Czym jest tzw. karta wypadku i co warto o niej wiedzieć?

Czym jest tzw. karta wypadku i co warto o niej wiedzieć?

5/5 - (Ocen: 1)

Kup OC

Gdy uległo się wypadkowi między innymi przy pracy, wówczas niezbędna jest wiedza, jak sporządzić kartę wypadku. Pozwala to rozpocząć proces starania się o odszkodowanie. Wypełnienie takiego dokumentu jest niezbędne, gdy wypadkowi uległa osoba, która nie była zatrudniona na umowę o pracę.

Warto wiedzieć, kiedy karta wypadku musi być wypełniona. Nie dotyczy to sytuacji, w której sytuacja dotyczy osoby zatrudnionej na umowę o pracę. 

Natomiast kartę wypadku trzeba wypełnić, gdy ktoś jest zatrudniony na podstawie:

 • umowy agencyjnej,
 • umowy zlecenia,
 • umowy o świadczenie usług.

Specjalny dokument musi być wypełniony, aby można było dokonać zgłoszenia zdarzenia do ZUS.

Jak powinna być wypełniona karta wypadku?

Po wystąpieniu wypadku w miejscu pracy, czy w drodze do pracy, istotne jest, kto sporządza kartę wypadku. Taki obowiązek leży po stronie prowadzącego działalność gospodarczą. Natomiast uzupełnienie takiej karty wymaga podania szczegółowych danych podatnika.

W formularzu trzeba przedstawić takie informacje o firmie jak:

 • nazwa podmiotu,
 • adres siedziby,
 • numer NIP,
 • Regon lub PESEL.

Na to, jak wypełniana jest karta wypadku przy pracy, wpływa również to, kto w nim uczestniczył. Gdy dotyczy to pracownika, wówczas w dokumencie trzeba podać między innymi numer dokumentu tożsamości.

W karcie wypadku muszą znaleźć się takie informacje jak:

 • imię i nazwisko poszkodowanej osoby,
 • PESEL,
 • miejsce zamieszkania,
 • tytuł ubezpieczenia wypadkowego.

Natomiast podobnie jak w przypadku kradzieży samochodu, gdy chce się uzyskać odszkodowanie, które jest w stanie zapewnić ubezpieczenie AC, niezbędne jest opisanie przebiegu zdarzenia. Kluczowe jest przedstawienie takich informacji jak miejsce zdarzenia, a także czas wystąpienia. Dobrze jest opisać dokładnie okoliczności nieszczęśliwej sytuacji. Podobnie jak przy odszkodowaniu, które chce się uzyskać, gdy wystąpiło potrącenie zwierzęcia na drodze samochodem, opis sytuacji ma duże znaczenie z punktu widzenia oceny dokumentacji przez ubezpieczyciela. Na sposób określenia odszkodowania będzie wpływać, także typ urazu, którego doznał poszkodowany. Dodatkowo ten kto sporządza kartę wypadku w drodze do pracy, powinien wskazać świadków, gdy tacy byli. Niezbędne jest wpisanie ich danych wraz z podpisami.  

Co to jest karta wypadku?

Jakie dodatkowe dokumenty do karty wypadku trzeba przedstawić?

Dokładne przedstawienie informacji o tym, jak doszło do wypadku, ma duże znaczenie w kontekście tego, jak przebiegnie proces przyznania odszkodowania. Informacje, które mogą dodatkowo zawierać takie dokumenty, obejmują między innymi zastrzeżenia, które zostały zgłoszone przez uprawnionego do ustalenia okoliczności wypadku. Dodatki to także spis wyjaśnień świadków. Należy również sprawdzić wymagania, co do tego, ile egzemplarzy kart wypadku trzeba przygotować. Jeden egzemplarz musi znaleźć się w dokumentacji powypadkowej. Natomiast drugi powinien trafić do poszkodowanego lub członka rodziny takiej osoby. Oczywiście trzeci egzemplarz trafi do ZUS.  

Kto sporządza i w jakim terminie kartę wypadku w drodze do pracy?

