Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot – kiedy Ci przysługuje?

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot – kiedy Ci przysługuje?

4.3/5 - (Ocen: 3)

Kalkulator OC
Kłopoty z transportem zawsze są stresujące. Gdy w dodatku chodzi o samolot, niemalże zawsze powodują one dodatkowe problemy. Jeśli nie dotrze się na miejsce na czas, można np. nie pojawić na ważnym spotkaniu, stracić jeden dzień wakacji czy przegapić wyczekiwany koncert. W ten sposób traci się nie tylko nerwy, ale nierzadko i pieniądze. Czy można liczyć wówczas na rekompensatę? Wyjaśniamy, kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot!

Zdarza się, że oczekiwanie na lotnisku przerywa nieprzyjemny komunikat. Jeśli przez nieprzewidziane trudności jest się narażonym na straty materialne lub niematerialne, w określonych przypadkach można starać się jednak o stosowną rekompensatę. Każdy klient linii lotniczych powinien wiedzieć, ile czasu ma na odszkodowanie za opóźniony lot i złożenie odpowiedniego wniosku. Dowiedz się, kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot!

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot – kiedy można się o nie ubiegać?

Przede wszystkim, opóźnienie w dotarciu do celu musi wynosić minimum 3 godziny. W przypadku odwołania lotu kryterium stanowi przybycie na miejsce przynajmniej 2 godziny później (gdy wybierze się alternatywny środek transportu lub inny samolot). Przyczyna zaistniałej sytuacji powinna leżeć w zakresie odpowiedzialności linii lotniczej. Poza tym, przynajmniej jedno z lotnisk (miejsce startu lub lądowania) musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej, a sam lot – być obsługiwany przez przewoźnika zarejestrowanego w UE. Wyjątkiem są sytuacje, w których oba punkty podróży znajdują się na terenie UE. Wtedy nie ma znaczenia, czy ma się do czynienia z przewoźnikiem europejskim, czy z państwa trzeciego.

Podstawą prawną regulującą kwestie wypłaty odszkodowań za opóźniony lot jest rozporządzenie „(WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 oraz konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28.05.1999 r”. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do tych przepisów dobrze jest skonsultować się z radcą prawnym, najlepiej specjalizującym się w takich kazusach.

Kwoty odszkodowania wynoszą odpowiednio:

 • 250 € na dystansie do 1500 km,
 • 400 € na dystansie od 1500 do 3500 km,
 • 600 € na dystansie powyżej 3500 km z lub do lotniska spoza UE.

Ważną kwestią jest też to, że za opóźnienie uznaje się przylot do miejsca docelowego, który nastąpił później niż zaplanowano. Jeśli samolot wystartuje po czasie, ale nadrobi to na trasie, sytuacja ta nie kwalifikuje się do wypłacenia odszkodowania ani uzyskania żadnej innej rekompensaty. To, jakie odszkodowanie za opóźniony lot się należy, jak widać, jest zależne od konkretnych przepisów prawa. To sprawia, że konsumenci mogą się do nich odwoływać, a jeśli linie lotnicze nie chcą poczuć się do odpowiedzialności, w skrajnych przypadkach można też wkroczyć na drogę sądową.

Odszkodowanie za opóźniony lot a nadzwyczajne okoliczności

Niestety, jeśli opóźnienie spowodowały tzw. nadzwyczajne okoliczności, nie można złożyć wniosku o rekompensatę. Zalicza się do nich m.in. złe warunki atmosferyczne, zagrożenie atakiem terrorystycznym czy zderzenie samolotu z ptakiem. Często linie lotnicze nadużywają jednak tej zasady i po prostu zrzucają winę na pogodę. W treści rozporządzenia 261/2004 wymieniono przesłanki wyłączające odpowiedzialność przewoźnika, nawet w sytuacji, gdy opóźnienie wyniosło więcej niż 3 godziny. Linia lotnicza może wtedy uchylić się od wypłaty odszkodowania. Do przypadków tych zalicza się:

 • zagrożenie bezpieczeństwa;
 • zagrożenie atakiem terrorystycznym;
 • zderzenie samolotu z ptakiem lub inne wypadki;
 • nieoczekiwane wady samolotu;
 • destabilizację polityczną;
 • złe warunki meteorologiczne;
 • strajki osób niezatrudnionych przez linię lotniczą;
 • zamknięcie przestrzeni powietrznej.

