Wypowiedzenie umowy AC

Wypowiedzenie umowy AC

4.9/5 - (Ocen: 13)

Polisa AC w odróżnieniu od OC nie jest obowiązkowa, a wypowiedzenie AC jest opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zatem istotne jest, aby dokładnie zapoznać się z takimi informacjami już na etapie wyboru konkretnego produktu. Warunki ubezpieczenia, które zapisane są w umowie, bezpośrednio wpływają na zakres odpowiedzialności towarzystwa, a także na obowiązki ubezpieczonego. Dowiedz się, co powinieneś wiedzieć na ten temat!

Na czym polega umowa ubezpieczenia AC?

AC (autocasco) należy do grupy dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. To oznacza, że decyzję o wykupieniu polisy podejmujesz samodzielnie, w przeciwieństwie do umowy OC – każdy zarejestrowany w Polsce pojazd musi mieć obowiązkowo ważną polisę odpowiedzialności cywilnej. W ofercie wielu ubezpieczycieli pakiet OC + AC proponowany jest w niższych, bardziej konkurencyjnych cenach, dlatego jeżeli zdecydujesz się na autocasco, sprawdź, co może zaoferować Ci towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupiłeś OC.

Właściwości i cechy umowy autocasco

Dzięki AC Twoje auto oraz jego wyposażenie przed kradzieżą lub uszkodzeniem. Jeżeli dojdzie do zdarzenia, które obejmuje polisa AC, ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie w gotówce lub zapewni bezgotówkową naprawdę pojazdu w warsztatach ASO bądź warsztatach partnerskich. Umowa AC zazwyczaj zawierana jest na 12 miesięcy, ale na rynku dostępne jest również AC krótkoterminowe. Opcjonalnie, możesz zdecydować się na AC mini, które obejmuje węższy zakres zdarzeń, np. kradzież pojazdu.

Zakres ochrony ubezpieczenia AC

Zakres ochrony ubezpieczenia AC to kwestia indywidualna, uzależniona od wybranej przez Ciebie polisy. W praktyce autocasco może obejmować szkody, które powstały w wyniku wypadku komunikacyjnego, uszkodzenia pojazdu przez zwierzęta lub osoby trzecie, pożaru bądź zjawisk pogodowych, takich jak gradobicie czy powódź. AC, jak wspomnieliśmy wyżej, zwykle chroni również przed skutkami kradzieży. Nie musisz wykupować ubezpieczenia od każdego ryzyka – zakres polisy bezpośrednio wpływa na cenę składki. Możesz wybrać zakres, który zabezpieczy Cię przed skutkami najczęstszych zdarzeń – ofertę AC dostosuj do swoich potrzeb. Pamiętaj o tym, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli do zdarzenia dojdzie w wyniku Twojego rażącego zaniedbania, lekkomyślności, niewłaściwej eksploatacji pojazdu czy umyślnego działania. Szczegóły wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w OWU.

Różnice między umową OC a umową AC

Główną różnicą między umową OC i AC jest kwestia dobrowolności. OC musi posiadać każdy samochód, który jest zarejestrowany w Polsce i porusza się po polskich drogach. Kwestia wykupienia polisy AC, jak już wiesz, to dobrowolna decyzja. Zwróć również uwagę na to, że OC zapewnia wsparcie finansowe osobom poszkodowanym przez kierowcę auta, ale jeżeli to Ty jesteś sprawcą kolizji, za naprawienie szkód będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. AC natomiast może zapewnić Ci wsparcie finansowe nawet, jeżeli wina leży po Twojej stronie. Umowę OC i AC różni również zakres ochrony. W przypadku OC jest on regulowany ustawowo, dlatego każdy ubezpieczyciel zaproponuje Ci takie same warunki. Jeśli kupujesz AC zakres może być różny, w zależności od tego, na jaką ofertę się zdecydowałeś.

Warunki wypowiedzenia umowy autocasco

Rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie AC jest popularnym rozwiązaniem wśród kierowców. Gdy regularnie korzysta się z samochodu, a także podróżuje na dłuższych trasach, wówczas możliwość skorzystania z szerszego zakresu ochrony ma spore znaczenie. Pozwala to znacznie zwiększyć bezpieczeństwo finansowe, a także komfort podróżowania. Jednak decydując się na taką polisę, warto wiedzieć między innymi, czy można wypowiedzieć AC w trakcie trwania. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której będzie się opłacało składkę za produkt, który nie jest już potrzebny. Należy brać pod uwagę, że AC nie przedłuża się automatycznie jak ubezpieczenie OC. Zatem gdy termin zapisany w umowie upłynie, wówczas polisa nie zostanie odnowiona przez towarzystwo. Ma to również znaczenie w sytuacji, gdy planuje się dalej korzystać z AC na konkretnych warunkach w wybranym towarzystwie. Wówczas przed zakończeniem terminu umowy, trzeba zdecydować się na przedłużenie polisy.

