Co powinna uwzględniać umowa kupna sprzedaży motocykla?

Co powinna uwzględniać umowa kupna sprzedaży motocykla?

Oceń ten wpis

Sporządzenie umowy kupna-sprzedaży jest niezbędne podczas wszelkiego rodzaju transakcji. Dotyczy to także transakcji odnoszących się do pojazdów. Motocykle nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Dokument ten stanowi bowiem dowód tego, kto jest właścicielem danego pojazdu – w tym przypadku motocykla. Umowa kupna sprzedaży motocykla jest niezbędna przy jego rejestracji. Przydaje się również przy zapłacie podatku od czynności cywilnoprawnych. Prawidłowo skonstruowana pozwala uniknąć zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu wielu problemów tak finansowych, jak i prawnych.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży motocykla?

Bez względu na to, czy sprzedajesz, czy kupujesz motocykl, umowa sprzedaży motocykla jest podstawą transakcji. Jest ona nie tylko zabezpieczeniem dla każdej ze stron, ale dodatkowo potwierdza, że rzeczywiście doszło do zmiany właściciela. Sporządzenie umowy kupna sprzedaży motocykla to także wymóg czysto formalny. Bez niej nie da się zarejestrować nie tylko jednośladu, ale także każdego innego pojazdu. Niemożliwe będzie także zapłacenie wspomnianego już podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wykupienie obowiązkowej polisy OC. Bez prawidłowo sporządzonej umowy kupna sprzedaży motocykla nie da się wykupić też żadnego innego ubezpieczenia.

Żadne z obowiązujących w naszym kraju przepisów nie określają, jak powinna zostać sporządzona umowa sprzedaży motocykla. Oznacza to, że nie musi ona mieć ściśle określonej formy. Koniecznie jednak każda ze stron transakcji powinna zadbać o to, aby znalazły się w niej pewne informacje, dzięki którym możliwa będzie identyfikacja sprzedawanego pojazdu. Warto dodać, że informacje takie powinny znaleźć się w każdej umowie kupna sprzedaży, a nie tylko w tej, która dotyczy motoru. Umowę kupna sprzedaży motocykla możesz sporządzić samodzielnie. Możesz także postawić na gotowy wzór umowy kupna sprzedaży motocykla. Dostępne druki umowy kupna sprzedaży motocykla – mimo tego, że mogą się między sobą różnić – zawierają miejsca na wpisanie najważniejszych danych.

Jak wypełnić umowę kupna sprzedaży motocykla?

W umowie kupna sprzedaży motocykla muszą znaleźć się dane osobowe zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Ponadto powinna ona zawierać informacje o stanie technicznym motocykla. Umowę należy sporządzić od razu po ustaleniu wszelkich szczegółów transakcji pomiędzy sprzedającym a kupującym. W chwili przekazywania motoru nowemu właścicielowi powinna zostać przekazana także umowa sprzedaży motocykla. Przy sporządzaniu tego dokumentu koniecznie należy sprawdzić tożsamość każdej ze stron biorących udział w transakcji. Niezbędne jest także zweryfikowanie czy wszystkie dane odnoszące się do kupowanego motocykla się zgadzają. Jeżeli w dokumentacji pojawiają się jakiekolwiek rozbieżności, obowiązkiem sprzedającego jest przedstawienie oryginałów wszystkich wcześniej zawieranych umów.

Aby umowa kupna i sprzedaży motoru była ważna, muszą się w niej znaleźć takie informacje, jak:

  • data i miejsce podpisania umowy.
  • dane osobowe sprzedającego. W tym miejscu w umowie kupna sprzedaży motocykla należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości.
  • dane osobowe kupującego. Zalicza się do nich imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dokumentu tożsamości.
  • dane pojazdu. Należy wpisać model i markę motocykla, numer rejestracyjny, numer ramy oraz rok produkcji, aktualny przebieg.
  • kwotę transakcji. Należy zapisać ją nie tylko cyframi, ale także słownie.

Gotową umowę kupna sprzedaży motocykla muszą podpisać obie strony biorące udział w transakcji.

Jeżeli kupowany motocykl czy inny pojazd ma jakieś uszkodzenia bądź usterki, warto wymienić je w umowie oraz zamieścić dopisek, że kupujący w chwili podpisywania umowy był ich świadomy. Pozwoli to w przyszłości uniknąć nieporozumień. Ponadto w przypadku, gdy stroną transakcji jest osoba prawna w umowie należy wpisać także numer NIP. Dodatkowo w umowie sprzedaży motocykla powinna zostać określona data przekazania sprzedanego motocykla kupującemu. Zawarcie umowy kupna sprzedaży motocykla wiąże się z koniecznością poniesienie pewnych kosztów. W umowie należy więc określić także, która ze stron biorących udział w transakcji je pokryje. Dokument powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach – po jednym otrzymują kupujący i sprzedający pojazd.

Zarówno wzór umowy kupna sprzedaży motoru, jak i wzór kupna sprzedaży samochodu można dzisiaj z łatwością znaleźć w Internecie. Wzory te są bardzo różne, nie każdy z nich jest równie korzystny dla kupującego, jak i sprzedającego. Dlatego warto je dokładnie przeczytać i wybrać tę, która jest najbardziej optymalna dla obu stron transakcji.