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot przysługuje również w przypadku lotów czarterowych.

UWAGA

Odszkodowanie oraz prawo do opieki nie obowiązują jeżeli odmowa przyjęcia na pokład będzie w racjonalny sposób uzasadniona przez przewoźnika (np. w związku ze stanem zdrowia pasażera, wymogami bezpieczeństwa lub brakiem odpowiednich dokumentów podróżnych)

Często linie lotnicze nadużywają zasad i po prostu zrzucają winę na pogodę. Większość z wymienionych przyczyn jest ogólnie dość trudno jednoznacznie zweryfikować. Z tego względu, zawsze dobrze jest dopytać obsługi o to, co się właściwie dzieje, a nawet poprosić o jakąś notkę lub oficjalne stanowisko.

Zgodnie z prawem, przewoźnik lotniczy musi spełnić obowiązek informacyjny, jeśli opóźnienie wynosi więcej niż 2 godziny. Pasażerowie powinni otrzymać informacje na temat przyczyny opóźnienia oraz tego, ile orientacyjnie może wynieść, a do tego trzeba przedstawić im przysługujące prawa (w tym możliwość ubiegania się o odszkodowanie).

Co ciekawe, odwołanie lotu w związku z restrykcjami wynikającymi z pandemii COVID-19 również nie uprawnia do otrzymania rekompensaty. Warto mieć tego świadomość, ponieważ w ostatnich miesiącach ogromna część problemów z wylotami była właśnie związana z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na świecie. Jeśli chce się zagwarantować sobie ochronę na takie okoliczności, trzeba posiadać specjalne ubezpieczenie od koronawirusa. Mimo to, nie ma co liczyć na wypłatę odszkodowania. Można wtedy jedynie przełożyć lot na inny termin, złożyć wniosek o zwrot pieniędzy za bilet lub uzyskać voucher o jego wartości.

Prawa obywateli Polski wynikające z opóźnienia lotu

Niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania, jeśli wylatujesz z europejskiego lotniska lub podróżujesz do Europy za pośrednictwem europejskiej linii lotniczej, zgodnie z Rozporządzeniem WE 261/2004, możesz ubiegać się o zwrot za opóźniony lot. Z poniższej tabeli dowiesz się, kiedy możesz wnosić o odszkodowanie:

Trasa Linia lotnicze z UE Linie lotnicze spoza UE
Z UE do UE check iconObejmuje check iconObejmuje
Z UE poza UE check iconObejmuje check iconObejmuje
Spoza UE do UE check iconObejmuje close iconNie obejmuje
Spoza UE poza UE close iconNie obejmuje close iconNie obejmuje

Więcej o dochodzeniu swoich praw w sporach z liniami lotniczymi znajdziesz pod linkiem udostępnionym przez stronę Unii Europejskiej: <href=”https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_pl.htm”>https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_pl.htm

Aby móc starać się o odszkodowanie, opóźnienie podróży (liczone w czasie dotarcia do miejsca docelowego) musi wynosić minimum 3 godziny. Zapoznaj się z poniższą tabelą zestawiającą kwoty odszkodowań:

Czas opóźnienia: Odwołany lot Odległość
Mniej niż 3 godziny 3 – 4 godziny Ponad 4 godziny
brak rekompensaty € 250 € 250 € 250 Wszystkie loty do 1500 km lub mniej
brak rekompensaty € 400 € 400 € 400 Loty wewnątrz EU przekraczające 1500 km
brak rekompensaty € 400 € 400 € 400 Loty poza EU pomiędzy 1500 km i 3500 km
brak rekompensaty € 300 € 600 € 600 Loty poza EU przekraczające 3500 km

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot – kiedy można się o nie ubiegać?

Co zrobić w chwili spóźnienia lub odwołania samolotu?

Aby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, należy zachować wszystkie dokumenty podróży, m.in. kartę podkładową, potwierdzenie rezerwacji, bilet. Następnie trzeba dokładnie spisać wszystkie dane lotu, czyli jego numer, harmonogram i czas opóźnienia.

