Ubezpieczenie szyb w OC

Ubezpieczenie szyb w OC

4.7/5 - (Ocen: 11)

Chociaż właściciel samochodu ma obowiązek zakupu tylko OC, do jego dyspozycji pozostają również dodatkowe ubezpieczenia, takie jak np. ubezpieczenie szyb. Produkt ten pozwala oszczędzić sobie kosztów związanych z naprawą szkód szybowych na własną rękę, jak również konsekwencji karnych wynikających z jeżdżenia z uszkodzoną szybą.

Na czym polega ubezpieczenie szyb samochodowych?

Grupa obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce jest wąska, bo tak naprawdę obejmuje tylko jeden produkt, którym jest OC. Jeśli chodzi o nieobowiązkowe ubezpieczenia dla właścicieli pojazdów mechanicznych, do wyboru jest już znacznie więcej pozycji, w tym 4, które zasługują na uwagę, czyli ubezpieczenie AC, ubezpieczenie assistance, NNW i ubezpieczenie szyb. Chociaż ich posiadanie nie jest wymagane prawnie, okazują się niezwykle przydatne w wielu sytuacjach, z którymi mogą zmierzyć się na co dzień użytkownicy samochodów.

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu szyb

Ubezpieczenie szyb to nieobligatoryjny produkt ubezpieczeniowy, który chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód polegających na uszkodzeniu lub stłuczeniu szyb. Gdy dojdzie do takiego zdarzenia, ubezpieczyciel zorganizuje likwidację szkody we wskazanym warsztacie, najczęściej w ciągu kilku dni. Co więcej, posiadacz samochodu może spotkać się też z dodatkowymi usługami wchodzącymi w skład ochrony ubezpieczeniowej, np. z holowaniem do warsztatu, udostępnieniem samochodu zastępczego na czas naprawy czy przechowaniem pojazdu na strzeżonym parkingu aż do odbioru.

Czy można dokupić ubezpieczenie szyb w trakcie obowiązywania obecnej polisy OC? Okazuje się, że nie. Jako że jest to opcja dodatkowa, nie funkcjonuje jako samodzielny produkt. Ubezpieczenie szyby w aucie można kupić tylko wraz z OC, czyli w tym towarzystwie, z którym została już zawarta umowa dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia.

Różnice między ubezpieczeniem szyb a standardową polisą OC

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych* nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Czy w takiej sytuacji warto decydować się na zakup kolejnego produktu ubezpieczeniowego, skoro i tak trzeba już płacić za jeden?

Na wstępie należy zaznaczyć, że OC i ubezpieczenie szyb to produkty, które wiele różni. Przede wszystkim pierwszy z nich jest obowiązkowy, a drugi nieobowiązkowy, więc jego zakup zależy od chęci właściciela samochodu. Istotniejszy jest jednak zakres ochrony ubezpieczeniowej w obu przypadkach.

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami szkód osobowych i rzeczowych, które dotknęły osób trzecich na skutek kontaktu z ubezpieczonym samochodem. Z polisy może zostać zlikwidowana szkoda dotycząca stłuczenia szyby, ale w innym samochodzie, który ucierpiał w stłuczce z ubezpieczonym pojazdem. Jeśli jednak ten również straci szybę w ramach tego samego zdarzenia, właścicielowi przyjdzie zlikwidować tę szkodę z własnej kieszeni, chyba że wykupi wcześniej ubezpieczenie szyb w aucie.

Pod pojęciem ubezpieczenia szyb kryje się produkt, który obejmuje ochroną ubezpieczony pojazd. Dopłacając za tę dodatkową opcję, właściciel samochodu może zatem zyskać pomoc dla siebie, a nie dla innych osób.

Jakie są przyczyny uszkodzenia szyb samochodowych?

Wydawać by się mogło, że uszkodzenie szyb samochodowych to nieczęsto spotykany scenariusz. Są one produkowane z hartowanego szkła, które wykazuje wyższą odporność na stłuczenie niż chociażby szyba w oknie mieszkania czy inny przedmiot wykonany z tego kruchego materiału. 

Należy jednak pamiętać, że nawet wzmocnione szkło wciąż okazuje się stosunkowo podatne na uszkodzenia mechaniczne. Wystarczy tylko odpowiednia siła lub przedmiot o wyższym stopniu twardości, aby pękło lub rozprysło się na kawałki – na skutek zamierzonego lub niezamierzonego działania.

