NNW w ERGO Hestia

NNW w ERGO Hestia

  • Poznaj ofertę i kup polisę w mniej niż 90 sek.
  • Zielona karta w cenie!
  • Kup online i zapłać mniej!

NNW w ERGO Hestia

Poważne wypadki samochodowe mogą skończyć się trwałymi urazami ciała czy nawet śmiercią kierowcy lub pasażerów. Wsparcie finansowe w tych trudnych sytuacjach gwarantuje ubezpieczenie NNW w ERGO Hestia. Sprawdź, co obejmuje i jaką przewiduje sumę!

NNW – Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ERGO Hestia

NNW (Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) to polisa, która obejmuje skutki tragicznych zdarzeń na drodze. Dotyczy urazów ciała kierowcy lub pasażerów (w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu), a także śmierci (jeśli nastąpiła w wyniku wypadku lub w związku z komplikacjami powypadkowymi, ale w okresie nie dłuższym niż dwa lata od dnia zdarzenia).

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania, w kwocie ustalonej na podstawie Tabeli Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku Na Zdrowiu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (dostępnej m.in. w dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW ERGO Hestia). Zgodnie z tym dokumentem w sytuacji zgonu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu (jak np. utrata wzroku, afazja, trwałe kalectwo) wypłacana zostaje kwota całkowita. Mniej poważne urazy są ocenione w skali procentowej (od 1-90%), co jest równoznaczne z częścią pieniędzy z odszkodowania, która ma zostać przyznana poszkodowanemu lub jego rodzinie. Jeśli ubezpieczony otrzymał świadczenie, ale po czasie w wyniku komplikacji zdrowotnych (niepodważalnie związanych z wypadkiem) zmarł, jego rodzina znów dostanie należne pieniądze, o ile kwota ta nie przekracza wysokości już tej wypłaconej.

Co obejmuje świadczenie z ubezpieczenia NNW w ERGO Hestia?

Polisa NNW w ERGO Hestia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy oraz pasażerów pojazdu wymienionego w umowie. Gwarantuje wypłatę świadczeń w razie śmierci, a także uszczerbku na zdrowiu (całkowitym lub częściowym). Obejmuje zwrot kosztów leczenia oraz nabycia środków pomocniczych, takich jak np. akcesoria ortopedyczne czy protezy. Polisa przewiduje także zasiłek dzienny z tytułu udokumentowanej czasowej lub pełnej niezdolności do pracy czy nauki. Suma ubezpieczenia określana jest przez klienta i może wynosić nie mniej niż 5000 zł, ale nie więcej niż 30 tys. zł.

Kiedy otrzyma się świadczenie z ubezpieczenia NNW w ERGO Hestia?

Zdarzają się sytuacje, w których ochrona gwarantowana przez polisę NNW musi zostać ograniczona lub w ogóle nieprzyznana. ERGO Hestia zastrzega, że ubezpieczenie nie obejmuje wypadków, które powstały w wyniku choroby, która mogła być bezpośrednią przyczyną zdarzenia. Ubezpieczyciel nie wypłaca również zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną bólem i cierpieniem fizycznym lub psychicznym. Nie zwraca także kosztów implantów oraz zabiegów implantacji.

Zakres świadczenia NNW jest ograniczony w sytuacjach, w których kierujący spowodował szkodę umyślnie lub nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania samochodem. Ograniczenie obejmuje też kierowców m.in. pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych (w tym leków), biorących udział w działaniach przestępczych, wojennych, strajkowych, rozruchowych itp.

Kontakt ERGO Hestia

ergo hestia

ERGO Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81–731 Sopot

Opinie o ubezpieczeniach ERGO Hestia

Porównywarka OC i innych ubezpieczeń - chcesz wiedzieć więcej?
Przeczytaj nasze poradniki!

OC projektanta

OC projektanta

W niektórych zawodach konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Przykładem może być OC architekta, lekarza, fizjoterapeuty, czy księgowego. Możliwości, jeśli chodzi o to zabezpieczenie jest naprawdę wiele. Również projektant, który zostanie członkiem Polskiej Izby Architektów lub […]

więcej
OC kampera

OC kampera

Zgodnie z polskim prawem, każdy pojazd mechaniczny musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki takiej polisie, w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku lub stłuczki z winy kierowcy pojazdu, finansową odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponosi firma ubezpieczeniowa. Obowiązkowe ubezpieczenie […]

więcej
Co ile płaci się OC?

Co ile płaci się OC?

Obowiązkowość posiadania ubezpieczenia OC dla pojazdu mechanicznego jest w Polsce regulowana ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Co do zasady, dla praktycznie każdego klienta ubezpieczyciel oferuje podstawowe 12-miesięczne ubezpieczenie OC, które dodatkowo ulega automatycznemu przedłużeniu po upływie 365 dniowego okresu […]

więcej

Wszystkie artykuły