Dobrze jest też postarać się ustalić faktyczną przyczynę kłopotów z wylotem. Można to zrobić, sprawdzając warunki pogodowe oraz pytając obsługę. Następnie powinno się obliczyć koszty, na które zostało się narażonym przez opóźnienie, np. opłaty za taksówkę, nocleg, posiłek. Po zsumowaniu ich z ceną biletu można otrzymać podstawową kwotę odszkodowania.

Po zgromadzeniu tych informacji pozostaje już tylko złożyć reklamację do linii lotniczej. Zwykle można to zrobić na kilka sposobów – drogą telefoniczną, mailową lub w stacjonarnym dziale obsługi klienta. Przy tym powinno się – mimo wszystko – zachować spokój, by w emocjach o niczym nie zapomnieć ani nie popełnić błędu.

Ponieważ takie okoliczności mogą być dość stresujące, najrozsądniej jest postarać się zorganizować sobie jakieś miejsce do zebrania myśli. W przypadku poważnego opóźnienia, które może doprowadzić do konieczności spędzenia nocy na lotnisku, linie mają obowiązek zaoferować pasażerom nocleg w hotelu oraz zorganizować do niego transport. Oczekującym przez krótszy czas przysługują również posiłki i napoje. Nie każdy będzie jednak dobrze czuł się w takiej sytuacji.

Dobrze jest po prostu udać się do zacisznej kawiarni/restauracji czy innego miejsca na uboczu. Gdy zdobędzie się wszystkie niezbędne informacje na lotnisku, nie ma przecież sensu tkwić w hali odlotów. W spokoju łatwiej będzie stworzyć dalszy plan działania, który pomoże wybrnąć z tej trudnej sytuacji.

Co jeszcze przysługuje pasażerom w razie opóźnionego lotu?

Klienci poszkodowani w wyniku opóźnienia lotu mają prawo nie tylko do odszkodowania. Zgodzie z przepisami, mogą również żądać zwrotu pełnego kosztu biletu w przypadku kłopotów trwających dłużej niż 5 godzin. Do tego każda oczekująca osoba ma prawo wykonać dwie rozmowy telefoniczne albo może wysłać fax/wiadomość e-mail z pomocą pracowników lotniska.

Ponadto linie lotnicze mają obowiązek zagwarantować wszystkim oczekującym pasażerom odpowiednią opiekę. Powinny wydawać jedzenie oraz napoje, które pozwolą wytrwać do czasu przesuniętego odlotu. W razie opóźnień, które odbywają się w późnych godzinach nocnych lub trwają kilkanaście godzin, przewoźnik musi również zadbać o kwestie noclegowe.

Pierwszeństwo w tej sytuacji mają oczywiście wszystkie osoby wymagające specjalnej opieki, czyli pasażerowie m.in. niepełnosprawni, chorzy, w podeszłym wieku czy o ograniczonych możliwościach poruszania się. Szczególną troską otaczane są też otoczyć dzieci.

Opóźnienie lotu a przesiadki – kiedy otrzyma się odszkodowanie?

Osobom wybierającym się w podróż, która obejmuje przesiadkę z jednego samolotu do drugiego, szczególnie zależy na uniknięciu opóźnień. Jeśli pierwszy samolot wystartuje po czasie, można po prostu nie zdążyć na kolejny. W takich okolicznościach ubieganie się o wsparcie czy odszkodowanie jest wyjątkowo trudne. Taki lot jest bowiem traktowany nie jako jedno połączenie, a dwa – jeśli bilety kupiło się osobno i nie obejmują jednej rezerwacji.

W praktyce oznacza to, że gdy pierwszy samolot spóźni się o min. 3 godziny, można ubiegać się o odszkodowanie, ale nie ma się szansy na kontynuację podróży. Trzeba znaleźć inny transport na własną rękę, bez żadnego wsparcia ze strony linii lotniczej. Gdy zaś opóźnienie wyniosło mniej niż zakładają przepisy, nie dostanie się ani odszkodowania, ani innej pomocy. Z tego względu zawsze lepiej jest rezerwować bilety za jednym zamachem. Dzięki temu można ustrzec się przed takimi utrudnieniami, ponieważ przesiadkowe trasy na jednej rezerwacji są traktowane łącznie.