Kamienie na drodze i opady gradu

Pierwszym skojarzeniem z uszkodzoną szybą jest z pewnością grad. Opad atmosferyczny występujący pod postacią zbitych, twardych brył lodu o różnej średnicy jest dość typowy dla strefy klimatycznej, w której leży Polska. Chociaż ochronę przed nim stanowi nieparkowanie pod chmurką, nie zawsze jest to możliwe. Po pierwsze, nie każdy ma do dyspozycji zadaszony parking w domu i każdym innym miejscu, w którym zostawia samochód na dłużej. Po drugie, grad może złapać kierowcę w trasie, gdy nie ma szans na schronienie się i przeczekanie aż zagrożenie minie.

Równie zgubne dla szyby samochodowej może okazać się jeżdżenie po drogach nieutwardzonych albo znajdujących się w złym stanie technicznym. Drobny kamyk, który zostanie wystrzelony spod kół poprzedzającego samochodu, z łatwością uzyska odpowiednią prędkość, by stanowić zagrożenie dla szyby. Z im większą prędkością poruszają się oba pojazdy, tym wyższe ryzyko pozostawienia na niej wyraźnego śladu.

Nie można też zapomnieć, że stłuczenie szyby to jeden z najszybszych sposobów na dostanie się do wnętrza samochodu. Choć złodzieje aut preferują bardziej zaawansowane metody, które nie niszczą pojazdów, to osoby polujące na rzeczy znajdujące się w środku (np. torebkę, nawigację, wideorejestrator) nie przejmują się takimi problemami. Szybkie uderzenie łomem w szybę, kilka sekund na wyjęcie łupu ze środka i kolejne kilka na sprawne oddalenie się z miejsca zdarzenia – a właściciel samochodu pozostaje z poważnym problemem.

Nie należy też lekceważyć innych zdarzeń losowych. Porywisty wiatr może rzucić na maskę auta gałąź, która uszkodzi szybę. Stawiając pojazd w okolicy, w której bawią się dzieci, trzeba liczyć się z ryzykiem tego, że niezbyt celnie kopnięta piłka trafi prosto w szybę, a młodzi sprawcy błyskawicznie uciekną zanim ktokolwiek zauważy, co się stało.

Dlaczego warto rozważyć ubezpieczenie szyb?

Z powyższych rozważań wynika, że trudno zabezpieczyć się ze stuprocentową skutecznością przed uszkodzeniem szyby w aucie. Choć wiele ryzyk zminimalizuje parkowanie pojazdu w zamkniętym, indywidualnym garażu, to nie zawsze istnieje taka opcja. W zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa za każdym razem, gdy samochód znajduje się poza garażem, pomoże ubezpieczenie szyb w samochodzie.

W podjęciu decyzji o zakupie tego produktu mogą pomóc cenniki lokalnych warsztatów, a w szczególności to, ile kosztuje wymiana przedniej szyby. Ceny takiej usługi zaczynają się już od kilkuset złotych, ale mogą sięgać nawet 3 lub 4 tys. złotych. Wszystko sprowadza się do dostępności części wymiennych oraz tego, jak skomplikowany jest demontaż i montaż tego elementu w danym modelu. Z zasady im nowszy i wyposażony w większą liczbę nowoczesnych czujników jest samochód, tym droższa okazuje się ta usługa warsztatowa.

Choć koszt wymiany szyby czołowej na pewno będzie największy, to za wymianę szyb bocznych i tylnej również przyjdzie zapłacić stosunkowo wysoką kwotę. Zazwyczaj wiąże się to z wydatkiem na poziomie kilkuset złotych za jedną.

W niektórych przypadkach możliwe jest uniknięcie wymiany szyby poprzez regenerację ubytku. Gdy w grę wchodzi regeneracja szyb samochodowych, ceny wahają się od 200 do ok. 400 zł za odprysk, w zależności od jego umiejscowienia i wielkości.

Ryzyko jazdy z pękniętą szybą

Choć nie dla wszystkich jest to takie oczywiste, ubytek w szybie nie stanowi tylko defektu natury wizualnej. Jeśli uszkodzenie znajduje się bezpośrednio w polu widzenia kierowcy, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, na co wskazuje art. 66 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nim auto powinno być zbudowane tak, aby nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu i zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy.**

Co może grozić kierowcy, który zostanie przyłapany przez policję na jeździe z szybą pękniętą w takim stopniu, że utrudnia prowadzenie pojazdu? Kwestię tę precyzuje art. 97 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, który brzmi następująco:

Art. 97. 