Umowa kupna sprzedaży motocykla – jakie dokumenty są potrzebne?

Chcąc sprzedać motocykl, należy przygotować pewne dokumenty. Zarówno kupujący, jak i sprzedający powinni posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Najlepiej, aby był to ważny dowód osobisty. Ponadto osoba, która sprzedaje pojazd musi przygotować:

  • dowód rejestracyjny motocykla;
  • kartę pojazdu;
  • polisę OC.

W chwili podpisania umowy dokumenty te muszą zostać przekazane kupującemu. Obowiązkiem sprzedającego jest dokonanie zgłoszenia o zbyciu jednośladu w wydziale komunikacji. Jest na to 30 dni. Umowa o sprzedaży motocykla jest potrzebna do przerejestrowania pojazdu. Pojazd rejestruje się w wydziale komunikacji, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania nowego właściciela. Aby dopełnić formalności, potrzebna nie tylko umowa kupna sprzedaży motocykla, ale także aktualna polisa OC, dowód rejestracyjny i karta pojazdu.

Sprzedający motocykl bądź inny pojazd ma obowiązek zgłosić fakt sprzedaży nie tylko w wydziale komunikacji, ale także w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym posiadał polisę OC. Na dopełnienie tego obowiązku jest 14 dni od daty podpisania umowy sprzedaży. Zgłoszenia nie trzeba dokonywać osobiście. Można to zrobić za pomocą formularza, który dostępny jest na stronie każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Sprzedaż motocykla oznacza więc konieczność dopełnienia pewnych formalności.

Na kupującym motocykl ciąży szereg obowiązków, do których zalicza się nie tylko jego rejestracja. Zobowiązany jest on także do zakupu polisy OC. Ubezpieczenie OC jest bowiem obowiązkowe nie tylko dla właścicieli samochodów, ale także dla właścicieli jednośladów. Umowa OC zawierana jest na okres 12 miesięcy. Podczas kupowania standardowej polisy tego typu można zdecydować się na ubezpieczenie AC motocykla. Właściciel motocykla może sobie zapewnić jeszcze szerszą ochronę – chodzi o ubezpieczenie assistance. Te dwie ostatnie polisy wśród posiadaczy jednośladów nie są zbyt popularne. Nie oznacza to jednak, że nie jest możliwe znalezienie ubezpieczenia, które będzie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb. Składki za ubezpieczenie w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych mogą mocno od siebie się różnić. Porównywarka OC AC jest bardzo przydatnym narzędziem. Pozwala wybrać firmę ubezpieczeniową, której oferta jest najbardziej korzystna.

Właściciela zakupionego motocykla czeka jeszcze jeden obowiązek: musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. W ciągu 14 dni od daty zakupienia pojazdu musi złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym formularz deklaracji od czynności cywilnoprawnych PCC-3.

Damian Grądzki

Damian Grądzki

Damian Grądzki – redaktor i copywriter z wieloletnim doświadczeniem, pasjonat motoryzacji, aktywnie zainteresowany branżą ubezpieczeń. Publikuje na KioskPolis porady, rankingi i artykuły stricte związane z ubezpieczeniami i wszystkim, co ich dotyczy oraz co bezpośrednio kreuje „ubezpieczeniową i polisową rzeczywistość”.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Cesja ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia to nic innego jak wpisanie podmiotu zewnętrznego (np. banku lub leasingodawcy) do polisy ubezpieczeniowej, w sytuacji gdy posiadanie ubezpieczenia jest jednym z wymogów przyznania kredytu lub finansowania. Zazwyczaj zapis o konieczności wykupienia polisy zostaje umieszczony w […]

więcej
Wakacje samochodem za granicą – jak się do nich przygotować?

Wakacje samochodem za granicą – jak się do nich przygotować?

Jeśli wybierasz się na urlop w dłuższą podróż, koniecznie musisz się do niej odpowiednio przygotować. W trasie i na miejscu mogą niestety spotkać Cię różne nieprzyjemności. Jak najbezpieczniej spędzić swój wolny czas? Podpowiadamy, gdzie udać się na wakacje […]

więcej
Okradziono Twój samochód? Sprawdź, kiedy przysługuje Ci ubezpieczenie na rzeczy osobiste!

Okradziono Twój samochód? Sprawdź, kiedy przysługuje Ci ubezpieczenie na rzeczy osobiste!

Laptop, telefon, urządzenia elektroniczne oraz inne cenne przedmioty zostawione w aucie mogą niestety łatwo stać się łupem złodziei. Czy podstawowe ubezpieczenie samochodu chroni Cię w przypadku takich sytuacji? Wyjaśniamy, kiedy kierowcy przysługuje ubezpieczenie na rzeczy osobiste! W aucie […]

więcej
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – co musisz wiedzieć?

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – co musisz wiedzieć?

Szukając polis ubezpieczeniowych można natrafić na ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Jest to bardzo specyficzna instytucja, dlatego zanim podejmie się decyzję o dołączeniu do tego zgromadzenia, należy dobrze poznać jego sposób funkcjonowania. Wyjaśniamy, czym jest i jak działa TUW! […]

więcej