Kiedy można wypowiedzieć umowę AC?

Nie zawsze trzeba się przejmować tym, czy trzeba złożyć wypowiedzenie umowy AC. Jej wygaśnięcie sprawi, że ubezpieczenie przestaje działać.

Do samoistnego zakończenia umowy AC może dojść w sytuacji, gdy:

  • wypłacono odszkodowanie w związku z orzeczeniem szkody,
  • samochód został wyrejestrowany,
  • doszło do wyczerpania się sumy ubezpieczenia,
  • po upływie wyznaczonego czasu po wezwaniu do zapłaty,
  • po sprzedaży pojazdu,
  • po trzech miesiącach od ogłoszenia upadłości przez firmę ubezpieczeniową.

W takich sytuacjach nie trzeba zastanawiać się, czy AC trzeba wypowiedzieć. Zdarzyć się może, także że towarzystwo wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym. Dodatkowo przy sprzedaży pojazdu należy pamiętać, że przy sprzedaży pojazdu, gdy doprowadziło to do przedwczesnego zakończenia umowy, wówczas kierowca ma prawo uzyskać zwrot części składki za niewykorzystany okres ochrony.

wypowiedzenie umowy ac

Terminy istotne dla wypowiedzenia umowy AC

Jeśli planuje się wypowiedzenie polisy AC, wówczas trzeba brać pod uwagę, że można to zrobić tylko w określonych sytuacjach. Umowa może być rozwiązana, gdy została zawarta na okres, który nie przekracza 6 miesięcy. Równocześnie trzeba spełnić warunek, że od złożenia podpisu nie minęło 30 dni. Natomiast w przypadku przedsiębiorców ten okres jest krótszy i wynosi 7 dni. Nie można zapominać, że odstąpienie od umowy wymaga opłacenia części składki za okres, w którym pojazd podlegał ochronie. Chcąc skorzystać z opcji wypowiedzenia umowy, trzeba przygotować wniosek. Wykorzystać można wzór na wypowiedzenie AC. Większość towarzystw udostępnia odpowiednie formularze na swoich stronach internetowych. Warto brać pod uwagę, że gdy minie okres 30 dni na odstąpienie od umowy, wówczas nie będzie można jej rozwiązać przez okres 12 miesięcy. Zatem to czy ubezpieczenie AC trzeba wypowiedzieć, zależy od tego, jaka jest sytuacja konkretnego kierowcy. Natomiast, nawet gdy polisa obowiązywać będzie przez rok, to nie przedłuży się automatycznie. Podobnie jak ubezpieczenie NNW samochodu, tak samo AC nie jest obowiązkowe. Zatem nie przedłuży się automatycznie.  

wypowiedzenie umowy ac

Czy można wypowiedzieć umowę AC w trakcie jej trwania?

Jeżeli chcesz wypowiedzieć umowę AC, ale nie dotrzymasz wyżej wymienionych warunków, niestety, prawdopodobnie ze zmianą ubezpieczyciela będziesz musiał poczekać aż do momentu jej zakończenia. Jak już wiesz, po wygaśnięciu Twojej umowy, autocasco nie odnowi się automatycznie, co otwiera Ci drogę do skorzystania z innej oferty, jeżeli uznasz ją za bardziej konkurencyjną.

Jak poprawnie napisać wypowiedzenie umowy AC?

O ile to, kiedy można wypowiedzieć ubezpieczenie AC, nie różni się w różnych towarzystwach reasekuracji, o tyle na to, jak można to zrealizować, wpływają warunki ogólne ubezpieczenia. Zatem występować będą różnice pomiędzy poszczególnymi firmami. Dobrym rozwiązaniem jest z tego powodu już na etapie zawierania umowy zapoznać się szczegółowo z zapisami OWU. Nawet gdy porównywarka OC AC wskazuje, że oferta danej firmy jest korzystna, to ważne jest sprawdzenie przed podpisaniem umowy przynajmniej kluczowych zapisów w umowie. Dotyczy to między innymi tego, jak można rozwiązać umowę. W większości firm ubezpieczeniowych skorzystać można w tym celu z infolinii, czy internetowego konta klienta.