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.***

Maksymalna wysokość mandatu za pękniętą szybę wynosi zatem aż 3 000 złotych. W związku z tym do tematu należy podejść poważnie.

Co zrobić, gdy podczas jazdy dojdzie do uszkodzenia szyby przez kamień? Zatrzymać się, ocenić rozmiar uszkodzeń, a jeśli nie ma możliwości bezpiecznego prowadzenia samochodu – wezwać lawetę, która odholuje go do wskazanego warsztatu. Koszt zamówienia takiej usługi może okazać się bowiem niższy niż mandat.

Ochrona oferowana przez ubezpieczenie szyb

Nieobligatoryjny charakter ubezpieczenia szyb przesądza o tym, że każde towarzystwo tworzy ofertę w zgodzie z własną polityką wewnętrzną. Ochroną ubezpieczeniową są zatem objęte tylko 3 elementy pojazdu:

 • szyba przednia,
 • szyby boczne,
 • szyby tylne.

Ubezpieczenie szyb a opcje naprawy i wymiany

W jaki sposób zostanie zlikwidowana szkoda z ubezpieczenia szyb w aucie? Kwestię tę precyzują OWU, gdyż każdy ubezpieczyciel podchodzi do nich inaczej. Najczęściej uszkodzona szyba jest naprawiana, o ile jest to możliwe pod kątem technicznym i bezpieczeństwa. Jeśli regeneracja ubytku nie wchodzi w grę, przeprowadzana jest wymiana całej szyby.

Czy wymiana szyby z ubezpieczenia może zostać przeprowadzona kosztorysowo? Zwykle towarzystwa udostępniają tylko warsztatowy wariant likwidacji szkody z tej polisy. Dodatkowo, najczęściej konieczne jest skorzystanie z oferty warsztatu partnerskiego, który ma nawiązaną współpracę z towarzystwem.

Co nie jest objęte ubezpieczeniem szyb w OC? Wyłączenia i ograniczenia

Szyby przednia, boczne i tylna to nie wszystkie szklane elementy wyposażenia samochodu – ale najczęściej wszystkie, które są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia szyb. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej są wyłączone natomiast wszystkie lusterka, reflektory, a także okno dachowe, czyli szyberdach.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela mogą też dotyczyć takich szkód, do których doszło:

 • podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych na własną rękę,
 • w wyniku działań wojennych i zamieszek,
 • na skutek rażącego niedbalstwa, 
 • przez normalne zużycie z biegiem czasu,
 • w następstwie umyślnego działania.

Co wpływa na decyzję o naprawie lub wymianie szyby?

Nie da się ukryć, że struktura uszkodzonej szyby pozostaje naruszona nawet wtedy, gdy ubytek jest już naprawiony i na pierwszy rzut oka nie widać, w którym miejscu się znajdował. Każdy kolejny kamyk wpadający w szybę będzie ją osłabiać coraz bardziej, czego efektem będą kolejne uszkodzenia, a w długiej perspektywie nawet stłuczenie.

Czy w związku z tym posiadacz samochodu może od razu wybrać wymianę szyby zamiast jej naprawy? Niestety, zwykle nie ma takiej możliwości. To warsztat, z którymi współpracuje towarzystwo, decyduje o tym, w jaki sposób zostanie zlikwidowana szkoda.

Na jakiej podstawie jest podejmowana decyzja? Do naprawy kwalifikują się takie odpryski, które:

 • cechują się niewielkimi wymiarami (do ok. 2 cm średnicy),
 • nie znajdują się bezpośrednio na wprost głowy kierowcy, gdy siedzi za kierownicą i patrzy przez przednią szybę,
 • są oddalone od krawędzi szyby o co najmniej 10 cm,
 • są świeże i niezabrudzone.

Jeśli te warunki nie są spełnione, szyba jest zazwyczaj wymieniana na nową.

Procedura zgłaszania szkody w wyniku uszkodzenia szyby

Szczegóły dotyczące zgłaszania szkód z ubezpieczenia szyb są zawsze zapisane w polisie. Warto zapoznać się z nimi zawczasu, by później zareagować odpowiednio sprawnie.

