KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

5/5 - (Ocen: 1)

Kalkulator OC
KNF to Komisja Nadzoru Finansowego, która powstała na mocy ustawy o nadzorze nad sektorem finansowym jako samodzielny organ administracyjny w 2006 roku. Jego podstawowymi zadaniami są działania, które mają wspomagać prawidłowe funkcjonowanie firm na rynku finansowym – w tym Towarzystw Ubezpieczeniowych. Organ ten nadzoruje rozwój tego sektora i sprawdza jego konkurencyjność, podejmując interwencje, gdy wykryje nieprawidłowości.

Komisja Nadzoru Finansowego jest odpowiedzią na połączenie kompetencji wielu sektorów w jedną całość. W ten sposób lepiej ustala zasady i nadzoruje procesy, które powstają na rynku. Zakres prac KNF obejmuje m.in. kompetencje Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Komisję Nadzoru Bankowego oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Wśród zadań KNF znajdziemy m.in. nadzór nad działającymi w Polsce ubezpieczalniami. Pracownicy tej komisji dokładnie przyglądają się ofertom oraz praktykom ubezpieczycieli, aby standaryzować ich polisy i wpływać pozytywnie na konkurencyjność. Interwencje dotyczą m.in. spraw związanych z ubezpieczeniem OC i AC. Aby przeciwdziałać nieetycznym działaniom, mają realny wpływ na wysokość kosztów polisy czy nawet prowizji dla firm pośredniczących w ich sprzedaży.

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Dobrowolne ubezpieczenie

Dobrowolne ubezpieczenie

Każda osoba fizyczna lub prawna może (ale nie musi) zakupić dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie, które będzie je chronić w różnych okolicznościach. Do najpopularniejszych z nich należy ubezpieczenie autocasco. Działa ono w momencie wyrządzenia szkody na innym pojeździe w wyniku […]

więcej
Smart Casco

Smart Casco

Smart Casco to inne określenie na polisę AC, która ma węższy zakres swojego działania. Ubezpieczyciele wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferują dodatkową ochronę, która jest korzystniejsza i obejmuje zakresem takie działania, które najczęściej nas dotykają. Choć smart casco […]

więcej
Wniosek ubezpieczeniowy

Wniosek ubezpieczeniowy

Zawierając umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, otrzymujemy dokument, który dokładnie określa przyjęte przez dwie strony warunki. Nazywamy go wnioskiem ubezpieczeniowym. Niezależnie od tego, jakie ubezpieczenie się kupuje – czy jest to polisa OC, AC czy ubezpieczenie podróżne, w każdym […]

więcej
Szkoda całkowita

Szkoda całkowita

Do szkody całkowitej dochodzi w momencie, w którym ubezpieczyciel stwierdzi, że doprowadzenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprawności kosztuje więcej, niż wyceniana jest jego wartość na moment przed wystąpieniem tej szkody. Warto też dodać, że taki stan rzeczy dotyczy […]

więcej