Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

Kalkulator OC
Zakupując polisę, ubezpieczalnia może wyłączyć pewne zdarzenia od odpowiedzialności. Oznacza to, że w momencie wystąpienia szkody przy pojawieniu się wydarzeń, z odpowiedzialności których Towarzystwo Ubezpieczeniowe zostało zwolnione, wypłata świadczeń zostanie wstrzymana.

Przykład: Pan Kowalski zakupił polisę AC. W wyłączeniach były zdarzenia powstałe w wyniku zderzenia ze zwierzętami leśnymi. Pan Kowalski podróżując w nocy do domu, uderzył w sarnę, a w rezultacie uszkodził samochód. Niestety, ubezpieczalnia nie wypłaciła za to odszkodowania, ponieważ było to w wyłączeniach odpowiedzialności.

Wyłączenia odpowiedzialności są dokładnie opisane w dokumencie o nazwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Są one wiążące, nawet gdy ubezpieczony się z nimi nie zapozna. Dlatego tak ważne jest dokładne czytanie umowy z ubezpieczalnią. Niektóre z tych wyłączeń to sytuacje czysto hipotetyczne, jednak wiele z nich może wydarzyć się w codziennym życiu, dlatego jeżeli ich zakres jest zbyt szeroki, warto porównać konkurencyjne i dobrać taką, która spełni oczekiwania.

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa pojazdu

Przez wartość rynkową pojazdu rozumiemy kwotę, jaką należy zapłacić za określony pojazd w czasie rzeczywistym przy sprzedaży. Muszą być jednak zapewnione określone warunki. Jednym z nich jest konkurencyjność, oznacza to, że cena pojazdu musi być tożsama z innymi […]

więcej
Wiek polisowy

Wiek polisowy

Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają swoje zasady związane ze sprzedażą oferowanych usług. Ustaliły tak zwany wiek polisowy, czyli minimalny wiek, jaki musi ukończyć osoba chcąca zakupić u nich polisę. Zdecydowana większość z nich umożliwia zakup ubezpieczenia na życie dopiero po […]

więcej
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

KNF to Komisja Nadzoru Finansowego, która powstała na mocy ustawy o nadzorze nad sektorem finansowym jako samodzielny organ administracyjny w 2006 roku. Jego podstawowymi zadaniami są działania, które mają wspomagać prawidłowe funkcjonowanie firm na rynku finansowym – w […]

więcej
Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna to inaczej umowa między ubezpieczonym, a ubezpieczycielem na pokrycie szkody przy udziale własnym. Najczęściej jest ona stosowana przy polisach, które są bardzo tanie. W ten sposób Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą konkurować ceną za polisę, a jednocześnie zabezpieczają […]

więcej