Szkoda powinna zostać zgłoszona jak najszybciej. Towarzystwa określają przedział czasowy, w którym powinno wpłynąć powiadomienie o jej wystąpieniu – zwykle od 24 godzin do kilku dni. Zdarzenie można zaraportować telefonicznie lub za pomocą internetowego formularza na stronie ubezpieczyciela.

Po przyjęciu zgłoszenia nastąpi kontakt ze strony ubezpieczyciela, podczas którego zostaną ustalone wszystkie szczegóły. Jeśli to właściciel zostanie zobowiązany do odstawienia samochodu do warsztatu, otrzyma adres i czas, w którym powinien pojawić się na miejscu. Jeśli ubezpieczyciel załatwia lawetę, właścicielowi pozostaje tylko na nią zaczekać i przekazać auto.

Szkody szybowe są likwidowane stosunkowo szybko. Cały proces – od zgłoszenia zdarzenia do odebrania z warsztatu naprawionego auta – zazwyczaj nie trwa dłużej niż kilka dni.

Wpływ ubezpieczenia szyb na zniżki w AC

Polscy kierowcy doceniają dodatkowe poczucie bezpieczeństwa, jakie niesie za sobą posiadanie AC. W 2022 roku na to dodatkowe ubezpieczenie komunikacyjne zdecydowało się 31% wszystkich posiadaczy samochodów.**** Czy autocasco obejmuje szyby? Tak, szkodę szybową można zlikwidować z tej polisy. Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach, które się z tym wiążą. 

Autocasco to ubezpieczenie komunikacyjne, które mogą kupić tylko właściciele pojazdów spełniających określone kryterium wiekowe. Towarzystwa ustawiają limity na różnych poziomach, jednak zakup AC dla kilkunastoletniego samochodu stanowi już wyzwanie. W przypadku ubezpieczenia szyb można zauważyć bardziej liberalne podejście do tej kwestii, więc właściciele starszych pojazdów mają szansę na znalezienie korzystnej oferty.

W kontekście autocasco należy też pamiętać o kwestii utraty zniżek. Duża część towarzystw wciąż stosuje tradycyjny system bonus-malus, zgodnie z którym każda zgłoszona szkoda oznacza utratę części zniżek, a tym samym podwyższenie składki AC w kolejnym roku. 

Likwidacja szkody z ubezpieczenia szyb może mieć wpływ na cenę autocasco w kolejnym roku, ale nie jest to z góry przesądzone. Wszystko sprowadza się do tego, jakie podejście przyjmuje konkretne towarzystwo. Do wyboru są 3 opcje:

 • zgłaszanie szkody szybowej do UFG bez informowania o tym, z jakiej polisy została zlikwidowana – to oznacza stuprocentową pewność, że zniżki AC przepadną,
 • zgłaszanie szkody do UFG z adnotacją, że została zlikwidowana z dodatkowej polisy – w takiej sytuacji właściciel pojazdu zachowuje zniżki u swojego aktualnego ubezpieczyciela. Straci je jednak, jeśli zdecyduje się na jego zmianę,
 • niezgłaszanie szkody do UFG – z punktu widzenia posiadacza samochodu najkorzystniejsza opcja, jednak w praktyce niemal niespotykana.

Czynniki wpływające na składkę ubezpieczenia szyb

Podobnie jak przy każdym innym ubezpieczeniu, tak i w przypadku ubezpieczenia szyb składka jest wyliczana przez zaawansowany algorytm, który przetwarza szereg czynników dotyczących samochodu i jego właściciela. Szczególne znaczenie ma tu 5 aspektów:

 • marka i model pojazdu – dla samochodów z segmentu premium szyby wymienne są droższe, jak i sama wymiana,
 • miejsce parkowania nocą – samochody parkowane pod chmurką są bardziej narażone na uszkodzenie szyby niż te, które są garażowane,
 • historia szkodliwości kierowcy – jeśli właściciel auta ma na swoim koncie jakieś szkody, może spotkać się z wyższą składką,
 • zakres terytorialny – większość ubezpieczeń szyb działa tylko na terenie Polski z opcją wykupienia dodatkowej klauzuli rozszerzającej zakres terytorialny na całą Europę,
 • franszyza redukcyjna – udział własny w szkodzie. Im wyższy, tym niższa okaże się składka.

