Jak nie stracić przy egzekwowaniu odszkodowania z OC sprawcy?

Jak nie stracić przy egzekwowaniu odszkodowania z OC sprawcy?

5/5 - (Ocen: 1)

Kup OC

Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? W takim razie zapewne zastanawiasz się, jakiego zadośćuczynienia możesz oczekiwać. Rekompensatę poniesionych strat zapewni Ci przede wszystkim ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC sprawcy wypadku. Jak jednak nie dać się oszukać? Co zrobić, by wyegzekwować tyle, ile faktycznie Ci się należy? Sprawdźmy!

Czym jest OC?

Czym jest OC?

W polskim prawodawstwie istnieje ustawowy obowiązek zakupu ubezpieczenia OC dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC gwarantuje poszkodowanemu otrzymanie rekompensaty za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu, czyli w przypadku ewentualnego wypadku bądź stłuczki, poszkodowany otrzymuje gwarancję naprawy szkody lub pieniądze na pokrycie szkód od ubezpieczyciela, którego polisę posiadał sprawca.

Za co przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie należy się za szkody o charakterze materialnym – przede wszystkim za uszkodzenie samochodu, ale też np. fotelika do przewożenia dziecka czy przewożonych bagaży. Oprócz tego, z OC sprawcy można ubiegać się zadośćuczynienia (nawet jeśli było to tanie OC mniej znanego towarzystwa), które należy się za utratę zdrowia, odniesione obrażania, ból, a także konieczność rezygnacji z powziętych planów.

Kodeks cywilny reguluje katalog następujących roszczeń:

  • zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw itp. – art. 444 § 1 k.c.,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne – art. 445 § 1 k.c (w związku z art. 444 k.c.),
  • zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia – art. 361 § 2 k.c.,
  • renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką, a także renta uzupełniająca, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku – art. 444 § 2 k.c.,
  • jednorazowe świadczenie, które umożliwi przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego – art. 447 k.c.

Oprócz powyższych roszczeń można ubiegać się również o odszkodowanie za zniszczone lub zagubione podczas wypadku ubranie i przedmioty osobiste, np. okulary, torebkę, telefon.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Aby zgłosić szkodę, należy zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy. Najlepiej w tym celu znać numer jego polisy. Ubezpieczycielowi należy przedstawić swoje roszczenia na podstawie zebranej dokumentacji. Zbieraj wszystkie faktury, paragony za leczenie i rehabilitację oraz wszelkie koszty poniesione w związku z dojazdami do placówek medycznych. Każde roszczenie powinno być uzasadnione. Ból, cierpienie osobiste jest niewymierne. Jednakże, dla ubezpieczyciela nie jest to sprawa oczywista, dlatego celem otrzymania rekompensaty należy opisać każdy negatywnie doznany uszczerbek na zdrowiu, zarówno fizyczny, jak i psychiczny.

Swoich roszczeń możesz dochodzić samodzielnie, jak i z pomocą kancelarii prawniczej. Prawnicy, posiłkując się kwotami z orzecznictwa sądowego, pomogą ustalić kwotę roszczenia. Jeśli jednak samodzielnie dochodzisz roszczeń, sam określasz kwotę żądanego odszkodowania. Jeśli ubezpieczyciel proponuje świadczenie w mniejszej wysokości – istnieje procedura odwoławcza. Gdy odwołanie nie przyniesie pozytywnego rezultatu, można napisać reklamację do Rzecznika Finansowego, a w kolejnym kroku nawet wniosek o z pozasądowe rozstrzygnięcie sprawy.

Gdy stoisz przed wyborem ubezpieczyciela swojego samochodu, warto przejrzeć oferty ubezpieczenia online i skorzystać z narzędzia, jakim jest kalkulator OC. Dzięki temu można wyszukać najtańsze ubezpieczenie OC. Przeglądając oferty ubezpieczycieli można rozważyć też to, co oferują w ramach ubezpieczenia AC. Połączenie tych ofert jest często opłacalne i zwiększa Twój zakres ochrony – także w przypadku bycia osobą poszkodowaną.

Sprawdź również:

Renata Bardyś

Renata Bardyś

Renata Bardyś – praca jako agent ubezpieczeniowy miała być tylko epizodem, ale stała się jej sposobem na życie. Już w pierwszym roku swojej kariery odkryła, że ma smykałkę do wyszukiwania najtańszych polis. Prywatnie lubi podróżować – zawsze z odpowiednim ubezpieczeniem turystycznym i czyta co najmniej 26 książek rocznie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Czym jest OC, AC, NNW, assistance?

Czym jest OC, AC, NNW, assistance?

OC, AC, NNW, assistance – czy na pewno wiesz, co kryje się pod nazwami, które przedstawiają towarzystwa ubezpieczeniowe, sprzedając Ci ubezpieczenie samochodu? Zobacz, co warto o nich wiedzieć i jak wybrać ich zakres, by jak najbardziej skorzystać w […]

więcej
Czym jest ochrona zniżek OC?

Czym jest ochrona zniżek OC?

Czy grozi Ci utrata zniżek OC po kolizji? Jeżeli nie posiadasz dodatkowej polisy u swojego ubezpieczyciela, prawdopodobnie tak. Przed ryzykiem zabezpieczysz się, korzystając z ochrony zniżek OC. Przeczytaj, czym ona jest, komu się ją oferuje, a także ile […]

więcej
Pakiet OC + AC – kiedy warto się na niego zdecydować?

Pakiet OC + AC – kiedy warto się na niego zdecydować?

Polscy kierowcy są prawnie zobowiązani tylko do zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ta nie zapewnia jednak wsparcia w razie szkód wywołanych przez zdarzenia losowe. Z tego względu sporo osób decyduje się zainwestować w dodatkowe AutoCasco. Wiele towarzystw posiada […]

więcej
Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC

Wybierając jakąkolwiek polisę, ważne, aby sprawdzić między innymi, jak działa suma gwarancyjna OC. Decyduje ona bezpośrednio o kwotach wypłacanych przez towarzystwo reasekuracji. To maksymalna kwota, do której firma ubezpieczeniowa jest odpowiedzialna za powstałą szkodę. Kupując polisę, warto znać […]

więcej