Po wystąpieniu wypadku należy również brać pod uwagę, że występują terminy, których trzeba dopełnić. Korzystając z jakiejkolwiek polisy, trzeba brać pod uwagę, że na ubezpieczonym ciążą określone obowiązki. Wpływają one na szansę uzyskania odszkodowania. Przy obowiązkowych polisach jak ubezpieczenie OC obowiązki leżące po stronie ubezpieczonego są zapisane w przepisach prawa. Podobnie jest w przypadku kart wypadków. Na zgłaszającym ciąży obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni. Gdy nie dopełni się go, wówczas ten, kto sporządza kartę wypadku w drodze do pracy, musi złożyć wyjaśnienia.

Po co wypełnia się kartę wypadku?

Kiedy nie wypełnia się karty wypadku?

Należy brać pod uwagę, że to, kiedy karta wypadku musi być wypełniona, zależy bezpośrednio od rodzaju umowy, na podstawie której była zatrudniona konkretna osoba. W sytuacji, gdy poszkodowany był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wówczas konieczne jest wypełnienie protokołu powypadkowego. Zatem gdy dojdzie do wypadku, trzeba na początku ustalić, w jaki sposób należy zgłosić takie zdarzenie. Pozwala to ustalić między innymi rodzaje dokumentów, które trzeba przygotować. Natomiast nie zmieniają się, choćby terminy, które są wymagane, aby dokonać zgłoszenia. Jednak to, kiedy sporządzamy kartę wypadku, jest z góry ustalone przez ZUS. Najczęściej takie sytuacje dotyczą prowadzących działalność gospodarczą. Jednak do wypełnienia karty wypadku może być zobowiązana, także szkoła w sytuacji, gdy doszło do wypadku ucznia, czy instytucja, która ubezpiecza studenta.     

Jak zabezpieczyć się przed finansowymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków?

Dodatkowym zabezpieczeniem przed nieszczęśliwymi wypadkami są polisy NNW. Wybierając produkt na odpowiednich warunkach, choćby wykorzystując takie narzędzia jak porównywarka OC AC, można zdecydować się na taki, który zapewni odpowiedni zakres ochrony. Pozwala to między innymi uzyskać odszkodowanie, gdy do zdarzenia dojdzie podczas wycieczki, czy realizowania prac remontowych. 

Renata Bardyś

Renata Bardyś

Renata Bardyś – praca jako agent ubezpieczeniowy miała być tylko epizodem, ale stała się jej sposobem na życie. Już w pierwszym roku swojej kariery odkryła, że ma smykałkę do wyszukiwania najtańszych polis. Prywatnie lubi podróżować – zawsze z odpowiednim ubezpieczeniem turystycznym i czyta co najmniej 26 książek rocznie.

Dodaj komentarz

Więcej artykułów i porad
Assistance krótkoterminowe – w jakich sytuacjach się przyda?

Assistance krótkoterminowe – w jakich sytuacjach się przyda?

Czy assistance krótkoterminowe jest tym samym ubezpieczeniem, co mini assistance? Jeżeli nie – czym się różnią? W jakiej sytuacji warto wykupić assistance na 7 dni i na jakie aspekty zwrócić wówczas uwagę, by wybrać najkorzystniejszą ofertę? Przeczytaj artykuł […]

więcej
ABC młodego rodzica – przewożenie dzieci w samochodzie

ABC młodego rodzica – przewożenie dzieci w samochodzie

Przewożenie malucha w samochodzie często generuje niepotrzebny stres u świeżo upieczonych rodziców.  Nieświadomość rodziców może prowadzić do nieodpowiednego zabezpieczenia dziecka, a co za tym idzie – do zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa. Wyjaśniamy, jakie przepisy regulują przewożenie dzieci w samochodzie […]

więcej
Szkoda całkowita z OC i AC? Na co uważać?

Szkoda całkowita z OC i AC? Na co uważać?

Wysokość wypłaconego odszkodowania z OC lub AC w dużej mierze zależy od tego, czy szkoda została zakwalifikowana jako częściowa czy całkowita. To właśnie druga z tych możliwości budzi sporo wątpliwości, gdyż może kosztować ubezpieczyciela znacznie mniej. Zobacz, co […]

więcej
Samochodem na majówkę, o czym pamiętać?

Samochodem na majówkę, o czym pamiętać?

Jedziesz na weekend majowy własnym samochodem? Sprawdzamy, ile kosztuje ubezpieczenie samochodu w kraju i za granicą. Podpowiadamy, o czym warto pamiętać wybierając się w podróż. Zielona Karta, dodatkowe AC, Assistance, a może NNW? Zobacz, porównaj i wybierz pakiet […]

więcej