Wzór wypowiedzenia umowy AC

Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną i musi być podpisane przez wszystkich właścicieli auta. Samodzielne przygotowanie dokumentów to zazwyczaj niepotrzebny stres. Najbezpieczniej będzie, jeżeli wzór wypowiedzenia umowy AC pobierzesz ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiłeś polisę. Dzięki temu zyskasz pewność, że dokument jest zgodny z aktualnymi wymaganiami.

Czego nie wolno pominąć w wypowiedzeniu umowy AC?

Wypowiedzenie umowy AC zazwyczaj musi zawierać informacje na temat właścicieli pojazdu (imię, nazwisko, adres), numeru polisy, marki i numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru VIN. Jeszcze raz przypominamy, że proces wypowiedzenia umowy AC może wyglądać różnie u różnych ubezpieczycieli, dlatego zawsze powinieneś upewnić się, jakie są warunki towarzystwa, z którego usług korzystasz.

Przykładowe sytuacje, kiedy konieczne jest wypowiedzenie umowy autocasco

Wypowiedzenie umowy autocasco najczęściej jest spowodowane znalezieniem lepszej oferty ubezpieczeniowej, zwłaszcza pod względem finansowym. Na taki krok mogą zdecydować się również osoby, które polisę AC wykupiły pod wpływem chwili, nie zapoznając się dokładnie z jej warunkami i po czasie doszły do wniosku, że wybrana oferta nie spełnia ich oczekiwań, np. w odniesieniu do zakresu ochrony.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy AC u ubezpieczyciela?

To, jak powinieneś wypowiedzieć umowę AC u ubezpieczyciela zależy od tego, w którym towarzystwie wykupiłeś swoją polisę, dlatego szczegóły sprawdzaj w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jak pisaliśmy wcześniej, z warunkami OWU powinieneś zapoznać się jeszcze przed podpisaniem umowy, dzięki temu w razie potrzeby będziesz wiedział, jak postępować. Zwróć uwagę na to, czy ubezpieczyciel proponuje kilka wygodnych form dostarczenia wymaganych dokumentów.

Forma dostarczenia dokumentu wypowiedzenia

Zazwyczaj ubezpieczyciele proponują różne możliwości przesłania wypowiedzenia AC: załączenie skanu dokumentu w ramach konta ubezpieczeniowego, wysyłkę tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną, skorzystanie z internetowego formularza lub dostarczenie wypowiedzenia do agenta ubezpieczeniowego czy oddziału towarzystwa. Musisz jednak pamiętać, że dostępne formy przekazania dokumentów mogą się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego potrzebnych informacji szukaj w podpisanej umowie lub bezpośrednio u ubezpieczyciela.

Jakie dokumenty dołączyć do wypowiedzenia?

O wymagane dokumenty, które musisz dołączyć do wypowiedzenia pytaj w towarzystwie ubezpieczeniowym, w której wykupiłeś polisę AC. Możliwe, że Twój ubezpieczyciel nie będzie wymagał dodatkowych dokumentów, poza podpisanym przez właścicieli pojazdu wypowiedzeniem, ale kwestia indywidualna, która wymaga potwierdzenia w wybranym towarzystwie.

Co zrobić po wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia AC?

Jeżeli chcesz zapewnić sobie ciągłość ubezpieczenia autocasco, o znalezieniu nowej polisy powinieneś pomyśleć jeszcze przed wypowiedzeniem obecnej umowy. Po jej rozwiązaniu natomiast możesz wymagać od ubezpieczyciela zwrócenia Ci tej części składki, która nie została wykorzystana. Szczególnie przy sprzedaży samochodu, co rozwiązuje umowę AC, można starać się o zwrot składki po wypowiedzeniu AC. Będzie to zwrot częściowy. Gdy chce się uzyskać środki finansowe, wówczas niezbędne jest dostarczenie do firmy ubezpieczeniowej umowy kupna-sprzedaży, a także informacji o numerze rachunku, na który będą mogły być wpłacone pieniądze. Częściowy zwrot można uzyskać, także przy innych sytuacjach, które doprowadziły do rozwiązania umowy.  

Czy można odzyskać składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia AC?

Jak wyżej wspomnieliśmy, odzyskanie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia AC jest jak najbardziej możliwe, w dalszej części artykułu podpowiemy Ci, jak postarać się o zwrot środków. Najczęściej właściciel auta, który stara się o zwrot, musi wypełnić dedykowany formularz i podać wymagane informacje. Często dopuszczalne jest również złożenie dokumentu w oddziale firmy lub wysyłka drogą mailową.