Linia lotnicza nie chce wypłacić odszkodowania. Jak wygląda reklamacja?

Niestety, nie zawsze uda się uzyskać odszkodowanie. Wystarczy, że opóźnienie będzie zbyt krótkie lub linia lotnicza powoła się na nadzwyczajne okoliczności i tak naprawdę nie da się nic zrobić. Jeśli istnieją do tego przesłanki, od takiej decyzji można odwoływać się z pomocą prawnika i pozywać przewoźnika. Czas na żądanie odszkodowania jest ograniczony. Roszczenia pasażerskie zgodnie z polskim pracem mogą się przedawnić – jeśli chce się walczyć o należne odszkodowanie, trzeba przeprowadzić cały proces w ciągu 12 miesięcy. Z kolei <href=”https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0261&rid=2″ rel=”nofollow external noopener noreferrer”>Rozporządzenie (WE) 261/2004 nie wskazuje terminu, w jakim pasażerowie powinni domagać się wypłaty odszkodowania – przy reklamacji rejsów zagranicznych, można powoływać się na to rozporządzenie. Reklamację w pisemnej formie należy wysłać do przewoźnika, który wykonywał opóźniony bądź też odwołany lot; należy zachować dowód wysłania skargi (np. mail lub polecenie nadania/przyjęcia przesyłki pocztowej). Zgodnie z polskim prawem, linia lotnicza powinna udzielić odpowiedzi na reklamację w czasie 30 dni od dnia jej otrzymania – brak takiej odpowiedzi w terminie jest różnoznaczny z uznaniem reklamacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://konsument.gov.pl/opozniony-odwolany-lot/.

Pokrzywdzony klient, jako osoba poszkodowana, może wskazać sąd, do którego chce złożyć pozew. Najlepiej jest wybrać ten, w którego okręgu znajduje się miejsce związane z podróżą, czyli miasto wylotu lub przylotu. Cały proces jest oczywiście zawiły i trzeba koniecznie skorzystać ze wsparcia prawnika lub radcy prawnego. W praktyce mało kto ma na to czas, pieniądze czy ochotę. O wiele lepszym rozwiązaniem jest specjalne ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenie opóźnionego lub odwołanego lotu – wygodna alternatywa

Ubezpieczenie opóźnionego lub odwołanego lotu – wygodna alternatywa

Wyjeżdżając za granicę najrozsądniej jest zaopatrzyć się w stosowną polisę. Jakiekolwiek nieprzyjemne sytuacje mające miejsce w obcym kraju generują dwa razy więcej kłopotów niż w ojczyźnie. Problemy ze zdrowiem narażają na zawrotne koszty, podobnie jak np. przypadkowe zniszczenie czyjegoś mienia czy problemy z prawem. Straty finansowe to nie wszystko. Brak wsparcia znajomych i rodziny, bariera językowa, nieznajomość obcej kultury czy przepisów oraz inne utrudnienia potęgują stres. Wiele firm zapewnia również zdalną, kompleksową pomoc np. w zorganizowaniu powrotu do domu, znalezienia prawnika czy skontaktowania się z bliskimi.

W przypadku popularnych opcji, zawierających ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW i OC, wybrane towarzystwa umożliwiają rozszerzenie podstawowego pakietu o dodatkowe świadczenia, takie jak np. Assistance, ubezpieczenie bagażu, ochronę prawną czy właśnie wsparcie w razie opóźnienia lub odwołania lotu. Warunki takiej usługi są o wiele korzystniejsze niż zasady ustalone przez linie lotnicze. Oznacza to, że niemalże w każdej sytuacji dostanie się stosowne odszkodowanie.

Oczywiście, takie ubezpieczenie obejmuje konkretne okoliczności. Każda firma może ustalić własne zasady świadczenia usługi. Zanim wykupi się polisę, powinno się uważnie zapoznać z treścią dokumentu OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Można tam znaleźć dokładny opis działania polisy oraz listę zdarzeń, które upoważniają do wypłaty odszkodowania czy udzielenia wsparcia. Bardzo ważnym fragmentem są tzw. wyłączenia, czyli zestawienie okoliczności, w których ubezpieczony nie otrzyma pomocy.

Jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie turystyczne?

