Polisa

Polisa

5/5 - (Ocen: 1)

Kalkulator OC
Polisa to dokument, który przygotowuje ubezpieczyciel. Stanowi ona porozumienie między osobą fizyczną lub prawną (ubezpieczającym), a ubezpieczycielem dotyczące zakresu ubezpieczenia. Na polisie powinny znaleźć się następujące dane:
– data zawarcia oraz okres ubezpieczenia,
– dane ubezpieczającego (imię i nazwisko, dane teleadresowe, PESEL, jeżeli jest nią firma to dane firmowe, w tym NIP, REGON),
– wysokość składki,
– rodzaj ubezpieczenia.

Polisą może być polisa OC, indywidualna, grupowa czy generalna. Warto dodać, że obecnie nie ma konieczności posiadania fizycznej polisy OC (dokumentu) przy sobie w razie kontroli policji czy innej służby do tego upoważnionej. Wystarczy jej ciągłość i fakt uiszczania składki, aby kontrolujący sprawdził dane w ogólnej bazie.

W przypadku zawierania dowolnej polisy (czy to OC, indywidualnej czy nawet turystycznej), firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do przekazania dokumentu o nazwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), w którym to zawarte są obowiązki i prawa dwóch stron w umowie.

Sprawdź również:

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Audatex

Audatex

Audatex to jeden z serwisów, które pozwalają Towarzystwom Ubezpieczeniowym na dokładną wycenę kosztów naprawy pojazdów mechanicznych objętych polisą. Jest to profesjonalne rozwiązanie, które szybko i z dużą dokładnością ustala finalną kwotę za naprawy serwisowe, a tym samym pozwala […]

więcej
Automatyczne wznowienie

Automatyczne wznowienie

Każda obowiązkowa polisa OC może zostać automatycznie wznowiona, jeżeli tylko ubezpieczony opłacił wszystkie składki w pełnej wysokości, a także nie zakończył umowy w czasie jej trwania. Według prawa, aby uniknąć automatycznego odnowienia polisy, wystarczy zakończyć ją najpóźniej na […]

więcej
BLS – Bezpośrednia likwidacja szkody

BLS – Bezpośrednia likwidacja szkody

Takie rozwiązanie od lat funkcjonuje w wielu krajach europejskich i jest uznawane za prokonsumenckie. Stąd też coraz więcej Towarzystw Ubezpieczeniowych korzysta z tego rozwiązania, oferując swoim klientom płaszcz ochronny. Przez bezpośrednią likwidację szkody rozumiemy wypłatę odszkodowania lub bezgotówkową […]

więcej
Kradzież pojazdu

Kradzież pojazdu

Kradzież jest przestępstwem, które zostało określone w kodeksie karnym. Polega na przywłaszczeniu cudzego mienia. W przypadku kradzieży pojazdu, jest nim bezprawne przejęcie auta bez wyrażenia zgody przez właściciela. Niezależnie od tego, czy pojazd pozostanie w rękach sprawcy czy […]

więcej