UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

5/5 - (Ocen: 1)

 

Realizując przepisy prawa w Polsce działa jedna instytucja odpowiedzialna za wdrażanie i kontrolowanie Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, bo o nim mowa, ma w swoim zakresie szereg kompetencji, które są bardzo istotne dla działania całego systemu ubezpieczeń komunikacyjnych. Sprawdź, co to jest UFG, jak działa i co każdy kierowca, a także posiadacz pojazdu powinien wiedzieć o tej instytucji.

Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny – co to?

Kalkulator OC

Pod pojęciem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego kryje się instytucja, która zabezpiecza ofiary różnego typu wypadków, które doznały szkody z winy osoby, która nie posiadała obowiązkowej polisy OC. Ochrona UFG działa również w przypadku, gdy nie ma możliwości zidentyfikowania sprawcy (np. gdy ten ucieknie z miejsca wypadku) zdarzenia.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w swojej działalności zajmuje się przede wszystkim wypłatą świadczeń osobom poszkodowany, wypadkach komunikacyjnych. Z założenia jednak ma to miejsce wtedy, gdy osoba będąca sprawcą kolizji nie posiada ważnej umowy z ubezpieczycielem, lub gdy z jakiegoś powodu wypłata odszkodowania nie następuje. Co to jest UFG, nie sprowadza się jednak tylko do wypłaty odszkodowań, ale też do innych działań. Przede wszystkim UFG nie jest finansowany z budżetu państwa, a ze składek komunikacyjnych oraz z odszkodowań, które są ściągane ze sprawców wypadków. To, jaką rolę pełni Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjnych jest bardzo istotne, gdyż w praktyce jego działanie pozwala na łatwe odzyskanie odszkodowania, nawet jeśli z jakiegoś powodu jest to utrudnione. Instytucja powstała po to, by wypełnić na rynku luki, powstałe w wyniku błędów w systemie ubezpieczeń obowiązkowych i wypłacać odszkodowania tam, gdzie w normalnych warunkach ich uzyskanie byłoby niemożliwe. UFG w wielu sytuacjach bierze na siebie odpowiedzialność ściągania należności ze sprawców kolizji, a wcześniej wypłaca odszkodowania poszkodowanym.

Chcąc mieć pewność, że dostanie się odszkodowanie, trzeba jednak mieć opłacone, ważne ubezpieczenie OC. Porównywarka OC AC Kioskpolis.pl pozwoli na szybkie znalezienie ubezpieczenia komunikacyjnego w atrakcyjnej cenie. Można tu znaleźć ubezpieczenie OC, ubezpieczenia AC, a także inne polisy komunikacyjne, takie jak Assistance. Analizując, co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, trzeba pamiętać, że jest to ostatnia instancja działająca wtedy, gdy pojawia się problem z wypłatą odszkodowania. Każdy kierowca musi mieć opłacone obowiązkowe ubezpieczenia i tylko wtedy może czuć się bezpieczny. Jeśli zaś ktoś dopuści się jazdy bez ważnej polisy OC, może zostać pociągnięty do pokrycia strat z własnej kieszeni.

To, za co odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, sprowadza się do wypłaty świadczeń. Jeśli jednak sprawca kolizji doprowadzi do sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie wypłaci polisy OC, na przykład ze względu na wygaśnięcie jej ważności i powstały w ten sposób brak ciągłości ubezpieczenia, UFG wypłaci odszkodowanie, jednak pozwie sprawcę wypadku. Dla kierowców jest to bardzo dotkliwe finansowo, więc warto zadbać, by zawsze mieć ważne i opłacone OC, zwłaszcza że dzięki porównywarce może je znaleźć relatywnie tanio. Analizując ranking ubezpieczeń samochodowych, można znaleźć wiele firm, które zaoferują ubezpieczenie OC taniej, niż aktualne towarzystwo.

Jaką rolę pełni Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ofiary wypadków nie zawsze mogą skorzystać z pomocy UFG. Dzieje się tak, gdy posiadają oni ubezpieczenie AC (które jest dobrowolne). W pierwszej kolejności jest się zobowiązanym do skorzystania z tej opcji. Jeżeli zakres odszkodowania z tytułu AC jest zbyt niski, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dopłaci koszty doubezpieczenia samochodu do stanu przed wypadkiem. Można też skorzystać z rekompensaty utracenia zniżek AC z powodu skorzystania z dobrowolnej polisy, aby naprawić wyrządzoną szkodę.

