Polisa

Polisa

5/5 - (Ocen: 1)

Kalkulator OC
Polisa to dokument, który przygotowuje ubezpieczyciel. Stanowi ona porozumienie między osobą fizyczną lub prawną (ubezpieczającym), a ubezpieczycielem dotyczące zakresu ubezpieczenia. Na polisie powinny znaleźć się następujące dane:
– data zawarcia oraz okres ubezpieczenia,
– dane ubezpieczającego (imię i nazwisko, dane teleadresowe, PESEL, jeżeli jest nią firma to dane firmowe, w tym NIP, REGON),
– wysokość składki,
– rodzaj ubezpieczenia.

Polisą może być polisa OC, indywidualna, grupowa czy generalna. Warto dodać, że obecnie nie ma konieczności posiadania fizycznej polisy OC (dokumentu) przy sobie w razie kontroli policji czy innej służby do tego upoważnionej. Wystarczy jej ciągłość i fakt uiszczania składki, aby kontrolujący sprawdził dane w ogólnej bazie.

W przypadku zawierania dowolnej polisy (czy to OC, indywidualnej czy nawet turystycznej), firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do przekazania dokumentu o nazwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), w którym to zawarte są obowiązki i prawa dwóch stron w umowie.

Sprawdź również:

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Franszyza integralna

Franszyza integralna

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem polisy AC dla swojego samochodu, warto dokładnie przeanalizować umowę, a także Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Może się pojawić pojęcie franszyzy integralnej, która mówi o tym, że w pewnych warunkach Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie odpowiadać […]

więcej
Wiek polisowy

Wiek polisowy

Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają swoje zasady związane ze sprzedażą oferowanych usług. Ustaliły tak zwany wiek polisowy, czyli minimalny wiek, jaki musi ukończyć osoba chcąca zakupić u nich polisę. Zdecydowana większość z nich umożliwia zakup ubezpieczenia na życie dopiero po […]

więcej
Dobrowolne ubezpieczenie

Dobrowolne ubezpieczenie

Każda osoba fizyczna lub prawna może (ale nie musi) zakupić dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie, które będzie je chronić w różnych okolicznościach. Do najpopularniejszych z nich należy ubezpieczenie autocasco. Działa ono w momencie wyrządzenia szkody na innym pojeździe w wyniku […]

więcej
Cesjonariusz

Cesjonariusz

Kiedy mówimy o cesji ubezpieczenia? Gdy prawo do świadczenia ubezpieczeniowego jest przejmowane przez inną osobę (prawną lub fizyczną). Tym samym cesjonariuszem będzie osoba, która pozyskała prawo do posługiwania się polisą ubezpieczeniową innej osoby. Warto zauważyć, że cesjonariusz wraz […]

więcej