpieczenia? Gdy prawo do świadczenia ubezpieczeniowego jest przejmowane przez inną osobę (prawną lub fizyczną). Tym samym cesjonariuszem będzie osoba, która pozyskała prawo do posługiwania się polisą ubezpieczeniową innej osoby.

Warto zauważyć, że cesjonariusz wraz z umową przejmuje wszystkie prawa i obowiązki, także wierzytelności poprzedniego właściciela. Do takich można zaliczyć np. zaległe składki lub odsetki za spóźnienie w płatności, które wcześniej powstały. Innym obowiązkiem, jaki nabywa cesjonariusz w momencie przejęcia umowy to ryzyko związane z nieopłaconymi rachunkami, a także pozostałe koszty które są związane z zarządzaniem powstałych zaległości. Najprostszym przykładem cesji wierzytelności jest odsprzedanie zadłużenia osoby ubezpieczonej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Cesjonariuszem będzie kancelaria, która zajmuje się obsługą zadłużeń, a sam kontrahent (osoba fizyczna lub prawna, która jest zadłużona) nie musi być o tym fakcie poinformowany, a także nie musi udzielić na to zgody.

Zobacz też: Cedent.

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Ubezpieczenie wypadkowe Auto Casco

Ubezpieczenie wypadkowe Auto Casco

Kiedy działa polisa AC? Zawsze wtedy, gdy kończy się zakres polisy OC. Jeżeli kierowca z własnej winy uszkodzi swój samochód, może skorzystać z polisy AC, aby naprawić wyrządzone szkody. Taka ochrona przyda się również wtedy, gdy zastał swój […]

więcej
Likwidacja szkody

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to proces, jaki przeprowadza ubezpieczyciel w momencie zgłoszenia powstałej szkody. Celem tego działania jest określenie przyczyny powstałej szkody, aby uniknąć w przyszłości podobnych zdarzeń, a także ustalić współwinnego lub w pełni odpowiedzialnego za nią. Kolejnym krokiem […]

więcej
Zakres terytorialny ubezpieczenia

Zakres terytorialny ubezpieczenia

Każda polisa ma ściśle określone terytorium działania ochrony. W przypadku polis OC, ich posiadacze mają zapewnione działanie ubezpieczenia za powstałe szkody na terytorium Rzeczpospolitej Polski, jak i na terenie państw, z które są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Do takich […]

więcej
Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa

Przez składkę ubezpieczeniową rozumiemy kwotę, jaką należy zapłacić za ubezpieczenie zakupione w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Ubezpieczony – czyli osoba, która ją płaci, oczekuje usługi – ochrony określonej w umowie oraz w OWU. Nie każdy ubezpieczony zapłaci taką samą składkę […]

więcej