Jak wygląda proces po złożeniu wypowiedzenia umowy autocasco?

Najczęściej starania o zwrot niewykorzystanej składki wymagają złożenia odpowiedniego wniosku, który jest następnie rozpatrywany przez ubezpieczyciela. Wypełniając podobny wniosek zazwyczaj musisz podać numer i serię polisy, numer rejestracyjny i markę pojazdu oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przelane pieniądze. Pamiętaj, że ubezpieczyciel może dodatkowo wymagać od Ciebie innych dokumentów. To, jak dokładnie wygląda proces starania się o niewykorzystane środki, zależy od polityki towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kiedy wchodzi w życie wypowiedzenie umowy AC?

Wiedza o tym, kiedy wypowiedzenie umowy AC wchodzi w życie jest Ci potrzebna, żeby zapewnić sobie ciągłość ochrony autocasco, jeżeli dalej zamierzasz korzystać z tej formy ubezpieczeń komunikacyjnych. O szczegóły pytaj ubezpieczyciela.

Często zadawane pytania dotyczące wypowiedzenia umowy autocasco

Na koniec zebraliśmy dla Ciebie najczęściej zadawane pytania o wypowiedzenie umowy AC. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat! Mamy nadzieję, że nasze wskazówki okażą się dla Ciebie pomocne.

Czy mogę wypowiedzieć umowę AC, jeśli znalazłem lepszą ofertę?

Umowę AC możesz wypowiedzieć, jeżeli została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Masz na to jednak określony czas od daty podpisania – 30 dni dla osób fizycznych oraz 7 dni dla przedsiębiorców.

Czy można zrezygnować z AC po sprzedaży pojazdu?

Umowa AC nie przechodzi automatycznie na nabywcę auta – w momencie, w którym pojazd jest sprzedawany, umowa autocasco zostaje rozwiązana. Jeżeli sprzedałeś auto, pamiętaj, że możesz otrzymać zwrot środków za niewykorzystany okres.

Czy mogę kontynuować umowę AC poprzedniego właściciela samochodu?

Niektóre firmy ubezpieczeniowe pozwalają przenieść AC na nowego właściciela pojazdu – szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w umowie. W niektórych przypadkach będzie wymagana zgoda ubezpieczyciela. Bądź jednak przygotowany na to, że w takim przypadku firma może dokonać rekalkulacji składki, bazując na danych kupującego auto.

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Rzecznik Ubezpieczonych – czym się zajmuje i kiedy możesz liczyć na jego pomoc?

Rzecznik Ubezpieczonych – czym się zajmuje i kiedy możesz liczyć na jego pomoc?

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania? A może czujesz, że wypłacono Ci stanowczo za mało pieniędzy? Jeśli w jakikolwiek sposób zostały naruszone Twoje prawa, możesz zwrócić się po bezpłatną pomoc. Wyjaśniamy kim jest Rzecznik Ubezpieczonych oraz kiedy i […]

więcej
AC używanego samochodu – jak znaleźć najlepszą ofertę?

AC używanego samochodu – jak znaleźć najlepszą ofertę?

AutoCasco jest jedną z najpopularniejszych dodatkowych polis komunikacyjnych. Wysokość jej składki bywa wysoka, zwłaszcza w przypadku pojazdów z rynku wtórnego, więc wielu kierowców zastanawia się, czy na pewno opłaca się ją kupować. Podpowiadamy, dlaczego mimo wszystko warto się […]

więcej
AC tylko od kradzieży – czy to możliwe?

AC tylko od kradzieży – czy to możliwe?

Gdy tradycyjne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zawiodą, warto mieć w zanadrzu AC od kradzieży, które zapewni Ci wypłatę stosownego odszkodowania. Czy można jednak wybrać ochronę tylko na wypadek kradzieży, bez pozostałych opcji dostępnych w pakiecie assistance? Oczywiście – podpowiadamy jak […]

więcej
AC od pożaru samochodu – sprawdź, dlaczego warto je kupić!

AC od pożaru samochodu – sprawdź, dlaczego warto je kupić!

Ogień jest nieprzewidywalnym żywiołem. W każdej chwili pojazd może z różnych przyczyn zostać przez niego uszkodzony lub wręcz doszczętnie zniszczony. Wtedy auto zwykle nadaje się jedynie do kasacji, a kierowca bezpowrotnie traci cenny środek lokomocji. Przed taką ewentualnością […]

więcej