Doubezpieczenie

Doubezpieczenie

Kalkulator OC
Po każdej zgłoszonej szkodzie, ubezpieczalnia pomniejsza sumę ubezpieczenia o wypłaconą kwotę – dzieje się tak chociażby w przypadku szkód komunikacyjnych lub nieruchomości. Nie trzeba jednak czekać do końca polisy i zawierać nową, aby przywrócić pierwotną kwotę ubezpieczenia. Jedną z możliwości to skorzystanie z doubezpieczenia, czyli przywrócenia wysokości sumy ubezpieczenia przed wypłatą (i szkodą).

Dobrą praktyką jest korzystanie z tej możliwości, jeżeli zostało wypłacone wysokie ubezpieczenie. Ponadto, jeżeli bank wycenił np. mieszkanie na wyższą kwotę niż ubezpieczyciel, również warto ją wyrównać do wyższej. Z opcji doubezpieczenia można skorzystać w dowolnym momencie trwania polisy – na drugi dzień od jej zawarcia, a nawet na kilka tygodni do jej zakończenia. Jednak każda taka zmiana będzie związana z podniesieniem składki. Jeżeli została ona zapłacona w jednej racie – powstanie konieczność dopłaty.

Na jakiej zasadzie działa doubezpieczenie?

Przykład: W ramach ubezpieczenia mieszkania, skorzystaliśmy z likwidacji szkody po kradzieży. Likwidacja szkody wyniosła 70 tysięcy, a mieszkanie zostało ubezpieczone na 200 tysięcy złotych. Tym samym przy zgłaszaniu kolejnej szkody w ramach tej polisy przysługuje już 130 tysięcy złotych.

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker

Grzegorz Majker – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek rachunkowość. Od dekady zajmuje się ubezpieczeniami. Specjalizuje się w polisach turystycznych oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prywatnie ojciec bliźniaków i miłośnik seriali na Netflixie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad

Cesjonariusz

Cesjonariusz

Kiedy mówimy o cesji? Gdy prawo do świadczenia ubezpieczeniowego jest przejmowane przez inną osobę (prawną lub fizyczną). Tym samym cesjonariuszem będzie osoba, która pozyskała prawo do posługiwania się polisą ubezpieczeniową innej osoby. Warto zauważyć, że cesjonariusz wraz z […]

więcej
OC – odpowiedzialność cywilna

OC – odpowiedzialność cywilna

Poprzez ubezpieczenie OC rozumiemy każde ubezpieczenie, które chroni od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za wszelkie wyrządzone szkody osobom trzecim, a także obcemu mieniu. Mówiąc krócej – Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej, której wyrządziłeś szkodę. Warto też dodać, że […]

więcej
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

KNF to Komisja Nadzoru Finansowego, która powstała na mocy ustawy o nadzorze nad sektorem finansowym jako samodzielny organ administracyjny w 2006 roku. Jego podstawowymi zadaniami są działania, które mają wspomagać prawidłowe funkcjonowanie firm na rynku finansowym – w […]

więcej
Likwidacja szkody

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to proces, jaki przeprowadza ubezpieczyciel w momencie zgłoszenia powstałej szkody. Celem tego działania jest określenie przyczyny powstałej szkody, aby uniknąć w przyszłości podobnych zdarzeń, a także ustalić współwinnego lub w pełni odpowiedzialnego za nią. Kolejnym krokiem […]

więcej