Wypowiedzenie OC w PZU

Wypowiedzenie OC w PZU

Jeżeli chcesz wypowiedzieć umowę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym PZU możesz zrobić to w następujący sposób:

  • Złożyć pisemne oświadczenie i przesłać je w formie e-mail na adres: [email protected]

Ważne: Jeżeli informacje o odstąpieniu przekazujesz do PZU w treści e-maila, pamiętaj aby wysłać go z adresu email wskazanego do kontaktu przy zawieraniu umowy.

Co warto uwzględnić w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy:

  • Właściwą Spółkę PZU SA/ PZU Życie SA
  • Dane ubezpieczającego – imię i nazwisko oraz adres
  • Numer polisy ubezpieczeniowej
  • Numer rachunku bankowego, na który zwrócimy składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia – jeśli tę składkę otrzymaliśmy
  • Czytelny podpis ubezpieczającego

Wypowiedzenie możesz również przesłać pocztą na adres:

PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa,

lub osobiście w jednym z oddziałów.

Pamiętaj, aby wypowiedzenie złożyć najpóźniej dzień przed datą końca ubezpieczenia.

Wzór oświadczenia możesz pobrać na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Kontakt z PZU

 Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU
ul. Postępu 18a
02-676 Warszawa

tel. 22 566 55 55 lub 801 102 102

Porównywarka OC i innych ubezpieczeń - chcesz wiedzieć więcej?
Przeczytaj nasze poradniki!

Ubezpieczenie OC w szpitalu – przepisy, warunki, koszty i porady dla pacjentów

Ubezpieczenie OC w szpitalu – przepisy, warunki, koszty i porady dla pacjentów

Szpital jest podstawowym ogniwem procesu leczniczego. Placówka taka  zapewnia pacjentowi m.in. świadczenia zdrowotne, środki farmaceutyczne, materiały medyczne, pomieszczenia oraz wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC. Polisa taka pokrywa […]

więcej
OC krótkoterminowe: Opcje i korzyści ubezpieczenia na krótki okres

OC krótkoterminowe: Opcje i korzyści ubezpieczenia na krótki okres

Ubezpieczenie OC samochodu obowiązuje na ogół przez okres 12 miesięcy. Istnieją jednak wyjątki, umożliwiające wykupienie takiej polisy na krótszy okres, np. na 30 dni. Z takiej wersji OC mogą skorzystać właściciele samochodów historycznych lub pojazdów zarejestrowanych czasowo. Sprawdźmy, […]

więcej
Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla budynków i rolników – ochrona i porady dla ubezpieczenia budynków i rolników

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla budynków i rolników – ochrona i porady dla ubezpieczenia budynków i rolników

Obowiązkowe ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) muszą posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadające użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające podatek rolny. Sprawdźmy, co obejmuje taka polisa i ile kosztuje.  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika z tytułu […]

więcej

Wszystkie artykuły