Rzecznik Ubezpieczonych – czym się zajmuje i kiedy możesz liczyć na jego pomoc?

Rzecznik Ubezpieczonych – czym się zajmuje i kiedy możesz liczyć na jego pomoc?

5/5 - (Ocen: 2)

Kalkulator OC
Ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania? A może czujesz, że wypłacono Ci stanowczo za mało pieniędzy? Jeśli w jakikolwiek sposób zostały naruszone Twoje prawa, możesz zwrócić się po bezpłatną pomoc. Wyjaśniamy kim jest Rzecznik Ubezpieczonych oraz kiedy i jak można poprosić go o wsparcie!

Każdy kierowca posiada przynajmniej ubezpieczenie OC, dlatego może mieć z nim jakieś kłopoty. W sytuacji, gdy działania towarzystwa są niesprawiedliwe, najpierw powinno się od nich odwołać. Jeśli pismo zostanie odrzucone lub zignorowane, rozsądnie jest zwrócić się po pomoc do specjalisty. Walka z towarzystwem nawet latami może nie przynosić żadnych skutków. By nie dopuścić do jawnych nadużyć ze strony firm ubezpieczeniowych, powołano specjalny urząd przeznaczony do pomocy takim poszkodowanym. Dowiedz się, czym dokładnie zajmuje się Rzecznik Ubezpieczonych!

 

Czym zajmuje się Rzecznik Ubezpieczonych?

Rzecznik Ubezpieczonych to urząd powołany w połowie lat 90., mający na celu wspieranie klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Od 2003 roku jego oficjalna nazwa to Rzecznik Finansowy. Do instytucji tej można zwrócić się w chwili, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odrzuciło lub nie odpowiedziało w ciągu 30 dni na odwołanie.

Do podstawowych zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy:

  • rozpatrywanie wniosków w sprawach, w których roszczenia klienta nie zostały uwzględnione podczas reklamacji;
  • rozpatrywanie wniosków w sytuacjach, gdy podmiot nie realizuje roszczeń związanych z zaakceptowanym odwołaniem;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z organizacją i funkcjonowaniem podmiotów rynku finansowego;
  • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących danych organizacji i funkcjonowania rynku finansowego;
  • informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o wszelkich odkrytych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu danego podmiotu.

W praktyce Rzecznik Finansowy może pomóc w każdej sytuacji spornej z ubezpieczalnią. Nie tylko udziela rady, ale może poprowadzić całą sprawę. Wiele osób potrzebuje wsparcia np. w momencie, gdy firma proponuje zdecydowanie zbyt niską kwotę odszkodowania lub nie chce pokryć kosztów szkody, pomimo tego, że klient posiada ubezpieczenie AC. Do częstych sytuacji należy także bezskuteczne odwoływanie się w związku z niewypłaceniem ubezpieczenia NNW. Poszkodowanej osobie w takich okolicznościach tym trudniej jest walczyć o swoje prawa. Rzecznik Finansowy zbada sprawę, wyjaśni jakie kroki trzeba podjąć, a także będzie reprezentować pokrzywdzonego w sądzie, jeśli będzie taka potrzeba.

Jak zwrócić się po pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych?

Z Rzecznikiem Ubezpieczonych można skontaktować się, dzwoniąc pod numer: tel. 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, a także wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected] bądź list na adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Jeśli od razu chce się nakreślić sprawę, należy wypełnić specjalny wniosek – jego wzór można znaleźć na stronie: ww.rf.gov.pl.

Jak zwrócić się po pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych?

Oprócz wszystkich danych trzeba zawrzeć w nim szczegółowy opis sprawy, wraz z całym materiałem dowodowym. Wśród załączników powinny znaleźć się: kopie korespondencji z ubezpieczalnią, zdjęcia, zeznania świadków oraz inne ważne dokumenty, w tym umowa przedmiotu sprawy, czyli ubezpieczenia Assistance, OC, AC, NNW czy innej polisy.

Jak znaleźć lepsze towarzystwo ubezpieczeniowe?

Jak znaleźć lepsze towarzystwo ubezpieczeniowe?

Zazwyczaj po przykrych doświadczeniach poszkodowani zrywają umowę i ubezpieczają się gdzie indziej. Po takich problemach tym bardziej chce się wybrać korzystną opcję, proponowaną przez dobrze ocenianą firmę. Dokładny research może zająć przynajmniej kilka dni, ale nie trzeba tego robić samodzielnie. Na naszej stronie znajdziesz prosty formularz, który pomoże Ci odszukać idealne ubezpieczenie komunikacyjne. Wystarczy, że podasz swoje podstawowe dane oraz wybierzesz określone preferencje. Kalkulator OC/AC obliczy wysokość składek, po czym ułoży znalezione opcje w wygodną listę. W ten sposób możesz w pełni świadomie zdecydować się na nowe ubezpieczenie oraz wygodnie znaleźć najtańsze OC!

Walka zwykłego konsumenta z firmą zawsze będzie nierówna. Rzecznik Ubezpieczonych pomoże Ci w każdej sytuacji, w której poczujesz, że towarzystwo ubezpieczeniowe niesprawiedliwie Cię potraktowało. Jeśli Twoje odwołania nie przynoszą skutku, poproś o radę lub wyślij wniosek! 

Mikołaj Dedrys

Mikołaj Dedrys

Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych rozpoczął zaraz po odebraniu dyplomu. W wolnym czasie pasjonat gier RPG oraz książek o tematyce historycznej.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Zwrot ubezpieczenia OC – kiedy przysługuje?

Zwrot ubezpieczenia OC – kiedy przysługuje?

Zastanawiasz się, kiedy można zwrócić ubezpieczenie OC? Otóż zasady zawierania umowy z ubezpieczycielem oraz jej rozwiązania reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (Ustawa OC). Dostępny jest w niej katalog sytuacji, w których będziemy mogli wypowiedzieć umowę ubezpieczycielowi i otrzymać […]

więcej
Wypowiedzenie umowy AC

Wypowiedzenie umowy AC

Polisa AC w odróżnieniu od OC nie jest obowiązkowa, a wypowiedzenie AC jest opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zatem istotne jest, aby dokładnie zapoznać się z takimi informacjami już na etapie wyboru konkretnego produktu. Warunki ubezpieczenia, które zapisane […]

więcej
5 sytuacji losowych, w których warto zgłosić szkodę z AC

5 sytuacji losowych, w których warto zgłosić szkodę z AC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkową polisą komunikacyjną, ale wielu kierowców chętnie dokupuje do niej dodatkowe AutoCasco. Dzięki niemu można liczyć na wsparcie finansowe, gdy posiadany pojazd zostanie uszkodzony, zniszczony lub skradziony. W jakich okolicznościach to ubezpieczenie okazuje się […]

więcej
Co warto wiedzieć o OC z „drugiej ręki”, czyli ubezpieczeniu używanego samochodu?

Co warto wiedzieć o OC z „drugiej ręki”, czyli ubezpieczeniu używanego samochodu?

Kupując używane auto, trzeba mieć pewność, że posiada ono ważne ubezpieczenie OC. OC po kupnie używanego samochodu przechodzi na nowego właściciela, jednak trzeba mieć świadomość tego, na jakich zasadach, gdyż czasem mogą wyniknąć z tego pewne nieporozumienia. Czego […]

więcej