Polisa

Polisa

Kalkulator OC
Polisa to dokument, który przygotowuje ubezpieczyciel. Stanowi ona porozumienie między osobą fizyczną lub prawną (ubezpieczającym), a ubezpieczycielem dotyczące zakresu ubezpieczenia. Na polisie powinny znaleźć się następujące dane:
– data zawarcia oraz okres ubezpieczenia,
– dane ubezpieczającego (imię i nazwisko, dane teleadresowe, PESEL, jeżeli jest nią firma to dane firmowe, w tym NIP, REGON),
– wysokość składki,
– rodzaj ubezpieczenia.

Polisą może być polisa OC, indywidualna, grupowa czy generalna. Warto dodać, że obecnie nie ma konieczności posiadania fizycznej polisy OC (dokumentu) przy sobie w razie kontroli policji czy innej służby do tego upoważnionej. Wystarczy jej ciągłość i fakt uiszczania składki, aby kontrolujący sprawdził dane w ogólnej bazie.

W przypadku zawierania dowolnej polisy (czy to OC, indywidualnej czy nawet turystycznej), firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do przekazania dokumentu o nazwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), w którym to zawarte są obowiązki i prawa dwóch stron w umowie.

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad

Dobrowolne ubezpieczenie

Dobrowolne ubezpieczenie

Każda osoba fizyczna lub prawna może (ale nie musi) zakupić dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie, które będzie je chronić w różnych okolicznościach. Do najpopularniejszych z nich należy ubezpieczenie autocasco. Działa ono w momencie wyrządzenia szkody na innym pojeździe w wyniku […]

więcej
Cesja ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia to nic innego jak wpisanie podmiotu zewnętrznego (np. banku lub leasingodawcy) do polisy ubezpieczeniowej, w sytuacji gdy posiadanie ubezpieczenia jest jednym z wymogów przyznania kredyti lub finansowania. Zazwyczaj zapis o konieczności wykupienia polisy zostaje umieszczony w […]

więcej
Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna to inaczej umowa między ubezpieczonym, a ubezpieczycielem na pokrycie szkody przy udziale własnym. Najczęściej jest ona stosowana przy polisach, które są bardzo tanie. W ten sposób Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą konkurować ceną za polisę, a jednocześnie zabezpieczają […]

więcej
Karencja

Karencja

Karencją jest okres obowiązujący przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, w którym ochrona może być ograniczona lub jeszcze nie obowiązuje. Okres karencji najczęściej występuje przy zawieraniu ubezpieczeń na życie lub grupowych i dopiero po okresie kilku, a nawet kilkunastu […]

więcej