Czeka Cię lot za granicę i chcesz mieć pewność, że niezależnie od okoliczności, uzyskasz niezbędne wsparcie? Zainwestuj w korzystne ubezpieczenie na wakacje. Postaraj się znaleźć taką polisę, która zagwarantuje Ci niezbędną ochronę w najróżniejszych sytuacjach. Świadczenie to może przecież działać nie tylko podczas wyjazdu, ale też jeszcze zanim w ogóle znajdziesz się za granicą. Dzięki kompleksowej ofercie będziesz przygotowany na wszystkie ewentualności. W dobie pandemii osobom podróżującym jest podwójnie trudno, dlatego nie wolno nawet myśleć o tym, że może nie opłaca się kupować ubezpieczenia.

Zwróć uwagę nie tylko na cenę polisy, ale też jej warunki oraz rozszerzenia. Często okazuje się, że podobny czy o wiele lepszy wariant oferowany przez konkurencję ma podobną wysokość składki. Jeśli chcesz naprawdę świadomie kupić świadczenie, które zagwarantuje Ci najlepszą ochronę, porównaj ze sobą oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych.

Korzystając z naszej porównywarki polis turystycznych znajdziesz oraz kupisz odpowiednią polisę nawet w kilka minut. Wypełnij formularz dostępny na naszej stronie, wpisując swoje dane oraz zaznaczając właściwe kryteria. Algorytm błyskawicznie wyszuka odpowiednie oferty, a także od razu obliczy ich ceny. Zestawienie zostanie Ci zaprezentowane w formie przejrzystej listy. W ten sposób wygodnie porównasz dostępne opcje, po czym wybierzesz najlepszą z nich. Dzięki temu możesz błyskawicznie zaopatrzyć się w ubezpieczenie nawet wtedy, gdy wylot czeka Cię już za kilka dni.

Linie lotnicze nie zawsze wypłacą Ci odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Jeśli chcesz mieć pewność, że w razie kłopotów uzyskasz stosowną rekompensatę, zainwestuj w ubezpieczenie turystyczne. Sprawdź, czy ma odpowiednie rozszerzenia i ruszaj w drogę!

Mikołaj Dedrys

Mikołaj Dedrys

Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych rozpoczął zaraz po odebraniu dyplomu. W wolnym czasie pasjonat gier RPG oraz książek o tematyce historycznej.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
7 zalet wykupienia polisy turystycznej

7 zalet wykupienia polisy turystycznej

Planujesz wyjazd i zastanawiasz się, czy na pewno będzie Ci potrzebne dodatkowe ubezpieczenie? Wiele osób rezygnuje z tego świadczenia, ale nie jest to rozsądne podejście. Przedstawiamy 7 zalet wykupienia polisy turystycznej! Urlop czy wyjazd służbowy może zostać zakłócony […]

więcej
Zimowe ferie na stoku – jakie ubezpieczenie dla rodziny

Zimowe ferie na stoku – jakie ubezpieczenie dla rodziny

Planujesz rodzinny wyjazd na święta lub ferie w góry? A może wybieracie się tylko na weekend? Niewątpliwie czeka Was dużo radości. Upewnij się jednak, że nic nie zakłóci błogiej zabawy i kup ubezpieczenie na ferie. Wybierz właściwe ubezpieczenie […]

więcej
Kiedy ubezpieczenie turystyczne jest prawnie wymagane?

Kiedy ubezpieczenie turystyczne jest prawnie wymagane?

Ubezpieczenie na podróż nie bez powodu kojarzy się z ochroną dodatkową, fakultatywną. Osoby bez ubezpieczenia ryzykują, bo w razie uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia nie otrzymają pieniędzy. Ale uwaga! Są sytuacje, w których wykupienie ubezpieczenia w podróży to […]

więcej
Ubezpieczenie turystyczne na wypadek aktu terroru

Ubezpieczenie turystyczne na wypadek aktu terroru

Dziś, w 18 lat po tragedii, jaka spotkała osoby pracujące w World Trade Center, jasnym jest, że ataki terrorystów mogą się zdarzyć nawet w najspokojniejszych miejscach – wiedzą o tym również ubezpieczyciele. Wyjeżdżając na wakacje w zakątki świata, […]

więcej