Warto dodać, że do budżetu UFG wpływają pieniądze z obowiązkowych ubezpieczeń OC wszystkich kierowców w Polsce. Jednakże kwoty te stanowią zaledwie małą część kwoty, którą jesteśmy zobowiązani zapłacić za polisę. Dlatego tak ważne jest, aby każdy kierowca posiadał obowiązkową polisę, ponieważ partycypuje w budżecie UFG.

To, ile wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jest zależne od konkretnej sytuacji. UFG wypłaci odszkodowanie między innymi, gdy sprawca wypadku jest nieznany, jednak taka wypłata odszkodowania jest możliwa tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone kryteria. Wypłata odszkodowań ma miejsce w przypadku szkód osobowych i szkód majątkowych.  W przypadku, gdy sprawca kolizji lub wypadku pozostanie nieustalony, UFG nie wypłaci pełnej kwoty, a do tego zostanie ona pomniejszona o dodatkową sumę. Takie obostrzenia nie obowiązują, gdy sprawca jest znany, a brak wypłaty odszkodowania następuje ze względu na brak ważnej polisy OC sprawcy. Wtedy UFG wypłaca 100% należnej kwoty, a do odpowiedzialności pociąga sprawcę wypadku.

Ile czasu ma Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma wypłatę odszkodowania?

To, ile czasu ma Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na wypłatę odszkodowania jest zależne od sprawności działania towarzystwa ubezpieczeniowego i osoby poszkodowanej. Procedura uzyskania odszkodowania polega na zgłoszeniu się do swojego towarzystwa, które poprosi o niezbędne dokumenty, a następnie przekaże je do UFG. Na podstawie otrzymanej dokumentacji, Urzędowy Fundusz Gwarancyjny w przeciągu 30 dni podejmie decyzję o wysokości i należności odszkodowania w danej sytuacji. W razie problemów decyzję można zaskarżyć i dochodzić swoich praw sądownie.

UFG jest też odpowiedzialny za nakładanie i ściąganie kar, za brak ciągłości w obowiązkowych ubezpieczeniach OC. To, kto finansuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to nie tylko kierowcy z części składek OC, ale także osoby, na które nałożono kary. Ze względu na pełną cyfryzację baz danych, każdy kierowca, który doprowadzi do braku ciągłości w posiadanej polisie OC, musi liczyć się z tym, że w końcu otrzyma wezwanie do zapłaty kary. UFG ma na to nawet kilka lat, więc jeśli po roku, czy dwóch nie dopatrzy się zaniedbań, to nie znaczy, że tego nie zrobi pod koniec okresu, gdy brak ciągłości już się przedawni. Dobrą wiadomością dla kierowców jest to, że można zgłosić wniosek, o anulowanie kary, która w skrajnych przypadkach może wynieść nawet 6000 zł.

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Indeksacja składki ubezpieczeń

Indeksacja składki ubezpieczeń

W ekonomii naturalnym zjawiskiem jest inflacja, która również wpływa na branżę ubezpieczeń. Aby uchronić polisę przed jej skutkami, wystarczy podwyższyć składkę. Dzieje się tak po każdym roku opłacania swojego ubezpieczenia. Rok w rok, najczęściej w dniu odnowienia polisy, […]

więcej
Automatyczne wznowienie

Automatyczne wznowienie

Każda obowiązkowa polisa OC może zostać automatycznie wznowiona, jeżeli tylko ubezpieczony opłacił wszystkie składki w pełnej wysokości, a także nie zakończył umowy w czasie jej trwania. Według prawa, aby uniknąć automatycznego odnowienia polisy, wystarczy zakończyć ją najpóźniej na […]

więcej
Wartość rzeczywista pojazdu

Wartość rzeczywista pojazdu

Kupując dowolną polisę komunikacyjną, Towarzystwo Ubezpieczeniowe określa wartość pojazdu, który stanowi podstawę do sum ubezpieczeń. W przypadku wartości rzeczywistej jest to kwota, która zostaje pomniejszona o zużycie (eksploatację) samochodu. Wskazana wartość odtworzeniowa jest podstawą do wypłaty świadczeń odszkodowawczych […]

więcej
TU – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

TU – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Przez pojęcie Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozumiemy przedsiębiorstwo, której działalność jest związana z branżą ubezpieczeniową. Najczęściej funkcjonuje ona jako spółka akcyjna lub na zasadzie wzajemności (w oparciu o przepisy prawa polskiego). Kluczową rolą Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest oferowanie usług ubezpieczeniowych, zapewniając […]

więcej