Ubezpieczenie szyb dla pojazdów nietypowych

Warto zwrócić uwagę na to, że zakres ochrony w ramach ubezpieczenia szyb obejmuje zazwyczaj tylko pojazdy na użytek prywatny i firmowy. Są z niego wyłączone samochody użytkowane w sposób specjalny, np. do odpłatnego przewozu osób i rzeczy, do wyścigów czy też testów. Wynika to z tego, że intensywna eksploatacja w niesprzyjających warunkach sprzyja powstawaniu szkód szybowych. 

Czy auta użytkowane w ten sposób mogą zostać objęte ubezpieczeniem szyb? Niektóre towarzystwa udostępniają taką opcję, jednak wymagają wykupienia dodatkowej klauzuli. Należy zatem przygotować się na dodatkowy wydatek.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie szyb w OC

Czym dokładnie jest ubezpieczenie szyb samochodowych?

To nieobowiązkowy produkt ubezpieczeniowy, który zapewnia ochronę przed skutkami uszkodzenia lub zniszczenia szyb samochodowych.

Czy ubezpieczenie szyb jest zawarte w standardowej polisie OC?

Nie. Stanowi dodatkowy produkt, który właściciel pojazdu może dokupić do OC, jeśli wyrazi taką chęć.

Dlaczego warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia szyb?

Ubezpieczenie szyb pozwala szybko i bezkosztowo uporać się ze szkodami szybowymi, z szansą na zachowanie zniżek AC u aktualnego ubezpieczyciela.

Jakie elementy nie są objęte ubezpieczeniem szyb?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szyby czołową, boczne i tylną. Są z niej wyłączone szyberdach oraz wszystkie inne elementy szklane (np. lusterka czy reflektory).

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie szyb?

Istotna jest suma ubezpieczenia, która powinna odpowiadać kosztom wymiany szyb w danym modelu. Warto też upewnić się, jaki wkład własny zakłada ubezpieczyciel i jaki jest zakres terytorialny polisy.

Czy posiadanie ubezpieczenia szyb wpływa na zniżki w AC?

To zależy od polityki wewnętrznej danego towarzystwa. W najgorszym razie właściciel pojazdu i tak straci zniżki, a w najlepszym zachowa je u obecnego ubezpieczyciela.

Sara Pietras

Sara Pietras

Copywriterka z ponad 10-letnim doświadczeniem, głównie w pisaniu w przystępny sposób o ubezpieczeniach komunikacyjnych i turystycznych. Prywatnie miłośniczka japońskich samochodów i podróżowania po Europie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Ceny winiet w 2020 roku – sprawdź, zanim wyruszysz w podróż!

Ceny winiet w 2020 roku – sprawdź, zanim wyruszysz w podróż!

Winieta stanowi dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej, drogowej, ubezpieczeniowej, autostradowej lub tym podobnej. Jest niezbędna, jeśli chce się jeździć po ulicach obcego kraju. Planujesz wyjazd za granicę? Przedstawiamy ceny winiet w 2020 roku! Kierowca wyjeżdżający z Polski musi często […]

więcej
Ubezpieczenie opon – wszystko, co musisz o nim wiedzieć!

Ubezpieczenie opon – wszystko, co musisz o nim wiedzieć!

Koła są jednymi z najbardziej eksploatowanych elementów pojazdu. Z tego względu są szczególnie narażone na usterki. Ogumienie jest kosztowne, a w każdej chwili może się przebić, odkształcić czy przeciąć. Z tego powodu jednym z najczęściej dokupowanych pakietów jest […]

więcej
Jakie dokumenty musi mieć kierowca przy sobie w 2024 roku?

Jakie dokumenty musi mieć kierowca przy sobie w 2024 roku?

Polscy kierowcy muszą zgodnie z przepisami posiadać prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, a także ubezpieczenie OC. Czy jednak są zobowiązani do zabierania ich za każdym razem, gdy wsiadają do samochodu? Wyjaśniamy, jakie dokumenty musi mieć kierowca przy sobie […]

więcej
Kolor lakieru a numer VIN – jak uzyskać informację o fabrycznej powłoce?

Kolor lakieru a numer VIN – jak uzyskać informację o fabrycznej powłoce?

Zauważyłeś odpryski na karoserii, ale nie masz pojęcia, jaki dokładnie odcień ma Twoje auto? A może chcesz kupić używany samochód i masz podejrzenia, że było malowane? Podczas przeglądu można uzyskać także informacje o fabrycznej, oryginalnej powłoce. Wyjaśniamy, jak […]

więcej