Rozliczenie szkody komunikacyjnej

Rozliczenie szkody komunikacyjnej

Kalkulator OC
Po wystąpieniu szkody komunikacyjnej i zgłoszeniu tego zajścia u ubezpieczyciela, następuje wycena powstałych szkód. Nosi to nazwę rozliczenia szkody komunikacyjnej i kończy się wypłatą odszkodowania. Towarzystwa Ubezpieczeniowe w procesie mogą skorzystać z jednej z dwóch metod rozliczenia:

  • Metoda serwisowa polega na naprawie auta i rozliczeniu bezgotówkowym. Osoba, która została poszkodowana zostawia samochód w ASO bądź warsztacie, który wskazał ubezpieczyciel, a odbiera go po usunięciu szkody. Ubezpieczony w ogóle nie uczestniczy w procedurze i dokumentacji i nie otrzymuje pieniędzy do ręki. Ubezpieczalnia rozlicza się z serwisem, a wycena jest zgodna z tą przedstawioną przez Audatex lub Eurotax, w zależności, z której się korzystało.
  • Metoda kosztorysowa – jest przeciwieństwem metody serwisowej i polega na wypłacie odszkodowania poszkodowanemu, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy, który sporządził odpowiednią dokumentację przy oględzinach. Wypłata świadczenia może nastąpić z naliczeniem podatku VAT w przypadku odszkodowania z tytułu polisy OC, z ubezpieczenia AC – bez VAT.
Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad

Ubezpieczyciel

Ubezpieczyciel

Ubezpieczyciel jest jedną z dwóch stron w umowie ubezpieczeniowej. Prowadzi on zarejestrowaną działalność gospodarczą (niezależnie od jej typu) oraz posiada niezbędne zezwolenia na oferowanie usług w zakresie ubezpieczeń, w tym majątkowych i osobowych. Można też powiedzieć, że ubezpieczycielem […]

więcej
Automatyczne wznowienie

Automatyczne wznowienie

Każda obowiązkowa polisa OC może zostać automatycznie wznowiona, jeżeli tylko ubezpieczony opłacił wszystkie składki w pełnej wysokości, a także nie zakończył umowy w czasie jej trwania. Według prawa, aby uniknąć automatycznego odnowienia polisy, wystarczy zakończyć ją najpóźniej na […]

więcej
Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa pojazdu

Przez wartość rynkową pojazdu rozumiemy kwotę, jaką należy zapłacić za określony pojazd w czasie rzeczywistym przy sprzedaży. Muszą być jednak zapewnione określone warunki. Jednym z nich jest konkurencyjność, oznacza to, że cena pojazdu musi być tożsama z innymi […]

więcej
Szkoda całkowita

Szkoda całkowita

Do szkody całkowitej dochodzi w momencie, w którym ubezpieczyciel stwierdzi, że doprowadzenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprawności kosztuje więcej, niż wyceniana jest jego wartość na moment przed wystąpieniem tej szkody. Warto też dodać, że taki stan rzeczy dotyczy […]

więcej