BLS – Bezpośrednia likwidacja szkody

BLS – Bezpośrednia likwidacja szkody

5/5 - (Ocen: 1)

Kalkulator OC
Takie rozwiązanie od lat funkcjonuje w wielu krajach europejskich i jest uznawane za prokonsumenckie. Stąd też coraz więcej Towarzystw Ubezpieczeniowych korzysta z tego rozwiązania, oferując swoim klientom płaszcz ochronny.

Przez bezpośrednią likwidację szkody rozumiemy wypłatę odszkodowania lub bezgotówkową naprawę zniszczeń, które powstały w wyniku wypadku drogowego lub kolizji przez macierzystego ubezpieczyciela, u którego mamy wykupioną polisę. Omija się więc długą drogę w uzyskaniu świadczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Korzystanie z takiej opcji nie ma wpływu na wzrost składek za polisę.

Bezpośrednia likwidacja szkód działa szybko i bardzo sprawnie. Zamiast zgłaszać sprawę u ubezpieczyciela sprawcy wypadku, można skierować ją do swojego. Ten zajmie się wyceną, a następnie likwidacją powstałych zniszczeń, a sam rozlicza się już bez udziału klienta z drugą ubezpieczalnią. Warto z tego korzystać, jeżeli ma się zaufanie do swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego i oferuje on lepszą jakość usług.

Sprawdź również:

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
OC – odpowiedzialność cywilna

OC – odpowiedzialność cywilna

Poprzez ubezpieczenie OC rozumiemy każde ubezpieczenie, które chroni od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za wszelkie wyrządzone szkody osobom trzecim, a także obcemu mieniu. Mówiąc krócej – Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej, której wyrządziłeś szkodę. Warto też dodać, że […]

więcej
Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Ubezpieczeniem jest świadczenie, do wypłaty którego zobowiązuje się ubezpieczyciel (Towarzystwo Ubezpieczeniowe) w momencie podpisania polisy z ubezpieczonym. Wypłata tego świadczenia następuje na podstawie zdarzeń i wydarzeń, które zostały określone w umowie oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Umowa między stronami […]

więcej
Klauzula ubezpieczeniowa

Klauzula ubezpieczeniowa

Ubezpieczyciele zabezpieczają swoje interesy przy zawieraniu polis, wprowadzając pewne ograniczenia. Są to tak zwane klauzule ubezpieczeniowe. Stanowią one wyjątki, zastrzeżenia w zakresie oferowanej ochrony ubezpieczeniowej. Klauzule ubezpieczeniowe mogą także nakładać pewne obowiązki lub tworzyć bezpośrednie zakazy, których ubezpieczony […]

więcej
Bonus Malus (BM)

Bonus Malus (BM)

Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób naliczane są zniżki i zwyżki za ubezpieczenie komunikacyjne, właśnie odkryjesz tę tajemnicę. System, który to klasyfikuje nosi nazwę bonus malus, czyli nagrody i kary, jakie nakładają firmy ubezpieczeniowe na swoich klientów. […]

więcej